Osztatlan zenetanár

Művészeti Kar


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám
25 fő

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
Szakokra lebontott ponthatárok a Felvételi információknál

Költségtérítés összege
NK:500.000 Ft/ félév

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)

    

Oklevélben szereplő képzettség neve
Zenetanár
Képzés célja

A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer vagy az elméleti tárgy művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően,

- a zongoratanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelező, a kamarazene és a korrepetició;

- orgonatanár, valamint csembalótanár szakképzettséggel a szakképzettségnek megfelelő hangszer, a kamarazene és a korrepetició;

- hárfa-, gitár-, lant-, harmonika-, cimbalom-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, gordon, fuvola-, furulya-, oboa-, klarinét-, szaxofon-, fagott-, kürt-, trombita-, harsona-, tuba-, valamint ütőhangszertanár szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint a kamarazene;

- magánénektanár szakképzettséggel a magánének, a (vokális) kamarazene és a hangképzés;

- zeneismeret-tanár szakképzettséggel a szolfézs, a zeneelmélet, a zenetörténet-zeneirodalom és az improvizáció;

- ének-zene tanár szakképzettséggel az ének-zene és az énekkar (kórus)

szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
Szakirányok, specializációk
 • klasszikus ének
 • fagott
 • fuvola
 • gitár
 • gordon
 • gordonka 
 • harsona
 • hegedű
 • klarinét
 • kürt
 • mélyhegedű
 • oboa
 • orgona
 • trombita
 • tuba
 • ütőhangszer 
 • zongora
 • zeneismeret
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Ponthatárok

N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]]    360
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]    360
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]    378
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordontanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordontanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]    398
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]    386
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]]    396
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]]    394
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [mélyhegedűtanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [mélyhegedűtanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]]    400
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]]    400
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [szaxofontanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [szaxofontanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]    394
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; zeneismeret-tanár]]]    380
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; zeneismeret-tanár]]]    n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]]    n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]]    n.i.
 

A felvételi vizsga részei:

1. Pályaalkalmassági vizsga

2. Alkalmassági vizsga

3. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

2. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

A) hangszeres főtárgyi meghallgatás – csak a gitár szakirányon!

B) próba óra – csak a gitár szakirányon!

C) zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszernél

 

A) Hangszeres főtárgyi meghallgatás

A hangszeres főtárgyi meghallgatás az elméleti vizsga előtt külön időpontban, külön napon kerül megrendezésre.

B) Az ún. próba óra keretében a vizsgáztatók és a felvételiző közös főtárgy-órát tartanak/ munkaórán vesznek részt, melynek időtartama nem meghatározott. Adott esetben a bizottság ettől a ponttól el is tekinthet a művek bemutatása, azaz a főtárgyi meghallgatás teljesítése után. Az A) pont nem hagyható el.

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

Gitár szakirány.
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

C) Zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszeres és magánének szakirányon kötelező

A követelmények azonosak az előadó-művészet alapképzési szak követelményeivel.

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

3. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének

1 barokk dal vagy ária
1 klasszikus dal vagy ária
2 romantikus dal
1 20-21. századi magyar dal
1 népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!

Jelentkezési feltétel: fül-, orr, - gégeszakorvosi igazolás

 

Zongora

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- egy prelúdium és fuga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű

 

Orgona

- egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
- egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
- egy romantikus orgonamű
- egy XX. századi orgonamű

 

Hegedű

(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd (különböző karakterű)
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

 

Mélyhegedű

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd a szakiskola anyagából
- egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
- egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
- egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

 

Gordonka

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- három gyakorlat
- két szonáta tétel
- két tétel Bach szólószvitjeiből
- versenymű két tétele

 

Gordon

- két gyakorlat
- két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
- egy Bach-mű tétele
- egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

 

Gitár

- két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
- két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
- két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

 

Fuvola

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

 

Kürt

Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.

Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

 

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok

- az összes dúr és moll skála
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

 

Trombita

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

 

Szaxofon

1 skála

2 etűd

2 különböző karakterű előadási darab (egyet kotta nélkül)

Skálák 7#-7b-ig; alapskála, tercek, kvartok

Etűdök:

Wilhelm Franz Ferling (Mule): 48 Etűd (Leduc)

Marcel Mule: 18 Exercices ou Études d’apres Berbiguier  (Leduc)

Marcel Mule: Études Variées (Leduc)

H. Klosé: Quinze Études Chantantes (Leduc)

Előadási darabok:

Robert Planel: Prelude et Saltarelle (Leduc)

Lajtha László: Intermezzo (Leduc)

Jules Demersseman: Fantaisie sur un theme original (Hug)

A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Leduc)

Jean Francaix: Cinq danses exotiques (Schott)

Paul Creston: Sonata  (Shawnee)

Paule Maurice: Tableaux de Provance (Lemoine)

Darius Milhaud: Scaramouche (Salabert)

Paul Bonneau: Suite  (Leduc)

Ronald Binge: Concerto (Molenaar)

Paul Harvey: Concertino (Maurer)

Alexander Glazunov: Concerto (Leduc)

Antonio Vivaldi: Sonata in g minor (Marx) (Dorn Publications)

Georg Friedrich Händel (Rascher): Sonate XIII (Elkan-Vogel)

Georg Friedrich Händel(Rascher): Sonate No.3. (Chappel&Co)

 

Szóló darabok szaxofonra:

Ryo Noda: Improvisation I –II-III(Leduc)

Georg Philipp Telemann (Jean-Yves Fourmeau): 12 Fantázia (Billaudot)

Henri Tomasi: Evocations

Walter S. Hartley: Petite Suite

 

Ütőhangszer

Dallamhangszer
- egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
- egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab
Üstdob

- egy négy timpanis etűd, vagy darab
Kisdob

- B. Lylloff: Arhus etűd
- egy rudimental szóló kisdob darab

 

Felvételi vizsgarészek és értékelésük:

Pályaalkalmassági vizsga értékelése: „alkalmas” vagy „nem alkalmas”

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része (A, B vagy C) eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

 

A főtárgyi követelmények azonosak az előadó-művészet alapképzési szak követelményeivel.

Felvételi követelmények
Általános
vagy szakmai érettségi bizonyítvány
Elhelyezkedési területek

alapfokú zeneiskolákban

Kapcsolat

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

 

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
72/501-500/28-207
sipos.judit@pte.hu