Ösztöndíjak, kollégiumok

Az egyetemi költségek sok család számára nagy anyagi megterhelést jelenthetnek. Számos módon igyekszünk segíteni, hogy anyagi okok miatt senki ne maradjon távol a felsőoktatástól. 

Többféle ösztöndíjat hoztak létre a különböző területeken tehetséges hallgatók részére, emellett szociális rászorultság alapján is igényelhetőek ösztöndíjak. Továbbá minden karon van lehetőség kedvezményekre a költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók számára is. 

 

Ösztöndíjak

Rektori ösztöndíj a legjobb jelentkezők számára

 

A Pécsi Tudományegyetem idén is meghirdeti a Rektori Ösztöndíjat a 200 legjobb jelentkező számára! A juttatásra pályázók közül a PTE minden karán azokat választják ki, akik a legjobb pontszámmal jutnak be és első helyen jelölték meg Pécs egyetemét a felvételi során. 

A 2021-ben felvételizők legjobbjai számára meghirdetett Rektori Ösztöndíj összege 100.000 forint a pályázati kiírásban közöltek szerint. 

A juttatás elérhető a 2021. évi általános és pótfelvételi eljárásban felvételizők számára egyaránt, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap- vagy osztatlan képzését. 

További feltétel, hogy az őszi és tavaszi félévében is folytassák a tanulmányaikat, és az első félévben legalább 17 kreditet teljesítsenek. Az ösztöndíjasokat a pályázók közül minden karon a legmagasabb pontszámmal felvettek köréből választják ki, összesen 100 fő állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató számára biztosítják a juttatást. Az ösztöndíj szétosztásáról a pályázók között karonként a pályázók arányában, szintén a felvételi összpontszám alapján rangsorolva döntenek. A pályázatokat 2021. szeptember 3-ig lehet benyújtani. 

További infók »

 

PTE-sek számára elérhető ösztöndíjak

 

Tanulmányi ösztöndíj 

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a tanulmányi átlagod eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók maximum 50%-a részesül. 
Az adott félévhez tartozó tanulmányi ösztöndíjhatárokat itt fogod találni. 

További infók »  

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

  


 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj 

A szociális helyzetedből adódó havonta folyósított juttatás, megpályázására szemeszterenként van lehetőség. 
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

   


 

Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása 

Más néven „gólyapénz”, szociális alapon elbírált juttatás, melyre kizárólag az első félév időtartamára pályázhatsz.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj 

A szociális helyzeted váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Esélyegyenlőségi Pályázat 

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az egyetem. A pályázatod akkor nyújthatod be, ha az adott évben nyertél el kollégiumi elhelyezést.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj 

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végzők pályázhatnak, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Szinapszis Ösztöndíj 

A Tehetséggondozási Csoport pályázata révén elérhető ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában. 
További infók » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

 


 

Átütő Tehetségek Ösztöndíj 

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerésére szolgáló ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik: 

kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették a PTE hírnevét; a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát; tehetséggondozásról szóló kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon keresztül népszerűsítik a tehetségügyet. 

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj 

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 

Az ösztöndíj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj. 

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj 

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjában részt vevő hallgatók részére szóló, pályázat alapján, egy tanévre (10 hónapra), havonta folyósított juttatás. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.  

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

Átütő doktorandusz tehetségek ösztöndíj 

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerésére szolgáló doktorandusz ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért doktorandusz hallgatók kaphatják, akik: teljes idejű doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok. Kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették Egyetemünk hírnevét. A doktorandusz tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát. Tehetséggondozásról szóló honlapunkon, kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon, nyilatkozataikon, fényképükön keresztül népszerűsítik a tehetségügyet. 

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj (1. szemesztertől) 

További infók »  

  


 

PTE Sport és Parasport Ösztöndíj (2. szemesztertől) 

További infók » 

  


 

További ösztöndíjak PTE pedagógusképzésben résztvevő hallgatóknak 

A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázata óvópedagógus, tanító és tanár szakos hallgatók számára. A pályázatok meghirdetésére eddig 2018-ban és 2019-ben került sor. 
Célja: azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni. 
Pályázható összeg: 45.000 Ft/hó 

A pályázati lehetőségről érdeklődni lehet » 

 

Kari ösztöndíjak 

 

Számos kari ösztöndíjra is pályázhatsz, ezekről az alábbi linkeken tájékozódhatsz: 

 

 

Állami támogatások

 

Bursa Hungarica 

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
További infók » 

  


 

Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat. Az idei évtől az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott programot szakmai operatív irányítóként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli. 
További infók » 

 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

Olyan ösztöndíj, melyre akkor pályázhatsz, ha kiemelkedő tanulmányi eredményeid vannak, illetve szakmai területen is kimagasló munkát végzel. Saját karodon tudsz majd a lehetőségről információt kapni.  

   


 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 

A Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. 
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. 
További infók » 

   Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.  
További infók » 

  Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj 

Óvópedagógusok, tanítók és tanárok számára, akik valamely magyarországi kisebbség nyelvét választják a felsőoktatásban.  
További infók » 

  Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat állami támogatása 

A tanárképzésben alapvetően egyéves összefüggő gyakorlaton lévő magyar állami ösztöndíjas nappali munkarendű aktív hallgatók részére rendelkezésre álló forrás. Az állami támogatás bevezetésére 2018-ban került sor, az érintett hallgatók támogatását 2019-ben és 2020-ban is központi költségvetésből biztosította a magyar állam. 
Célja az állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, gyakorlatot teljesítő tanárjelöltek megélhetésének támogatása a gyakorlati évben. 
Időtartama: a képzés utolsó két féléve, azaz 10 hónap. 
A támogatás mértéke: a mindenkori minimálbér 65%, 2020-ban 104.650 Ft/hó. 
A támogatásról érdeklődni lehet: tanarkepzo.kozp@pte.hu címen.

 

Külföldre szóló ösztöndíjak 

Campus Mundi Pályázat 

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatójaként pályázhatsz külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra vagy rövid tanulmányútra. Feltétel azonban, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezned.  
További infók » 

 


 

Erasmus+ Program 

Az Európai Közösség egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram.  
A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet az Erasmus programról és annak lehetőségeiről » 

 

 

Kollégiumok

 

Felvettek a PTE-re? A kollégiumi jelentkezés menetéről aktuális és fontos információkat itt találsz! »

 

Kérdésed van?

Központi telefonszám
(általános kérdések a benyújtással kapcsolatban)
+36 72 501 500 (18562)
kollegiumok.ehok@pte.hu

Kollégiumi Infovonal
(férőhelyekkel kapcsolatos információ)
+36 72 501 500 (12014)
kollegiumok.ehok@pte.hu     

Szociális Infovonal
(szociális űrlappal kapcsolatos információ)
+36 72 501 500 (18561) / +36 30 633 2548
palyazatok.ehok@pte.hu

 

Videógaléria » Nézz rá a kolikra belülről is!

 

Költségek

Sok olyan költséggel kell számolnod az egyetemi évek alatt, melyek a megélhetésedhez szükségesek. Összegyűjtöttük neked, hogy mire számíthatsz. Szerencsére a fenti felsorolásból láthatod, hogy költségeid nagy részét fedezni tudod tanulmányi és egyéb ösztöndíjak révén, érdemes mindig résen lenni, használd ki a PTE által biztosított összes ösztöndíjas lehetőséget, hogy a költségek már ne is okozzanak gondot. 

Egyetemi élményeinket nagyban meghatározza, hogy milyen városban töltjük a képzésünk pár évét. Pécs sok minden más mellett azért is a legideálisabb egyetemi város, mert a legtöbb szolgáltatást diákok számára is elérhető áron kínálják. Lássuk, részletesen mire számíthatunk, ha pécsi egyetemistaként étkezni, közlekedni, sportolni vagy szórakozni szeretnénk. 

Lakhatás, étkezés, közlekedés

 

 • kollégiumi árak: 9000 -18000 Ft 
 • albérlet árak: 40 000 - 120 000 Ft 
 • menü árak (suliban): 800 - 1200 Ft 
 • menü (étteremben): 800 - 1500 Ft 
 • éttermi étkezés: 1200 - 4000 Ft 
 • büfében a kávé+szendó ára: 600 - 1000 Ft 
 • busz jegy: elővételben: 350Ft., buszon: 500 Ft 
 • diák havi bérlet: 3900 Ft 
 • taxi árak: belvároson belül: 900Ft, belvároson kívül: 1000-3000 Ft 

 

Szórakozás, kikapcsolódás, szabadidő

 

 • sör: 300-700 Ft 
 • koktél mennyibe kerül: 900-2000 Ft 
 • pizza árak 32cm: 1200 - 3000 Ft 
 • buli belépők: kari bulik: 0 - 500Ft, egyéb: 1000-2000 Ft 
 • színházjegy: 1000- 3900 Ft, egyetemi színház előadásai: ingyenesek 
 • mozijegy: 1250 - 1500 Ft 
 • könyvtár: PTE-s diáknak ingyenes 
 • Állatkert: 2000 Ft/fő (randijegy 2900/pár) 
 • TV-torony belépő: 1100 Ft 
 • Billiárd: 900-1000 Ft/h, 200/játék 
 • Uszoda/strand: 820 Ft, szauna: 1120 Ft/2h, kombinált: 1780 Ft 
 • Pollack strand: diákkal ingyenes 
 • ha valaki sportot néz, annak az ára (elmegy meccsre pl.): sportág függő, van, ami ingyenes,  
 • PMFC: 1000 Ft   
 • PVSK: 700 Ft 

 

Sportolási lehetőségek árai

 

 • egyetemi kurzusok keretein belül lehet ingyenes (keressétek a Táncoló Egyetem kurzusait) 
 • kondi bérlet havi: 5000 - 10000 Ft 
 • kondi - Napijegy: 700 - 1000 Ft 
 • műjégpálya: 1100 Ft/2,5 h
 • TTK-n napijegy: 400 Ft mindenre (úszás, futás)    

 

Hol lehet a diákigazolványt kedvezményre használni?

 

tömegközlekedés, konditermek, egyes fénymásoló üzletek, egyes éttermek, múzeumok, állatkert, tv-torony, mozi, sportolási lehetőségek (uszoda, fal mászás, korcsolya) 

 

* a feltüntetettet árak: Kedvezményes diákjegyek PTE-s hallgatóknak, érvényes diákigazolvánnyal