Life Long Learning

life long learning

cim

 

gif_01

 

Képzési formák

 

mesterképzések

 

szakirányú továbbképzések

 

szakképesítések

 

doktori képzések

 

levelező képzések

 

 

 

 

Információk 2005 előtti érettségikről

2005 előtt érettségiztem, hogyan felvételizhetek?

2005 előtti érettségivel rendelkezőknek két lehetőségük van emelt szintű érettségi teljesítésére: felsőoktatási felvételi szakmai vizsga vagy rendes emelt érettségi vizsga. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára az E-Felvételi felületén a jelentkezési időszakban, majd írásban az Oktatási Hivatalnál kell jelentkezni, további részletek itt. Érettségire az Oktatási Hivatalnál lehet jelentkezni, erről részletek itt találhatók.

Hogyan számítják a pontjaimat, ha 2005 előtt érettségiztem?

Mivel a 2005 előtti érettségik középszintű érettségi vizsgának felelnek meg, a következőképp alakulnak az osztályzatok:

  • jeles (5): 80-100%
  • jó (4): 60-79%
  • közepes (3): 40-59%
  • elégséges (2): 25-39%
Hogyan fogadtathatom el az érettségi vizsgatárgyaimat, ha 2005 előtt érettségiztem?

Bizonyos vizsgatárgyak esetében, amelyek az alábbi táblázatban nem szerepelnek, a felvételizőnek külön kell kérelmezni megfeleltetését az Oktatási Hivatalnál. A kérelmezést mindenképpen elő kell terjeszteni és fel kell tölteni február 15-ig, a jelentkezési határidőig az E-felvételi oldalára.

Azon vizsgatárgyak esetében, amelyek a fenti táblázatban fel vannak tüntetve, ilyen kérelem nem szükséges. További információkat ezen az oldalon lehet találni.

 

idezetek_01

 


mesterkepzes

Mesterképzések

A mesterképzés, rövidítve MA (Master of Arts) vagy MSc (Master of Sciences) elvégézésére alapképzés után van lehetőség.

A 2-4 féléves képzés a tudás kibővítésére ad lehetőséget, amely által magasabban képzett, valamint többoldalú vagy specializáltabb tudással lehet elhelyezkedni az adott szakmában. Előnye, hogy nem feltétlenül szükséges az alapképzésen elvégzett szakon továbbhaladni, így lehetőség adódik más szakból diplomát szerezni.

Mesterképzések

 

 

Információk korábbi végzettségekről

Milyen korábbi végzettségekkel jelentkezhetek továbbtanulni?

A felvételi során a tanulmányi pontszámításhoz középiskolai bizonyítványt vagy felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentumot vesznek figyelembe. Ugyanakkor lehetőség van középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél beszámítására abban az esetben, ha a szakiránynak megfelelő középfokú végzettséget vagy szakképzettséget tanúsít. Az OKJ szerinti szakképzettséget kizárólag OKJ bizonyítvánnyal lehet elfogadtatni. További információk itt olvashatóak.

Hogyan jelentkezhetek mesterképzésre?

Mesterképzésre legalább alapképzésben szerzett végzettséggel, vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű végzettséggel rendelkezőt lehet felvenni. A beiratkozásnál feltétel a megszerzett oklevél bemutatása, így a végzettség mellett az oklevél megszerzése is fontos. Hogy pontosan milyen előtanulmányokat fogadnak el a mesterképzéseknél, az egyes felsőoktatási intézmények maguk döntenek. További részletek itt találhatóak. A pontszámításról pedig itt lehet bővebben tájékozódni.

Már elvégeztem egy szakot, mennyi államilag támogatott félévem van még?

Az államilag támogatott (rész)ösztöndíjas képzés támogatási ideje 12 félévre szól, ezt követően csak önköltséges képzési formában lehet továbbtanulni. Ettől eltérnek azok a képzések, amelyek képzési ideje meghaladja a 10 félévet (esetükben 14 félévig szól a támogatás), vagy az illető fogyatékossággal élő hallgató (nekik legfeljebb 4 félévvel növelhetik). A hátralévő államilag támogatott félévek mennyiségét a Felsőoktatási Információs Rendszerben lehet ellenőrizni, ami a magyarorszag.hu oldalon található. Bővebb információk az államilag támogatott tanulmányokról ittitt és itt olvashatók.

Hogyan működik a kreditelismerés?

Mesterszakra jelentkezéshez előfeltétel alapképzésben szerzett (vagy 2006 előtti képzési rendszerben főiskolai szintű) végzettség. Az egyes mesterszakoknál azonban előre meghatározott végzettségek szükségesek. Ezek listája itt található. A kreditelismerés két formában lehetséges:

  • teljes kreditérték beszámítása,
  • vagy részleges kreditérték beszámítása.

Bővebb információk itt találhatók.

 

idezetek_04

 


Szakirányú továbbképzések

Alap- és mesterképzés után van lehetőség specifikáció szerinti továbbképzés elvégzésére.

Előnye, hogy adott célterületen lehet mélyebb tudást szerezni, általában 2-4 féléves a képzési idő és munka mellett is elvégezhető.

Szakirányú továbbképzések

szakirany

 

idezetek_03

 


szakkepesites

Szakképesítések

Érettségi után lehetőség van akár szakképesítést is elvégezni a PTE-n! Az egyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolája több területen is indít képzéseket, amikre folyamatosan lehet jelentkezni.

Ezekre már érettségivel lehet jelentkezni, ráadásul az első két szakma díjmentesen megszerezhető! Négy fő ágazaton belül csaknem húsz szakma közül van lehetőség válogatni.

Egészségügyi ágazat

Egészségügyi technika ágazat

Szociális ágazat

Sport ágazat

 

Információk szakképesítésekről

Milyen szakképesítések, felnőttképzések érhetők el az egyetemen?

A PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola több területen belül biztosít szakmaszerzési lehetőséget (egészségügy, egészségügyi technika, szociális, sport). Erről részletesebb tájékoztató itt található.

Szakképesítéssel rendelkezem, hogyan számíthatom be a felvételi során pontként?

Abban az esetben adható többletpont szakképesítésre, ha a szakmai vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak. Szakképesítésekért maximum 32 többletpont szerezhető a 100-ból. Arról, hogy melyik szakokon jár a többletpont, itt lehet olvasni. A következő bizonyítványokért nem szerezhető pluszpont: 2021 előtt kiállított technikus bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány, érettségi-képesítő bizonyítvány, szakközépiskolai képesítő bizonyítvány, ECDL-bizonyítvány, tanfolyamok elvégzését igazoló tanúsítványok. Bővebb információk itt találhatók.

Mikor jár érettségi pont szakképesítésért?

Akkor szerezhető érettségi pont, ha a szakiránynak megfelelő alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkezik a felvételiző. Ebben az esetben az érettségi pontot kétféleképpen lehet kiszámítani: 

  • a felvételihez szükséges érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga eredményéből,
  • vagy csak a szakmai vizsga eredményéből.

Utóbbi esetében, ha a felvételiző szakmai vizsgájának eredménye legalább négyes, legfeljebb 400 pontot szerezhet (ezt a szakmai vizsga százalékos eredményének négyszerezésével számolják ki). További információk a pontszámításról itt találhatók.

 

idezetek_02

 


Doktori képzések

Mesterfokozat után lehetőség van doktori képzésre jelentkezni, ha kutatói vagy tudományos területen szeretne elhelyezkedni a felvételiző. A nappali tagozatos Ph.D./DLA-hallgatóknak az egyetem igény szerint kollégiumi férőhelyet biztosít.

A PTE 21 doktori iskolája szinte minden tudományterületet lefed, beleértve a képző- és zeneművészeti, valamint az építőművészeti és építészmérnöki doktori képzéseket is. A négy éves időszakban a hallgatók a legkorszerűbb tudományos és művészeti ismeretek elsajátítása után szerezhetnek abszolutóriumot, majd jelentkezhetnek fokozatszerzésre.

Doktori képzés

doktori

 

Információk külföldi végzettségekről

Külföldön érettségiztem/szereztem felsőfokú végzettséget, hogyan tudok továbbtanulni a PTE-n?

Ahhoz, hogy ezeket a végzettségeket felvételi pontokként be tudják számítani, be kell nyújtani az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat. További részletek a külföldi végzettség igazolásához itt, itt és itt találhatóak.

Hiteles fordítás készíttetésére abban az esetben van szükség, ha nem angol, német vagy francia nyelven kiadott dokumentumokról van szó. Bővebb információk a hiteles fordításról itt találhatók.

Hogyan számítják ki a pontjaimat a külföldi középiskolai eredményeimből?

A pontszámításra abban az esetben van lehetőség, ha az azt igazoló dokumentum középfokú végzettséget igazoló okiratnak ismerhető el, vagy ha a vizsgatárgyak megfeleltethetők az az adott szakra előírt megnevezésű és szintű érettségi vizsgatárgynak. Azonban bizonyos vizsgatárgyak emelt szinten is beszámíthatók, erről bővebb információ itt található. Ahhoz, mi szükséges és hogyan zajlik a vizsgatárgyak elismerése, ittitt és az aloldalakon lehet tájékozódni, a tanulmányi pontok elismeréséről pedig itt lehet olvasni.

Elfogadtathatom a külföldi érettségi eredményemet nyelvvizsga-bizonyítványként? 

Érettségi vizsgatárgyat nem, de külföldi érettségi bizonyítványt és felsőfokú oklevelet egy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek ismer el az Oktatási Hivatal. Fontos azonban kiemelni, hogy nyelvi többletpont csak olyan középfokú végzettséget igazoló dokumentum alapján állapítható meg, ami a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek tekinthető! További információk itt érhetők el.

 


levelezo

Levelező képzések

A levelező képzési forma megkönnyíti a munkavégzés melletti tanulást. Alapképzések mellett számos mester- és szakképzés közül lehet válogatni.

Levelezős munkarendben tömbösített órákon vesznek részt a hallgatók előre meghatározott időpontokban. Előnye, hogy azok is elvégezhetik ezeket a szakokat, akik munkaidejük miatt nappali képzésen nem tudnak részt venni.

Levelező képzések

 

kerdesblokk

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.