Life Long Learning

life long learning

cim

 

gif_01

 

Képzési formák

 

mesterképzések

 

szakirányú továbbképzések

 

szakképesítések

 

doktori képzések

 

levelező képzések

 

 

 

 

Információk 2005 előtti érettségikről

2005 előtt érettségiztem, hogyan felvételizhetek?

Az egyes szakokon a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény teljesíthető legalább 25%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával, ha rendelkezik

  • a jelentkezési határidőt megelőző öt évnél korábban szerzett magyar érettségi bizonyítvánnyal,
  • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványával, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában szerzett érettségi bizonyítvánnyal,
  • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
  • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítvánnyal.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára az E-Felvételi felületén a jelentkezési időszakban, majd írásban az Oktatási Hivatalnál kell jelentkezni, további részletek itt. Érettségire az Oktatási Hivatalnál lehet jelentkezni, erről részletek itt találhatók.

Hogyan számítják a pontjaimat, ha 2005 előtt érettségiztem?

Mivel a 2005 előtti érettségik középszintű érettségi vizsgának felelnek meg, a következőképp alakulnak az osztályzatok.

Hogyan fogadtathatom el az érettségi vizsgatárgyaimat, ha 2005 előtt érettségiztem?

Bizonyos vizsgatárgyak esetében, amelyek az alábbi táblázatban nem szerepelnek, a felvételizőnek külön kell kérelmezni megfeleltetését az Oktatási Hivatalnál. A kérelmezést mindenképpen elő kell terjeszteni és fel kell tölteni február 15-ig, a jelentkezési határidőig az E-felvételi oldalára.

 

idezetek_01

 


mesterkepzes

Mesterképzések

A mesterképzés, rövidítve MA (Master of Arts) vagy MSc (Master of Sciences) elvégézésére alapképzés után van lehetőség.

A 2-4 féléves képzés a tudás kibővítésére ad lehetőséget, amely által magasabban képzett, valamint többoldalú vagy specializáltabb tudással lehet elhelyezkedni az adott szakmában. Előnye, hogy nem feltétlenül szükséges az alapképzésen elvégzett szakon továbbhaladni, így lehetőség adódik más szakból diplomát szerezni.

Mesterképzések

 

 

Információk korábbi végzettségekről

Milyen korábbi végzettségekkel jelentkezhetek továbbtanulni?

A felvételi során a tanulmányi pontszámításhoz középiskolai bizonyítványt vagy felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentumot vesznek figyelembe. Ugyanakkor lehetőség van középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél beszámítására abban az esetben, ha a szakiránynak megfelelő középfokú végzettséget vagy szakképzettséget tanúsít. Az OKJ szerinti szakképzettséget kizárólag OKJ bizonyítvánnyal lehet elfogadtatni. További információknál érdeklődjön a választott Karnál.

Hogyan jelentkezhetek mesterképzésre?

Mesterképzésre legalább alapképzésben szerzett végzettséggel, vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű végzettséggel rendelkezőt lehet felvenni. A beiratkozásnál feltétel a megszerzett oklevél bemutatása, így a végzettség mellett az oklevél megszerzése is fontos. Hogy pontosan milyen előtanulmányokat fogadnak el a mesterképzéseknél, az egyes felsőoktatási intézmények maguk döntenek. 

Már elvégeztem egy szakot, mennyi államilag támogatott félévem van még?

Az államilag támogatott (rész)ösztöndíjas képzés támogatási ideje 12 félévre szól, ezt követően csak önköltséges képzési formában lehet továbbtanulni. Ettől eltérnek azok a képzések, amelyek képzési ideje meghaladja a 10 félévet (esetükben 14 félévig szól a támogatás), vagy az illető fogyatékossággal élő hallgató (nekik legfeljebb 4 félévvel növelhetik). A hátralévő államilag támogatott félévek mennyiségét a Felsőoktatási Információs Rendszerben lehet ellenőrizni, ami a magyarorszag.hu oldalon található. 

Hogyan működik a kreditelismerés?

Mesterszakra jelentkezéshez előfeltétel alapképzésben szerzett (vagy 2006 előtti képzési rendszerben főiskolai szintű) végzettség. Az egyes mesterszakoknál azonban előre meghatározott végzettségek szükségesek. Ezek listája az adott jelentkezési időszakban a felvi.hu oldalán található. A kreditelismerés két formában lehetséges:

  • teljes kreditérték beszámítása,
  • vagy részleges kreditérték beszámítása.

 

idezetek_04

 


Szakirányú továbbképzések

Alap- és mesterképzés után van lehetőség specifikáció szerinti továbbképzés elvégzésére.

Előnye, hogy adott célterületen lehet mélyebb tudást szerezni, általában 2-4 féléves a képzési idő és munka mellett is elvégezhető.

Szakirányú továbbképzések

szakirany

 

idezetek_03

 


szakkepesites

Szakképesítések

Érettségi után lehetőség van akár szakképesítést is elvégezni a PTE-n! Az egyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolája több területen is indít képzéseket, amikre folyamatosan lehet jelentkezni.

Ezekre már érettségivel lehet jelentkezni, ráadásul az első két szakma díjmentesen megszerezhető! Négy fő ágazaton belül csaknem húsz szakma közül van lehetőség válogatni.

Egészségügyi ágazat

Egészségügyi technika ágazat

Szociális ágazat

Sport ágazat

 

Információk szakképesítésekről

Milyen szakképesítések, felnőttképzések érhetők el az egyetemen?

A PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola több területen belül biztosít szakmaszerzési lehetőséget (egészségügy, egészségügyi technika, szociális, sport). Erről részletesebb tájékoztató itt található.

Mikor jár érettségi pont szakképesítésért?

Akkor szerezhető érettségi pont, ha a szakiránynak megfelelő alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkezik a felvételiző. Ebben az esetben az érettségi pontot kétféleképpen lehet kiszámítani: 

  • a felvételihez szükséges érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga eredményéből,
  • vagy csak a szakmai vizsga eredményéből.

Utóbbi esetében, ha a felvételiző szakmai vizsgájának eredménye legalább négyes, legfeljebb 400 pontot szerezhet (ezt a szakmai vizsga százalékos eredményének négyszerezésével számolják ki). További információk a pontszámításról itt találhatók.

 

idezetek_02

 


Doktori képzések

Mesterfokozat után lehetőség van doktori képzésre jelentkezni, ha kutatói vagy tudományos területen szeretne elhelyezkedni a felvételiző. A nappali tagozatos Ph.D./DLA-hallgatóknak az egyetem igény szerint kollégiumi férőhelyet biztosít.

A PTE 21 doktori iskolája szinte minden tudományterületet lefed, beleértve a képző- és zeneművészeti, valamint az építőművészeti és építészmérnöki doktori képzéseket is. A négy éves időszakban a hallgatók a legkorszerűbb tudományos és művészeti ismeretek elsajátítása után szerezhetnek abszolutóriumot, majd jelentkezhetnek fokozatszerzésre.

Doktori képzés

doktori

 

Információk külföldi végzettségekről

Külföldön érettségiztem/szereztem felsőfokú végzettséget, hogyan tudok továbbtanulni a PTE-n?

A külföldi intézményekben szerzett végzettségekkel kapcsolatban az adott felvételi eljárás felvételi tájékoztatóban olvashat.

2024 általános felvételi tájékoztató

 


levelezo

Levelező képzések

A levelező képzési forma megkönnyíti a munkavégzés melletti tanulást. Alapképzések mellett számos mester- és szakképzés közül lehet válogatni.

Levelezős munkarendben tömbösített órákon vesznek részt a hallgatók előre meghatározott időpontokban. Előnye, hogy azok is elvégezhetik ezeket a szakokat, akik munkaidejük miatt nappali képzésen nem tudnak részt venni.

Levelező képzések

 

kerdesblokk

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.