Felvételi információk

Információk az általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan

Felvételi eljárás

Az alábbi eljárás a szeptemberben induló alapképzésekre, osztatlan képzésekre és mesterképzésekre vonatkozik. 

Jelentkezési határidő: február 15. 

Hány helyre lehet jelentkezni: Legfeljebb hat jelentkezési helyre. 
 

A jelentkezés módja

A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül. 

Az E-felvételi felületén az adatokat webes felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit honlapon történt regisztráció után lehet használni. 

Mivel a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem kitöltésével kapcsolatos minden folyamat webes kapcsolaton keresztül történik, illetve számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet az e-jelentkező által megadott elektronikus levélcímre érkezik, melyhez javasoljuk, hogy kizárólagos hozzáférése csak a jelentkezőnek legyen, ellenkező esetben jelentkezését érdemben befolyásoló információk veszhetnek el! 

Figyelem! Fontos, hogy rendszeresen figyeljétek az általános felsőoktatási felvételi eljárás alatt a jelentkezés során megadott e-mail postafiókotokat, hiszen oda érkeznek hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások! 
 
A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez 

Csak az általános felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos meghirdetései alapján és az erre szolgáló elektronikus felületen jelentkezzetek! 

 

 

További információk: 

Felvi.hu - 2021. szeptemberben induló képzések 

Felvi.hu - 2021. februárban induló képzések 

„Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásra”, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információkat feltétlenül olvassátok el! 

A jelentkezési határidőig rendelkezésre álló dokumentumokat töltsétek fel az E-felvételi rendszerén keresztül, illetve csatoljátok a jelentkezéshez! 

Készítsetek fénymásolatot a hitelesítő adatlapról és a befizetést igazoló eredeti átutalási bizonylatot őrizzétek meg! 

Amennyiben nem Ügyfélkapun keresztül hitelesítitek a jelentkezést, a hitelesítő adatlapot ajánlott küldeményként adjátok fel! 

Fontos: A jelentkezési határidőt követően jelentkezést nem lehet benyújtani! 

Ponthatárok

A 2020. évi általános felvételi eljárás ponthatárai (szeptemberben induló képzések) az alábbi táblázatban érhetőek el a PTE karain. 

A 2021. évi általános felvételi eljárás ponthatárai az alábbi táblázatban érhetőek el a PTE karain.

Pontszámító kisokosok  

Hogyan számold a pontjaid alap- vagy osztatlan szakra, illetve felsőoktatási szakképzésre

Alap- vagy osztatlan szakra, illetve felsőoktatási szakképzésre való jelentkezéskor maximum 500 pontot lehet szerezni a felvételin, mely az alábbiakból tevődhet össze: 

500 pont: tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok 

500 pont = érettségi pont x 2 + többletpontok

Segédlet a felvételi pontszámításhoz

 

Tehát 400 pontot kétféle módszerrel lehet összegezni: vagy a tanulmányi és az érettségi pontok összeadásával, vagy az érettségi pontok duplázásával - kérés nélkül azt a verziót választják, amely a felvételizőnek előnyösebb. 

A tanulmányi eredményekből (max. 200 pont): ennek egyik felét a középiskolai osztályzatokból számolják: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy utolsó két év végi jegyeit adják össze, majd szorozzák meg kettővel. Másik felét a tanulmányi pontok adják, a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagából.  Érettségi pontokból (max. 200 pont): a választott szakon meghatározott érettségi tantárgyak eredményéből adódik össze. 

 

Felvi.hu - Pontszámítási részletek 

Fontos azonban kiemelni, hogy egyes szakok esetében az érettségi pontokon felül szükséges alkalmassági vizsgát tenni! Ennek szükségességéről az adott szak leírásánál lehet tájékozódni. 

A maradék 100 pontot többletpontokból lehet összegyűjteni. 

 

 

További részletek: 

Minimum ponthatárok egyes szakok esetében 

Fel.hu - Pontszámító kalkulátor 

Miért kaphatsz többletpontokat alap- vagy osztatlan szakra, illetve felsőoktatási szakképzésre

Sok többletpontot össze lehet szedni, ha előre gondolkodsz a tanulmányaid során, hajrá pontgyűtés! 

Friss részletek (felvi.hu): 

2021. szeptemberben induló képzések - többletpontok 

2021. februárban induló képzések - többletpontok 

 

Emelt szintű érettségiért: vizsgaeredményenként 50 többletpont, de maximum 100 pont. 

A kétszintű érettségi bevezetése előtt: ha 2005 előtt érettségiztél, attól még nem feltétlenül szükséges újraérettségizned. Időbeli korlát nélkül felhasználhatod a felvételidhez. Azonban arra érdemes odafigyelni, hogy ezek automatikusan középszintű érettséginek felelnek meg. Tehát, ha egyes szakokon emelt szintű érettségi szükséges, az oda való jelentkezéshez az adott tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgát vagy felsőoktatási szakmai vizsgát kell letenned (forrás: felvi.hu). 

  

Nyelvvizsgáért: Nyelvismeretért összesen 40 többletpont adható. 

B2 (középfokú) szintért: 28 pont  C1 (felsőfokú) szintért 40 pont 

 

 

Szakképesítésért (OKJ): 

A 2021. évi általános eljárástól kezdődően legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, a 6. sz. táblázat szerinti szakon történő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható abban az esetben, ha a szakmai vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak. 

Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési terület intézményei erről közösen úgy határoztak. 


 
Sporteredményekért: 

NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont. Ilyen többletpont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés (kivéve egyes osztatlan tanárképzési szakok és a szakoktató alapszak), a sporttudomány (kivéve az edző alapszakot), a társadalomtudomány és a természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan képzéseken jár. 

  • Ágazati és Ágazaton Belüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye (ÁSZÉV), 
  • Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK), 
  • Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, 
  • Országos Művészeti Tanulmányi Verseny, 
  • Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), 
  • (Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK), 
  • Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, 
  • „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő, 
  • V4-es Közgazdasági Diákolimpia, 
  • Országos Haditorna Verseny.

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után, amennyiben a pontszámítás nem az oklevélből történik – azonos képzési terület szakjára történő továbbtanulás esetén –, 32 többletpont jár.  

 

Tanulmányi és művészeti versenyeredményekért - az alábbi versenyeken elért eredményekért jár többletpont: 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV),  Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye (SZÉTV) 

  

Felsőoktatási szakképzésért, a záróvizsga eredményétől függően: 

Jeles: 32 pont  Jó: 20 pont  Közepes: 10 pont 

  

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében:  

Hátrányos helyzetért: 40 pont  Fogyatékossággal élőknek: 40 pont  Gyermeket gondozóknak: 40 pont 
Hogyan számold a pontjaid mesterszakra 

Mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni (forrás: felvi.hu). 

  

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében (8/2013 (I.30.) és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet) megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. Mindezek a Szakleírások menüpontban böngészhetők a felvi.hu-n. 

  

Friss részletek (felvi.hu): 

2021. szeptemberben induló mesterképzések 

2021. februárban induló mesterképzések 

 

Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 

teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (A-típusú bemenet),  meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (B-típusú bemenet),  meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (C-típusú bemenet). 

 

A B- vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezők esetében a felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kreditje ismerhető el. Bővebb információkért érdeklődni az adott Karnál kell. 
 

Ha a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor még abban az esetben sem vehető fel az adott mesterképzési szakra, ha a felvételi összpontszáma elérné a felvételi ponthatárt. 

A mesterképzések bemeneti követelményeit az itt letölthető dokumentum foglalja össze a felvi.hu-n. 

  

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges (a felvi.hu-n meghatározott) dokumentumok benyújtásával jelentkezhet. 
 

Miért kaphatsz többletpontokat mesterszakra való jelentkezéskor 

A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg, azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni. 

  

Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen az összesen minimum 1, de maximum 10 többletpont kapható. 

 

A PTE képzéskeresőjében, valamint az adott Kar oldalán megtalálod, hogy az egyes szakok esetében milyen többletpontokat kaphatsz mesterképzésre való jelentkezéskor. 

Alkalmassági vizsga

A felsőoktatási törvény szerint egyes szakokra való jelentkezésedkor alkalmassági vizsgát kell letenned. 

Ez jelenthet egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, a külföldi hallgatók magyar nyelvű szakra való jelentkezésekor pedig magyar nyelvi alkalmassági vizsgát.  

 

Az egyes szakokhoz tartozó alkalmassági vizsgáknak a www.felvi.hu-n, a szakok listájában nézhetsz utána.  

2021. szeptemberben induló képzések - alkalmassági vizsga 

2021. februárban induló képzések - alkalmassági vizsga 

 
Az alkalmassági vizsgán való részvétel kötelező, ennek hiányában a felvételid összpontszáma 0 lesz, ami az adott szakra való jelentkezésed automatikus elutasításával jár. 

Nyelvtanulás

Nyelvtanulás, nyelvvizsgák és nyelvi közvetítés gimiseknek is elérhető a PTE Idegen Nyelvi Központjában, mely sokat segíthet a többletpontok elérésében. Sőt emellett országos nyelvi versenyen is részt vehettek!

 

A PTE nyílt napjai, oktatási szakkiállításai, pályaorientációs tanácsadásai és további hasonló lehetőségek is érdekelnek?

Látogass el a Pályaválasztási oldalunkra!