Legendás professzoraink

Legendás hírű professzorainkról készítettünk megemlékezéseket, melyek személyiségükről, stílusukról, vagy épp a velük kapcsolatos híres vagy érdekes történetekről szólnak. Nem titkolt célunk a tudomány népszerűsítése mellett egy kötetlen hangvételű megemlékezés hajdani nagyjainkról. 

 

Legendás professzorok a PTE-n

 

Dr. Kerpel-Fronius Ödön

Méltán sorolható a kitűnő magyar gyermekorvosok közé Kerpel-Fronius Ödön, aki századunk harmincas éveitől ötven éven át külföldön az egyik legsikeresebb és legismertebb, hallatlanul népszerű magyar klinikai kutató volt, jelentősen hozzájárult a csecsemőkori só- és vízháztartás zavarainak korszerű kezeléséhez és ezzel a halálozás csökkentéséhez.

Tovább olvasom...»

Dr. László János

Szociálpszichológus. A narratív pszichológia  elismert szaktekintélye.1989 és 2015  között a Janus Pannonius Tudományegyetem, majd a jogutód PTE oktatója, 1996-tól professzor. A BTK Pszichológiai Intézetének igazgatója.  A Pszichológia Doktori Iskola vezetője. 2007-től nyolc éven át az Egyetemi Doktori Bizottság, 2009/2010-ben az Országos Doktori Tanács elnöke.

Tovább olvasom...»

Dr. Erdősy Emil

Büntetőjogász, 1970 és 1995  között az akkori Pécsi Tudományegyetem, majd a jogutód Janus Pannonius Tudományegyetem oktatója, 1988-tól egyetemi tanár. A PTE Örökös Professzora. 

Tovább olvasom...»

Dr. Vargha László

Büntető eljárásjogász, kriminalista, nemzetközi tekintélyű írásszakértő. 1952 és 1983  között az akkori Pécsi Tudományegyetem oktatója, 1966-tól professzorunk. 1969-től három évig a Polgári-és Büntető Eljárásjogi Tanszék  vezetője.  Kevesen mondhatják el magukról, hogy egyetemi éveik során nem szereztek ellenségeket. Vargha professzor ezen ritka kevesek egyike lehetett. Elmondták és leírták róla: végtelenül szerény, jóindulatú, a tudományt alázatosan tisztelő, a szó legjobb értelmében véve jámbor jellem volt.

Tovább olvasom...»

Dr. Földvári József

Büntetőjogász, 1951 és 1996 között a korabeli Pécsi Tudományegyetem, majd az 1982-ben megalakuló Janus Pannonius Tudományegyetem oktatója, 1968-tól professzora. Évtizedeken át a Büntetőjogi Tanszék vezetője. Az Állam- és Jogtudományi Kar  dékánja 1974-75-ben. Három ciklusban az egyetem rektora, 1975-től 1984-ig. Rektori  időszakára esik az akkor egy karral rendelkező pécsi egyetem első integrációs szakasza: a KTK megalakulása, valamint a Tanárképző Kar csatlakozása után a háromkarú JPTE létrejötte a 80-as években. 1996-ban sokéves oktatói munkásságáért, kimagasló tudományos teljesítményéért, rektorként végzett egyetemszervező tevékenységéért Professor Emeritus címet kapott.

Tovább olvasom... »

Dr. Lissák Kálmán

Orvos, neurofiziológus, neuroendokrinológus. 1943 és 1978 között a korabeli Erzsébet Tudományegyetem, majd a Pécsi Tudományegyetem, illetve az abból 1951-ben kiváló Pécsi Orvostudományi Egyetem professzora. Harmincöt éven át az Élettani Intézet igazgatója. 1946/47-ben orvoskari dékán, 1947/49-ben az egyetem rektora, 1956/57-ben a POTE rektori jogú dékánja.

Tovább olvasom... »

Benedek Ferenc

Római jogász, 1951-től 2006-ig az Állam-és Jogtudományi Kar oktatója. 1978-tól egyetemi tanár, 1996-tól professor emeritus. A pécsi jogi képzés markáns, országosan elismert, nemzetközi hírű  egyénisége. 1969-től kandidátus, 1978-1981 között a kar dékánja. Munkássága elismeréseként 1994-ben Szent-Györgyi Albert-díjjal, 2002-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.  Szinte az utolsó napjaiig tanított a karon...

Tovább olvasom... »

Bécsy Tamás

Drámaesztéta, színházkritikus, 1973-78 között a Pécsi Tanárképző Főiskola főiskolai tanára. 1978-től az ELTE professzora. A Janus Pannonius Tudományegyetem megalakulása (1982) után másodállású professzor Pécsett. A magyar irodalom és a művészettudomány egyetemi szakok, valamint a dráma- és színháztudományi specializációk kezdeményezője és kidolgozója. 1994-ig a Tanárképző Kar, majd a BTK Művészettudományi Intézetének igazgatója. Egyetemünk honoris causa díszdoktora.

Tovább olvasom... »

Fülei-Szántó Endre

Nyelvész, filológus. 1962-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézetében oktat német, spanyol, francia és angol nyelvet. 1971-ben kandidál. 1982-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Magyar Nyelvi Tanszékén egyetemi tanár. 1986 és 1990 között négy esztendőt tölt vendégprofesszorként a Bukaresti Egyetemen. 1990 és 92 között megszervezi Pécsett a spanyol tanszéket és szakot. 1994-ben lesz a JPTE professor emeritusa.

Tovább olvasom...»

Grastyán Endre

A Pécsi Orvostudományi Egyetem professzora, az Élettani Intézet igazgatója 1978-88 között. 1951-ben szerezte általános orvosi diplomáját, de már a megelőző 3 évben demonstrátorként, majd gyakornokként dolgozott az intézetben. 40 évig szolgálta a tudományt és a pécsi orvosképzést. 1982-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Tovább olvasom... »

Polányi Imre

Történész, 1972-től a Pécsi Tanárképző Főiskola  oktatója, 1982-től a megalakuló Janus Pannonius Tudományegyetem docense, majd professzora. Főbb szakterületei: XX. századi kelet-közép-európai történelem, nemzetiségkutatás-de hobbiból egy ideig ókort is tanított elsősöknek. A pécsi egyetemi történészképzés egyik megteremtője és mentora.

Tovább olvasom... »

Romhányi György

Patológus, 1931-től a Pázmány Péter Tudományegyetem tanársegédje, 1933-tól adjunktusa. 1939-ben „A vérképző szervek kórbonctana és kórszövettana” tárgykörből a budapesti orvoskari tanártestület magántanárrá habilitálta. 1946-ban félreállították. 1951-ben a szombathelyi kórházból hívták meg Pécsre. Fokozatosan vált csak pécsi polgárrá, rajongott Szombathelyért, nehezen vállalta az átjövetelt. 25 éven át, 1976-os nyugdíjba vonulásáig oktatta-örök emléket hagyva mindenkori hallgatóságában- a kórbonctan félelmes és csodálatos tárgyát. 1982-ben, már nyugdíjasként lett az MTA levelező tagja, 1988-ban rendes taggá választották.

Tovább olvasom... »

Szépe György

Nyelvész, szemiotikus. 1982-től 2001-ig a Janus Pannonius Tudományegyetem, illetve a PTE egyetemi tanára, 2001-től professor emeritus. A 80-as években az egyetemi szintű Tanárképző Kar létrehozatalának egyik meghatározó egyénisége. 1993-tól a nyelvtudományi doktori program alapító vezetője.

Tovább olvasom... »

Szamel Lajos

Az Állam- és Jogtudományi Kar legendás professzora, a közigazgatás tudományának nemzetközi szintű művelője. 1950-től 1987-ig tanított Pécsett. Ez volt az egyetlen munkahelye, majdnem 40 évig.  Bárhol nyilatkozott, mindig elvárta: tüntessék fel, hogy ő a mi professzorunk. 1989-ben hálálták meg hűségét: ekkor lett díszdoktorrá a pécsi egyetemen.

Tovább olvasom... »

Szentágothai János

Anatómus, az idegrendszer világhírű kutatója. 1946-tól 1963-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem professzora. Róla valóban elmondható: iskolateremtő személyiség volt. Mind Pécsett, mind később a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen olyan tudósgárdát nevelt fel, amely megalapozta a magyar agykutatás több évtizedes hírnevét.

Tovább olvasom... »

Tóth József

Geográfus, egyetemi tanár. 1973-83 között az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Alföldi Csoportjának vezetője Békéscsabán. 1984-1992 között az MTA Regionális Kutatások Központja  főigazgató-helyettese Pécsett. 1992-től az akkori Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Karának professzora. 1994-től 3 évig a kar dékánja, 1997-2003 között a JPTE, majd az integrációt követően a Pécsi Tudományegyetem rektora.

Tovább olvasom... »

id. Zeller Gyula

Közgazdász, egyetemi tanár, 1972-1998 között a pécsi KTK egyik meghatározó személyisége. A marketing-képzés úttörője a karon. 1975-től kandidátus, 1986-tól az MTA doktora. Disszertációit a vezetés-szervezés tárgyköréből írta. 1987-1990 között a kar dékánja. Nyugdíjba vonulása után, professor emeritusként is szinte az utolsó pillanatig tanított…

Tovább olvasom... »

Zinhober Ferenc 

Közgazdász, 1957-től 1981-ig az akkori Pécsi Tudományegyetem, 1982-től 1991-ig a megalakuló Janus Pannonius Tudományegyetem tanára. 1965-től professzor. A 90-es évek közepétől professor emeritus. A 70-es, 80-as években a Közgazdaságtudományi Kar egyik meghatározó egyénisége. Emeritusként a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet oktatója.

Tovább olvasom... »

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!