Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány - Elnöki köszöntő

Tisztelt Látogatók! Tisztelt Egyetemi Polgárok!
 

A magyarországi felsőoktatási intézmények a magyar tudáskincs letéteményesei és gyarapítói. Az oktatók, kutatók, hallgatók és dolgozók munkájukkal, teljesítményükkel hozzájárulnak a tudás gyarapításához, Magyarország fejlődéséhez. A jogszabályok ugyanakkor korábban sokszor kötöttséget jelentettek a teljesítmények elismerésében, hasznosításában, az intézmények hatékony működésben.

Magyarország Országgyűlése 2021. április 27-én fogadta el a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényt, amely szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal szemben támasztott alapvető elvárás, hogy aktívan védelmezzék a nemzet megmaradásának és jólétének, valamint a nemzeti tudáskincs gyarapításának érdekeit.

2021. augusztus 01. napjától a Pécsi Tudományegyetem életében is új szereplő jelenik meg, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány.

Az Alapítvány Kuratóriumát és Felügyelőbizottságát olyan szereplők alkotják, akik saját szakterületükön kiváló szakemberek és elkötelezettek a Pécsi Tudományegyetem mellett, küldetésüknek érzik azt, hogy a Pécsi Tudományegyetemet és a teljes régiót segítsék céljai elérésében, amelyeket együtt kell megfogalmaznunk és végrehajtanunk, az Alapítványnak pedig az a feladata, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokkal, a gazdasági szereplők bevonásával támogassa ezen célok elérését.

Támogatni kívánjuk az Egyetemet a benne rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázásában, a további fejlesztési területek feltárásában, amely közvetve az egyetemi polgárok előrelépését is szolgálja.

A modellváltással a Pécsi Tudományegyetem előtt is olyan lehetőségek nyílnak ki, amelyek korábban nem léteztek, és amelyek segítenek megvalósítani az Egyetem stratégiai céljait, amely így a kihívásokra gyorsabban reagálni tudó intézménnyé válhat, progresszíven fejlődhet és meghatározó szerepét megőrizve nem csupán itthon, hanem nemzetközi színtéren is erősítheti jelenlétét.

Az új, teljesítményalapú finanszírozási rendszer, az Egyetem saját tulajdonhoz, vagyonhoz jutása, a várható béremelések, a költségvetési szervek kötöttségeitől mentes gazdálkodás mind azt a célt szolgálják, hogy az Egyetem, mint intézmény, és közvetlenül az oktatók, kutatók, dolgozók ki tudjanak teljesedni, legjobb tudásuk szerint tevékenykedjenek, és teljesítményüket megfelelő módon, érdemeik szerint lehessen elismerni.

Az oktatáson, kutatáson és gyógyításon túl az Egyetemnek van egy másik küldetése is. A város és a PTE közös lehetőségeivel élnünk kell. A PTE regionális és a határokon átnyúló szinten is komoly potenciállal bír. Az Egyetem céljait úgy kell megfogalmaznunk, hogy az illeszkedjen a szűkebb és tágabb környezete fejlesztéseihez, és az Egyetem társadalmi szerepvállalása megjelenjen.

Ki kell nyitnunk az egyetemi működés kereteit, intenzív együttműködésre lesz szükség a régió társadalmi, gazdasági szereplőivel.

 

Tisztelt Egyetemi Polgárok!
 

A felsőoktatási modellváltás érthetően mindenkiből reakciót váltott ki, mivel ez a fajta működési modell korábban nem volt ismert a magyar felsőoktatásban. A Kuratórium arra törekszik, hogy együtt az Egyetemmel, az Egyetemért tevékenykedjen. A fenntartó immár személyessé, beazonosíthatóvá vált, és ez a közelség alkalmat teremt arra, hogy az együtt gondolkodást, együtt cselekvést megvalósítsuk!

Éljünk ezzel a lehetőséggel és hiszem, hogy együtt meg tudjuk mutatni ország-világnak, hogy „Magyarország első egyeteme” nem csak egy szlogen, hanem minden tekintetben méltó erre a titulusra a Pécsi Tudományegyetem!

 

Prof. Dr. Bódis József
a kuratórium elnöke
Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!