Egyetemünk története

A pécsi felsőoktatás története 1367-ig nyúlik vissza, amikor Nagy Lajos királyunk a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte. Egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen létrejött a Pécsi Tudományegyetem, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik.

Történelmi áttekintés

 • 1367

  Nagy Lajos király megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet

  Nagy Lajos király megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet

 • 1746

  Gróf Berényi Zsigmond püspök teológiai főiskolát alapít

  Gróf Berényi Zsigmond püspök teológiai főiskolát alapít

 • 1785

  II. József császár Pécsre helyezteti a Győrött működő királyi Akadémiát

  II. József császár Pécsre helyezteti a Győrött működő királyi Akadémiát

 • 1802

  Győr látképe a 18. században

  A Királyi Akadémia visszakerül eredeti székhelyére

 • 1835

  PTE Klimo Könyvtár könyvei

  Szepesy Ignác püspök létrehozza az Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae-t

 • 1865

  Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae joglíceummá alakul

  Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae joglíceummá alakul

 • 1921

  Hadapród iskola épülete

  A magyar nemzetgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a Pozsonyban alapított magyar királyi Erzsébet Tudományegyetemet (ideiglenesen) Pécsre helyezi

 • 1923

  Az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerül

  Az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerül

 • 1940

  A bölcsészeti kar átkerül Szegedre, részben Kolozsvárra

  A bölcsészeti kar átkerül Szegedre, részben Kolozsvárra

 • 1951

  pécsi jog régi képen

  Az orvosi kar önállóvá válásával (Pécsi Orvostudományi Egyetem) a Pécsi Tudományegyetem egykarúvá lesz, kizárólag jogászképzés folyik

 • 1966

  Átadják az úgynevezett 400 ágyas klinikai tömböt, amely öt egységnek ad helyet (belgyógyászat, ortopédia, röntgen, sebészet és szemészeti klinikák)

  Átadják az úgynevezett 400 ágyas klinikai tömböt, amely öt egységnek ad helyet (belgyógyászat, ortopédia, röntgen, sebészet és szemészeti klinikák)

 • 1973

  Megindul a fogorvosképzés

  Megindul a fogorvosképzés

 • 1975

  pécsiközgáz épülete régi képen

  Létrejön a közgazdaságtudományi kar, amely korábban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Tagozataként működött Pécsett

 • 1982

  A tanárképző kar csatlakozik az állam- és jogtudományi, illetve a közgazdaságtudományi karhoz; az intézmény felveszi Janus Pannonius nevét

  A tanárképző kar csatlakozik az állam- és jogtudományi, illetve a közgazdaságtudományi karhoz; az intézmény felveszi Janus Pannonius nevét

 • 1990

  PTE Általános és Orvostudományi Kar

  Megalakul a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az Egészségtudományi Kar, amely az első évben négy városban, négy szakot indít

 • 1992

  bölcsészettudományi és természettudományi karok bejárata a Pécsi Tudományegyetemen

  A tanárképző kar helyén önálló bölcsészettudományi és természettudományi kar alakul, így létrejön a négykarú egyetem

 • 1995

  A Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyesül a Janus Pannonius Tudományegyetemmel

  A Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyesül a Janus Pannonius Tudományegyetemmel

 • 1996

  PTE Művészeti Kar

  Megalakul az egyetem hatodik kara, a Művészeti Kar

 • 2000

  Pécsi Tudományegyetem felirat a BTK-TTK kapujában

  A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az egységes Pécsi Tudományegyetem

 • 2004

  PTE Műszaki és Informatikai Kar

  A Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul Pollack Mihály Műszaki Kar néven

 • 2005

  Megalakul az egyetem tizedik kara a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

  Megalakul az egyetem tizedik kara a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

 • 2006

  Egészségtudományi Kar

  Az Egészségügyi Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul Egészségtudományi Kar néven

 • 2010

  Létrejön a Tudásközpont négy városi és egyetemi könyvtár integrációjaként

  Létrejön a Tudásközpont négy városi és egyetemi könyvtár integrációjaként

 • 2011

  PTE Műszaki és Informatikai Kar

  A PTE két karának új elnevezései: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar és Illyés Gyula Kar

 • 2012

  Szentágothai János Kutatóközpont

  A Szentágothai János Kutatóközpont (korábbi nevén Science Building) átadása, mely természettudományi és orvostudományi oktatás, kutatás és innováció számos területének ad otthont

 • 2013

  Kutatóegyetem minősítést kapott a Pécsi Tudományegyetemet

  Kutatóegyetem minősítést kapott a Pécsi Tudományegyetem

 • 2015

  Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

  A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar új neve: Műszaki és Informatikai Kar. A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, valamint a szekszárdi Illyés Gyula Kar összevonásával létrejön a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési

 • 2016

  Létrejön a Gyógyszerésztudományi Kar

  Létrejön a Gyógyszerésztudományi Kar, a Pécsi Tudományegyetem ismét 10 karúvá válik

 • 2017

  A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepelte az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulóját, mely alkalmából egyetemünk jubileumi ünnepségsorozatot rendezett

  A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepelte az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulóját, mely alkalmából egyetemünk jubileumi ünnepségsorozatot rendezett

 • 2020

  A PTE bölcsészkarának új elnevezése: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  A PTE bölcsészkarának új elnevezése: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 • 2021

  Modellváltás a PTE-n

  Modellváltás a PTE-n

  Államiból alapítványi fenntartásba került a PTE. A felsőoktatási modellváltással az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány révén új lehetőségek nyílnak meg az egyetem előtt.

 • 2021

  Átadták az Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárnyát

  Átadták az Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárnyát

  A nagymúltú pécsi orvoskar főépülete egy új, 12.000 m2-es szárnnyal bővült, mely a legmodernebb technológiai újításokkal az eddigieknél is magasabb szintű elméleti és klinikai oktatási környezetet biztosít a hallgatók és az oktatók, kutatók számára.

 • 2022

  Új, ultramodern Fogászati Oktatási Központ

  Új Fogászati Oktatási Központ

  Ultramodern, a 21. századnak megfelelő színvonalú fogorvosi ellátást és fogorvosi képzést/kutatást tesz lehetővé a Fogászati Oktatási Központ.

 • 2023

  A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének centenáriumával alapítását ünnepli a modern kori pécsi felsőoktatás.

  Centenáriumi ünnepségsorozat 2021-2023

  A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének centenáriumával alapítását ünnepli a modern kori pécsi felsőoktatás.

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!