Díszdoktorok

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően az Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik:

 • több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket,
 • nemzetközi elismerésre tettek szert, 
 • szoros kapcsolatot tartanak fenn a Pécsi Tudományegyetemmel,
 • komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak, és művészetnek.

Honoris causa doktori címmel történő elismerésük a Pécsi Tudományegyetem megbecsültségét emeli.

 

Egyetemnünk a Magyar Felsőoktatás Napján honoris causa doktori címet adományozott Buzsáki György agykutatónak

 

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává fogadta a következő személyeket:

2024

Apagyi Mária | Művészeti Kar | 2024

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa „doctor honoris causa” címet adományozott Apagyi Mária zenepedagógusnak, zongoraművésznek, a Művészeti Kar professzorának, az interdiszciplináris szemléletre alapozott zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés területén kifejtett felbecsülhetetlen munkájáért.

Prof. Dr. Apagyi Mária

Apagyi Mária kidolgozta az improvizáció 12 évfolyamra szóló országos tantervét, mely a „Zongorálom” című zongoraiskolájában realizálódik. Az egyetemi szintű képzésben a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetében ő alkotta meg a „Hangszeres improvizáció” tantárgyat, mely példa nélküli a magyar művészeti felsőoktatásban.

Az elismerést 2024. március 14-én vette át a PTE Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésének keretében.

Tilesch György | Állam- és Jogtudományi Kar | 2024

Tilesch György, a PTE díszdoktora

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa „doctor honoris causa” címet adományozott Tilesch Györgynek, az Állam- és Jogtudományi Kar professzorának, a PHI Institute alapítójának, a nemzetközi innovációs és a mesterséges intelligencia szakértőjének, aki 2020-ban tagja lett annak az amerikai MI Etikai bizottságnak, amely az első vonatkozó szabályozási javaslatot munkálta ki az amerikai Fehér Háznak. A PHI missziója szerint a mesterséges intelligenciát az embert és az emberiséget segítő kiterjesztett intelligenciává kell transzformálni és széleskörű, aktív összefogással ezen az úton kell tartani.

Az elismerést 2024. március 14-én vette át a PTE Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésének keretében.

 

2023

Maria Miguéns Pereira | Természettudományi Kar | 2023

A Pécsi Tudományegyetem 2023. november 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa címet adományozott Prof. Maria Miguéns Pereira részére.

Maria Miguéns Pereira

 

Előterjesztés a Szenátus 2023. március 30-i ülésére (részlet)

Maria Miguéns Pereira a Coimbrai Egyetem (Universidade de Coimbra) professzora, a metalloporfirinek és az átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakciók nemzetközileg elismert kutatója.  

1992-ben szerzett PhD fokozatot a Coimbrai Egyetemen. Ezt követően posztdoktori kutatómunkát végzett Liverpoolban (1993, University of Liverpool) és Barcelonában (1998, Universitat Autònoma de Barcelona). 

Több mint három évtizedes kutatómunkája alatt a metalloporfirinek kémiájának nemzetközi mércével mérve is meghatározó kutatójává vált.  186 referált közleménye jelent meg, melyekre 5300 független hivatkozást kapott. 25 könyv és könyvfejezet szerzője. 9 szabadalommal rendelkezik, melyek közül négyet 30 országban elfogadtak. Vezetésével 15 PhD értekezés és 38 MSc dolgozat született.  

Alapkutatási tevékenysége kiemelkedő innovációs eredményekkel párosul. Az általa alapított „spin-off” cég (Luzitin, S.A.) első igazgatója, a Coimbrai Egyetem Kutatóközpontjának igazgató-helyettese volt. Jelenleg a Coimbrai Egyetem Katalízis és Finomkémiai Laboratóriumának igazgatója. A sikeres, szabadalmakkal igazolható gyógyszerfejlesztések kitűnő példát mutatnak arra, hogy miként juthat el egy alapkutatásban érdekelt kutató gyakorlati fontosságú problémák megoldásához, hogyan válhatnak az alapkutatási eredmények megfelelő innovációs stratégiával mindennapi életünk részévé. 

Maria M. Pereira vezető kutatóként számos kiemelkedő támogatású európai pályázatot irányított.  

Kitüntetései közül kiemelkedik az "INVENTA Award 2011" (minden kutatási területet figyelembe véve a legjobb portugál szabadalom) díja és a Francia Tudományos Akadémia által a kiemelkedő francia-portugál kapcsolatokét adományozott "Prix Tremplin Mariano Gago" díj. 

Pereira professzor szakmai érdeklődése – a régóta sikeresen művelt metalloporfirinek gyógyászati alkalmazása mellett – az utóbbi években egyre inkább a királis ligandumok szintézisére és katalizátor-fejlesztésre irányult. E kutatási területeken (elsősorban a homogénkatalitikus karbonilezési reakciók területén) találkozott a szakmai érdeklődése a PTE TTK Kémiai Intézetének Kollár László által vezetett kutatócsoportjáéval. Számos tudományos közlemény, közös PhD és diplomamunka témavezetés a szakmai munka eredménye.  

Maria Miguéns Pereira meghatározó jelentőségű tudományos tevékenysége és publikációi, innovációs tevékenysége, valamint a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának kémikusaival közel két évtizede folytatott sikeres együttműködése alapján kérjük részére a "Honoris Causa Doctor" cím odaítélését. 

 

Ron Cordova | Állam- és Jogtudományi Kar | 2023

A Pécsi Tudományegyetem 2023. november 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor et Professor Honoris Causa címet adományozott Prof. Ron Cordova, a University of Maribor büntetőjogász tanára részére.

Előterjesztés a Szenátus 2023. június 22-ei ülésére (részlet):

Prof. Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár kezdeményezte Prof. Ron Cordova, a University of California, Irvine (USA) volt oktatója és a University of Maribor (Szolvénia) jelenlegi büntetőjogász tanára, a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének óraadó tanára részére, a Doctor et Professor Honoris Causa cím adományozását. 

Ron Cordova 77 éves kaliforniai büntetőjogász, mindhárom pontban foglalt feltételeknek maximálisan megfelel, kapcsolata a PTE Állam- és Jogtudományi Karával másfél évtized óta folyamatos és szoros: 

Ad a) Kiemelkedően műveli tudományterületét, a büntetőjog tudomány nemzetközileg is elismert szaktekintélye. Oktat Mariborban, vendégprofesszorként tanított Brnoban, a Masaryk University meghívására, valamint Lengyelországban, a Nicolaus Copernicus University vendégprofesszoraként. Az USA-ban a kaliforniai törvényhozásban is dolgozott 1976. december – 1978. december között, ahol egyebek mellett a Büntető Törvénykönyv felülvizsgálatával foglalkozó vegyes bizottság tagja volt. A tökéletes német, svéd, francia, spanyol és olasz nyelvismerete mellett jelenleg magyarul is tanul. 

Ad b) A PTE Állam- és Jogtudományi Karán 2010 óta rendszeresen tart előadásokat, minden szemeszterben oktat pécsi joghallgatókat és Erasmus hallgatókat angol nyelven, és részt vesz a nemzetközi konferenciáinkon. Oktatási feladatait a kezdetektől fogva pro bono látja el, még utazási költségtérítésre sem tart igényt. 

Ad c) Ron Cordova nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, de Európa számos országában is ismert és elismert büntetőjogász. Tudományos elismertsége és a PTE-vel meglévő másfél évtizedes szakmai kapcsolata mellett a Doctor et Professor Honoris Causa címmel való kitüntetése az Egyetem megbecsültségét is emelné. 

 

Prof. Ron Cordova, a University of Maribor (Szolvénia) büntetőjogász tanára részére

 

Metin Akay | Műszaki és Informatikai Kar, Általános Orvostudományi Kar | 2023

A Pécsi Tudományegyetem 2023. március 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa doktori címet vehetett át Prof. Dr. Metin Akay.

 Prof. Dr. Metin Akay

Prof. Dr. Metin Akay villamosmérnöki alap- és mesterdiplomáját a Bogazici Egyetemen (Törökország) szerezte, 1981-ben illetve 1984-ben. PhD tézisét 1990-ben, a neves amerikai egyetemen, a Rutgers University-n védte meg.
Szakmai karrierjét ugyanitt kezdte meg posztdoktori kutatóként, orvos-mérnöki területen, ezzel párhuzamosan a MedAcustics Inc. nevű cégnél is kamatoztatta tudását. A későbbiekben további négy technológiai fejlesztő cég számára is végzett szakértői, fejlesztői tevékenységet. Működése során több amerikai egyetem vendégoktatója, kutatója volt. 2008 óta az Arizona State University, Harrington Department of Bioengineering Fulton School of Engineering valamint a Bioengineering Graduate Faculty, School of Biological and Health Systems Engineering professzora. Emellett 2010 óta a University of Houston Department of Biomedical Engineering, Cullen College of Engineering, alapító és vezető professzora.

Kutatói és szakmai tevékenységét számos rangos amerikai és nemzetközi díjjal ismerték el, köztük neves szakmai társaságok, melyek közül kiemelendő a International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE) valamint a Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Jelenleg az IEEE EMBS (Engineering in Medicine an Biology Society) elnöke. 

Prof. Dr. Metin Akay közösségformáló szerepe az orvos-mérnöki területeken világszerte ismert és elismert. Elkötelezett az utánpótlás-nevelésben, és az orvos-mérnöki oktatás fejlesztésében, népszerűsítésében.

Európában is több egyetem ilyen irányú szakalapítását és indítását személyesen is támogatta. Az általa szervezett nemzetközi szintű nyári egyetemeken diákok százainak volt lehetősége szakmai tudását gyarapítani, rangos akadémiai és ipari szereplők mentorálásával.

Aktív oktatói munkája mellett folyamatosan témavezetőként és társ-témavezetőként támogatja PhD hallgatói tevékenységét. 

Több mint 240 nemzetközi publikáció, szakfolyóirat, könyv és enciklopédia szerzője és társszerzője, illetve orvos-mérnöki tudományos folyóiratok szerkesztőségi tagja, főszerkesztője, valamint kiemelkedő pályázati aktivitással rendelkezik, jelenleg is két aktív grant vezetője (NSF: BIO-X: Summer School, 3/1/2021-6/30/22; IEEE Data Science Forum,), három további pedig bírálati státuszban van. Számos nemzetközi szakmai konferencia főszervezője, előadója és megalapítója. Három sikeresen megadott műszaki szabadalommal rendelkezik. Jelenlegi kutatásai a motoros funkciók monitorozására fókuszálnak post-sztrókos hemiplég betegek esetén, intelligens testen viselhető eszközök segítségével, valamint a koronária betegségek eszközös diagnosztikájával is aktívan foglalkozik. 
A Pécsi Tudományegyetemmel való szoros kapcsolata 2017-ben kezdődött. A BIO-X: Biocomplexity, Biodesign, Bioinnovation, Biomanufacturing and Bioenterpreneurship nevű rangos nemzetközi nyári egyetemén több graduális és posztgraduális hallgatót látott vendégül a PTE Általános Orvostudományi Kar és illetve a PTE Gyógyszerészettudományi Kar diákjai közül, valamint több alkalommal is ellátogatott a Pécsi Tudományegyetem „Interdisciplinary 3D Conference” rendezvényeire. Szakmai támogatása elengedhetetlen volt a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai kar „Biomedical Engineering” MSc képzési programjának elindításában, melynek sikerességét vendégoktatóként is segíti. Jelentős szerepet vállalt a PTE 3D Nyomtatási és Vizualiációs Központ szakmai programjának kialakításában és megvalósításában. 2022-ben 5000 dollárral támogatta az iCBEI (International Conference on Biomedical Engineering and Innovation) pécsi konferencia megvalósítását, ahová előadóként személyesen is ellátogat. 

Prof. Dr. Metin Akay tudományos aktivitása, kiemelkedő tudományszervező tevékenysége és elhivatottsága a jövő orvos-mérnöki generációjának önzetlen támogatásában Egyetemünk számára is kiemelkedő segítséget jelentett, és stratégiai fontossággal bír a tudományterület pécsi továbbfejlesztésében. 
 

2022

Chikán Attila | Közgazdaságtudományi Kar | 2022

A Pécsi Tudományegyetem 2022. március 10-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, melynek keretében vette át „doctor et professor honoris causa” címét Chikán Attila professzor úr, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Chikán Attila

Előterjesztés a Szenátus 2021. december 16-ai ülésére:

Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rendkívül sikeres szakmai és tudományos életpályát futott be. Tudományos munkássága a vállalatgazdaságtanra koncentrálódik, legjelentősebb eredményeit a logisztika, illetve a versenyképesség területein érte el. Külön kiemelendő az a Versenyben a világgal – a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői című program, ami köré egy egész műhely szerveződött, és ma Versenyképességi Kutatóközpont keretén belül működik. A 2018-ban kezdődött kutatás jelenleg az 5. fázisban van. A kutatás fókusza a változó időnek és körülményeknek megfelelően alakult, jelenleg a digitalizációt, a fenntarthatóságot és a menedzsmentet helyezi középpontba. Chikán Attila a logisztika és a készletgazdálkodás területén is számos magyar és angol nyelvű publikációval rendelkezik, tagja és vezetője több logisztikai magyar és nemzetközi társaságnak is. Tudományos munkásságát több mint 400 tudományos közlemény adja közre, köztük 101 folyóiratcikk, melynek közel fele idegen nyelvű.  Az MTMT szerint 1200-at meghaladó hivatkozása ismert.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar kisvállalati versenyképességi kutatásai a 2010-es években kezdődtek. A kisvállalati versenyképességi kérdőív és a versenyképességi koncepció kidolgozásában Chikán Attila és kutatócsoportja fontos segítséget és támogatást nyújtott - például hozzáfértünk a Versenyben a világgal összes kérdőívéhez. A Chikán féle nagy- és középvállalati kutatáshoz így fontos információkat nyújthattunk a kisebb méretű vállalatok versenyképességi kompetenciáit elemezve.

Oktatói tevékenysége a vállalatgazdaságtan tárgyban csúcsosodott ki, erről írt tankönyve a tématerület vezető műve, az idők során számos kiadást megért. A PTE KTK üzleti gazdaságtan tárgya oktatására is megtermékenyítően hatottak Chikán Attila gondolatai és művei.

Chikán Attila közéleti szereplését is a magas szakmai színvonal jellemezte, legyen az a Magyar Tudományos Akadémia tagja, gazdasági miniszteri pozíció, vezető magyar vállalatok felügyelő vagy igazgatósági tagsága, vagy a BCE rektora. A legismertebb ilyen pozíciója mégis a Rajk László szakkollégium vezetője, amelynek a gondozásában alapításától, 1970-től vesz részt. Mentorálása alatt most már nemzedékek nőttek fel, akikből több is a magyar politika és közélet ismert, meghatározó személyiségévé vált. Az 1980-as években aktívan segítette a Közgazdaságtudományi Kar – akkor még a Janus Pannonius Tudományegyetem keretén belüli – szakkollégiumalapítási kísérleteit.

Chikán Attila sok évtizedes pályafutása során mindig is figyelemmel volt a PTE Közgazdaságtudományi Karára. Annál fogva, hogy a magyar közgazdászképzésben mindig jelentős szerepet játszott és sok folyamat irányítója volt, kezet nyújtott a PTE Közgazdaságtudományi Karának oktatói állományának továbbképzésében és karrierjük alakításában. Szoros kapcsolatot ápol a Kar akadémikus tagjaival, számos rendezvényünkön vett részt.

Összefoglalva, Chikán Attila a magyar tudomány és közélet egy meghatározó személyisége, aki szakmai kvalitásai mellett emberi kiállásáról is tanúbizonyságot tett minden körülmények között. Számos, magas rangú pozíciót töltött be, ahol munkásságát mindig a szigorú szakmaiság jellemezte, és tevékenysége az ország, a gazdaság, a szakma, vagy éppen a szakkollégium fejlődését szolgálta. Hosszú életpályája során számos ponton találkozott a PTE KTK oktatóival, vagy kapcsolódott a Kar kutatásaihoz, projektjeihez. A Doctor et Professor Honoris Causa előterjesztés tisztelgés Chikán Attila szakmai, közéleti munkássága előtt és egyben egy elismerése is annak a támogatásnak, segítségnek, amit a PTE KTK-nak, oktatatóinak és hallgatóinak nyújtott az évtizedek során.

Promotor: Dr. Szerb László

Cseh Mária | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2022

A Pécsi Tudományegyetem 2022. március 10-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, melynek keretében „doctor honoris causa” címet vett át Cseh Mária professzor asszony, a George Washington Egyetem (GWU) humán és szervezeti tanulási doktori programjának vezetője, az egyetem Humán és Szervezeti Tanulási tanszékének első, alapító tanszékvezetője.

Cseh Mária

Előterjesztés a Szenátus 2020. december 03-ai ülésére:

A professzor asszony a George Washington Egyetem (GWU) humán és szervezeti tanulási doktori programjának vezetője, az egyetem Humán és Szervezeti Tanulási tanszékének első, alapító tanszékvezetője. Az elmúlt 22 évben Dr. Cseh komoly akadémiai pozíciókat töltött be az Oakland Egyetemen, majd a George Washington Egyetemen: az elmúlt években a GWU Doktori Tanulmányok Bizottságának és a Tantervi Bizottságnak az elnökeként, valamint a GWU Szenátusának Kutatási Bizottságában és a Szenátus Szakmai Etikai és Akadémiai Szabadság Bizottságában játszott fontos szerepet az egyetem életében.

Kiemelkedő szakmai elismerésként a professzor asszonyt két ciklusban is az AHRD (Academy of Human Resource Development) igazgatótanácsi tagjának választották, hét nemzetközi üzleti és humánerőforrás-fejlesztési folyóirat szerkesztőségében dolgozott, számos nemzetközi konferencia nyitóelőadására kapott felkérést, nemzetközi konferenciák és workshopok szervezője és résztvevője a világ minden táján.

Az elmúlt 20 évben Dr. Cseh szoros kapcsolatot alakított ki a Pécsi Tudományegyetem munkatársaival kutatások szervezésében és lebonyolításában, lektorált folyóiratcikkek és könyvfejezetek megjelenésében, valamint nemzetközi konferenciák szervezésében. Segítségével a PTE kollégái bekapcsolódhattak az AHRD és az UFHRD szervezetek nemzetközi konferenciáiba és szakmai rendezvényeibe is. Emellett rendszeresen tartott workshopokat és vendégelőadóként kurzusokat a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és oktatói számára, valamint az Oaklandi Egyetemen és a George Washington Egyetemen is rendszeresen fogadta a PTE kollégáit – e találkozók meghatározó szakmai együttmûködések és kapcsolatok kiépítését tették lehetővé az elmúlt évtizedekben.

Az erdélyi Marosvásárhelyen született, és az 1990-es évektől az Amerikai Egyesült Államokban jelentős tudományos karriert befutott Dr. Cseh okleveles elektronikai mérnök, mesterfokozatát a közgazdaságtan és nemzetközi menedzsment területén, míg doktori fokozatát a felnőttképzés és globális humánerőforrás-fejlesztés témakörében szerezte. Nemzetközi szakpolitikai tanulmányok területén szakirányú végzettséggel rendelekzik. Dr. Cseh több mint 35 éve dolgozik emberi erőforrás fejlesztési tanácsadóként piaci és nonprofit szervezeteknél. Szakmai háttere és nemzetközi tapasztalatai az emberi erőforrás fejlesztés területén szerzett kimagasló teljesítményei mellett a felnőttkori tanulás, a vezetés, valamint a nemzeti és vállalati kultúrák emberi erőforrás fejlesztési kérdéseinek vizsgálatában is komoly eredményeket ért el.

Dr. Cseh szükebb kutatási területei közé tartozik az informális tanulás, a szervezetfejlesztés és a változásmenedzsment, a globális vezetés, valamint a globális szemlélet és interkulturális kompetenciák fejlesztésének vizsgálata is.  

Több mint 100 cikket publikált neves szakmai folyóiratokban, 40 doktori fokozatszerzésben működött közre témavezetőként. Számos kutatási díjat kapott, hallgatóinak doktori értekezései pedig számos kutatási díjat kaptak.

A Doctor Honoris Causa cím adományozása Dr. Cseh számára jelentős mértékben növeli a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának nemzetközi láthatóságát, valamint a professzor asszony eddigi, a Kar érdekében végzett szakmai tevékenységének elismerése mellett a meglévő szakmai kapcsolatok, elsősorban az informális tanulás és interkulturális kompetenciák tématerületéhez kapcsolódva, még szorosabbá válhatnak a jövőben.

 

2021

Dmitrij Anatoljevics Funk | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2021

A Pécsi Tudományegyetem 2021. november 4-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa doktori címet vehetett át Dr. Dmitrij Anatoljevics Funk.
 

Dmitrij Anatoljevics Funk

 

Dmitrij Anatoljevics Funk néprajzkutató, kulturális antropológus jelenleg az Orosz Tudományos Akadémia Antropológiai és Néprajztudományi Intézetének igazgatója. Az oroszországi néprajztudományi élet kiemelkedő tekintélyű, meghatározó személyisége, aki mind tudományos, mind intézményvezetői karrierje révén motorja volt az oroszországi kutatások megújításnak, a nemzetközi kutatások fő sodrába vonásának. Dmitrij Anatoljevics Funk professzornak kiemelkedő szerepe van az oroszországi Szibéria-kutatások, illetve mára már általában a néprajztudomány, a kulturális antropológiai intézményi életének megreformálásában. Évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol a magyarországi tudományos élettel. A PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékével különösen gyümölcsözők a kapcsolatai. 2009 tavaszán részt vett a tanszék Marie Curie pályázatában („From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Cultural Anthropology”), amelynek keretében 2 kurzust is tartott: „Dél-Szibéria őslakos népei: etnohistória,kultúra és a változások dinamikája”, illetve „Bevezetés a török epikus tradícióba”. Dmitrij Anatoljevics Funk híd szerepét tölti be a hazai, azon belül is a pécsi és az oroszországi néprajztudomány között: rendszeresen jelenik meg kiadványokban magyarul, illetve jelentet meg magyar publikációkat oroszul.

Erik Slooten | Műszaki és Informatikai Kar | 2021

A Pécsi Tudományegyetem 2019. november 7-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa címet vehetett át Erik Slooten.
 

Erik Slooten

Erik Slooten közel 20 évnyi nemzetközi környezetben szerzett felsővezetői tapasztalattal érkezett 2018 januárjában az IT Services Hungary Kft, ma Deutsche Telekom IT Solutions élére. Számos globális, piacvezető mobil és IKT vállalatnál dolgozott regionális pozícióban – többek között – Szlovákiában a Slovak Telecomnál, a Csehországban a GTS-nél és a T-Mobile-nál, valamint Bulgáriában a Vivacomnál. 2019 augusztusától az ITSH vezetése mellett a Publikus Felhő Szolgáltatási terület globális irányátást is ellátja a T-Systems Internationalnél. Pályáját jelentős informatikai rendszerek bevezetése és átalakítása fémjelzi. Munkája során nemcsak az informatika, hanem a B2B értékesítés, a marketing és az üzleti fejlesztés területén is jelentős eredményeket ért el. Az innovációs megoldások elkötelezett vezetőjeként, több nemzetközi szinten bevezetett megoldás is köthető a nevéhez. A technológiai újítások mellett különösen fontos számára, hogy megteremtse a lehetőséget, azoknak a gyerekeknek is a fejlődésére, akik számára ez – a társadalmi helyzetük miatt – nem elérhető. Ezért életre hívta azt az oktatási programot, ahol jelenleg is, több, mint 70 hátrányos helyzetű gyerek tanul programozni Szendrőládon és Pécsett.

Hofmeister-Tóth Ágnes | Közgazdaságtudományi Kar | 2021
Jacques Demotes-Mainard | Általános Orvostudományi Kar | 2021

A Pécsi Tudományegyetem 2021. november 4-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa doktori címet vehetett át Dr. Jacques Demotes-Mainard.
 

Jacques Demotes-Mainard

 

Jacques Demotes-Mainard 1956-ban született Franciaországban. Orvosi végzettséget szerzett, majd neurológus szakvizsgát tett. A sejtbiológia és a neurobiológia professzora. Hosszabb időt töltött kutatással az Egyesült Államokban. 2001-2007-ig az INSERM klinikai kutatási szervezetének vezetője volt, majd 2014-ben megválasztották az ECRIN főigazgatójának. Ezt a tisztséget azóta is betölti, így az Európai Unió legnagyobb jelentőségű klinikai kutatási infrastruktúrájának irányítója.
Dr. Jacques Demotes-Mainard az ECRIN munkaszervezetén belül kiemelten támogatta, hogy az ECRIN magyar tagszervezete (HECRIN Konzorcium) az ECRIN teljes jogú tagja legyen, hogy a HECRIN Konzorcium magyar központja a Pécsi Tudományegyetemre kerüljön. Támogatta a HECRIN Konzorcium és a Pécsi Tudományegyetem által vezetett Erasmus+ program francia, ír,
portugál és cseh egyetem részvételével való megvalósulását. Nemzetközi támogatást nyújtott a PTE, DE és az SZTE által összeállított EFOP programhoz, vállalta, hogy az ECRIN kiterjedt nemzetközi kommunikációs csatornáit a HECRIN Konzorcium és a Pécsi Tudományegyetem rendelkezésére bocsátja, amennyiben a PTE által benyújtott európai
COST (Cooperation in Science and Technology) pályázat 2020-ban támogatást nyer. Támogatta, hogy a HECRIN Konzorcium és a PTE rendezhesse meg a Magyar Tudományos Akadémián 2018-ban az „International Clinical Trial’s Day” rendezvényt, a klinikai kutatások legfontosabb európai fórumát. Részt vesz a Szentágothai János Kutatóközpont Nemzetközi Tanácsadó Testületének munkájában, így rendszeresen Pécsre látogat.

Michael Kilchling | Állam- és Jogtudományi Kar | 2021

A Pécsi Tudományegyetem 2021. november 4-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa doktori címet vehetett át Dr. Michael Kilchling.
 

Michael Kilchling

 

Dr. Michael Kilchling a freiburgi székhelyű Max-Planck-Institut senior kutatójának neve „összeforrt” a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara és az Intézet között a 2000-es évek eleje óta meglévő tudományos együttműködésekkel. Michael Kilchling 14 éve rendszeresen előadásokat tart a még Korinek László akadémikus kezdeményezésére indult és a PTE Állam- és Jogtudományi Karán megrendezésre került „Kriminologischer Sommerkurs” megnevezésű kriminológiai és büntetőjogi témájú nemzetközi tudományos szimpóziumokon, valamint komoly szakmai segítséget nyújtott a Jogi Karon oktató kriminalisták nemzetközi tudományos reputációjának erősítéséhez. Az ÁJK több professzorának a világ legnagyobb bűnügyi kutatóműhelyében, a Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht-ben lefolytatott kutatását, illetve Max-Planck-Stipendium elnyerését is nagyban támogatta.
Kutatási területe a kriminológia és a büntetőjog szinte valamennyi, a nemzetközi tudós közösség által relevánsnak és időszerűnek tekintett kérdésköreire – pl. a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem, a szervezett bűnözés tipológiája, a különösen veszélyes bűnelkövetők kezelése stb. – kiterjed. A kriminológia és a viktimológia tudományának egyik legismertebb nemzetközi szaktekintélyei közé tartozik.

Monika Slachter | Állam- és Jogtudományi Kar | 2021

A Pécsi Tudományegyetem 2021. november 4-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor et Professor Honoris Causa doktori címet vehetett át Prof. Dr. Monika Slachter.
 

Monika Slachter
 

Monika Schlachter német jogász professzor, az Európa Tanács „European Commitee of Social Rights” testületének 2007 óta tagja, ez
idő szerint alelnöke. Az „Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union” (IAAEU) igazgatója, mely intézet ez idő szerint Európa legjelentősebb munkajogi tudományos gyűjteménye. Az 1992/1993. tanévben a Freiburg-i Egyetem Munkajogi Tanszékén dolgozott. 1993-tól 2006-ig az újjászervezett Jena-i Egyetem, illetve Jogi Kar Polgári Jogi, Munkajogi, Nemzetközi Magánjogi és Jogösszehasonlító Tanszékének professzora volt. 2006-ban kapott meghívást a Regensburgi Egyetem Munkajogi és Polgári Jogi Tanszékére, ahol 2008-ig tevékenykedett. Jogtanári tevékenysége során az egyes jogi karokon számos tisztséget töltött be (dékán, dékánhelyettes, szenátor, a kutatási bizottság tagja, kutatási dékán). A Jena-i Egyetemen az University of Sydney LL.M. programjának vezetője volt. A Sevilla-i Egyetem európai LL.M. programjának egyik kidolgozója és résztvevője. Prof. Monika Schlachter asszonyt 2008-ban nevezték ki a Trier-i Egyetem Nemzetközi és Európai Munkajogi és Polgári Jogi Tanszékére. Az elmúlt tíz esztendőben folyamatos és rendszeres kutatási lehetőséget biztosított a PTE Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
jelenlegi és korábbi munkatársainak, gyümölcsöző tudományos együttműködést alakított ki a Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke, illetve az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport munkatársaival.

Vicki L. Golich | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki és Informatikai Kar | 2021

A Pécsi Tudományegyetem 2021. november 4-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa doktori címet vehetett át Dr. Vicki L. Golich.
 

Vicki L. Golich

 

Dr. Vicki L. Golich 2009 óta a Metropolitan State University of Denver vezető alelnöke valamint a Politikatudományi Tanszék professzora. Ezt megelőzően a San Marcoi Californiai Állami Egyetem (CSUSM) Politikai Tudományok Tanszékén végigjárta az akadémiai utat és 1998-tól professzorként végezte oktatói tevékenységét, majd a CSUSM Művészeti és Természettudományi Karának ideiglenes, majd 2004 és 2009 között kinevezett dékánja volt. Tanulmányait a nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok témák köré építette. Dr. Golich különös szenvedélyt érez az oktatás iránt, szakterületének elismert képviselőjeként az interaktív tanítási modelleket saját kutatásaival összefűzve működtet eseti oktatási workshopokat a világ minden táján. Ugyanolyan körültekintően ír a kutatási területéről, mint az oktatási kérdésekről. Önéletrajzából kitűnik, hogy oktatói, kutatói tevékenysége mellett kiemelkedő jelentőségű projektek megvalósításában vett részt, mint tapasztalt vezető. Ennek a tevőleges aktivitásnak az eredménye, hogy a Metropolitan State University of Denver és a Pécsi Tudományegyetem közös projektjeinek anyagi támogatásán keresztül oktatóink kutatásaikban és oktató tevékenységükben érvényesülési lehetőséghez jutottak.

Zoran Pavlović | Állam- és Jogtudományi Kar | 2021

A Pécsi Tudományegyetem 2021. november 4-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor et Professor Honoris Causa doktori címet vehetett át Prof. Dr. Zoran Pavlović.
 

Zoran Pavlović

 

Zoran Pavlović az Újvidéki Gazdaság-és Igazságügyi Egyetem Jogtudományi Karának büntetőjogász professzora, a Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi ombudsmanja. A büntetőjog tudomány nemzetközileg is elismert professzora, szaktekintélye. 2019-ben Honoris Causa professzori elismerésben részesült a kínai Southeast University Law School-on. Rendszeresen hívják meg előadásokat tartani Kínába és Európa számos országába. A PTE Állam- és Jogtudományi Karán rendszeresen tart előadásokat, részt vesz a nemzetközi konferenciáinkon. Emellett közös nemzetközi képzési program kidolgozására tett javaslatot a Kar dékánjának 2020 tavaszán. A PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének a vezetőjével együtt főszerkesztője a Journal of Eastern European Criminal Law című, MTA C kategóriás nemzetközi szakfolyóiratnak, amelyet a PTE ÁJK és a Temesvári Egyetem Jogi Kara közösen jelentet meg évente kétszer Bukarestben. Vajdasági tartományi ombudsmanként is dolgozik, hozzá tartozik többek között a vajdasági magyar kisebbség jogainak érvényesítése.

2019

Antonino Germano | Általános Orvostudományi Kar | 2019

A Pécsi Tudományegyetem 2019. november 7-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor et Professor Honoris Causa doktori címet vehetett át Prof. dr. Antonino Germano.

Prof. dr. Antonino Germano.

 

Dr. Nyitrai Miklós dékán javaslata díszdoktori cím adományozására:

 

A Messinai Egyetem Idegsebészeti Klinikájának igazgatója, Antonino Germano professzor 2011 óta Egyetemének „full professora”, Klinikáját 2013 óta vezeti, képzési idejéből jelentősebb időt töltött a londoni Queen Square-en, tanulmányúton járt Richmondban, Gainesville-ben, Mainzban, Montpellierben. Hét éven keresztül volt dékáni delegált egyetemének külkapcsolati bizottságában, négy éve tevékenykedik idegsebészeti grémium vezetőként. Az Olasz Idegsebészeti Társaság (SNI) igazgatósági tagja.
80 peer reviewed publikációjára 1000 feletti citációt kapott, H-indexe 18.
Germano Professzor szoros, heti szintű kapcsolatban áll a PTE Idegsebészeti Klinika munkatársaival.
A Klinika igazgatójával ápolt korábbi informális kapcsolat az elmúlt években intézményesített formát öltött, Germano Professzor kezdeményezésére a Messinai Egyetem bekapcsolódott egy multilateralis Twinning Projektbe, majd annak ismételt benyújtásában szerepelt társpályázóként, valamint két olasz tanulmányi grant-et nyújtott be pécsi közreműködéssel.
Az Idegsebészeti Klinikával vendégprofesszori kapcsolat alakult ki, Germano professzor munkatársa Giovanni Raffa két hétig segített a PTE visiting scholarjaként beállítani a Kelet Európában első klinikaként GINOP pályázatból a PTEn telepített transzkraniális, MR alapú navigációval vezérlet  ultraprecíz Nexstim transcranialis elektromágneses stimulációs rendszer beszéd modulját. 
Az Idegsebészeti Klinikáról összesen hat munkatárs négy alkalommal vett részt a funkcionális MR, neuropszichológia és a Nexstim klinikai és kutatási alkalmazásának elsajátítását, illetve e területen ismeretek bővítését célzó egy-két hetes messinai kurzusokon. 
A 2019-es Európai Idegsebészeti Társaságok kongresszusára Dublinra két közös absztraktot nyújtott be a pécsi Klinika a messinai Idegsebészettel közösen és közös kutatási programot határoztak meg és indítottak a Nexstim klinikai alkalmazásának bővítésére, a funkcionális plaszticitás tanulmányozására vonatkozóan. 
Germano professzorral közösen az Idegsebészeti Klinika négy éve szervei, és 2019 októberében megvalósul a Pécsett hét alkalommal megrendezett Nemzetközi Pannon Szimpózium, a világon az egyik legismertebb neurotrauma szimpózium Szicíliába „telepítése”, „Pannonians Move to Sicily” címen. Germano professzorral közös erőfeszítéseknek köszönhetően az Európai Idegsebészeti Társaságok Szövetségének Neurotrauma és Critical Care Committee-je e rendezvényt hivatalos fórumaként ismeri el- így a második EANS Neurotrauma és Critical Care Symposium is lesz egyúttal a rendezvény.
Germano professzor számos alkalommal járt Magyarországon és több alkalommal tartott előadást pécsi rendezvényeken is. Közbenjárásának köszönhetően a Messinai Egyetemmel az Erasmus Plus Programban szerződéskötés történt és közös idegtudományi Ph.D. program valamint rezidens csereprogram kidolgozását kezdték meg.
A Honoris Causa Professzori cím odaítélése további garanciát szolgáltat arra, hogy az eddigi közös erőfeszítések, a közös tudományszervezés, a graduális és postgraduális képzés területén kapcsolataink és így Karunk illetve Egyetemünk nemzetközi elismertsége erősödjön. 
 

Csépe Valéria | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2019

A Pécsi Tudományegyetem 2019. november 7-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor et Professor Honoris Causa címet vehetett át Prof. Dr. Csépe Valéria.

 

Prof. Dr. Csépe Valéria

 

CSÉPE Valéria a Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Agyi képalkotó központjának (AKK) kutatóprofesszora. A kognitív pszichológia és az idegtudomány professzora (Budapesti Műszaki Egyetem, Pannon Egyetem), valamint a Magyar Tudományos Akadémia és az Academia Europaea rendes tagja. Kutatása a tipikus és atipikus kognitív fejlődés viselkedésbeli és agyi korrelációjára összpontosít, a csecsemőkortól a felnőttkorig. A TTK AKK általa alapított Neurokognitív Fejlődés kutatócsoportja eltérő agyi és viselkedéses módszerekkel vizsgálja a beszélt és a jelnyelvi fejlődés, az olvasás és az olvasási zavarok, a zene, a végrehajtó funkciók és a valószínűségi tanulás jellemzőit.
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkár-helyettesi megbízatását két egymást követő ciklusban (2008–2014) töltötte be az MTA első magas beosztású női vezetőjeként. 2012 és 2018 között a Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU) stratégiai bizottságában választott tagként dolgozott, és részt vett a Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU és ISSC egyesülése) előkészítő munkáiban. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2016-ban és 2018-ban kinevezett elnöke. 2017-től a Neo-PRISM_C Marie Curie Horizont 2020 program, a nemzeti tanterv megújításának és megvalósításának (EU-projekt) vezető kutatója, az Education 2030 OECD fókuszcsoportjának tagja, valamint az OECD Research Precariat program meghívott szakértője.
Több mint 350 publikációja van, köztük több magasan idézett cikk, folyóiratcikk, monográfia, szerkesztett könyv, könyvfejezet és konferencia-cikk angol és magyar nyelven.
 

Hugh Sherman | Közgazdaságtudományi Kar | 2019

A Pécsi Tudományegyetem 2019. november 7-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor Honoris Causa címet vehetett át Dr. Hugh Sherman.

 

Dr. Hugh Sherman

 

Hugh Sherman jelenleg az Ohio University, College of Business dékáni pozícióját tölti be.

Szakmai, akadémia életútját 1995-ben az Ohio University-n stratégiai tárgyak oktatójaként kezdte, azt követően, hogy PhD fokozatot szerzett a Temple University-n (Philadelphia). Az oktatás mellett már 1995-től aktívan szerepet vállalt az intézményirányításában is. 1995-2006 között a College of Business általános és straté-giai dékánhelyettese, majd 2007-es kinevezésétől a mai napig dékánként irányítja az intézmény működését. Dékánként felügyeli és irányítja a College of Business képzéseit és egyéb tevékenységeit, valamint felelős az intézmény költségvetéséért. Vezetői tevékenysége során a College of Business öt egyetemen kívüli finanszírozású képzési központot létesített, a beiskolázott hallgatók létszámát pedig több mint a duplájára növelték.

Az üzleti képzésekért felelős felsőoktatási intézmény vezető tisztségének betöltése mellett egyetemi szinten is részt vett az Ohio University menedzsment feladatainak ellátásában – 2004-2006 között a Provost munkáját segítette a stratégiai tervezés területén. Intézményvezetői tevékenységei mellett 1999-2006 között a Voinovich Center for Leadership and Public Affairs képzőközpont igazgatóhelyetteseként új képzési programok kifejlesztése mellett a fundraising tevékenységben is aktív szerepet vállalt. Mindemellett 1995-től folyamatosan oktat kurzusokat stratégia és menedzsment tématerületén.

Hugh Sherman 1996-ban dékánhelyettesként működött közre a PTE KTK és az Ohio University College of Business együttműködésében induló Simonyi Nyári Egyetemi Program kialakításában és megvalósításában. A két intézmény közötti együttműködés ekkor már több mint 7 éves múltra tekintett vissza, de a közös nyári program elindítása vitathatatlanul új perspektívát biztosított a kooperációnak. Hugh Sherman személyes elkötelezettsége is hozzájárult ahhoz, hogy a nyári programot a Cleveland Hungarian Development Panel hosszú éveken keresztül jelentős anyagi támogatásban részesítette, ezzel is biztosítva az amerikai és magyar hallgatók folyamatos részvételét. Kitartó támogatása mellett a nyári egyetemi program a mai napig évente mintegy 15 ohio-i és 15 magyar hallgató részére biztosít magas szakmai színvonalú nyári elfoglaltságot.

Hugh Sherman kezdeményezésére több PTE KTK-s hallgató vehetett részt az ohio-i partnerintézmény MBA képzésében cserehallgatóként. Emellett az elmúlt években vitathatatlan érdemeket szerzett a két intézmény közötti kapcsolatok újraépítésé-ben. Aktív felügyelete és közreműködése mellett alakulhatott meg az amerikai kollegák hathatós segítségével az Ohio University Center for Entrepreneurship mintájára a Simonyi Üzleti és Vállalkozásfejlesztési Központ a karon. Hugh Sherman állandó támogatása és szerepvállalása nélkül nem valósulhatott volna meg a két intézmény közötti együttműködés 25-ik évfordulójának méltó megünneplése és az Ohio terem felavatása, valamint a 2018-as tudományos konferencia megszervezése. Az említett programok kiváló lehetőséget teremtettek arra, hogy az intézményi együttműködés élő, személyes-szakmai kapcsolatokon alapuló együttműködéssé fejlődjön, ami a benne részt vállaló kollegák számosságának köszönhetően képes a folyamatos megújulásra.

A Doctor Honoris Causa cím adományozása Hugh Sherman professzor részére jelentős mértékben növeli a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi reputációját és láthatóságát, továbbá amellett, hogy méltó elismerése Sherman dékán eddigi, a Kar érdekében végzett szakmai tevékenységének, még szorosabb köteléket alakít ki az intézmény és a jelentős tapasztalattal rendelkező, nemzetközi színtéren elismert nagy formátumú intézményvezető között.
 

Józef Bergier | Egészségtudományi Kar | 2019

2018

Dušan Nikolić | Állam- és Jogtudományi Kar | 2018

A Pécsi Tudományegyetem 2018. november 8-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Prof. Dušan Nikolić.
 

Dušan Nikolić

 

Dušan Nikolić jogász, professzor, a szerbiai Újvidéki Egyetem (University of Novi Sad) rektora. Kutatásai elsősorban a magánjog diszciplínáját érintik, doktori disszertációját (University of Belgrade, 1994) a polgári jogi szankciók kérdésköréről írta. Nikolić professzor aktív hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet végez, és több tucat szerbiai és külföldi konferencián vett részt előadóként. Egyebek mellett tagja a párizsi Nemzetközi Jogösszehasonlító Akadémiának (Académie internationale de droit comparé), az International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights-nak, valamint a bécsi European Law Institute-nak. Tagja volt a szerb tulajdonjogi kodifikációs csoportnak (2005-2009), tevékenykedett választott bíróként és a szerb alkotmánybíróság magánjogi szakértőjeként. Számos kutatási projektet vezetett koordinátorként, így többek között a környezetjogi oktatás fejlesztése terén (a New York-i Columbia University-vel együttműködésben, 2006-2009) és a uniós jogharmonizáció szerbiai megvalósítása kapcsán (2008-2011).

Dušan Nikolić professzor a PTE kiemelt partnerintézménye, az Újvidéki Egyetem rektoraként sokat tett és tesz annak érdekében, hogy a két egyetem közötti kapcsolatok minél sokrétűbbek és kölcsönösen előnyösek legyenek. A PTE és az Újvidéki Egyetem közötti jó kapcsolatot jelzi a PTE kétnapos, multidiszciplináris tematikájú bemutatkozó rendezvénye Novi Sadon (2018. május 8-9.), amely Nikolić professzor aktív támogatása nélkül nem jöhetett volna létre.

A PTE és az Újvidéki Egyetem (és az egyetemek jogi karai különösen is) támogatták a bemutatkozó napok rendszeressé tételét, amelyek hozzájárulnak az ún. „nemzetköziesítés itthon” célkitűzés megvalósításához.

 

Stefan Pollak | Általános Orvostudományi Kar | 2018

A Pécsi Tudományegyetem 2018. november 8-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Dr. Stefan Pollak. 
 

Stefan Pollak

 

Dr. Stefan Pollak a Freiburgi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének igazgatója - neve összeforrt a magyar igazságügyi orvostannal, annak modernizálásával és oktatásával. 1997 és 2000 között a Nemzetközi Igazságügyi Társaság Európai szekciójának megbízottja volt a „Modernisation of Legal Medicine in Hungary” program keretében. Ebben a programban a Pécsi Orvostudományi Egyetem is részt vett Dr. Bauer Miklós és Dr. Bajnóczky István képviseletével.

Dr. Bajnóczky István meghívására minden évben előadásokat tartott az angol és német nyelvű képzési program keretében 2010-ig igazságügyi orvostanból, melyet 2014 után is évi rendszerességgel vállalt. 2000. augusztus 23-26. között a Magyar Igazságügyi Orvostani Társaság ülésen meghívott referensként vett részt.

Mint a Német Igazságügyi Orvostani Társaság elnöke, illetve az elnökségi tagja lehetővé tette, hogy a német Kutatási Társaság (Deutsche Forschungsgemeinschaft) segítségével a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézetének fiatal kutatói több fontos kongresszuson és továbbképzésen vegyenek részt. Nagy Gergely biológus 2007-ben, Dr. Simon Gábor es Dr. Heckmann Veronika 2011-ben a két intézet közötti kutatási projekt keretében tartózkodtak Freiburgban.

Dr. Stefan Pollak lektorálta a Dr. Romhányi Györgyről írt német es angol nyelvű könyvet és nyomtatását intézte a Freiburgi Egyetem Etikai Bizottságán keresztül 2012-ben. Részt vett 2012-ben Pécsett a Carl Friedrich von Weizsäcker emlék symposiumon, ahol „Redlichkeit in der medizinischen Forschung” címmel tartott egy nagyszerű előadást. Közreműködött az emlékkötet szerkesztésében és nyomtatásában 2014-ben. 2014-ben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar a „Dies academicus” alkalmával több évtizedes kutatói es oktatói munkája elismeréséül a Genersich Antal akadémiai díjjal tüntette ki.

 

Jun Kaneko | Művészeti Kar | 2018

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara által díszdoktori címre javasolt világhírű művészt rendhagyó módon az Egyesült Államokban avatták az egyetem tiszteletbeli doktorává. A díszdoktori oklevél ünnepélyes átadására több napos rendezvénysorozat keretében került sor május 25-én, Jun Kaneko japán származású keramikus otthonában, a Nebraska állambeli Omahában.
 

 

A PTE Szenátusa 2017 elején döntött arról, hogy díszdoktori címet adományoz Jun Kaneko keramikus művésznek. Az eredeti tervek szerint még ugyanabban az évben, a tavaly szeptemberi ünnepélyes jubileumi tanévnyitó keretében megtartott szenátusi ülésen került volna sor Kaneko díszdoktorrá avatására, sajnos azonban a művész egészségi állapotában beállt hirtelen változás nem tette lehetővé az utazást.
 

Jun Kaneko

A Jun Kaneko díszdoktorrá fogadását kezdeményező Nagy Márta keramikus művész, egyetemi tanár, a PTE Kerámia Tanszékének vezetője, valamint Fusz György kerámiaszobrász, egyetemi tanár, a Művészeti Kar tudományos dékánhelyettese és Seres Beáta, a Művészeti Kar nemzetközi ügyekért felelős munkatársa ezekben a napokban tértek haza az Egyesült Államokból, ahol a PTE szabályzatának és hagyományainak megfelelő ünnepség keretében, mintegy 200 meghívott vendég jelenlétében avatták a művészt az egyetem tiszteletbeli professzorává.
 

Jun Kaneko

A közönség soraiban egyebek közt ott volt Omaha város, valamint Lincoln, Nebraska állam fővárosának polgármestere, művészek, műgyűjtők és galériatulajdonosok, a helyi művészetkedvelő- és pártoló értelmiség tagjai. Az ünnepség filmvetítéssel kezdődött: néhány perces imázsvideókat láthattak a jelenlévők Magyarországról és Pécsről, az egyetemről.

Jun Kaneko őszinte alázattal fogadta Prof. Nagy Márta laudációját, azaz az ilyenkor szokásos beszédet, melyben a művész érdemeit, kiemelkedő munkásságát méltatja az előterjesztő professzor. Tisztelettel és meghatottsággal vette át Fusz György dékánhelyettestől a doktori oklevelet és az egyetemi tanárok talárját. Köszönete és nagyrabecsülése jeléül Jun Kaneko szobrot kíván adományozni az egyetem részére, melynek kiválasztása folyamatban van és várhatóan fél éven belül a helyére kerül majd Pécsett.

Jun Kanekot az egyik legjelentősebb kortárs keramikus művészként tartják számon szerte a világon. A nagojai születésű művész 1963-ban, 21 évesen telepedett le az Egyesült Államokban. Amióta megismerkedett a  kerámiával, célja, hogy olyan művek kerüljenek ki a kezei közül, amelyeknek „vizuális energiájától vibrálni kezd a levegő”. A PTE Művészeti Kara zenei területen már korábban olyan díszdoktorokkal büszkélkedhetett, mint José Carreras és  Plácido Domingo. Jun Kaneko személyével most a vizuális művészetek terén is világhírre szert tett, nagy formátumú alkotóművésszel gyarapodott a tiszteletbeli professzorok sora.

http://www.junkaneko.com/

 

Csányi Sándor | Közgazdaságtudományi Kar | 2018

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2018. május 4-én tiszteletbeli doktorrá avatta Csányi Sándor közgazdászt, üzletembert, az OTP Bank elnök-vezérigazgatóját.  
 

Csányi Sándor

 

Életrajz:

Dr. Csányi Sándor közgazdász, üzletember 1953–ban született Jászárokszálláson. 1974-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdász, 1980-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát szerzett, majd itt is doktorált. Pénzügy szakos közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló.

Szakmai pályafutását a Pénzügyminisztériumban kezdte, majd a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztériumban és a Magyar Hitel Bank Rt.-nél töltött éveket követően az Országos Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese lett.

Csányi Sándor 1992-től az OTP Bank elnök-vezérigazgatója. Az egyik legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard tanácsadó testületének tagja, a magyar olajipari cég, a MOL igazgatóságának alelnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke.

2004 óta a Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára, 2016 óta a McDaniel College díszdoktora. Tagja a legnagyobb 50 európai bank vezetőit tömörítő Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IIEB). 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, elnöksége alatt a magyar labdarúgó-válogatott 44 év után újra kijutott az Európa Bajnokságra. 2015 márciusától az UEFA Végrehajtó Bizottságának tagja, ez év eleje óta a FIFA alelnöke.

2000-ben Az év vállalkozója, 2004-ben Az év üzletembere címet is elnyerte. 2005-ben Mercur-díjjal, 2006-ban Wahrmann Mór-éremmel, 2007-ben Kármán Tódor-díjjal és Báthory-díjjal, 2015-ben a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével tüntették ki.

A pénzügyi életben betöltött szerepe kiemelkedő, és a megye gazdasági fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői és támogatói tevékenysége, amelyért 2016-ban Baranya Megye Díszpolgári Címet kapta. A Csányi Sándor által tulajdonolt mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások Európa és a világ mezőgazdaságában is a legkorszerűbbek közé tartoznak. Baranya megyében több vállalkozás fűződik nevéhez, az általa tulajdonolt cégek megyénkben több mint kétezer egyszáz embert foglalkoztatnak. 

Meghatározó gazdasági szerepvállalása mellett Csányi Sándor családtagjaival együtt jelentős karitatív tevékenységet is folytat. Magánvagyonából alapította az országosan egyedülálló, hárommilliárd forintos tőkével működő Csányi Alapítványt, azzal a céllal, hogy a tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekeket segítse. Az alapítvány fő célkitűzése az Életút Programban megvalósuló tehetséggondozás az általános iskola 5. osztályától a diploma megszerzéséig. A szervezet 2005-ben Jászberényben kezdte meg működését, Pécsett 2007 óta van jelen. Ma 70 pécsi támogatottja van az alapítványnak. Az eddig támogatott 380 diák közül 70 már a felsőoktatásban tanul, 26-an éppen a Pécsi Tudományegyetemen. 

Csányi Sándor emellett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület alelnöke, 2003-as alapítása óta a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke. A kultúra és művészet támogatójaként kiemelkedő szerepet vállal a Prima Primissima Alapítvány működésében, az évente megválasztott Közönségdíj nyertesének járó pénzjutalmat is ő ajánlotta fel magánvagyonából. 2013-tól a Prima Primissima Díjat Csányi Sándor és az OTP Bank gondozza és finanszírozza tovább.

 

Soós Károly Attila | Közgazdaságtudományi Kar | 2018

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora: 2018. március 14.
 

Soós Károly Attila

 

Dr. Soós Károly Attila 1967-ben kapott közgazdász diplomát a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, és 1992 óta a közgazdaságtudományok kandidátusa.

1967-től dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében tudományos segédmunkatársként, munkatársként, illetve főmunkatársként. Ebben a több mint ötven éves időszakban, anélkül, hogy kapcsolatait az Intézettel megszakította volna, oktatott francia és Egyesült Államok-beli egyetemek professzoraként, az 1990-es években pedig az Országgyűlés és a kormány tagja is volt. Három éven át, 1998-2000-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgató tanácsának tagjaként dolgozott. Dr. Soós a közép-kelet-európai országok gazdasági rendszereinek és makrogazdasági problémáinak nemzetközileg elismert kutatója.

Dr. Soós részvétele a Pécsi Egyetem Közgazdasági Kara munkájában az 1970-es évek végén kezdődött. 1984-ben kapott címzetes egyetemi docensi kinevezést a Pécsi Egyetemre, és 2009-ben habilitált a Közgazdasági Karon. 2001 óta a Gazdálkodástani Doktori Iskolában az alkalmazott makroökonómia oktatója.

 

Székfoglaló előadás

Egy közös európai pénz régi gondolat, azonban a 90-es évek elején, amikor Euroland tervét kidolgozták, ezt erősen meghatározta a tagállamok államcsődjétől való félelem. A maastrichti szabályok szerint a csatlakozó országok államadóssága nem haladhatta meg GDP-jük 60%-át. Azonban föl kellett venni ennél nagyobb adósságú – „eredendő bűnnel” terhelt – országokat is. Emiatt – a biztonság kedvéért – egy olyan föltételt is szabtak, hogy az éves államháztartási deficit legyen kisebb a GDP 3%-ánál. Azután a fiskális szabályokat kiterjesztették és „tökéletesítették” a már Euroland-tagországokra nézve is. Azonban a szabályok megsértőit sohasem büntették meg. Ugyanakkor ezek súlyosan korlátozzák a tagállamok fiskális autonómiáját.

Újabban közgazdászok – Charles Wyplosz és néhány más kolléga – kidolgoztak egy elképzelést, amely szerint a fönnálló államadósságok egy jelentős részének törlesztése átterhelhető lenne az EKB seigniorage jövedelmére. Ez politikailag elfogadható módot jelentene a magas adósságok észszerű szintre csökkentésére, azaz az eladósodott országok „eredendő bűnének” eltörlésére. Ezután egy-egy tagországot csak akkor fenyegetne államcsőd, ha a kormánya szélsőségesen felelőtlen módon viselkedne. Az én kérdésem az, hogy akkor fönn kellene-e meg tartani a fiskális szabályok rendszerét.

 

2017

Donald Tusk | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2017. december 8-án tiszteletbeli doktorrá avatta Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökét, a Lengyel Köztársaság korábbi miniszterelnökét.
 

Donald Tusk

 

Az avatáson elhangzott, hogy Tusk volt az első olyan európai politikus, akinek kelet-közép-európaiként egy nem könnyű korszakban vezető szerep jutott az egyesült Európa élén, és egyben egyike azoknak az európai államférfiaknak, akik mindig is segítették a visegrádi országok együttműködését. Mindemellett Donald Tusk sokat tett a hagyományosan jó magyar-lengyel kapcsolatok elmélyítéséért és kibővítéséért is, aktív résztvevője a 2007-től minden évben megünnepelt lengyel-magyar barátság napjának is.


Donald Tusk elnök avatási beszéde a honoris causa odaítélése alkalmából

 Nemrég elővettem egy könyvet kedvenc szerzőmtől, Claudio Magristól, A Duna címmel. Megragadt az emlékezetemben egy rövid fejezet, ami Pécsről szólt, de leginkább a helyi fehér bort dicséri az olasz szerző, ami szerinte sokkal jobb a villányi vörösbornál. Remélem, személyesen is megtapasztalhatom, majd, hogy Magris ugyanolyan jó borász, mint esszéíró. Egy kollégámat már elláttam instrukciókkal és anyagi fedezettel, hogy lehetővé tegye számomra ennek a tesztnek az elvégezését.

De helyesen feltételezik, kedves barátaim, hogy más oka is van, amiért örömmel és megelégedéssel vettem a rendkívüli megtiszteltetést, amiben az önök egyeteme részesít. Hadd említsek két okot. Először is, mint lengyel, szeretem Magyarországot és a magyarokat. Nem csak azért, mert mint mondják:

Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi.

Az önök nyelvén:

Lengyel, magyar – két jó barát, Együtt harcol s issza borát, Vitéz s bátor mindkettője, Áldás szálljon mindkettőre.

Hanem főképp azért, mert emlékezetem szerint Magyarország sok honfitársaim számára fontos kulturális mérce. Más szóval, az én generációm számára Magyarország az álmodott és elérhetetlen Nyugat jelképe. Magyarország a zenéjével, filmművészetével, irodalmával és politikai törekvéseivel maga volt a Nyugat.   Otthon az első bakelit lemezen apám kedvenc szerzőjének, Lehár Ferencnek az operett slágerei voltak. Az én kedvenc nagylemezem pedig a Lokomotív GT varsói koncertfelvétele volt. Ma már nehéz elhinni, hogy az az 1970-es évek közepén kiadott lemez rekord mennyiségben, hétszázötvenezer példányban kelt el. És mindenre bementünk a moziba, ami a Magyar Újhullám bélyegét viselte, és vitatkoztunk azon, hogy kik voltak számunkra fontosabbak: Antonioni, Andrzej Wajda, Bergman, vagy inkább Jancsó Miklós, Szabó István, vagy Mészáros Márta. 

A magyar irodalom bűvölete még meghatározóbb a számomra. Gyerekkoromban Jelky András legalább annyira fontos volt nekem, mint Robinson Crusoe, nem beszélve a gyermeki képzelet olyan hőseiről, mint Nemecsek Ernő, Áts Feri, Boka János a Pál utcai fiúk című regényből, ami az összes kötelező irodalom legszebbike. Felnőttkorom legnagyobb felfedezése Márai Sándor Naplója, amit az irodalomtörténet egyik leghatásosabb könyvének tartok, nemkülönben Kertész Imre Sorstalanság című regényét. És amikor azt mondom, hogy Magyarország politikai értelemben a Nyugatot jelentette számunkra, 1956 októberének erőteljes mítoszára gondolok, ami a generációm gondolkodását és képzeletét hosszú időre megragadta, és ami nélkül a „Szolidaritás” mozgalom Lengyelországban talán létre sem jött volna.  

A második indok. Gdansk szülötteként nagy szeretetet érzek az olyan mágikus, összetett és ellentmondásos városok iránt, amelyek fölött különféle zászlókat lengetett a szél, és amelyeknek falain belül különböző nemzetiségű és vallású emberek éltek az évszázadok során. Az önök Pécse, az én Gdanskom és Magris Triesztje európai mikrokozmoszok. Csakis akik megtanulták a történelmüket és megpróbálták megérteni, miközben legyőzték a kísértést a túlzott leegyszerűsítésre, és akik megfelelőképpen tudják értelmezik a jelképeiket és átalakulásaikat, azok tudják megközelíteni és megérteni az Európa jelenség mítoszát. Ahogy Milan Kundera híres esszéjében, melynek címe Az ellopott Nyugat, avagy Közép-Európa tragédiája áll: „Közép-Európa diverzitásának teljes gazdagságával Európa kicsinyített mása próbál lenni, egy európai archetípus, Európa nemzeteinek kicsinyített modellje a legkisebb helyen koncentrálódó legnagyobb változatosság elve alapján.” Vagy nem ez az, ami Európát leginkább megkülönböztette veszedelmes szomszédjaitól, akik gondolkodásukat az ellentétes logikára építették, mondván: “a legkisebb változatosság a lehető legnagyobb területen.”

Itt hangsúlyozni kívánom, hogy amikor azt mondom, Pécs Európa metaforája, ez részemről a legnagyobb elismerés. Nem pusztán azért, mert hivatásomnál fogva európai vagyok, és hivatali funkciót töltök be, hanem mert ez a legmélyebb meggyőződésem. Be kell vallanom a részemről bizonyos fajta extravaganciát: szeretem Európát, hiszek az Európai Unió jövőjében és céljában, és nem fogom mindezt megtagadni az euroszkepticizmus elharapózó divatja kedvéért. Számomra büszkeségre ad okot Európainak lennem.

Tudom, könnyű azt mondani, hogy: “európai vagyok,” de sokkal nehezebb megmagyarázni, mi is ennek a lényege. Egy ember Kínából, Amerikából, vagy Oroszországból nem rendelkezhet olyan identitás jellemzőkkel, mint egy Európai Uniós polgár. Mi pedig tudjuk, hogy csak kerek egész politikai identitásként lehetünk ezekkel a szuperhatalmakkal egy napon említhetőek. Kétségtelen, hogy nagy többségünk alacsonyabb és kevésbé absztrakt szinten definiálja magát, nem európaiként. Amikor azt mondom: lengyel vagyok, egy különlegesen definiált közösség tagjaként jellemzem magam, erre a közösségre jellemző érzelmek és történelem határozzák meg a személyiségemet. Az etnikai viszonyok is világosak számomra. Amikor azt mondom, „Kashuba vagyok,” látom a nagyszüleimet és a szülőföldemet, ahol az erdők és tavak közelében élő emberek még mindig beszélik különös nyelvüket és őrzik a csak rájuk jellemző szokásaikat. És amikor azt mondom, Gdanskból jöttem, látom a házat és a játszóteret, ahol felnőttem, az első iskolámat és a szeretett futball klubom színeit, melynek nagyapám és apám szurkoltak, és most már a fiam és az unokám is. Az identitásnak ez a három aspektusa, a nemzeti, az etnikai és az urbánus harmonikus egységet alkot; ezeket nem kell definiálni, vagy elemezni, mivel egyszerűen a személyiségem részei, ez vagyok én. Mindezek mellett van-e még hely valamiféle európai identitásnak?

Igen, van. Habár nem beszélünk közös nyelvet, a történelmünk pedig sokkal inkább megosztott bennünket, mint közelebb hozott, habár nem az Örömóda fakaszt könnyekre, hanem sokkal inkább a „Nincs még veszve Lengyelország,” és nincs közös futball csapatunk (hoppá, pardon, figyelmeztettek, hogy a nemzeti futballcsapatok fájdalmas témáját ne hozzam fel) és így, a sok „habár” ellenére európai identitás igenis létezik, és ez olyasvalami, ami sokkal több, mint más „kontinentális” identitások. Bennünket ugyanis nem csak a földrajzi jellemzők kötnek össze. Majdnem mindenki egyetért abban, hogy az európaiságnak van kulturális, politikai, sőt értékelméleti dimenziója is. De először tekintsünk a térképre.

Európa közös terület közös határokkal. Annál a földrajzi térképnél, ami az Ural hegységet határozza meg határként, kisebb területet jelöl ki. Amikor Európára gondolunk, egy olyan, szűkebb terület jelenik meg előttünk, amit nagyjából az Európai Unió területe képez Svájccal és Norvégiával, melyek hivatalosan az Unión kívüliek, de mégis hozzánk tartozónak érezzük őket. Természetesen nem akarnék jóslatot tenni arra, hogyan fognak kinézni a jövőben a keleti határok (Ukrajna kérdése, természetesen) vagy a déliek (Balkán kérdés). 

A migráns válság, az agresszív szomszédoktól eredő fenyegetettséggel kombinálva teljes mértékig megmutatta, milyen sokat jelent az európaiaknak manapság az, hogy van egységes területük és egységes határuk. Paradox módon, a migráns politikával kapcsolatos minden vita és konfliktus ellenére felismertük, hogy a területünk és a határaink mindannyiunk közös felelőssége alá tartozik és olyan közös javunk, ami mindannyiunk részéről megköveteli a védelmet és a szolidaritást. Sok olyan, gyakran immorális, néha veszélyes érvet elutasítok, ami az Európa nyitottságával és toleranciájával kapcsolatos vitákban megjelenik. Nem fogadom el a menekültekkel és migránsokkal kapcsolatban megjelenő agresszív retorikát, ami a múltunkkal kapcsolatos legszörnyűbb képeket idézi fel az emlékezetünkben. De a néha a tehetetlenség megnyilvánulását sem tartom jogosnak, abban az értelemben, hogy „ez a hullám túl nagy ahhoz, hogy megállítsuk,” vagy azt a fajta alárendelődést, ahogy Houllebecq prózájában jelenik meg. Máig szégyenkezem azok helyett, akik elrendelték egy olasz múzeumban a mezítelen szobrok és festmények letakarását azért, hogy meg ne sértsék egy évek óta először hivatalos európai látogatást tevő iráni küldöttség érzéseit. Szeretném, ha végre mindenki megértené, ami egyformán evidens: meg kell védenünk külső határainkat és védelmezni kell belső területeinket a rasszizmustól és az idegengyűlölettől.  

Őszintén szólva: határok és a törvény betartatása nélkül nem fog létezni Európa abban az értelemben, ahogy mi azt megszoktuk – és nem lesz olyan, amilyennek szeretnénk, ha belülről politikai barbárok kezére kerül. A felismerésnek, hogy közös határunk és területünk van, közel kellene hoznia bennünket egymáshoz, nem végleg elválasztania. Meg kellene próbálnunk összeegyeztetni a biztonság igényét a szabadsággal, a nyitottságot az irányítás kézben tartásával. Összhangba kell hoznunk a biztonság szükségletét a szabadsággal, a nyitottságot és az irányítás kézben tartását. Csak a nézetek bölcs szintézise vezethet sikerre. Nem szabad engednünk, hogy a másoktól való félelem és a sokféleség elutasítása teljesen fölénk kerekedjen. Milyen gyönyörűek Szent István szavai – és milyen szépen szólnak manapság – amiket Imre herceghez írt intelmeiben fogalmazott meg: „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

Európa kulturális jelenség is. Stefan Chwin író és jó barátom Gdanskból, Milan Kundera esszéjére a következőket írta válaszul. (Idézem): " Európa egységét az európai városok struktúrájában keresem. Mert mindenki, akinek egyszer módjában állt a világ több más városát is meglátogatni rájön, hogy az európai városok – például az ázsiai vagy afrikai városoktól eltérően – olyan, egymáshoz hasonlóan elrendezett terekkel rendelkeznek, melyek nélkül nem is lennének európaiak. Az európai városok jelképes központjában a városháza és a katedrális áll. Nagy Oroszország a városait a herceg (knyaz) erődítménye köré építette, így a „kreml” falai között a kormányzói palotája, később a párbizottság épülete állt, de nem volt ott a szokásos városháza. Ennek a különbségnek mélyebb jelentése is van. A városháza és a főtér Európa védjegyei, éppen úgy, ahogy annak idején a székesegyház több kilométerről látszó tornyai." Amit én hozzátennék ehhez a látképhez, az az egyetem. Így már érthetővé válik, miért mondtam olyan szilárd meggyőződéssel a bevezetőben, hogy Pécs igazi metaforája Európának. Mert ha egyetértünk abban, hogy az európai város legfőbb tájékozódási pontjai a piactér, a városháza, az egyetem és a székesegyház, akkor ez város az ország legrégibb egyetemével, a nevében öt templommal többszörösen is megfelel a kritériumoknak. 

Egy európai könnyen megállapítja, hogy mi a közös egy portugálban, egy litvánban, egy svédben és egy horvátban. Mi a közös a tér elrendezésében, az építészetben, a zenében, a festészetben és metafizikai tapasztalatban. Amilyen különbözőek és színesek vagyunk – amilyen ellentmondásosak és bonyolultak – mégis   mindannyian értjük a Bibliát, Homéroszt, Cicero-t, Cervantest, Dantét és Shakespeare-t.  Felismerjük magunkat Bach, Chopin és Liszt zenéjében, Piero della Francesca és Vermeer festményeiben. És mindannyian jól érezzük magunkat azokban a városokban, ahol könnyűszerrel megtaláljuk a főteret, amihez a katedrális és a városháza tornya messziről mutatják az utat. Amikor a területünket akarjuk védelmezni, az éppen azért van, mert nem csak az országhatárok, hanem kulturális jelképeink is meghatározzák. Emlékezzünk erre a 2018-as évben, ami a Kulturális Örökség Európai Éve lesz.

Európa, ahogy én szeretném látni, olyan politikai értékek egysége is, melyek között mindig első helyre tenném a szabadságot. Ezt a fontossági sorrendet nem mindenki látja helyesnek. Pontosan tudom, milyen eleven – és esetenként agresszív – lehet manapság egy politikai vita a politikai értékek elsőbbsége tekintetében, Magyarországon ugyanúgy, mint az én hazámban.

E tekintetben csökönyös vagyok, van, aki szerint egyenesen korszerűtlen. De számomra a legsarkalatosabb európai értékek továbbra is az emberi és polgári jogok, a lelkiismereti és szólásszabadság, a jogrend és a kisebbségek jogainak tisztelete. Úgy hiszem, hogy az egyedüli garancia ezeknek az értékeknek a fennmaradására a liberális demokrácia, amit a világ sok szegletében megkérdőjeleznek. Tökéletlen, törékeny, folyamatos erőfeszítést és törődést kíván.  Alulbecsült és megsértett, néha védtelen, de – ha mint én is, a szabadságot teszik első helyre – mellette nincs más alternatíva.  

Európának megvolt – és a jövőben is meglesz – az esélye arra, hogy a földkerekség legjobb helye legyen. A szabadság és kultúra egyedülálló élettere. Hogy mindezt fenntarthassuk, annak feltétele a megosztottságunk és a természetünkből fakadó érdekellentétek felett álló szolidaritás. A Pécsi Tudományegyetem a legalkalmasabb hely az európaiság hitének teljes bizalommal történő hirdetésére. Amit ezennel most megtettem. Köszönöm.

Press office - General Secretariat of the Council

Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319

press.office@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press

 

 

Catherine Vértesi | Közgazdaságtudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. november 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Catherine Vértesi.
 

Catherine Vertesi a Kanadában, Vancouverben található Capilano Egyetem közelmúltban nyugdíjba vonult Elnökhelyettese. Vértesi asszony több, mint 35 éven át dolgozott jövőépítő vezetőként, mentorként és újítóként a nemzetközi oktatás területén, és sokat tett a nemzetközi oktatás szakmaiságának növeléséért Kanadában és országa határain túl is.

Intézményeiben, különösen a British Columbia és a Capilano egyetemeken végzett kiváló oktatói, programfejlesztői és diáksegítői munkáját s azok máig ható eredményeit több díjjal is elismerték. Amikor a kampuszokon még csak néhány munkatárs foglalkozott nemzetközi tevékenységekkel, Vértesi asszony először az üzleti iskolára fókuszálva, később pedig az egész kampuszra kiterjedten vezetett több nemzetköziesítési projektet, melyeknek középpontjában a hallgatói tapasztalatok és a curriculum fejlesztés, átalakítás álltak. Ugyanakkor, ami Vértesi asszonyt igazán megkülönbözteti az a nyitottság, önzetlenség és közösségépítő készség. Kanadában, az USA-ban és Európában szervezett konferenciákon több mint 25 éven át számtalan szemináriumot vezetetett a legjobb gyakorlatokról.

Az elmúlt 10 évben 17 kanadai intézmény több mint 70 munkatársát vezette intenzív nemzetköziesítési tanulmányutakon az EU-ban, s 2011-ben ő lett a 9000 résztvevőt számláló NAFSA, a világ legnagyobb nemzetközi oktatási konferenciájának első, nem USA-beli vezetője a világon. Vértesi asszony úttörő munkássága során mindvégig önzetlenül osztotta meg tapasztalatait és idejét, s így mind a tartományi, mind a szövetségi kormányszervezetek kiváló vezetői- és életműdíjban is részesítették. Vértesi asszony sokak állandó, aktív mentora.

 

Gelencsér Lajos | Műszaki és Informatikai Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. november 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Gelencsér Lajos.

 

Szakmai Önéletrajz
 

Képzések: 

 • 1973 – 1978 Nehézipari Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar      
 • 1984 – 1988 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar  
 • 1992 – 1994 Jannus Pannonoius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar                                                  

Munkahelyek - Beosztások:  

 • 2015.01. 16 -  EON – Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Vezérigazgató
 • 2007 -  2015   EON – Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Ügyvezető Igazgató                                 
 • 2001 – 2007 Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat Hálózati Igazgató 
 • 1997  – 2000 Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat Műszaki Igazgató
   

Kitüntetések: 

 • DÉDÁSZ Alkotói Díj
 • Elektro Sopiane Díj – MEE   2006
 • Verebély Díj - MEE
 • Kármán Tódor díj  - Oktatási Minisztérium
 • Katasztrófavédelmi díj  OKF
   

Tudományos Egyesületi tagság:

 • Magyar Electrotechnikai Egyesület MEE
 • Jedlik Ányos Társaság
   

Szakmai tapasztalatok, sikerek: 

 • Hálózatépítési technológiafejlesztések
 • Process Quality managament, -  LEAN management
 • Vészhelyzet-kezelés irányítása, oktatása
 • Stratégiai hálózattervezés, adaptív tervezési metodika
 • Alállomási fejlesztések 
 • Üzemirányítási rendszerfejlesztés
 • Munka és egészségvédelem elméleti és gyakorlati fejlesztése

                                                                                   

Ismet Güral | Műszaki és Informatikai Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. november 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Ismet Güral.
 

Ismet Güral a Güral Porcelán vállalkozás elnöke.Kütahyaban született 1950-ben, ugyanitt végezte általános iskolai tanulmányait, majd közép- és felsőfokú iskoláit a Maarif Főiskolán folytatta, ahol diplomáját 1968-ban szerezte meg. Ismet Güral az Isztambuli Akadémia Közgazdasági és Gazdasági Tudományok területén szerzett diplomát 1972-ben. MBA fokozatot az Isztambuli Egyetem Üzleti és Gazdasági Intézetében szerzett 1973-ban, majd Angliában bővítette tudását 1973 és 1974 között.

Ismet Güral 1975 óta vesz részt a családi vállalkozásban. Különböző területeken dolgozott, majd néhány éve a Güral Porcelán elnökévé választották. A Güral Porcelán vállalkozásnak körülbelül 5000 alkalmazottja van Kütahyaban. Fő profiljuk ipari termékek készítése kaolinból. A porcelán és szaniter termékek gyártása mellett, a Güral Porcelán vállalkozásnak az energia és a turizmus üzletágban is van érdekeltsége. Tekirova és Belek üdülőközpontjaiban valósult meg két jelentős beruházásuk.

Ismet Güral a Magyar Köztársaság Tiszteletbeli Konzulja, jelentős szerepe volt a PTE és a Kütahyai Egyetem közötti Erasmus és más tudományos kapcsolatok létrehozásában. Aktívan segíti Pécs és Kütahya testvérvárosok kulturális, oktatási és gazdasági együttműködésének fejlesztését.

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt kutatás-fejlesztési iránya a 3D technológia innovatív alkalmazása. A téma interdiszciplináris voltából következik, hogy a Pécsi Tudományegyetem műszaki és művészeti irányú törekvéseihez több ponton kapcsolódhat a Güral Vállalkozás a modern porcelán termékek technológiai és formatervezési innovációjával. A Pécsi Tudományegyetem és Ismet Güral úr együttműködése hasznos lehet Pécs városának és a Zsolnay Manufaktúrának.

 

Maurizio Ferraris | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. november 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Maurizio Ferraris.
 

Maurizio Ferraris a Torinoi Egyetem filozófiaprofesszora, ahol a Társadalomtudományok Kutatóközpont rektorhelyettese és a LabOnt – Ontológiai Laboratórium elnöke. Kutatási igazgató a Párizsi Collège d’études-ben, és tanácsadó tag a Fiuméban található Délkelet-Európa Kutatóközpontban, illetve az NRW-ben, azaz az Internationales Zentrum Für Philosophie-ben. A Buenos Airesi Flores Egyetemen a Társadalomtudományok díszdoktora. Tagja volt a Bonnban található Käte-Hamburger Kollégium „Recht als Kultur” Kutatóközpontjának, a new yorki székhelyű Columbia Egyetem Amerikai Olasz Akadémiájának, és az Alexander von Humboldt Alapítványnak. A Collége International de Philosophie igazgatója és a Párizsban található École des Hautes Études en Scences Socales vendégprofesszora. Emellett számos európai és amerikai egyetemen volt már vendégprofesszor. A „La Republica” újságírója, a „Rivista di Estetica”, a „Critique”, a „Circulo Hérmenéutico editorial” és a „Revue francophone d’esthétique” igazgatója.

Több mint ötven könyv szerzője, melyeket a világ számos nyelvére lefordítottak. A Pécsi Tudományegyetemmel állandó munkakapcsolatban van: egyetemünk több oktatója is részt vesz Ferraris professzor dokumedialitással, illetve a médiával, web médiával kapcsolatos kutatásaiban.

 

Norbert Kersken | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. november 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Norbert Kersken.
 

Tudományos életrajz 

Egyetemi tanulmányaim alatt, amelyet Münsterben a westfáliai Wilhelms-Universität-en végeztem történelem (középkori történelem és Kelet-Európa története szakirány), szlavisztika és filozófia szakon, 1977-től kezdve bekapcsolódtam a „Kelet-Európa koraközépkori  története Lexikon” (Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa) munkacsoportba, amelyet Manfred Hellmann (Münster) és Herbert Ludat (Giessen) vezettek. Hallgatóként, majd tudományos munkatársként itt ismerkedtem meg a középkor latin nyelvű történetírásával, a hagyományok továbbélésének és a szövegek összefüggéseinek kérdéseivel. E munka során 99 szócikket írtam, köztük a terjedelmes „Danubius” szócikket is. A doktori disszertációm célja, amelyet Peter Johanek vezetésével írtam, az volt, hogy egy széleskörű áttekintést készítsek az egyes országok középkori történetét bemutató középkori összefoglaló munkákról, amelyek a kezdetektől a szerzők koráig elemzik a szövegek eredetét. Két évig dolgoztam Coesfeld, egy westfáliai kisváros levéltárában, mialatt elkészült Coesfeld történetírásának összefoglalása és a város történetének annotált bibliográfiája (1998). 1993–1995 között Berlinben dolgoztam a „Kelet-Közép-Európa története és Kultúrája” kutatócsoportban (amely a mai lipcsei GWZO elődje volt), Winfried Eberhard professzor vezette projektben (A korai parlamentarizmus előtti rendi szisztéma fejlődése mint kelet-közép-európai állammodell a 16-18. században). 1996 óta a marburgi Herder Intézet tudományos munkatársa vagyok, kutatási területem Kelet-Közép-Európa története. Több mint tíz éve vezetem azt a kutatócsoportot, amely Kelet-Közép-Európa történetének online-adatbázisán munkálkodik partnerintézményekkel való együttműködés keretében. 1998 óta rendszeresen tanítok Giessenben az egyetemen. Lehetőségem nyílt egyrészt összehasonlító historiográfiai vizsgálatokat végezni, másrészt tanulmányokat készíteni a kelet-közép-európai országok (Pomeránia, Livónia, Felső-Lausitz, Szilézia, Csehország, Lengyelország és Magyarország) közép- és koraújkori történetének egyes kérdéseiről. Három évig végeztem kutatásokat a varsói Német Történeti Intézetben (Deutsches Institut), ekkor a Piast-kori Lengyelország külkapcsolatait vizsgáltam.

Az új kutatási irányok és a tudományos kapcsolatok – a kelet-közép-európai országok munkatársaival való együttműködés – lehetővé tették, hogy számos tudományos konferencián (Berlinben, Varsóban, Marburgban) olyan kérdésekkel foglalkozzam, mint a rendi politika, a Piastok uralmának kapcsolatrendszere, a későközépkori külpolitika, a középkori interregnumok, a reformáció kelet-Közép-Európában és a kereszteshadjáratok az érett- és későközépkorban.

Predrag Sikirić | Általános Orvostudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. november 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Predrag Sikirić.
 

Predrag Sikirić professzor orvos, farmakológus a Zágrábi Orvosi Egyetem Gyógyszertani Intézetében. Sikiric professzor és munkacsoportja felfedezett egy peptidet az emberi gyomornedvben, amely a gyomor sósav szekreciójának gátlása nélkül védi ki a nyálkahártya károsodásokat. Ezt a peptidet izolálták, és meghatározták a fehérje molekula aninosav. Jelenleg a klinikai vizsgálatok fázisánál tartanak, de már igazolták, hogy a fehérje nyálkahártyát védő hatása a sclerosis multiplex betegségben szenvedők gyógyításában is használható. A tudományos kapcsolata zágrábi és a pécsi intézmény között 28 évre nyúlik vissza, s ennek köszönhetően több közös könyv és egy periodika, az Experimental and Clinical Gastroenterology című nemzetközi szakfolyóirat született.

 

Stephen M. Jordan | Műszaki és Informatikai Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. november 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen Doctor et Professor Honoris Causa címet vehetett át Stephen M. Jordan.
 

Stephen M. Jordan, az amerikai Metropolitan State Denver University vezetője. A 7 év alatt, amíg a Kelet Washingtoni Egyetem elnöke volt - mielőtt a MSU Denverben kezdett dolgozni –az egyetem hallgatóinak számát 6900-ról 10000-re növelte. Vezetése alatt az MSU Denver is gyors felemelkedésnek indult, bekerült az Amerikai Egyesült Államok legjobb egyetemei közé. Stephen M. Jordan tevékenységének köszönhetően épült meg az a központ, melyben átfogó légiközlekedési, fejlődő gyártási oktatás zajlik, Colorado állam jövő ipari munkásainak képzőhelyeként.

 

Yuan Juxiang | Egészségtudományi Kar | 2017

A PTE Egészségtudományi Kar 2017. szeptember 8-án a Pécsi Nemzeti Színházban tartotta Tanévnyitó Ünnepségét, melyen honoris causa doktori címet vehetett át Yuan Juxiang.
 

Yuan Juxiang

 

 

Buzsáki György | Általános Orvostudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. szeptember 1-jén, a Magyar Felsőoktatás Napján díszdoktori címet adományozott Buzsáki György agykutatónak, aki a pécsi egyetemen szerezte orvosi diplomát, és 2011-ben az agykutatók „Nobel-díjával”, ún. Agy-díjjal (The Brain Prize) jutalmazták tevékenységét.
 

Buzsáki György

 

Rövid életrajz

Buzsáki György az ideghálózatok szerveződését és működését kutató idegtudós, aki a memória-konszolidáció kétlépcsős modellezéséről, az internálisan létrehozott, az észlelést, idegi szintaxist, agyi ritmusokat támogató sejtcsoportok felfedezéséről, valamint az idegtudományok területén végzett innovatív kutatásairól ismert.

Buzsáki professzor Magyarországon született, Pécsen nevelkedett, orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1974-ben, majd Ph.D. fokozatát 1984-ben idegtudományok területén a Magyar Tudományos Akadémián, Budapesten szerezte. A leggyakrabban idézett idegtudósok 1 %-ba tartozik, az Amerikai Tudományos Akadémia, valamint az AAAS (American Association for the Advancement of Science), az  Academiae Europaeae és a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Számos vezető, idegtudományokkal foglalkozó folyóirat, így a Science és a Neuron folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. A Université Aix-Marseille, a Kaposvári Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem honoris causa doktora. A 2011-es „Agy-díjat” Somogyi Péterrel és Freund Tamással megosztva kapta. Buzsáki György a szerzője a népszerű, idegtudománnyal foglalkozó “Rhythms of the Brain” c. könyvnek (Oxford University Press, 2006).

                                

Kutatási terület

Buzsáki professzor elsődleges kutatási területe az “idegi szintaxis”, a kognitív funkciókat támogató, számos agyi ritmus által szerveződő idegi információ szegmentálása. Ő azonosította a hippocampus theta, gamma oszcillációinak és gyors oszcillációval járó éles hullámainak celluláris és szinaptikus alapmechanizmusát, egymáshoz, valamint a viselkedéshez és alváshoz való kapcsolatát. Elsőként mutatta ki a GABA-erg interneuronok hálózati oszcillációkban játszó szerepét. Buzsáki professzornak a különböző frekvenciájú agyi ritmusok hierarchikus szeveződésének fontosságára valamint azok frekvencia kereszt-kapcsoltságára irányuló felismerése lehetővé teszi a kognitív mechanizmusok feltárását egészséges és beteg állapotokban. Legnagyobb hatást kiváltó munkája, a memória konszolidáció kétlépcsős modellje azt szemlélteti, hogy tanulási folyamatokban a neocortex által közvetített információ miként módosítja átmenetileg a hippocamus hálózatait, valamint kimutatja ezen memórianyomok reaktivációját és konszolidációját az alvás éles hullámú mintázatában. Buzsáki professzor kutatási eredménye, mely szerint változó környezeti jelek hiányában az agykéreg ideghálózata folyamatosan generál önszerveződő sejtcsoport szekvenciákat, áttörés a kognitív funkciók idegi alapmechanizmusának tekintetében. Legutóbbi kutatásai kimutatták, hogy a tüzelési frekvenciák egyenlőtlen elosztása fokozza az idegi hálózatok szenzitivitását, plaszticitását és stabilitását. Ezen célok elérése érdekében számos technikai innovációt vezetett be elsőként, ide értve azokat a nagy mennyiségű adat detektálására képes organikus elektródarendszereket, mint szilikon chip és NeuroGrid, melyek jól alkalmazhatók állatokban és emberben is.

 

Kovács Árpád | Egészségtudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. március 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Dr. Kovács Árpád.
 

Dr. Kovács Árpád

 

Életrajz:

Prof. Dr. Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára.

Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, ahol az Építőmérnöki Karon 1971-ben okleveles építőmérnöki, majd az Építészmérnöki Karon 1977-ben okleveles szervező szakmérnök végzettséget szerzett. Egyetemi doktori fokozatot 1979-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett.

Doktori (PhD) fokozatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nyerte el gazdálkodás és szervezéstudományok területen, majd ugyanott habilitált 2003-ban. 2009-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetében.

Szakmai pályafutása során 1979-1991. között a KNEB gazdasági szakértőjeként illetve főosztályvezetőjeként dolgozott. 1990-1996. között az Állami Számvevőszék főcsoportfőnöke, igazgatója, 1996-1997. között az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. elnöke, majd 1997-2009. között az Állami Számvevőszék elnöke volt. 2012-től a Költségvetési Tanács elnöke.

Szakmai pályájához kapcsolódóan több mint kétszázhatvan szakcikkét közöltek a szakfolyóiratok, több száz előadást tartott különböző szakmai, tudományos fórumokon.

Pályafutása során magas állami kitüntetésekben részesült: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (1996), Osztrák Köztársaság Csillaggal Ékesített Nagy Arany Érdemrendje (2004), az Országgyűlés Aranyérme (2009).

Interjú »

 

Schipp Ferenc | Természettudományi Kar | 2017

A Pécsi Tudományegyetem 2017. március 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Dr. Schipp Ferenc.
 

Dr. Schipp Ferenc

 

Laudáció:

Schipp Ferenc Baranyában, Sombereken született 1939-ben. A matematikai tudomány kandidátusa (1970), doktora (1976). Az ELTE Informatika Kar Numerikus Analízis Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt, jelenleg professzor emeritusa. 1988-tól 1993-ig az informatikai tanszékcsoport vezetője, 1977-1982 között dékánhelyettes. A  PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetének jogelődjének, a JPTE Matematika Tanszékének 1993 és 2006 között főállású egyetemi tanára, 2001 és 2004 között tanszékvezetője. A Pécsett töltött évek alatt jelentősen hozzájárult az akkori Matematika tanszék megfiatalításához. Vezetése alatt a pécsi intézet oktatói sikeres PhD és habilitációs fokozatokat szereztek.  A mai napig szoros kapcsolatot tart fent az intézettel.

MTA közgyűlési képviselő, a Matematikai Bizottság titkára (1977-1990), tagja (1990-1993). Az Analysis Mathematica és a Mathematica Pannonica folyóiratok szerkesztőbizottságainak tagja.

A hazai és a nemzetközi matematikai kutatások, numerikus alkalmazások, valamint az ezekre épülő számítástechnikai algoritmusok területén elért eredményeiért és a felsőoktatásban végzett kimagasló oktatói, iskolateremtő tevékenységéért, munkásságát több díjjal is elismerték: Akadémiai Díj (1990), Szent-Györgyi Albert-díj (1996), Szele Tibor-emlékdíj (2000), Széchenyi-díj (2008),  Eötvös József koszorú (2016).

Immár 50 éve folytat mind szakmai mind pedagógiai szempontból igen magas színvonalú egyetemi oktatói, kutatói tevékenységet. Oktatói tevékenysége során mindig nagy gondot fordított a tehetséges hallgatók felkarolására, szakmai fejlődésük elősegítésére. Számos egyetemi doktori, kandidátusi és PhD értekezés született inspirálására, vagy szakmai irányítása mellett.

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar Fourier-sorok és valós függvénytani iskola egyik vezető, nemzetközileg is elismert képviselője. Szakmai munkásságának döntő része az úgynevezett harmonikus analízishez és Hardy-terekhez kapcsolódik.

Irányítása alatt nemzetközi együttműködésben készült el a diadikus analízis eredményeit feldolgozó angol nyelvű monográfia, amely Akadémiai Nívódíjban részesült és mára a diadikus analízis egyik legtöbbet idézett forrásműve (Walsh series: An introduction to dyadic harmonic analysis, Akadémiai Kiadó--Adam Hilger,  Bristol, New York, 1990, 560 oldal, társszerzők:W.R. Wade, Simon P., Pál J.). Megemlítjük  az alkalmazások szempontjából igen fontos wavelet analízis elméleti alapjait összefoglaló monográfiát (Transforms on normed fields Leaflets in Mathematics, Pécs, 1995, 175 oldal, társzerző W.R. Wade), továbbá több mint 150 rangos, nemzetközileg elismert folyóiratban megjelent tudományos cikkét. Mintegy 30 nemzetközi konferencián volt felkért előadó és több mint 20 külföldi egyetemen tartott előadást szerte a világban.

Az MTA SZTAKI és a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának munkatársaival együttműködve a klinikai szemészeti gyakorlatban alkalmazható, a szaruhártya nagypontosságú topográfiai vizsgálatára alkalmas módszert dolgoztak ki, bevonva a kutatásban a pécsi kollégákat is.

Schipp Ferenc a mai napig aktív kutatómunkát végez, rendszerelméletben szerzett tapasztalatait a jövőben számítógépes grafikai alkalmazásokban, EKG görbék analízisében és feldolgozásában kívánja felhasználni, ami minden remény szerint hasznos lehet a különböző típusú felvételek összevetésében és az orvosi diagnosztikában is.

A fentiekben leírtak alapján kérem Rektor Urat, hogy a Pécsi Tudományegyetem Doctor Honoris Causa címet adományozzon Schipp Ferenc professzor részére.

Dr. Pap Margit
Intézetigazgató helyettes, egyetemi docens
PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet 

 

Életrajz

Oktatás
Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács: 1953-1957
Eötvös Loránd Tudományegyetem, matematika-fizika szak: 1957-1962
Egyetemi doktori fokozat: 1966
Kandidátusi fokozat: 1970
Tudományok doktora fokozat: 1976

Munkahelyek, beosztások
Professor emeritus, ELTE: 2009-tól
Egyetemi tanár, ELTE: 1976-2009
Egyetemi docens, ELTE: 1971-1976
Egyetemi adjunktus, ELTE: 1967-1971
Egyetemi tanársegéd, ELTE: 1962-1967
Visiting Professor, Univ. of Tennessee, Knoxville: 1987-1988, 1990-1991
Tanszékvezető, ELTE Numerikus Analízis Tanszék: 1983-2004
Tanszékvezető, PTE Matematika Tanszék: 1994-2004
Külső munkatárs, MTA SZTAKI: 1995-2014

Kitüntetések
MTA Matematikai Díj: 1978
Akadémiai Díj: 1990
Szentgyörgyi Albert Díj: 1996
Szele Tibor Díj: 2000
Széchenyi Díj: 2008
Doktor et Professor Honoris Causa, ELTE: 2012
Eötvös József Koszorú: 2016

Közéleti tevékenység
MTA Matematikai Bizottság titkára: 1977-1990
ELTE TTK dékánhelyettese: 1977-1982
ELTE Informatikai Intézet vezetője: 1988-1993
5 matematikai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Kutatás
Több mint 150 tudományos dolgozata jelent meg nemzetközi folyóiratokban, több mint 2000 hivatkozással
Közreműködött számos könyv és egyetemi jegyzet írásában, köztük a “Diadikus Analízis” angol nyelvű monográfia a szakterület alapművének számít
Több mint 30 külföldi egyetemre és matematikai intézetbe kapott meghívást

 

 

2016

Ekkehard Nuissl | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2016

A Pécsi Tudományegyetem 2016. november 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa címet vehetett át Prof. Dr. Ekkehard Nuissl.  
 

Ekkehard Nuissl

A német és az európai felnőttoktatás kutatás-fejlesztési tevékenységének meghatározó alakja, több ország egyetemén vendégtanár, a toruni Kopernikusz Egyetem egyetemi tanára, jelenleg a Kaiserslauterni Műszaki Egyetemen (TU Kaiserlautern) vezet kutatási projektet. Nuissl professzor önéletrajzából kiderül, hogy pályáját egyetemi környezetben indította el, s bár több évtizeden keresztül a szövetségi kormányzati rendszerbe tartozó Német Felnőttoktatási Intézet – DIE vezetőjeként munkálkodott, sosem szakadt el a felsőoktatástól, mindeddig megtartotta egyetemi tanári tevékenységét, tehát oktatói, kutatói és ehhez kapcsolódóan gazdag, sokat idézett publikációs tevékenységet folytat. 

A professzor úr állandó szakértője az európai uniós felnőtt-tanulási fejlesztési programoknak, számos nemzetközi szervezet meghívott szakértője (Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács – ICAE, Európai Felnőttoktatási Társaság – EAEA és az Európa-Ázsia Lifelong Learning Fórum – ASEM LLL). Ekkehard Nuissl jelentős szerepet játszott abban, hogy az Európai Unió 1999-ben elindította – a tizenhárom éven keresztül jelentős kutatási és fejlesztési eredményeket felvonultató, továbbá az európai felnőttoktatási professzióban hiányzó innovációs partnerséget ösztönző – Grundtvig felnőttoktatási programot, melyhez egyetemünk már a program indulásakor csatlakozhatott.

 

 

Makó Csaba | Közgazdaságtudományi Kar | 2016

A Pécsi Tudományegyetem 2016. november 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Prof. Makó Csaba.
 

Makó Csaba

 
Életrajz:

Az MTA Doktora, professzor emeritus a Szent István Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az MTA Társadalomtudományi Központ - Szociológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. A MAB Társadalomtudományi Bizottságának tagja. Kutatási területe: munkahelyi-szervezeti innovációk valamint a tanuló szervezetek (gazdaság) intézményi kontextusának nemzetközi összehasonlító perspektívában történő vizsgálata.

 

Fontosabb vendégprofesszori meghívások:

 • University Trento – Faculty of Sociology (2012)
 • Hitotsubashi University – Institute of Economic Research, Tokyo, Japan (2009)
 • University of Manchester – Business School (2004)

 

Nemzetközi kutatási projektekben való jelenlegi részvétel (2015-2018):

“Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes” (QuInnE)
EU – Horizon 2020

 

Legfrissebb publikációja:

Segmented capitalism in Hungary: diverging or converging development paths. In: Delteil, V. – Kirov, V. (eds.) (2016): Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe (Europeanization and beyond) London: Routledge, pp.77-97. (Társszerző: Miklós Illéssy)

 

Kitüntetések, elismerések:

 • IBM Faculty Award (2011)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2010. október)
 • Szent István Egyetem Barbérkoszorús kitüntetése (2002)
 • Soka University Honorary Award, Tokyo (1991)

 

Markus W. Brüchler | Általános Orvostudományi Kar | 2016

A Pécsi Tudományegyetem 2016. november 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Prof. Markus W. Büchler.
 

Markus W. Büchler

Markus W. Büchler professzor korunk pancreas sebészetének meghatározó, világszerte elismert alakja. Jelenleg a németországi Heidelberg Egyetem Sebészeti Klinikájának az igazgatója és egyben az általa létrehozott Európai Pancreas Centrumnak is vezetője. Hans Beger professzor mellett az ulmi Sebészeti Klinikán eltöltött időszakban széles körű szakmai tudást szerzett, melyet később tovább is fejlesztett, és így méltán tartják mestere legkiválóbb tanítványának.

Az általa létrehozott Európai Pancreas Centrum a világ minden részéről fogad betegeket és a műtéti szám tekintetében meghaladja a vezető amerikai centrumokét. Szakmai társasági tagságainak, vezető tisztségeinek nagy száma még nemzetközi mércével nézve is kiemelkedő.

Intenzív tudományos munkájának köszönhetően több mint 1100 publikációval és 23.000 citációval rendelkezik.

Mindezek alapján különös megtiszteltetésnek számított, hogy a Sebészeti Klinika meghívásának eleget téve ellátogatott Pécsre 1994-ben és előadást tartott.  A közvetlen kapcsolat onnan ered, hogy 25 évvel ezelőtt nála tanulta a pancreas sebészetét Humboldt ösztöndíjasként klinikánk professzora, Kelemen Dezső. Ezt követően jött létre a régióban pancreas sebészeti központ. 2002-ben a Magyar Sebész Társaság Markus W. Büchler professzort tiszteletbeli tagjává választotta. 

 

Ronald L. Hayes | Általános Orvostudományi Kar | 2016

A Pécsi Tudományegyetem 2016. november 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a doctor et professor honoris causa címet vehetett át Ronald L. Hayes.
 

Ronald L. Hayes

Dr. Büki András klinikaigazgató úr Ronald L. Hayes professzorral az Egyesült Államokban az Idegsebészeti Klinika akadémiai ösztöndíjasaként 1997-ben került kapcsolatba, amikor a University of Texas Medical School Department of Neurosurgery Research Laboratories igazgatójaként az ottani Idegsebészeti Klinika független professzoraként tevékenykedett. Közös kutatási munkájuk „A fehérjebontó folyamatoknak a koponya agysérülésben játszott szerepe” kapcsán számos alkalommal vettek részt kerekasztalokon, szimpóziumokon, ahol annak a kollaborációnak alapjai formálódtak, amelyek a 2000-es évek elején az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által finanszírozott és az ekkor már a floridai McKnight Brain Institute Neuroscience Departmentjének professzoraként tevékenykedő és egyúttal a Floridai Egyetem spin off cégében igazgatóként vezetett Banyan Inc. szponzorálásával zajlottak.

Az elmúlt 15 évben összesen 7 kutatási program zajlott le és a 8. kutatási program indul, melynek kapcsán, több mint egy tucat, az Idegsebészeti Klinikát, Klinikai Központot, Akadémiai Kutatócsoportot, Szentágothai Kutató Központot is érintő és nevesítő tudományos közlemény született, és több százezer dollárnyi összfinanszírozásban kutatási támogatás érkezett az Idegsebészeti Klinikára, mely gyakorlatilag az Idegsebészeti Klinika baleseti agysérült kutatóhelyének legfőbb támogatási forrása volt.

A baleseti agysérülések biomarkereinek kutatásában Ronald L. Hayes és a Banyan Inc. önzetlenül vett részt a pécsi fejlesztések és vizsgálatok támogatásában. Az országban elsőként Licox agyi oxigénszenzor és hőmérsékletmérő készülékeket, és azok szenzorait biztosította a Klinikának, lehetővé téve több mint félszáz agysérült beteg világszínvonalon történő monitorozását.

Ingyen és bérmentve végzett biomarker meghatározásokat különböző egyetemi projektek részeként (VAS TÁMOP kutatási program, Norvég Grant és NAP kutatási program).

Ronald L. Hayes professzor több, az Egyesült Államokban rövidebb-hosszabb ideig dolgozó munkatárs, többek között a jelen felterjesztés írója, illetve Czeiter Endre, az Idegsebészeti  Klinika tudományos főmunkatársa az Akadémiai Kutatócsoport tagja kutatói tréningjét és előmenetelét támogatta és segítette közvetlen személyes tanácsaival, tapasztalatainak átadásával.

Ronald L. Hayes Magyarországon összesen 8 alkalommal vett részt részben a Pannon Szimpózium, részben más tudományos szimpóziumok keretében a Nemzetközi Neurotrauma Társaság Világkongresszusán meghívott előadóként, panelvezetőként és az Egyetem rendezvényeit minden egyes alkalommal saját költségeire látogatta és segítette és pro bono szaktanácsadói támogatása jelentős szerepet játszott abban, hogy a Pécsi Tudományegyetem a CenterTBI FP7-es program biomarker munkacsoportjának vezetőcímét megkaphatta, illetve elnyerhette.

 

Serafino Gladiali | Természettudományi Kar | 2016

A Pécsi Tudományegyetem 2016. november 9-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Prof. Serafino Gladiali. 
 

Serafino Gladiali

Szakmai életrajz:

Tanulmányok, munkahelyek

 • 1963-1968    Milánói Egyetem, vegyész 
 • 1968-1972    Warner-Vister Szteroidkutató Intézet, Casatenovo, kutatóvegyész
 • 1972-2010    Sassari Egyetem (docens, majd a szerves kémia/ipari kémia professzora)
 • 2010-2014    Leibniz Katalízis Intézet (Rostock), tudományos tanácsadó

 

Tudománymérési adatok

 • 150 közlemény, kumulatív hatástényező kb. 550; több mint 6400 hivatkozás (1996 után kb. 5000 hivatkozás); h-index = 41
 • 10 (olasz, európai, egyesült államokbeli) szabadalom
 • 40 meghívott előadás

 

Legkiemelkedőbb eredmények

 • A Royal Chemical Society által 2006-2010 között publikált, legtöbbet hivatkozott közlemény levelező-szerzője (“Asymmetric Transfer Hydrogenation. Chiral Ligands and Applications”, Chem. Soc. Rev.  2006, 35, 226-236).
 • A Web of Science által nyilvántartott, felső 1% kategóriába eső “highly cited paper” szerzője (“Low Temperature Aqueous-Phase Methanol Dehydrogenaton to Hydrogen and Carbon Dioxide”, Nature, 2013, 495, 85-89).
 • Az Olasz Kémiai Társaság GICO Senior Prize 2008 kitüntetettje a fémorganikus kémia területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

 

Szakmai közéleti tevékenység

 • 7 COST pályázat (két esetben a nemzetközi kutatócsoport szakmai vezetője, koordinátora), valamint a 6. keretprogramban két nemzetközi projekt kutatócsoport vezetője.
 • A legjelentősebb európai pályázatok (European Research Council, European Science Foundation), valamint az American Science Foundation bíráló testületének tagja.
 • Közel húsz európai, amerikai és ausztrál egyetemen készített PhD értekezés bírálója és a bíráló testületek tagja. 

 

Chen Qingchang | Műszaki és Informatikai Kar | 2016

A Pécsi Tudományegyetem 2016. március 10-én tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Cheng Quingchang, a Shangahi Institute of Technology (SIT) Építész Karának dékánja.  
 

Chen Qingchang

 

Életrajzi és szakmai, tudományos adatok röviden:

2011-ben a Tongij University-n megszerzi doktorátusát. 2011-től jelenleg is a Shangahi Institute of Technology Építész Karának dékánja, 2008-tól oktató a Tongij  University-n, illetve a németországi Ruhr- University Bochum-on vendégoktató
 

Legfontosabb tudományos eredményei, kutatások:

 • 2014 - Low-carbon Environmental Regeneration Based on Multi-objective Algorithm supported by Shanghai Soft Science Research)
 • 2009-2012 - Historical Resource Redevelopment Research of Yangpu District Shanghai(Yangpu tartomány által finanszírozva)
 • 2008-2011 - General Investigation of Shanghai Lilong(Shanghai Város által támogatva )
 • 2008-2010- Study on Sustainable Utilization of Historic Building and Comprehensive Transformation Technology(supported by Key Projects in the National Science & Technology Pillar Program)
 • 2007 - On the Adaptability Mode of Preservation and Regeneration of Chinese Vernacular Settlement(a Kínai Nemzeti Természettudományi Alap által támogatva)
 • 2007 - On the Adaptability Mode of Preservation and Regeneration of Chinese Vernacular Settlement(a Kínai Nemzeti Természettudományi Alap által támogatva)
   

Díjai, Díjai, szakmai elismerései:

 • 2012 Oktatói Kiválóság Pályázat - Második Díj, SIT
 • 2011 „Kiváló PhD tézis” díj
 • 2008 Extra Prize of Planning awarded by Shanghai Xian-Dai Architectural Design(Group) Co.Ltd.
 • 2008 Második díj a “Streetscape in a New World” Nemzetközi építészeti tervpályázaton „Urban Streetscape Design” (Első díjat kapott Shanghai várostól)
 • 2000 Memorial Award of China Pavilion Competition, World Expo
   

Legfontosabb publikációk:

 • 2014 Identity transformation of energy construction——Irish " Big Island Power Station " International Design Competition (Industrial Architecture
 • 2013 On regeneration of Shanghai Lilong among the various interest groups(Art & Desig)
 • 2012 Study on the planning of mixed-functional residence of city outskirts district (Shanxi Architecture)
 • 2011 On the regeneration mode of Tianzifang(Chinese and Overseas Architecture)
 • 2009 The Outset of Information Scenes in Urban Street (The Proceedings of Graduate Students of Tongji University)
 • 2009 The best communication system of urban block in the Information Age(Architectural Journal)
 • 2008 Urban Pixel(”Streetscape in a New World” International Competition of Urban Streetscape Design)
 • 2008 Ecological Concept in Ancient China (Huazhong Architecture)
 • 2008 Digital pixel virtual reconstruction of urban street space (The 6th National Annual Meeting of Postgraduate in Architecture& Urban Planning)
 • 2007 Acoustic Ecology(Architectural Journal)
   

Könyv:

2013 On Regeneration of Shanghai’s Lilong Based On Symbiosis Theory
 

Tisztségek, tagságok:

 • Deputy Director of Bureau of Urban Planning and Land Management of Xuhui District Shanghai Deputy Dean of Department of Architecture, SIT
 • Affiliate Member of RIBA
 • Member of CAS
 • Member of WRSACO

 

Plácido Domingo | Művészeti Kar | 2016

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora: 2016. február 7.
 

Plácido Domingo

 

Plácido Domingo az opera történetének egyik legnagyobb hatású énekese, elismert karmester. A spanyol művész nem csupán a színpadon, hanem a sevillai világkiállítás zenei vezetőjeként, a Washingtoni Nemzeti Opera és a Los Angeles-i Opera igazgatójaként is kiemelkedőt alkotott. Repertoárján mintegy 130 szerep – orosz és spanyol operák, a klasszikus mellett kortárs művek is –, a tenorkarakterek mellett pedig a Simon Boccanegra baritonfigurája található, ami egyedülállóvá teszi a zenés színpadokon. Száznál is több teljes operafelvételen, ária- és duettlemezen közreműködött, népszerűsítette az opera műfaját.

Tizenegy Grammy-, két Latin Grammy-díj birtokosa, a „Homage to Seville” (Hódolat Sevillának) című tévéfilmért és a Metropolitan Opera Silver Gala című programjáért pedig Emmy-díjat kapott. Több mint ötven videofelvétel és négy operafilm – Carmen, Traviata, Otello, Tosca – őrzi alakításait. A világ nagy operaszínpadai mellett a hangversenytermekben is aktív, dirigálta többek közt a Chicagói és a Londoni Szimfonikusokat, a Berlini Filharmonikusokat és a Montreali Szimfonikus Zenekart. 1990-ben José Carreras-szal és Luciano Pavarottival spontán „megalapított” Három Tenor formációjuk sok új rajongót nyert meg az operának.

Plácido Domingo Madridban született 1941-ben. Szülei mindketten zarzuelaénekesek (zenés, népi spanyol színpadi mű) voltak. Nyolcévesen Mexikóba költöztek, Domingo itt Mexikóváros konzervatóriumában tanult zongora és karmester szakon, de amikor felfedezték kiváló hangját, az énekkurzusokat is elkezdte látogatni. 18 éves volt, amikor a Rigoletto Borsájaként debütált a Mexikói Nemzeti Operában, két évvel később pedig Monterrey-ben főszerepben, a Traviata Alfredójaként is bemutatkozott. Három évig volt az Izraeli Nemzeti Opera tagja, ezalatt Tel Avivban tucatnyi szerepben 280 alkalommal láthatta a közönség, majd 1965-ben nemzetközi karrierje is beindult.

Plácido Domingo támogatja a fiatal énekeseket, több tehetséggondozó programot fémjelez neve, és 1993-ban megalapította az Operaliát. A nemzetközi énekverseny nem csupán a legjobb hangokat keresi, hanem minden hangfajban azokat a fiatalokat, akiknek személyisége, előadókészsége komoly művészi pálya ígéretét hordozza. A fő verseny mellett – Domingo szüleinek ajánlva – zarzuela kategóriában is indulhatnak az énekesek, a 2010-es Birgit Nilsson-díjjal járó egymillió dollárt pedig Plácido Domingo arra fordította, hogy a Wagner-énekesek külön versenyben méressék meg magukat. Az Operalián indult el José Cura (1994), Joyce DiDonato (1998), Maja Kovalevska (2006), Rafael Rojas (1996), Erwin Schrott (1998), Rolando Villazón (1999) karrierje is. 2008-ban, a Québecben rendezett döntőn a Madridban tanuló magyar bariton, Szemerédy Károly harmadik helyezést ért el, 2009-ben pedig Pécs – amely városnak nagykövete – és Budapest adtak otthont az elődöntőknek és a döntőnek. Domingo számos állami kitüntetés birtokosa, több rangos egyetem díszdoktora, valamint jótékonysági kezdeményezések pártfogója. Több sajtóorgánum nevezte az opera királyának, illetve a modern idők legnagyobb operaénekesének.

 

2015

Abhaykumar R. Vasavada | Általános Orvostudományi Kar | 2015

Abhaykumar R. Vasavada 2015. november 20. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Abhaykumar R. Vasavada

 

Jelenlegi pozíció

Igazgató:        

Iladevi Cataract & IOL Research Centre

 

Igazgató:

Raghudeep Eye Hospital,

Ahmedabad, Gujarat, India.

 

Tanulmányok

M.S. Ophthalmology from M.S. University, Baroda (1975)

F.R.C.S. Ophthalmology The Royal College of Surgeons, Anglia (1980)

 

Dr. Abhaykumar R. Vasavada világhírű szürkehályog sebész.

Ő alapította a Raghudeep Szemkórházat 1984-ben.

 

Andrew J. Morgan | Természettudományi Kar | 2015

Andrew J. Morgan 2015. november 20. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Andrew J. Morgan

 

Születési dátum: 1948. 09. 23.
Cím: Cardiff School of Biosciences, Cardiff University, Cardiff CF10 3US, Wales, UK

Végzettség

•D.Sc. (University of Wales), 1994 
•Ph.D. (University of Wales), 1974
•B.Sc. (University of Wales), 1970 

 

Jelenlegi és korábbi kinevezések

•Emeritus Professzor (Cardiff School of Biosciences, Cardiff University), 2013 -
•Professzor (Cardiff School of Biosciences, Cardiff University), 2009 - 2013
•Egyetemi docens (Cardiff School of Biosciences, Cardiff University), 2004 - 2009
•Egyetemi adjunktus (Cardiff School of Biosciences, Cardiff University), 2000-2004
•Adjunktus (School of Pure & Applied Biology, Cardiff University), 1995-2000
•‘Első titkár’ (Biology Institute, University of Oslo), 1985 
•Rangidős kísérleti tisztviselő (Zoology Dept., Cardiff University), 1982-1995
•Kísérleti tisztviselő (Zoology Department, Cardiff University), 1976-1982
•Posztdoktori tudományos főmunkatárs (Zoology Dept., Cardiff University), 1973-1976

 

 

Harmathy Attila | Állam- és Jogtudományi Kar | 2015

Harmathy Attila 2015. november 20. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Harmathy Attila

 

Harmathy Attila 1937. április 20-án született Budapesten. 1955-ben Debrecenben, a Református Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. 1962-ben részt vett a Cambridge-i egyetem nyári jogi tanfolyamán, 1964 és 1967 között elvégezte a strasbourgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi Egyetem négy évfolyamát. Állami nyelvvizsgát tett angolból, franciából, németből és oroszból.

Először a Magyar Külkereskedelmi Bankban dolgozott idegennyelvű levelezőként, majd a MALÉV-nál jogi előadóként. 1962 telén került az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetébe, ahol 1992-ig volt előbb főállásban, később másodállásban (ez alatt az időszak alatt volt tudományos munkatárs, majd főmunkatárs; ellátott tudományos titkári, osztályvezetői, igazgatóhelyettesi, majd ismét osztályvezetői feladatokat).

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán IV. éves hallgató kora óta oktat, először római jogot, később polgári jogot (eleinte megbízott óraadó volt, majd másodállású, később főállású oktató). 1974-ben docenssé, 1982-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1990. október és 1993. november között a Kar dékánja volt.

Rövidebb ideig különböző tanszékek (római jogi, majd a polgári jogi, később a polgári eljárásjogi tanszék) vezetését látta el. Részt vett a posztgraduális doktori képzés, a Kar párizsi illetve göttingeni egyetemmel közösen szervezett francia illetve német nyelven történő képzésének megszervezésében. 1993 és 2003 között az ELTE Jogtudományi Kara Doktori Tanácsának elnöke. 2007. óta professzor emeritus és továbbra is részt vesz az oktatásban.

1998 decemberétől 2007 áprilisáig alkotmánybíró.

Tudományos tevékenységet a polgári jog körében végez, de jelentek meg tanulmányai más jogágak körébe tartozó témákban is. Munkájában jelentős helyet kap a jogösszehasonlítás.

Kandidátusi fokozatot 1972-ben szerzett a közreműködőért való felelősségről írt munkájával, tudomány doktora fokozatot pedig 1981-ben a szerződések, a közigazgatás és a gazdaságirányítás összefüggéseiről szóló művével.

1985. óta tagja az MTA jogtudományi bizottságának, 1985. és 1990. között a bizottság alelnöke volt. 1990-től 1993-ig tagja az MTA etikai bizottságának. 1980. és 1990. között tagja a TMB állam- és jogtudományi bizottságának, 1990 és 1993 között a TMB titkára. 1993. és 1995. között tagja az Országos Akkreditációs Bizottságnak, elnöke a Jogtudományi Szakbizottságnak.1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 1998-ban pedig rendes tagjává választották. 1993. május és 1995. február között a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese. 1996-tól 1999-ig a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.

1995 és 1998 között elnöke volt az Akadémia tudományos címek odaítéléséről döntő Doktori Bizottságának. 2000 és 2007 között elnöke az MTA Doktori Bizottsága fellebbezési fórumának, az Ügyrendi Bizottságnak. 2015-ben az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága elnökének választották.

 

Petar Cindrić | Természettudományi Kar | 2015

Petar Cindrić 2015. november 20. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Petar Cindrić

 

Cindrić Péter 1939-ben született Szabadkán, Vajdaságban, a mai Szerbia területén. Horvát nemzetiségű. Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán 1962-ben kertészmérnöki oklevelet szerzett. A magiszteri munkáját 1968-ban, doktori disszertációját 1974-ben védte meg. Családi állapotát illetően 1964 óta nős, felesége Lantos Erzsébet, kertészmérnök.

Pályafutását 1963-ban kezdte Karlócán, a Szőlészeti és Gyümölcsészeti Kutató Intézetben. Az Intézetnek az Újvidéki Mezőgazdasági Karhoz való csatolása után 1982-ben rendkivüli egyetemi tanárrá választották, majd 1989-ben rendes tanárrá léptették elő. Ebben a minősitésben tevékenykedett nyugdijaztatásáig, 2004 novemberéig. A Mezőgazdasági karon az Ampelográfia és Szőlőnemesités tantárgyakat adta elő. Az  Újvidéki egyetemen 2013-ban nyerte el a professor emerituszi cimet.

Szakmai és tudományos tevékenysége nagymértékben a szőlőfajták tanulmányozása és a szőlő nemesitése volt. Legértékesebb eredményei a szőlő fagy- és gombabetegségek- elleni rezisztencianemesitésben és a klónszelekcióban születtek. 

 

John K. Grande | Művészeti Kar | 2015

John K. Grande 2015. március 12. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

John K. Grande

Tanulmányok

1996-97    M. A. in Art History, Concordia University, Montreal

1985-86    Honours B. A., University of Toronto, Toronto

1987-88    Université de Montreal, French Language Studies

1982-83    U.B.C. Museum of Anthropology, Vancouver, B.C.                  

Ancient Materials Technology & Museum Artifact Conservation

1973-76    B.A., Art History, University of Toronto

 

Legutóbbi Könyvek és kötetek

Természet tükör, random tree editions, Sfantu Gheorghi, 2015

Art, Space & Ecology, Quinyan Press, Beijing, China, 2015

Fiction & Art Theoretical Perspectives, Bloomsbury Press, 2015

Deepak Khandelwal  - Metamorphoses, Mumbai India 2015

Seneca Collage Art Collection, Seneca College, Toronto, 2014

Waldkunst Forest Art - Kunst Biotope, Darmstadt, Germany, 2014

Wollstoq’ St. John River, Beaverbrook Art Gallery , Fredericton, NB, 2014

Jeff Tallon - Arduous Interfaces, Engine Gallery, Toronto, 2013

Andre Fournelle Retrospective, Del Busso & Intvenit, France, 2014

Kathy Venter; LIFE, Gardiner Museum of Ceramic Art, Goose Lane, 2013

Mellifluence; Akash Choyal, ArtChill, Jaipur, India, 2013

Value Preserving Granaries, Bodvaszilas, Hungary-Slovakia Euro, 2013

40 for 40, ARTPARK, Lewiston, New York, USA, 2013

Vidyasagar Upadhyay - In the Fields of Colour & Light, Jaipur, India, 2013

Thomas May- Nature Reflected, Museum Manggha, Krajow, Poland

Ichi Ikeda, 5 Greenscapes, Shinobazu, Tokyo, Japan, 2013

Pathways, Rovaniemi Museum, Finland, 2013

Eco-Art, Pori Art Museum, Pori, Finland, 2012

Art into Nature, Borim Press, Seoul, Korea, April 2012

The New Earthwork, ISC Press, Washington DC, U.S.A. 2012

Dominique Paul, MAC des Laurentides, St. Jerome, Qc

Alpine Anatomy Mountain Art of Arnold Shives, Tricouni Press, 2012.

Black Peat, The Print Factory, Ireland, 2012 (with artist Alfio Bonanno)

Attila Pokorny, Towards an Endless Sculpture, Romania 2012

Food, Gallery 101, Ottawa ( text with images by Mark Mizgala) 2011

Homage a Jean-Paul Riopelle, Prospect/Gaspereau Press, N.S., 2011

Bertrand Carriere; Lieux Memes, l’Instant Meme, Quebec, 2010

Bob Verschueren Installations, Editions Mardaga, Belgium, 2010

The Landscape Changes; Poems Prospect / Gaspereau Press, N.S., 2009

Art Allsorts: Writings on Art & Artists Volumes I & II, Go  If Press, 2009

Stonehenge & Avesbury, New Leaf Editions, Vancouver, B. C., 2009

Landscape for Art: Contemporary Sculpture Parks, U. of Washington, 2008    

Northern Imaginary; Patrick Huse, Delta Press, Norway, 2008

Dialogues in Diversity: Art from Marginal to Mainstream, Pari Publishing, Italy, 2007Conversations on Sculpture, isc press, Hamilton, N.J., 2007 

Sur le Terrain Dominique. Laquerre, le Sabord, 3 Rivers, Quebec, 2007

In Memory of the World, Go If Press, Montreal, 2006

Mystical Mosquito, Prospect Press, Vancouver, B.C., 2005 

Dialogos Arte Naturaleza (Spanish), Fundacion Cesar Manrique, 2005

Art Nature Dialogues, SUNY Press (State Univ. of New York)  U.S.A., 2004

Mouvement Inuitif: Patrick Dougherty,Atelier 340, Bruxelles, 2004

Balance: Art & Nature, Black Rose, Revised edition (3rd ed.), Jan. 2004

Erik Kurdol: Perpetuum Immobile, Lillehammer, Norway, 2003

A Biomass Continuity. Coco Gordon & John Grande, Go If Press, 2003.

Jouer avec le Feu: Armand Vaillancourt sculpteur engage, Lanctot, 2001

Playing with Fire! Armand Vaillancourt: Social Sculptor, Montreal,1999

Nils-Udo: De l'art avec la nature, Wienand Verlag, Cologne, Germany,

1999 Intertwining: Landscape,Issues,Technology,Artists, Black Rose Books, Montreal,

1998 Art, nature et societé, Editions Ecosociete, Montreal, 1997

Balance: Art and Nature, Black Rose, Montreal,, 1994 (2nd Ed, 1996)

Art & Environment, The Friendly Chameleon, Toronto, Canada, 1992

 

1987-2012   Cikkek, versek, novellák, interjúk és összegzések:

Artforum (USA), Sculpture (USA), Public Art Review (USA), Fibrearts, Art On Paper (USA), ArtNews (USA), British Journal of Photography, Canadian Art ,Vie des Arts, Adbusters, Art Papers (U.S.A.), Yishu Journal of Contemporary Chinese Art,  Public Art & Landscape (China), Landscape Architecture,  Ottawa Magazine, Arts Atlantic,  Espace, Border Crossings, Canadian Forum, Ciel Variable, CIRCA   (Ireland), Vice Versa, Arts Review (UK), La Revue Etc, Musicworks, Ceramics Monthly,  Modern Poetry in Translation (UK), Journal of Comparative Literature & Aesthetics (India).

 

Legutóbbi kiállítások:

2015  Merano Nature Art Spring, Merano, Italy

2014  Earth Art, Royal Botanical Gardens, Burlington, Ontario

2013  Kathy Venter - Life, Gardiner Museum of Ceramic Arts, Toronto

2012   Earth Art, Van Dusen Gardens, Vancouver, B.C.

2011   Eco-Art, Pori Art Museum, Finland art and ecology exhibition .
2008-2009 Earth Art, Royal Botanical Gardens, Burlington, Ontario

2005  Eco-Photo, Dorsky Gallery, Long Island City, New York, USA

 

Tabár László | Egészségtudományi Kar | 2015

Prof. Dr. Tabár László 2015. március 12. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Tabár László

 

Prof. Dr. Tabár László a svédországi Falun Central Hospital Mammográfiás Osztályának orvos-igazgatója és az Uppsalai Egyetem Radiológiai Klinikájának nyugdijas professzora. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte (1961-1967). 1971-ben radiológiából szakvizsgázott, majd 1978-ban az orvostudományok kandidátusa címet szerzett.

1967-1977. között a Pécsi Orvostudományi Egyetem dolgozott. 1977-ben a svédországi Kopparberg Megyei Tanács arra kérte fel, hogy vezesse a Kopparberg ágát a Kopparberg-Ostergotlandban indult prospektiv, randomizalt tudományos vizsgálatnak. A Tabár professzor vezetésével zajló randomizált, kontrollált mammográfiás emlőszűrési program szolgáltatta az első tudományos bizonyítékot arra, hogy rendszeres mammográfiás szűrés szignifikánsan csökkenti az emlőrák okozta halálozást 40-74 éves nők között. Ennek alapján először Svédországban, majd később a világ számos országában elindultak a szervezett lakossági mammográfiás emlőszűrési programok.

Tabár professzor tagja a Svéd Orvosi Társaságnak, a Svéd Radiológus Társaságnak, tiszteleti tagja a finn, a magyar és az amerikai Radiológus Társaságoknak. Akadémiai munkásságát számos titulussal méltányolták: associate professor of diagnostic radiology (Turku Medical University, Finland, 1982), associate professor of diagnostic radiology (Uppsala University, Sweden, 1983), professor of diagnostic radiology, (Uppsala University, Sweden, 1998).

Wang Tie | Műszaki és Informatikai Kar | 2015

Wang Tie 2015. március 12. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Wang Tie

 

Életrajzi és szakmai, tudományos adatok:

1959. március 5-én született Harbinban, Heilongjiang Tartományban, Kínában.
Oktatásban tevékenysége az építészeti tervezési, tájépítészeti és környezettervezési kurzusok köré összpontosul.

 

Szakmai és oktatási tapasztalat:

1979 – 1982 Heilongjiang Province Architectural Design Institution.
1995 – 1998 Nagoya, BE Architecture Design Co., Japan Design Director
1998 - Central Academy of Fine Arts University

 

Díjak és kitüntetések:

 • 1983 - Beijing First Furniture Design Competition – második díj
 • 2006- China Guanghua Dragon Award Design Award, ‘Man of the Silver Medal’
 • 2012 – ‘Undergraduate Teaching Quality and Teaching Reform Project’ A Kínai Népköztársaság Oktatási Minisztériumának díja oktatási innovációért
 • 2013- ‘China Building Decoration Best Design Award’- első díj a Paul Road, Beidaihe District, Qinhuangdao City munkáért

 

Szakmai tevékenységek:

 • Central Academy of Fine Arts (CAFA, Peking, Kína) Építész Karának dékánja
 • Central Academy of Fine Arts ‘Academic Committee’ (Egyetemi Szentásusának) tagja
 • Central Academy of Fine Arts (CAFA, Peking, Kína) Építész Kara építész képzésein a ‘Diplomatevezés’ kurzus tantárgyfelelőse és vezető tutora
 • Kínai Művészeti Kutatóintézet (China Art Research Institute) és a Kínai Művészeti és Design Akadémia   (Chinese Academy of Art and Design) vezetője és kutatója
 • Kínai Környezetalakító Művészek Szövetségének (China Artists Association of Environmental Art Committee) tagja
 • Kínai Belsőépítészek Szövetségének (China Building Decoration Association) ügyvivő vezetője
 • Kínai Tájépítészeti Egyetemek vezető testületének (Chinese Universities Landscape Disciplines Steering Committee) tagja
 • Kínai Kulturális Minisztérium (Chinese Ministry of Culture) Művészeti Alapítványának szakértője
 • Tianjin Academy of Fine Arts (Kína), vendégoktatója
 • Northeast Normal University Institute of Fine Arts (Kína), vendégoktatója
 • Suzhou University (Kína), vendégoktatója
 • Art Design Institute of Qingdao Technological University, (Kína), vendégoktatója
 • Bei Dai He District, Qinhuangdao Ninth CPPCC tagja
 • Pekingi Építőművészeti Intézet (Beijing Institute of Arts Architectural Design) tiszteletbeli elnöke
 • Pekingi ‘Werchuang’ Építészeti Tervezési Kutatóintézet Építéskivitelezési Bizottságának (Beijing Werchuang Architectural Design Research Limited) elnöke

 

2014

Berthold Koletzko | Általános Orvostudományi Kar | 2014

Berthold Koletzko 2014. november 6. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Berthold Koletzko

 

Dr. Berthold Koletzko tanulmányait a Münsteri Egyetem Orvostudományi Karán végezte, majd  a Baragwanath Kórházban (Johannesburg-Soweto, Dél-Afrikai Köztársaság), a Kilimanjaro Christian Medical Centre-ben (Moshi, Tanzánia), Detmoldban, a Düsseldorfi Egyetemen (Németország), és a torontói The Hospital for Sick Children-ben (Kanada) dolgozott. Pályája ezután vezetett a  Müncheni Egyetemre, amely tudományos és gyógyító tevékenységének 1992 óta folyamatosan a helyszíne.

Dr. Koletzko a 80-as évek közepe óta foglalkozik a zsírok szerepének kutatásával, különös hangsúlyt fektetve a többszörösen telítetlen zsírsavak szerepére a terhesség, a szoptatás és a korai gyermekkor idején. Kutatócsoportja főként a zsírsav-kötő és transzport fehérjékkel, gén polimorfizmusokra vonatkozó zsírsav anyagcserével, és lipidológiai klinikai vizsgálatokkal, laboratóriumi elemzésekkel foglalkozik.

Dr. Berthold Koletzko többek között az Európai Gyermekgyógyászati Gasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozástudományi Társaság (ESPGHAN) elnöke, a Korai Táplálás Akadémia (ENA) ügyvezető elnöke, a Német Gyermekgyógyászati Társaság Táplálkozástudományi Bizottságának (DGKJ) elnöke,  a Német Gyermekegészségügyi Alapítvány elnöke, a Német Kutatói Tanács (DGF) Orvostudományi Ösztöndíj Bizottságának tagja, az Európai Unió Gasztroenterológiai Köztestületének (UEG) tagja, a Nemzetközi Gyermekgyógyászati Gasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozástudományi Társaság (FISPGHAN) tanácstagja.

Koletzko professzor számos tudományos kitüntetésben részesült, így tiszteletbeli tagja a svájci Gyermekgyógyászati Társaságnak és a Lengyel Gyermekgyógyászati Gasztroenterológiai és Táplálkozástudományi Társaságnak is. A Görög Gyermekgyógyászati Társaság Konstantin-Horemis-díjának és az Európai Gyermekgyógyászati Gasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozástudományi Társaság Jean Rey díjának birtokosa, a Brüsszeli Szabadegyetem Orvostudományi Kar tiszteletbeli elnöke.

Dr. Koletzko az Annals of Nutrition and Metabolism szerkesztőbizottságának elnöke, valamint a Monatsschrift Kinderheilkunde (a Német Gyermekgyógyászati Társaság lapja​​) és a Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care szerkesztője, rovatvezetője.

 Nevéhez 736 folyóiratcikk (12543 citáció, H-index 57), 190 könyvfejezet és 29 könyv/monográfia kötődik.

Világszinten jelentős oktatói és kutatói tevékenységet fejtett ki az elmúlt évtizedekben a gyermekgyógyászati táplálkozástudomány témakörében. Publikációkban is testet öltő szakmai együttműködése a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikájával egészen 1992-re nyúlik vissza, mely a kölcsönös szakmai munkán túl, oktató – és kutatócserékben, valamint az Európai Uniós együttműködési keretek kétoldalú kihasználásban is megmutatkozik. A Prof. Dr. Berthold Koletzko által vezetett intézet és a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika összesen 4 FP nagyprojektben vett együtt részt. Egyetemünkről rendszeresen utaznak ki PhD tanulmányaik keretében fiatal kutatók 1-6 hónapos tanulmányútra a müncheni intézetbe. Egyetemünk hallgatói, doktoranduszai és kutatói nemcsak résztanulmányokat és kutatómunkát folytathatnak a Ludwig Maximilians Egyetemen, hanem német publikációs lehetőséget kapnak, valamint nemzetközi projektekben történő együttműködési lehetőség is nyílott számukra. A müncheni és a pécsi gyermekgyógyászati klinikák az évtizedes szakmai együttműködése eredményeként 65, a Medline adatbázisában fellelhető közös közleményt publikáltak. 

 

Boris Anatolyevich Yakimovich | Műszaki és Informatikai Kar | 2014

Boris Anatolyevich Yakimovich 2014. november 6. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Boris Anatolyevich Yakimovich

 

Boris Jakimovich 1952. április 15.-én született Fehéroroszországban.
Gépészmérnöki diplomáját az Izsevszki Gépészeti Egyetemen, az Izsevszki Állami Műszaki Egyetem jogelődjén szerezte 1974.- ben.

Szakmai munkássága és tudományos tevékenysége

 • 1974 – Tanársegéd, adjunktus, a „Matematika, fizika és kémia” Tanszék vezetője, majd az Izsevszki Gépészeti Egyetem Technológiai Karának dékánja.
 • 1981 – Műszaki tudomány kandidátusa.
 • 1994 – Műszaki tudomány doktora.
 • 1994 – Az IZsGTU Oktatási folyamatok tudományos kutatásának részlegvezetője.
 • 1997 – Az IZsGTU stratégiai- és innovációs rektorhelyettese.
 • 2007 óta az IZsGTU rektora.

Borisz Jakimovics az egyetemi tudományos oktató-nevelő tevékenysége során számos mérnöki és műszaki tantárgy keretén belül végzett oktató- pedagógiai tevékenységet. A műszaki-mérnöki szaktantárgyak területén dolgozott ki-és fejlesztett tananyagokat és a tudományos kutatási eredményekre alapozva tartott színvonalas előadásokat.

Társszerzője 11 tankönyvnek és tanulmányi kézikönyvnek, melyek használatát az Orosz Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériuma javasolja az orosz felsőoktatási intézmények oktatási módszertanában. Szakirodalmi tevékenységeként összességében több mint 200 tudományos cikk jelent meg nemzetközi és orosz kiadványokban, valamint szakfolyóiratokban, továbbá 15 szolgálati szabadalomnak társ feltalálója. Az általa vezetett tudományos doktori iskolában, tanítványai több tudományok kandidátusa és tudományok doktora és címet szereztek.

 

Egyetemeink oktatási és tudományos együttműködése

Az Izsevszki Állami Műszaki Egyetem (IZsGTU) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) intenzív és eredményes együttműködése 1998-ra nyúlik vissza, melyben kezdettől fogva nagy szerepet játszott Borisz Jakimovics rektor helyettes kezdeményező és szervező tevékenysége.

A hallgatói szakmai gyakorlat csereprogram 2000-től vált lehetővé, amikor Komlósi László professzor, az Oktatási Minisztérium akkori helyettes államtitkára, elősegítette a két intézmény közötti államközi szintű együttműködést. Az Orosz és a Magyar Oktatási Minisztériumok közötti nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a két egyetem több éven keresztül 5-5 fő hallgatót küldött költségvetési támogatással féléves részképzésre egymás intézeteibe. Ez a hallgatói cserekapcsolat elsősorban a PTE Műszaki Karának építész szakképzésére korlátozódott, és Borisz Jakimovics rektornak is köszönhetően ma is működik kisebb létszámmal és szerényebb anyagi támogatással.

Az IZsGTU és a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata minden évben, megszervezi és támogatja a hallgatói kulturális csereprogramokat, mely során a partneregyetemek hallgatói megismerkedhetnek a társ egyetemek oktatási rendszerével, az Izsevszki valamint a Pécsi egyetemi diákság életével, népi kultúrával és szokásokkal. A program keretében a két intézmény évente 10-10 fő hallgatót lát vendégül a partnerintézményből.

A két intézmény együttműködésének igen jelentős részét képezik az oktatói csereprogramok, melynek keretében tanáraink szakmai előadásokat tartanak egymás intézeteiben a diákok számára, elsősorban építészeti és építőipari témakörökben. A tudományos együttműködésnek köszönhetően került sor a PTE Műszaki Kar oktatójának Orbán Zoltán kandidátusi (PhD) dolgozatának elkészítésére és sikeres megvédésére az Izsevszki Műszaki Egyetemen, Borisz Jakimovics professzor tudományos témavezetésével.

Mindkét egyetem tanárai rendszeresen részt vesznek közös konferenciákon, így prof. Jakimovics 2010 októberében meghívott előadója volt a Pécsi Tudományegyetem által „Expanding Europe” címmel szervezett Jubileumi Rektorkonferenciának. A PTE Műszaki Karának gépész hallgatói csapata 2011. évben részt vett az első „Student International Olympiad in Mechanism and Machine Science” versenyen, melyet IZsGTU rendezett.

Egyetemeink eredményes együttműködése érdekében kifejtett oktatási-kutatási és közéleti tevékenységének elismeréseként, az IZsGTU tiszteletbeli egyetemi tanári, illetve doktori címet adományozott Tóth József, Gábriel Róbert és Bódis József rektor uraknak, valamint Komlósi László rektorhelyettesnek és Orbán József tanszékvezető tanárnak. A kölcsönösség jegyében a PTE doctor honoris causa címet adományozott Abramov Ivan Vaszilevics professzor úrnak az IZsGTU rektorának.

 

Hans-Heino Ewers | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2014

Hans-Heino Ewers 2014. november 6. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Hans-Heino Ewers

 

Professor Hans-Heino Ewers Németországban, Köln, Bonn és Frankfurt a Main egyetemein tanult német irodalmat, filozófiát és politikatudományt. Német irodalomból 1976-ban Ph.D. fokozatot szerzett, 1986-ban habilitált. Szakterülete a gyermekirodalom. 1990-től vezeti a Johann Wolfgang Goethe Egyetem Gyermek és ifjúsági Irodalom Intézetét. Számos, gyermekirodalommal foglalkozó társaság tagja, illetve elnöke:

 • 1984 óta elnöke (és társ-alapítója) a „Gyermekirodalom Német Kutató Társaságának” (www.gkjf.de)
 • 1986 óta tagja a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) német „Arbeitskreis für Jugendliteratur szekciójának
 • 1987 óta tagja a „Gyermekirodalom Nemzetközi Kutató Társaságának” (IRSCL)
 • Több konferencia szervezésében részt vett:
 • 1987 óta szervezője a híres bavariai (Tutzing Akadémia) Gyermekirodalom Konferenciáknak
 • 2009-ben szervezője a 450 fős „Gyermekirodalom és Kulturális Sokszínűség” IRSCL konfenciának
 • 2012-ben társszervezője a kasseli Grimm testvérek Nemzetközi Konferenciájának
 • Szerkesztője, illetve társszerkesztője számos periodikának:
 • 1990 óta szerkeszti a „Jugendliteratur – Theorie und Praxis” c. monográfiát (Juventa Verlag)
 • 1995 óta társszerkesztője a „Kinder- und Jugendliteraturforschung” c. kutatói évkönyvnek (18 kötet)
 • 1998-ban megalapítja a „Kinder- und Jugendkultur, -literatur und –medien. Theorie – Geschichte – Didaktik” c. monográfiasorozatot (85 kötet)

Hans-Heino Ewers 1989 óta a német irodalom professzora, gyermekirodalommal a középpontban. Számos tanulmánya jelent meg a gyermekirodalom elméletéről, történetéről, illetve kortárs gyermekirodalom területén. 2000-ben jelent meg „Literatur für Kinder- und Jugendliche” (Gyermek- és Ifjúsági irodalom) c. könyve, amely bevezetés a gyermekirodalom kutatásába.

Az Illyés Gyula Kar jó személyes kapcsolatot ápol a Professzor úrral. Az általa vezetett intézet fogadott már a Karról DAAD ösztöndíjast. Támogatásával Erasmus kapcsolat kiépítését is tervezzük.

Prof. Dr. Hans-Heino Ewers tudása, tevékenysége, tapasztalata,a professzorral való együttműködés jelentősen elősegítené a PTE Illyés Gyula Kar gyermekirodalom-központtá válását, a PTE szakmai erősödését. 

 

Török Ádám | Közgazdaságtudományi Kar | 2014

Török Ádám 2014. november 6. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Török Ádám

 

Török Ádám 2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akit az MTA 2014. évi közgyűlése az Akadémia főtitkárává választott. Tudományos kutatói pályája során a kutatás-fejlesztés – innováció, a versenyképesség és versenypolitika egyik legkiemelkedőbb művelőjévé vált. Kiterjedt elméleti munkásságának eredményeire a szakmai irodalomban széles körben hivatkoznak, nemzetközileg is ismert és elismert kutatónak tartják. Több hazai és külföldi egyetem rendszeresen meghívott előadó tanára, szakmai-tudományos kapcsolatai rendkívül szerteágazóak. Magas színvonalú oktató és kutató munkája mellett elismerésre méltóan gazdag tudományos és gyakorlati tevékenysége. Pályája során volt az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, a Költségvetési Tanács tagja, az Európai Unió felkért kutatási tanácsadója, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnöke, az MTA IX. Osztályának elnöke, az Acta Oeconomica főszerkesztője, a Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság tagja.

 A Magyar Tudományos Akadémia Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet igazgatójaként éppen negyedszázada került kapcsolatba a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával. Egyetemi habilitációt és magántanári címet a Közgazdaságtudományi Karon szerzett 1996-ban. 1989-től napjainkig a kar rendszeres vendégoktatója, megalakulásától tanít a Gazdálkodástani Doktori Iskola magyar nyelvű kurzusain; nevéhez számos diplomázó és doktorandusz hallgató szakmai támogatása fűződik. Az utóbbi negyedszázadban sokágú kapcsolatok révén segítette a Közgazdaságtudományi Karon folyó oktató és tudományos kutató munkát, a fiatal tehetségek felkarolásával maradandó értéket alkotott.

Több évtizeden keresztül kiemelkedő eredményességgel művelte tudományterületét és nemzetközi szaktekintély. Negyedszázada szoros kapcsolatot tart fenn a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával.

 

Herbert Küpper | Állam- és Jogtudományi Kar | 2014

Herbert Küpper 2014. március 13. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Herbert Küpper

 

születési idő: 1964. október 10.

Családi állapot: nőtlen

Állampolgárság: német

Képzés: 1983 - 1989

joghallgató, Kölni Egyetem, Jogtudományi Kar

1986 - 1987

joghallgató, King’s College London (KQC), Jogtudományi Kar

1989. október 26.

Első jogtudományi államvizsga, Kölni Igazságszolgáltatási Vizsgáztató Hivatal

1991 - 1994

joggyakornok, Kölni Oberlandesgericht (ítélőtábla)

1993. április - 1993. szeptember

a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumába kiküldött joggyakornok, Budapest

1994. február 16.

Második jogtudományi államvizsga, Tartományi Igazságszolgáltatási Vizsgáztató Hivatal Düsseldorf

Tudományos fokozatok:

1997. május 28.

Dr. jur., Kölni Egyetem Jogtudományi Kara: summa cum laude

Disszertáció: ‚Das neue ungarische Minderheitenrecht’ (‚Az új magyar kisebbségi jog’)

2002. december 5.

Dr. habil./Privatdozent, Kölni Egyetem Jogtudományi Kara

venia legendi: állam- és közigazgatási jog, nemzetközi jog, kelet-euró-pai jog

Habilitáció: ‘Kollektive Rechte in der Wiedergutmachung von System-unrecht’ (‘Kollektív jogok az állam által elkövetett igazságtalanságok jóvátételében’)

 

Munkahelyek

1989 - 1994

‚ballett international Verlags-GmbH’, Köln: fordító, lektor, szerkesztőségi munkatárs, újságíró

 

1990 - 1991

Novoschool, Budapest: német nyelvtanár

 

1995 - 1997

Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V., Köln: tudományos munkatárs

 

1997 - 2003

Kölni Egyetem, Kelet-Európai Jogi Intézet: Tudományos Asszisztens

habilitáció Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Brunner-nél

‚Osteuropa-Recht’ szerkesztője

 

2001-2003

Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, Bonn: docens a magyar bíráknak és bírójelölteknek nyújtott európai jogi továbbképzésben twinning-projekt keretében

 

2003. szeptember 1-jétől

Institut für Ostrecht München: Tudományos referens

Magyar jog szakreferense

‚Jahrbuch für Ostrecht’ szerkesztője

 

2004. április 1-jétől

Instituts für Ostrecht München: Ügyvezető Igazgató

 

2008. július 1-jétől

Institut für Ostrecht München: Koszovói jog szakreferense

 

2009 - 2012

Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, Bonn: főszakértő a ‚Legal Education System Reform in Kosovo’ című twinning projekt keretében

 

2010. október - 2011 január

Nagoyai Egyetem, Jogtudományi Kar, Centre for Asian Legal Ex-change: kutató vendégprofesszor

kutatás témája: ‘Structures of Japanese and German International Legal Cooperation with Formerly Socialist Countries Compared’ (‘Volt szocialista országokkal folytatott japán és német nemzetközi jogi együttműködés struktúráinak összehasonlítása’)

 

 

Tagságok: 2004-től

Drezdai Kelet-Európai Intézet Kuratóriuma: tag

 

2006-tól

2012-től

Südosteuropa-Gesellschaft Tanácsadó Testülete, München: tag

Südosteuropa-Gesellschaft Tanácsadó Testülete, München: elnök

 

2009-től

2011-től

Deutsch-Ungarische Juristenvereinigung/Német-Magyar Jogászegyesü-let, Freiburg: igazgatósági tag

Deutsch-Ungarische Juristenvereinigung/Német-Magyar Jogászegyesület, Freiburg: igazgatóság helyettes elnöke

 

2011-től

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, jogtudományi szakág: szakértő

 

2012-től

Kúria Tanácsadó Testülete: tag

 

2013-től

Magyar Tudományos Akadémia, Társadalomtudományi Kutatóközpont Külső Tanácsadói Testület: tag

       

 

Sandra Dee Haynes | Műszaki és Informatikai Kar | 2014

Sandra Dee Haynes 2014. március 13. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Sandra Dee Haynes

 

Dr. Sandra Haynes a Colorado State University (Colorado Állami Egyetem) intézményében a kísérleti neuropszichológia területén 1998-ban egyetemi diplomát, majd 1991/94-ben PhD fokozatot szerzett. Dr. Haynes okleveles pszichológus és Testület által minősített Humán Szolgáltatások gyakorló orvos. A szerkesztője volt, jelenleg pedig szerkesztőbizottsági tagja a National Organization for Human Service Education c. folyóiratnak, és tagja a Colorado Pszichológiai Társaság Etikai Bizottságának, az Országos Közösségi Mentálhigiénés Képzési Bizottságnak, az Egyetemi Dékánok Amerikai Konferenciájának és az Egyesült Államok Neuropszochológiai Nemzeti Akadémiájának.

Dr. Haynes jelenleg a Metropolitan State University of Denver (Denveri Állami Egyetem) egyetem School of Professional Studies (Szakmai Tanulmányok Iskolájának) dékánja. Tizenhárom tanszéket és öt központot felügyel ezzel képviselve 20 szakot, 29 szakirányt és 2 mesterfokozatú diplomás képzést. Dr. Sandra Haynes fő kutatási területei: az epilepszia neuropszichológiai aspektusai, alkalmazott viselkedés analízis, human szolgáltatások kérdései valamint a nemiség kérdése a kezelésben és a felépülésben. Az elmúlt 15 évben saját szakterületén 6 konferenciát szervezett. Dr. Haynesnek 17 lektorált publikációja, 21 meghívásos bírálata és 46 lektorált prezentációja van. Az elmúlt 10 évben Dr. Haynes felelőse volt $15.000.000,- elnyert és/vagy felügyelt finanszírozott támogatásnak.

Dr. Sandra Haynes közreműködött a School of Professional Studies, Metropolitan State University of Denver és a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar közötti partnerkapcsolat kialakításában, mely 2010 májusában kezdődött a két kar által alapított közös kurzussal, kihasználva a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program keretében Pécsett zajló újjáépítési projekteket. 2011-ben Dr. Haynes meghívta a Pécsi Tudományegyetem egyik professzorát, hogy tanítson egy szemesztert a Denveri Egyetemen. 2012-ben Dr. Haynes részt vett a 8. Nemzetközi PhD-DLA Szimpóziumon, melyen felajánlotta intézményének támogatását a Pollack Mihály Műszkai és Informatikai Kar angol nyelvű Építész MSc képzéséhez abban a formában, hogy a Pécsi Tudományegyetem 16 építész professzorát vendégül látják a Denveri Egyetemen egy kéthónapos angol nyelvi kurzuson. Ez a program 2013 nyarán sikeresen megvalósult a Dékán Asszony felügyeletével. Jelenleg Dr. Haynes az elnöke a Denveri Egyetem Pécsi Tudományegyetem Társulási Bizottságának.

 Dr. Sandra Haynes a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karon elismert tevékenységével az oktatás és kutatás területén nemzetközi és hazai elismerést vívott ki, folyamatos kapcsolatot ápol a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar doktori tevékenységével.

 

Szidarovszky Ferenc | Természettudományi Kar | 2014

Szidarovszky Ferenc 2014. március 13. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Szidarovszky Ferenc

 

Szidarovszky Ferenc 1968-ban szerzett kitüntetéses matematikus diplomát az ELTE TTK-n. 1970-ben doktorált numerikus módszerekből, majd 1975-ben megszerezte második doktori fokozatát az Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (MKKE) játékelméletből. 1975-ben lett a matematikai tudomány kandidátusa, majd 1986-ban elnyerte a Műszaki Tudomány Doktora címet az operációkutatás bányászati alkalmazásaiból. 1968-tól az ELTE TTK Geometriai, majd az újonnan alakult Numerikus és Gépi Matematikai Tanszékének oktatója volt. 1977-től a Kertészeti Egyetemen, majd 1986-tól az MKKE Matematikai és Számítástudományi Intézetében dolgozott. 1990 óta az amerikai Arizonai Egyetem Rendszer és Iparmérnöki Tanszékének a professzora. 2007-től 2013-ig a PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetének egyetemi tanára.

Szidarovszky Ferenc elméleti kutatásai felölelik a numerikus módszerek, dinamikus rendszerek, a játékelmélet, a többcélú programozás és a konfliktus-feloldás számos területét. Különösen a dinamikus oligopol probléma stabilitási és irányítási kérdéseiben ért el alapvető eredményeket, amelyeket a Springer Kiadó Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems sorozatában a K. Okuguchivel közösen írt könyvükben ki is adott. Számos tanulmányt írt a matematika különböző alkalmazásairól a vízgazdálkodás, a bányászat és az energiagazdálkodás problémáinak megoldásában. Oktatási tevékenysége is igen széles. Több mint 200 angol nyelvű és több mint 40 magyar nyelvű dolgozatot publikált. Magyarországon négy egyetemi jegyzete és három tankönyve, külföldön hat tankönyve, amelyeket társszerzőkkel írt és hat monográfiája jelent meg. Jelenleg 3 könyvét használják az USA egyetemein tankönyvként.

Szidarovszky Ferenc a 2000-es évek elejétől mind a mai napig szoros kapcsolatokat tart fent a PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetével. Aktív részese volt az intézetben a sikeres akkreditációs folyamatoknak. Rendszeresen tart Játékelmélet című speciálkollégiumot az érdeklődő hallgatók számára.

 

2013

Edward Frank Bell | Általános Orvostudományi Kar | 2013

Edward F. Bell a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának több évtizedes támogatásáért és a kelet-európai országok neonatológiai ellátásának javítása érdekében tett munkájának elismeréseként. Avatásának időpontja: 2013. november 7.
 

 Edward Frank Bell

Tanulmányok, munkahelyek:

 • 1969 - Washington and Jefferson College - doktori diploma
 • 1973 - Columbia Egyetem College of Physicians and Surgeons - posztdoktori diploma
 • Jelenleg az Iowai Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján egyetemi tanár és igazgatóhelyettes

Nemzetközi tudományos pályafutása:

 • 239 publikáció.
 • 1982-ben elnyerte a Amerikai Tudományos Akadémia (US National Academy of Sciences) ösztöndíját és Mestyán professzor munkacsoportjával tervezett közös kutatómunkát koraszülöttek hőfokszabályozásának tanulmányozására
 • Az American Academy of Pediatrics (Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémiai Testület) különböző bizottságaiban jelentős pozíciókat tölt be.
 • A román, az ukrán, a litván és a jordániai neonatológiai társaság tagja.2011-ben Honoris Causa doktori címet kapott a romániai Iaşi-i egyetemen.

Kapcsolata a Pécsi Tudományegyetemmel:

 • 2005-től rendszeresen látogatja egyetemünket, valamint meghívott előadóként előadásokat tart magyar kongresszusokon és az ÁOK Tudományos Szakosztály ülésein is.
 • Rendszeresen tart „teaching round"-okat a KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszékén, értékes tanácsokat ad gyógyítási és ápolási tapasztalatainak átadásával, valamint szemináriumokat tart a Tanszék munkatársainak.
 • KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszékével közös kutatást végez és közös adatbázist hoztak létre az infantilis haemangióma és ROP rizikófaktorainak tanulmányozására.
 • Révén a PTE több orvosa is hosszabb-rövidebb időt tölthetett Iowában meghívott előadóként.
 • Nélkülözhetetlen és hathatós segítséget nyújt a tanszék tudományos közleményeinek lektorálásában.

 

Mohammad Jaradat | Állam- és Jogtudományi Kar | 2013

Mohammad Jaradat a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karért jelenleg is kifejtett szerteágazó tevékenysége, kimagasló segítőkészsége elismeréseként. Avatásának időpontja: 2013. november 7.

 

Mohammad Jaradat

 

Tanulmányok, munkahelyek:

 • 1998 - kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem - orvosi diploma, az orvostudományok területén szerzett tudományos fokozat
 • 2001 - kibernetika és gazdasági statisztika doktora
 
Kapcsolata a Pécsi Tudományegyetemmel:
 • 1992-ben megalapította a Bogdan Voda magánegyetemet, kolozsvári és nagybányai székhellyel, amelynek 2004-től professzora, 2005-től elnöke, 2012-től pedig rektora.
 • 11 éves kapcsolatban áll a Pécsi Tudományegyetemmel, ezalatt évente kétszer, hol Kolozsvárott, hol Pécsett került sor oktató-hallgató cserére, vendégelőadások megtartására, közös konferenciák lebonyolítására, konferenciakötetek kiadására, a jubileumi rendezvényeken való részvételre.
 • Az együttműködés lehetőséget teremtett arra, hogy az intézményekben született tudományos-kutatási eredmények egymás periodikáiban megjelenhettek.
 
Nemzetközi tudományos pályafutása:
 • 2010-ben a közgazdaságtudományok területén az év professzora volt Romániában.
 • 2011-ben  a Tajpeji Orvostudományi Egyetem díszdoktori címet adományozott részére.

 

Patric Östergard | Természettudományi Kar | 2013

Patric Östergard a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora, a Természettudományi Karral való kiváló kapcsolata és az alkalmazott matematikai és informatikai tudományterület kutatómunkája elismeréseként. Avatásának időpontja: 2013. november 7.
 

Patric Östergard

 

Tanulmányok, munkahelyek:

 • 1990 - Helsinki Műszaki Egyetem - villamosmérnöki diploma, később informatikai doktorátus
 • 2000 - Helsinki Műszaki Egyetem - professzori cím, kutatási területe az információelmélet
 
Publikációi, tudományos pályafutása:
 • Termékeny munkásságát jellemzi a Springernél megjelent definitív monográfiája
 • Több, mint 140 referált cikk
 • 2 szabadalmi bejegyzés
 • 8 védett PhD hallgató
 • A Journal of Combinatorial Designs főszerkesztője

 

Peter Weibel | Művészeti Kar | 2013

Peter Weibel a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával fenntartott kapcsolata és hallgatóinak a nemzetközi művészeti életben történő hathatós segítsége elismeréseként. Avatásának időpontja: 2013. november 7.
 

Peter Weibel

 

Tanulmányok:

 • Tanulmányait Franciaországban (francia nyelv és filmezés), illetve Bécsben végezte (orvosi képzéssel kezdte, majd átváltott matematikára, azon belül is a logika érdekelte).
 
Pályafutása:
 • Életműve az alábbi kategóriákkal írható körül: Konceptuális művészet, performansz, kísérleti filmezés, video és komputer művészet.
 • 1965-től kezdve kifejlesztett egy művészi nyelvet.Jelenleg a karlsruhe-i Zentrum für Kunst und Medientechnologie media labor és múzeum vezetője.
 • Korszakunk legtöbbet idézett teoratikusa és művésze, 2010-ben a Cicero c. folyóirat 626 ezerszer idézett művészként, a világ összes idézett művész és elméleti szakemberei közül a 2. helyen jelölte meg.
 • Ismertsége és komplex tanítási módszere, valamint demokratikus világlátása a kelet-európai művészek felkarolásában egyedülálló és nem kevésbé sikeres.
 
Kapcsolata a Pécsi Tudományegyetemmel:
 • A 90-es évek kezdetétől - a Mesteriskola megalakulása óta - figyelemmel követi a pécsi művészetoktatás és -élet folyamatát.
 • A Neue Galerie am Landesmuseum kurátorként dolgozott Grazban, számos fiatal művészünknek biztosított nemzetközi megjelenést illetve ösztöndíjat.
 • A nevéhez, mint alapítóhoz fűződő linzi Ars Electronicán pécsi média művészek szerepelhettek jóvoltából.
 • Karlsruheban 2011-ben jelen volt a pécsi Művészeti Kar alkotóinak kiállításán a partner intézmény, karlsruhei Akademie der bildenden Künste rendezvényén, ahol a Pécs Tudományegyetemmel történő hallgatócsere is körvonalazódni kezdett.
 • Fontos segítséget tud nyújtani hallgatóink németországi stúdiumának előkészítésében és a csereintézmények hálózatának bővítésében.

 

Petra Clara Arck | Általános Orvostudományi Kar | 2013

Petra Clara Ark a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora, az Általános Orvostudományi Kar érdekében kifejtett rendkívül odaadó és kitartó munkának elismeréseként. Avatásának időpontja: 2013. november 7.
 

Petra C. Arck

 

Tanulmányok, munkahelyek:

 • 1993 - Tübingeni Egyetem - orvosdoktori diploma
 • 1996 - MacMaster Egyetem - posztdoktori tanulmányok
 • 2001 - Berlini Egyetem - habilitáció az immunológia tudományágában
 • jelenleg a Hamburgi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján a Kísérletes Foeto-Maternális Medicina tanszék vezetője

 

Kapcsolata a Pécsi Tudományegyetemmel:

 • PTE KK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézettel hosszú ideje, több közös publikációt eredményező együttműködést folytat
 • A PTE ÁOK-n végzett orvosokat fogad Ph.D. programjában
 • Számos nemzetközi pályázat, pl.: Welcome Trust, OTKA bírálóbizottságának tagja.

 

Nemzetközi tudományos pályafutása:

 • 2005-2007 - American Society for Reproductive Immunology alelnöke
 • 2007-2010 - European Society for Reproductive Immunology elnöke
 • Két Európai Reprodukciós Immunológia kongresszus szervezésével bízták meg.
 • A Journal of Reproductive Immunology főszerkesztője, korábban az újság több kötetének szerkesztésében vendégszerkesztőként vett részt.

 

Publikációi:

 • Több, mint 110 közleményt publikált, ebből 3 a Nature-ben is megjelent.

 

Ádám Antal | Állam- és Jogtudományi Kar | 2013

Dr. Ádám Antal, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2013. március 14.
 

Ádám Antal

 

 • 1930 február 14-én született Jánoshalmán.
 • Egyetemi tanulmányait a pécsi Jogi Karon végezte 1949-1953-ig.
 • 1953-ban tanársegédnek nevezték ki a pécsi Jogi Karra.
 • 1954-1958-ig aspiránsképzésen vett részt Budapesten, kandidátusi értekezését 1958 júniusában védte meg. 1958 őszétől ismét a pécsi Jogi Karon dolgozott.
 • Egyetemi tanári kinevezését 1967-ben nyerte el. 2000-től professor emeritus.
 • 1974-1975-ig dékánhelyettesi, 1975-1978-ig dékáni tisztséget töltött be a Karon.
 • Akadémiai doktori értekezését 1999 áprilisában védte meg.
 • 1990-1998-ig tagja volt az Alkotmánybíróságnak.
 • Tagja volt, illetve tagja számos szakmai testületnek. Közreműködik a kari és az egyetemi doktori és habilitációs bizottságok munkájában.
 • Előadta a magyar és az összehasonlító alkotmányjogot, a közjogtant, valamint az állami egyházjogot.
 • Beszél németül és franciául, olvas angolul és oroszul. Több mint száz alkalommal tartott külföldön szakmai előadást, és 35-ször terjesztett nemzeti referátumot nemzetközi tudományos kongresszusok és konferenciák elé.
 • 2013 február 20-ig az MTMT-ben nyilvántartott több mint 450 szakmai publikációja és mintegy 150 újságcikke, illetve interjúja jelent meg.
 • Közel 40 év óta szerkeszti a Kar bizonyos periodikáit, illetve kiadványait.
 • Végzett PhD hallgatóinak száma 4.
 • 2000-2004 között a Jogi Kar hallgatói 3 alkalommal választották az intézmény legnépszerűbb oktatójává.
 • Pécs MJ Város és Jánoshalma város díszpolgára. Számos állami kitüntetésben részesült.

 

Bergou János | Természettudományi Kar | 2013

Dr. Bergou János, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2013. március 14.

 
Bergou János

 

Tanulmányok

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikus szak 1965-70
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Dr. univ. Elméleti Fizika 1975
 • Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Doktora 1994
 
Munkahelyek
 • MTA Központi Fizikai Kutató Intézet 1970-90
 • Hunter College of the City University of New York 1990-től
 • Pécsi Egyetem Fizikai Intézet 1998-99
 • Intézetigazgató, egyetemi tanár (CUNY sabbatical leave alatt)
 
Kutatási területek
 • intenzív fény és anyag kölcsönhatása,
 • kvantumoptika,
 • lézerfizika,
 • kvantum informatika,
 • kvantummechanika alapjai.
 
Oktatás
 • Teljes fizika curriculum, bevezéstől a Ph.D speciális kurzusokig, CUNY Hunter College és CUNY Graduate Center
 • Speciális kurzusok a JATE-n, Szeged és a Pécsi Tudományegyetemen
 
Témavezetés
 • 12 PhD
 • 6 poszt-doktor
 
Publikációk
 • 150 referált publikáció, 2 könyv, 7 könyvrészlet
 • 28 közlemény konferencia kiadványban, 2 szabadalom
 • A publikációkra eddig ~2700 független hivatkozás történt
 • h-index 30
 • Cummulative impact factor ~350
 
Szerkesztőbizottsági tagságok
 • Physical Review LettersDivisional Associate Editor 2003-2009
 • Fluctuation and Noise LettersTopical Edito r2004-2008
 • Physical Review AAssociate Editor 2011-től
 • Q. Meas. and Q. MetrologyBoard Member 2012-től
 
Konferencia tevékenység
 • Több mint 15 nemzetközi konferencia szervezője
 • 70 meghívott és plenáris előadás vezető nemzetközi konferencián
 • Társadalmi tevékenység
 •  New Yorki Magyar Tudományos Társaság, Elnök2010—
 • MTA Magyar Tudományosság a Kárpát-medencén Kívül Albizottság (MTKK AB), Európán Kívüli Régió Társelnök 2012—
 
Elismerések
 • MTA Ifjúsági Díj1976
 • MTA Kutatási Díj1983
 • Eötvös Loránd Fizikai Társulat Selényi Díj1979
 • City University of New York Kutatási Díj1994
 • Hunter College President’s Kiváló Kutató Díj 2000
 • Optical Society of AmericaFellow 2006-tól
 • American Physical SocietyFellow 2009-től

 

Heinz Brandl | Műszaki és Informatikai Kar | 2013

Heinz Brandl, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar díszdoktora. Avatásának időpontja: 2013. március 14.
 

Heinz Brandl

 

Professzor Heinz Brandl 1940-ben született Znojmoban (ma Cseh Köztársaság). 1963-ban szerzett építőmérnöki diplomát (M.Sc.) a Bécsi Műszaki Egyetemen, majd ugyanott kitüntetéssel (summa cum laude) nyerte el a Dr. Techn. (Geotechnika) fokozatot 1966-ban. 1963-tól 1966-ig tanársegéd a Bécsi Műszaki Egyetem Alapozási és Talajmechanikai Intézetében, majd adjunktus és a Talajmechanikai Laboratórium vezetője. 1971-ben nevezték ki docensnek, de megvált az egyetemtől, hogy az átfogó szakmai gyakorlat és az alkalmazott kutatás területén tevékenykedjék tovább önálló szakértőként különböző ausztriai és külföldi építési munkákon.

1977-ben H. Brandl-ot kinevezték a Talaj- és Kőzetmechanika és Alapozás (beleértve az Alagútépítést is) egyetemi tanárának a Grazi Műszaki Egyetemen. 1978 és 1981 között a vezetője volt a Grazi Geotechnikai Intézetnek, 1981 óta pedig egyetemi tanár a Bécsi Műszaki Egyetemen, és annak a Talajmechanikai és Geotechnikai Intézetnek vezetője.

Brandl professzor alkotó tevékenysége felölel mintegy 415 tudományos közleményt, benne 21 könyvet, némelyikét 16 idegen nyelvű kiadásban. Ezek témái olyan széles területekre terjednek ki, mint laboratóriumi és terepi vizsgálatok, talaj- és kőzetmechanika, alapozás, rézsűbiztosítás, földművek, alagutak, földalatti vasutak, műemlék-épületek helyreállítása, út- és vasútépítés, vízépítési műtárgyak, környezetvédelem (feltöltések és lerakók, barnaszén fejtések rendezése), geoműanyagok, geotermikus mérnöki feladatok stb. Irodalmi munkássága kiterjedt a mérnöki szakma filozófiai és etikai aspektusaira is.

H. Brandl, szakmai tevékenységének kezdetétől fogva, igyekezett áthidalni az elmélet és a gyakorlat közötti szakadékot. Felelőse mintegy 3500 építőmérnöki, geotechnikai és környezetvédelmi project megvalósulásának Ausztriában éppúgy, mint másutt: pl. 70 m magasságot is elérő megtámasztó szerkezetek, magas autópálya-töltések (135 m-ig), veszélyes rézsűk stabilizálása, hidak mozgásveszélyes területen, talajok mélységbeli megerősítése, magas épületek alapozása, erőművek, építés kedvezőtlen talajviszonyok között (szeizmikus területek, felszínsüllyedések).

Brandl professzor európai elnöke volt a Nemzetközi Talajmechanikai és Geotechnikai Egyesületnek (ISSMGE) az 1997-2001 közti periódusban. 1972 óta elnöke az Osztrák Talajmechanikai és Geotechnikai Egyesületnek.

2003. óta elnöke az 1848-ban alapított Osztrák Mérnökök és Építészek Egyesületének.

 

John Raven | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2013

John Raven, a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrási Fejlesztési Kar díszdoktora. Avatásának időpontja: 2013. március 14.
 

John Raven

 

John Raven, 1936-ban született Skóciában, pszichológusi okleveleit Aberdeen-ben (B.Sc. 1959) és a London School of Economics-on (M.A., 1960); tudományos fokozatát Dublinben szerezte meg (Ph.D. Trinity College, 1982).

Raven korai kutatása a problémamegoldó gondolkodás természetével és mérhetőségével foglalkozott. Ezt követően a televízió gyermekekre gyakorolt hatását vizsgálta a London School of Economics-on. Később a londoni Állami Társadalom Kutató Intézeten a brit általános és középiskolai oktatás kiértékelésével bízták meg. 1968-ban Írországban vállalt megbízást az ottani Állami Gazdasági és Társadalomkutató Intézeten. Itt a gazdasági és társadalmi fejlődéssel kapcsolatos értékeket, attitűdöket és intézményi struktúrákat tanulmányozta, két nemzetközi felnőttoktatási tanulmányban vett részt, valamint egy továbbin a felnőttek politikai kultúrájáról. 1976-óta, részben a Skót Oktatáskutató Tanács munkatársaként, részben függetlenül, jelentős nemzetközi vizsgálatokat végzett a Progresszív Mátrix [intelligencia] teszttel, vizsgálta az iskola előtti képzési program hatékonyságát. Tanulmányozta a munkahelyen és a társdalomban szükséges kompetenciákat, és azok mérhetőségét és fejlesztését. Kutatását kiterjesztette a gazdasági válságáért felelős értékek, prioritások és inkompetencia-mintákra, valamint a gazdasági és politikai bürokrácia rendszereinek tevékenységére. Legújabb vizsgálatai azoknak a láthatatlan társadalmi erőknek a hálózatára irányulnak, amelyek elsődlegesen meghatározók mind az egyéni, mind a társas viselkedésre. Ez a kutatásterület szociokibernetika néven vált ismertté.

Több mint kétszáz, a tudomány világában nagy figyelmet kiváltó szakközleménye van.

 

Pierre Vasarely | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2013

Pierre Vasarely, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, valamint Pollack Mihály Műszaki és Infromatikai Kar, díszdoktora. Avatásának időpontja: 2013. március 14.
 

Pierre Vasarely

 

 • A Vasarely Alapítvány elnöke (2009-től)
 • Tiszteletbeli magyar konzul Marseille-ben (2012-től)
 • A Művészet & Jog Intézet tagja (2011-től)
 • Szakérők Francia Szövetségének tagja (2003-tól)
 • 2010 A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program védnöke
 • 2004-2009 A Victor Vasarely munkásságának védelmére és megismertetésére létrehozott egyesület elnöke
 • 1998-2002 Szaktanácsadó - kulturális ipar
 • (Idée - Média - Méditerranée, Aix-en-Provence)
 • 1997 Victor Vasarely teljes jogú örököse és a művész szellemi jogainak tulajdonosa
 • 1994-1997 A Vasarely Alapítvány igazgatója
 • 1993 A Sophia-Antipolis Alapítvány (Valbonne) kulturális szaktanácsadója
 • 1985-1992 A Vasarely Alapítvány elnökének tanácsadója
 • (Centre architectonique, Aix-en-Provence és Musée didactique, Gordes)
 • 1981-1984 Megbízott munkatárs, Aix-Marseille III Egyetem
 • Jogi, Közgazdaságtudományi és Természettudományi Kar
 • 1980 Megbízott munkatárs, Jesus College, Cambridge, Nagy-Britannia

Iskolák

 • 1981-1984 Politikatudományi diploma
 • Politikai Tanulmányok Intézete, Aix-en-Provence
 • 1980 Studio School, Cambridge, Nagy-Britannia, London, Kereskedelmi Kamara
 • 1979 Érettségi

 

2012

Jari Pekka Olavi Vilén | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2012

Jari Pekka Olavi Vilén, a PTE Illyés Gyula Kar a díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. december 13.
 

Jari Pekka Olavi Vilén

2007. augusztus 1-től 2012. augusztusig töltötte be Finnország magyarországi nagyköveti pozícióját.

Ezt megelőzően két ciklusban szolgálta a Finn Parlamentet országgyűlési képviselőként, valamint a Nagybizottság elnökeként. Európaügyi miniszterként az Európai Unió bővítési tárgyalásaiért felelt, hazánk csatlakozási okmányát finn oldalról ő írta alá.

Nagykövetként fontosnak tartotta a két ország közötti egyre sokrétűbbé váló kapcsolatok erősítését. Pedagógus végzettségűként fontosnak tartotta a közismert finn-magyar nyelvrokonság ápolását. Segítette és támogatta a magyarországi egyetemeken működő finn nyelvi professzorok és lektorok hálózatának kialakítását.

Az általa alapított nagykövetségi pályázat a magyar városok iskoláit célozza meg, a pedagógusokat, diákokat, a felnövekvő fiatal generációkat egyaránt, éveken át új lendületet adva a magyar-finn kulturális kapcsolatok továbbfejlődésének. Nagykövet úr pedagógiai hátterével a híres finn oktatási rendszerről több magyar nagyvárosban tartott előadását elősegítve a finn iskolarendszer tapasztalatainak, a finn találmány, a "kiva school" előnyeinek megismertetését, elemeinek szakmai átültetését hazánkban.

A Magyarországon töltött öt év alatt végzett tevékenységének köszönhetően a magyar-finn kapcsolatok soha nem látott erősödése minden - gazdasági, kereskedelmi, akadémiai, kulturális, diplomáciai - területen megfigyelhető, a két ország együttműködése szorosabb, mint eddig valaha. Ösztönözte új testvérvárosi kapcsolatok létrejöttét, a meglévő együttműködéseket új tartalommal töltötte meg. Kibővítette a magyarországi finn tiszteletbeli konzuli hálózatot, tematizálva, országosan kiterjesztve és aktivizálva a finn-magyar kapcsolatokat.

Nagyköveti megbízatása alatt gyakran látogatást tett a Pécsi Finn Konzulátuson, valamint Szekszárdon, ahol jelentősebb számú finn kolónia él.

Szekszárdi látogatásai során több alkalommal is felkereste a PTE Illyés Gyula Kart, 2012-ben - a részben karunkon megtartott - közös kulturális programok szervezését is támogatta, a Finn hét rendezvénysorozat keretében előadást tartott.

Segítette Karunk és a Kemi-Tornioi Egyetem kapcsolatainak erősödését, a két intézmény közötti szakmai együttműködést, a hallgatóink finnországbeli Erasmus kapcsolatainak kiszélesítését.

 

Mihai Răzvan Ungureanu | Általános Orvostudományi Kar | 2012

Dr. Mihai Răzvan Ungureanu, a PTE Általános Orvostudományi Kar díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. december 13.
 

Tuomo Lahdelma

1968. szeptember 22-én született a romániai Iaşiban. Egyetemi tanulányait a iaşi Alexandru Ioan Cuza Egyetemen végezte történelem – filozófia szakokon, majd az oxfordi St. Cross College judaisztikai szakán végezte. Doktorátusát 2004-ben védte meg a Iaşi-i egyetemen "Áttérés és asszimiláció a román társadalomban a modern kor hajnalán" címmel.

Középiskolai tanárként kezdte pályáját, majd előbb tanársegéd, adjunktus és végül címzetes egyetemi tanár lett a Iaşi-i egyetemen. 2004-től az egyetem judaisztikai tanszékét vezette. 2007-től a Román Nemzetvédelmi Egyetemen tanított Bukarestben.

1993-tól tagja a Román Tudományos Akadémia Heraldikai és Szigillográfiai Osztályának. 1996-98. között a Soros Alapítvány tudományos tanácsának tagja. 1996-1999. között a Román Kulturális Alapítvány Román Tanulmányok Központjának igazgatója. 1997. óta tagja az oxfordi központú Judaisztikai Tanulmányok Európai Szervezetének 1998. óta tagja az oxfordi St. Cross College Héber és Judaisztiai Tanulmányok Társaságának és tagja a Sever Zotta Heraldikai és Genealógiai Társaságnak.

1998-2000. között a román parlament oktatási bizottságában felügyeli az oktatási reformot, ezzel egyidőben államtitkár a Román Külügyminisztériumban. 2001-04. között a Dél-Kelet Európai Stabilitási Egyezmény és Bizottság román képviselője. 2004. decemberében Románia legfiatalabb külügyminisztere lett. Ezt a tisztséget a Tăriceanu kormányban 2007-ig tölti be. 2007-12. között a Román Külügyi Hírszerzés igazgatója. 2012. február és április között Románia miniszterelnöke.

Először külügyminisztersége alatt nyertek nagyköveti tisztséget és funkciókat magyarok a Román Külügyminisztériumban. Miniszterelnöksége ideje alatt lépéseket tett a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerésztudományi Egyetem magyar fakultásának megalapítására, összhangban a román alkotmánnyal és tanügyi törvénnyel.

 

Kádár Béla | Közgazdaságtudományi Kar | 2012

Kádár Béla közgazdász, a PTE Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. november 8.
 

Kádár Béla

Dr. Kádár Béla közgazdász, az MTA rendes tagja 1934. március 21-én született Pécsett. Elemi és a középiskoláját Pécsett végezte, 1952-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnázi­umban.

Gazdag és teljesítményekben bővelkedő pályafutása alatt dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia kutatójaként, külföldi egyetemek tanáraként. 1990-1994 között külgazdasági mi­niszter, 1994-1998 között az országgyűlés költségvetési bizottságának elnöke. 1999-2008 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke.

Kutatási területe a gazdaság- és iparfejlődés, a nemzetközi munkamegosztás, a nemzetközi kapcsolatok, az összehasonlító gazdaságpolitika. Tizenkilenc könyv, több mint négyszáz tudományos közlemény szerzője, társszerzője. Közel kétszáz munkája idegen nyelven jelent meg.

Gazdaságpolitikusként azt az álláspontot képviselte, hogy a magyar gazdaság piacosítása és felzárkóztatása csak exportorientált vállalkozásélénkítéssel és kínálatbővítéssel képzelhető el. Gazdasági diplomáciája eredményeképpen Magyarország elsőként került le a COCOM-listáról, bővültek az OECD-vel és az EU-val kialakított kapcsolatok, intenzívvé vált a külföldi tőkebeáramlás. Kádár Béla gazdag életművének fontos eleme a nemzet sorsáért, a határokon kívül rekedt magyarságért érzett felelősség. Mindig bátran vállalta, hogy az ország felemel­kedéséért határozott és jól átgondolt kormányzati stratégiára és cselekvésre van szükség.

Kiemelkedő tudományos-közéleti tevékenységét számtalan díjjal és kitüntetéssel ismerték el. 1985-ben MTA Nagydíjat, 1993-ban a Német Gazdaságpolitikai Klub döntéseként Szociális Piacgazdaságért Díjat kapott. Elnyerte a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal és a Húsz éves a köztársaság kitüntetéseket, a Pro Renovanda Cultura Hungariae fődíjat és a Magyar Közgazdasági Társaság Életműdíját

A Pécsi Tudományegyetem közössége nagyra becsüli Kádár Béla professzor tudományos érdemeit és azt az áldozatos és példamutató, szolgálattevő szándékot, amellyel gazdagította a magyar és a nemzetközi közgazdaságtudomány eredményeit, és hozzájárult a Dél-dunántúli régió, Pécs gazdasági és tudományos és a  közgazdaságtudományi kar szellemi fejlődéséhez.

 

Peter Hay | Állam- és Jogtudományi Kar | 2012

Dr. Peter Hay, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. november 8.
 

Peter Hay

Dr. Peter Hay professzor (Emory University, USA), L.Q.C. Lamar Professor of Law világhírű, elismert művelője az összehasonlító jognak, a polgári jognak, a nemzetközi magánjognak és a polgári eljárásjognak. Peter Hay professzor kutatási területei közé tartozik az összehasonlító szerződési jog, illetve döntően a német jogrendszer és az USA jogára kiterjedően a nemzetközi magánjog, a szerződések joga, különös tekintettel az adásvételre és a nemzetközi adásvételre, a nemzetközi polgári eljárásjog és pereskedés. Tudományos munkássága felöleli a német családjog és a német deliktuális felelősségi jog területeit éppúgy, mint az Európai Unió jogát.

Peter Hay már korábban is járt vendégelőadóként a PTE Állam- és Jogtudományi Karán: a legutóbb erre 2011. május 23-án került sor, amikor „Application of Foreign Law in the United States of America” címmel tartott előadást az oktató kollégák és a hallgatók számára.

 

Reinhold Würth | Állam- és Jogtudományi Kar | 2012

Prof. Dr. Reinhold Würth, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. november 8.
 

Reinhold Würth

Prof. Dr. Reinhold Würth, a német vállalatcsoport 77 éves elnöke. A szereléstechnikai vállalatcsoport élén álló üzletember már több ízben kapott a gazdasági és üzleti életben végzett kimagasló munkásságáért, illetve nagylelkű mecénási tevékenységéért elismerést.

A Würth vállalatcsoport 1988-ban jelent meg Magyarországon. A Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre a Reinhold és Carmen Würth Alapítványt, amely az egyetemi és főiskolai oktatást, a természet- és környezetvédelmi nevelőmunkát támogatja, segíti a nevelőotthonokban élő, sokszorosan hátrányos helyzetű gyerekeket, fiatalokat és az idősek otthonában élő embereket. Az alapítvány 1994-től támogatja az egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szociálisan hátrányos helyzetű, ám jól tanuló hallgatóit tanulmányai ösztöndíjjal.

Az alapítvány megalapítása óta számos egyetemen mintegy 250 hallgatót részesített Würth ösztöndíjban.

 

Tuomo Lahdelma | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2012

Dr. Tuomo Lahdelma, a PTE Bölcsészettudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. november 8.
 

Tuomo Lahdelma

Prof. Dr. Tuomo Lahdelma, a Jyväskyläi Egyetem (Finnország) tanszékvezetője, a Hungarológia Projekt vezetője, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke. Jelentős oktatói, kutatói és szakfordítói tevékenységet fejtett ki az elmúlt évtizedekben a magyar kultúra finnországi és nemzetközi megismertetésében és oktatásában. Az általa igazgatott és szervezett jyväskyläi 5. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra jelentős számú pécsi tanár és doktorandus kollégát, valamint egyetemi hallgatókat is meghívott, vendégül látott 2001-ben városukban. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust 2016-ban személyes indítványozására Pécsett szervezik.

Szakmai együttműködése az általam vezetett Irodalomtudományi Doktori Iskolával megelőzte Magyarország uniós csatlakozását Ennek kiemelése azért fontos, mert 2001 óta kölcsönösség érvényesül a szakmai együttműködésben a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája, valamint az Irodalom Tanszékek és a Jyväskyläi Egyetem Hungarológia Tanszéke között. Ez az oktató és hallgatócserében, valamint az időközben megkötött nemzetközi Erasmus és Socrates együttműködési keretek kétoldalú kihasználásában is tükröződik. Lahdelma professzor résztanulmányok folytatására és kutatómunkára invitálja a PTE irodalomoktatóit és doktorandusait. Ebbe a Jyväskyläi Egyetem Hungarológia Tanszékén és a finn publikációs lehetőségeken kívül a Finn Akadémia és az MTA együttműködési lehetőségeit is felkínálja intézményünk munkatársai számára. Ez a tevékenység kivételes érdemeket szerzett az elmúlt évtizedben Lahdelma professzor számára.

 

Werner Ogris | Állam- és Jogtudományi Kar | 2012

Dr. Werner Ogris, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. március 12.
 

Werner Ogris

 

2011

Bernd Neumann | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2011

Bernd Neumann, a PTE Bölcsészettudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2011. október 21.

 

Bernd Neumann 1963 és 1966 között pedagógiai tanulmányokat folytatott Brémában, majd öt éven keresztül tanárként dolgozott. 1971-ben beválasztották a brémai tartományi magisztrátus sorába, ahol 1973-tól a CDU-frakció vezetője lett. Ezt a pozíciót egészen 1987-ig betöltötte. 1979 és 2008 között a brémai CDU elnöke, 2008-tól tiszteletbeli elnöke. 1975 és 2008 között a CDU szövetségi elnökségének tagja volt. 1987 óta folyamatosan a Bundestag tagja. 1989 és 1995 között a CDU médiapolitikai szakbizottságának elnöke. 1991 és 1998 az oktatásért, kutatásért és technológiáért felelős szövetségi miniszter parlamenti államtitkára. 1998-2005 a Bundestag Kulturális és Médiaügyi Bizottságának CDU/CSU-frakcióvezetője.

Bernd Neumann Úr 2005-től tölti be a Németországi Szövetségi Köztársaság kultúráért és médiaügyekért felelős szövetségi államminiszteri posztját, és ebben a minőségében évek óta a magyar-német kulturális, tudományos, művészeti kapcsolatok ápolásának elkötelezett híve. Döntő mértékben tevékenységének köszönhető, hogy a Németország által külföldön létesített és pénzügyileg támogatott alapítványi tanszékek egyike a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete keretében az erre vonatkozó, 2006. szeptemberi szerződéskötést követően 2007. február 1-jétől kezdhette meg működését Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék elnevezéssel. A tanszék azóta, közel öt éve mind tudományos, mind oktatási és közéleti téren eredményes munkát folytat. Az államminiszter úr döntése nyomán a Németországi Szövetségi Köztársaság a tanszék létesítése és működtetése kapcsán összesen mintegy 100 millió forintos támogatást ítélt meg a tanszék első ötéves működtetésére.

A történettudományi súlypontú tanszék fő profilját a multietnikus együttélés (különös tekintettel a magyarországi német kisebbségre) és a magyar-német kapcsolatok 18-20. századi történetének kutatása és oktatása képezi. A magyarországi németek csoporttörténete, valamint a dunai térség soknemzetiségű, e kisebbségi csoportokon átívelő kutatása és oktatása a tanszék működése révén modern, Magyarországon csak részben alkalmazott, korszakokon átívelő, transznacionális és interdiszciplináris megvilágításba került. Az alapítványi professzúra bekapcsolódott a történészképzés nappali, levelezős és doktori formájába is, szoros munkakapcsolat épült ki a PTE BTK Germanisztikai Intézetével. Kiváló kapcsolatokat ápol a hasonló képzést folytató más magyar felsőoktatási intézményekkel, a pécsi Valeria Koch Magyar-Német Nyelvű Iskolaközponttal, a német nyelvű képzést folytató középiskolákkal, a német nemzetiségi önkormányzatok helyi és országos szervezeteivel, a médiával, hazai és külföldi társadalomtudományi kutatóközpontokkal is, így a további eredményes munkához is minden feltétel adott. A tanszék létesítésének időpontja és működésének első ciklusa a tradicionális magyar-német jókapcsolatok keretén túl jól illeszkedett a 2006-2007-es Német-Magyar Kultúrév, s Pécs-Essen Európa Kulturális Fővárosa 2010. évi tudományos-kulturális rendezvényeihez is.

A tanszék eddigi tevékenysége során közvetett és közvetlen módon is hozzájárult a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar belföldi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez, amit olyan kiemelkedően fontos intézményekkel fennálló kiváló és tartalmas kapcsolatok jeleznek, mint a müncheni Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, az oldenburgi Bundesinstitut für Kultur  und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, a marburgi Herder Intézet, a regensburgi Südostinstitut, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, valamint a környező országok (Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia) tudományos kulturális intézményeivel fennálló kapcsolatok.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a tanszék működése rendkívüli módon járult hozzá mind országon belül, mind nemzetközi értelemben a Pécsi Tudományegyetem hírnevének öregbítéséhez. Mindez Bernd Neumann támogató hozzáállása és személyes elkötelezettsége nélkül nem valósulhatott volna meg, és méltán bízhatunk abban, hogy a tanszék támogatása a jövőben a magyar kormányzat részéről is biztosított lesz. Bernd Neumann komoly szolgálatot tett tehát az egyetemnek és a magyar tudománynak, díszdoktorrá fogadása emeli a PTE hírnevét és felsőoktatási presztízsét Európában és a világban.

 

Denys Neville Wheatley | Általános Orvostudományi Kar | 2011

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2011. október 21.

 

Denys Wheatley a sejtbiológia terén kiemelkedő szerepet betöltő professzor.

Dr. Denys Wheatley 1961-ben szerzett oklevelet a londoni King’s College egyetemen sejtélettan témakörben, majd 1963-ban szerezte PhD fokozatát a Chester Beatty Kutatóintézet Rákkutató Intézetében. 1964 óta dolgozik az Aberdeen-i Egyetemen különböző beosztásokban, 1982 óta professzor, 2005-ben visszavonult.

Dr. Wheatley többek között a karcinogének a rákos sejtciklus, az aminosav metabolizmus és proteindegradáció, valamint a primér cilia és centriolum kutatás nemzetközileg elismert kiváló szakembere. Számos sejtbiológiai társasig és bizottság tagja, tudományos folyóiratok társ- és főszerkesztője (Cell Biology International, Cancer Cell International, Theoretical Biology, Medical Modelling, Oncology News) és alapítója. 6 könyvet írt és a Nature folyóiratban 6 cikke jelent meg. A Laboratóriumi Medicina Intézettel kiváló kapcsolatai vannak.

Honoris causa és vendégprofesszori címet kapott többek között a Semmelweis Egyetem, a Wayne State University Medical SchooL, az Odessa State Medical University és a Ukranian National Medical University intézményektől.

Tudományos munkájának mérőszámai; elsődleges cikkek; 223, review és szerkesztőségi cikkek: 51, könyvfejezet: 10, könyv: 6.

Az elmúlt 20 évben nyolc kolléga töltött hosszabb rövidebb időt Wheatley professzor keze alatt Skóciában.

Dr. Denys Wheatley professzor úr részére a tudományos teljesítményén túl, elsősorban a PTE számára nyújtott támogatása és segítsége miatt kérem a tisztelt Szenátust, hogy a Honoris causa doktori cím odaítélését támogatni szíveskedjék.

 

Gerhard Hausladen | Műszaki és Informatikai Kar | 2011

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszak Karának díszdoktora. Avatás időpontja: 2011. október 21.

 

Professzor Dr. Gerhard Hausladen a müncheni Műszaki Egyetem Épületklimatika és Épületgépészet Tanszék vezetője, Forradalmi újításai közé tartozik az új Climadesigner© szakág megalapítása és oktatása - és egy a világon egyedülálló Master képzés akkreditációja. Egy új, interdiszciplináris tervezési szakág, mely az építészet és számos természettudományos terület közti szakmaszintetizáló módszerével átfogó megoldásokat biztosít szaktervezők és tudósok segítségével a fenntartható épített környezet terén. Röviden: Épületek tervezése, melyek minimális energia és technikai ráfordítással maximális komfort és kényelemérzetet biztosítanak.

Hausladen Professzor a nemzetközi hírű szaktekintély a fenntartható építés illetve épületgépészet területén, mind kutatási, mind megépült projektjei forradalmi értékű innovációkat indukáltak az építőipar szektorában.   Az épületgépészetet forradalmasító kivitelezett középület projektjei nem csak az épületgépészet, hanem az építészet terén is a szakágakat gyökereiben megújító új koncepciókat hoztak létre a fenntartható építés területén. Hausladen professzor számos nemzetközi és német kutatási projekt vezetője volt, jelenleg egy PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Energiadesign Tanszék vezette „Energiadesign és Komplex Épületklimatológia" kutatás vezéralakja.

Innovatív kutatásai a szellőzés, homlokzattervezés, innovatív építési projektek energetikai fejlesztése, a tűzbiztonság, a természetes megvilágítás és alacsony energiafogyasztású épületek területén a München város önkormányzatának energia tanácsadó vezetőségi tagjává, továbbá számos német és nemzetközi direktíva komité tagságaihoz juttatták. Tagja mind a német Kutatási Egyesület Építőipari és Építészeti Szakkollégiumnak Bonnban (Fachkollegium Bauwesen und Architektur der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG), mind a berlini Szövetségi Közlekedési, Építési és Városfejlesztési Minisztérium „Jövő építészete" kutatási szakértői körnek. A Brazil Szövetségi Kormány Tervezési Minisztériumának nemzetközi tanácsadója fenntartható középületek tervezése és létesítése területén: fenntarthatósági kritériumok kifejlesztése és ezek integrációja Brazília állam építési törvényeibe (Manual de Obras Públicas Brasileiro) a projekt főprofilja.

A nemzetközi hírű Max-Planck Institut „Fenntartható laborépületek" kutatási munkacsoport tagja, a Német Fenntartható Építés Társaság (DGNB - Deutsches Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) munkacsoport vezetője a repülőterek terminálépületeinek minősítése területén.  Ruandában a Kigali Egyetemen („Kigali Institute for Sience and Technology -KIST") egy Építészeti Kar megalapítását és felépítését vezeti.

A kivitelezett demonstrációs és kutatás-fejlesztési monitoring épületprojektek mellett számos elméleti technikai, gépészeti, energetikai és épületklimatikai kutatási témában vezeti Prof. Hausladen a fenntartható technológiák világszínvonalát: az energia hatékony és környezettudatos településszintű rendezési, szabályozási tervtől, Brazília nagyváros energetikai rekultivációján át egészen a Smart building-Smart grid-ekig ill. egyedi épületburok és új gépészeti megoldásokig sorolható kutatási repertoire-ja.

 

Béres András | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2011

Béres András, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának (FEEK) díszdoktora: 2011. március 10.
 

Béres András

Béres András  oktatói tevékenységét a Petrozsényi Tudományegyetemen 1965-ben gyakornokként kezdte. 1970 szeptemberétől megszakítás nélkül a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen tanít, kezdetben tanársegédi, 1971-től adjunktusi, 1999-től docensi, 2002-től professzori beosztásban. Az évek során tanított filozófiát, esztétikát, drámaelméletet és színházesztétikát. A színházesztétika oktatójaként lett egyetemi docens, majd professzor. Meghívottként tanított színházesztétikát a Bukaresti Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező szakos hallgatói számára és filozófiatörténetet (Hegel ifjúkori írásai) a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Több egyetemi jegyzetet írt. A doktor iskolában a színháztudományok módszertanáról és a színházesztétika kérdéseiről tart előadásokat.

Egyetemi vezetői ténykedése legfőbb eredményei a tagozati autonómia kiépítésben és az egyetem bővítésében összpontosulnak. A 80-as években két évig volt tanszékvezető, majd a magyar tagozat önálló Színházművészeti és Színházelméleti Tanszékének a megszüntetése után, rektori megbízás alapján foglalkozott a magyar tagozat oktatói és művészi tevékenységének  szervezésével. A '89-es fordulat után a magyar tagozat dékánjává, majd az egyetemi tanács tudományos titkárává választották. Ebben az időben sikerült a tagozati autonómiának egy olyan tényleges és életképes formáját kiépíteni, amely ma is az egyetem szervezési kereteként szolgál. 2000-ben az egyetem rektorává választották. A nyolc év alatt több új szakon kezdődött el az oktatás, előkészítették a mesterfokozatú képzés beindítását, és doktoriskolát szerveztek a színháztudományok terén. Kollégiumot, tantermeket építettek. Jelentősen átalakította az egyetem művészi és tudományos életét, többek között Akadémiai Műhely néven hivatásos társulatot alapított az egyetemen oktató rendezők, színészek részvételével. A végzős hallgatók vizsgaelőadásainak szervezésében minden beosztásában a művészi igényesség elvárásainak a biztosítására törekedett.  A vizsgaelőadások színrevitelénél jelentős rendezőkkel dolgozott együtt (Harag György, Tompa Gábor, Victor-Ioan Frunză, Kincses Elemér, Parászka Miklós, Bocsárdi László, Barabás Olga, Andreea Vulpe, Novák Eszter, Rusznyák Gábor, Keszég László, Szabó Máté). Működő kapcsolatokat épített ki magyarországi egyetemekkel, többek között a Pécsi Tudományegyetemmel, s annak keretein belül a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karral.

 

Gunter Pauli | Közgazdaságtudományi Kar | 2011

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának (PTE KTK )díszdoktora: 2011. március 10.
 

Gunter Pauli

1956-ban született Antwerpenben. A belgiumi Loyola Egyetemen végezte tanulmányait közgazdaságtanból, majd a franciaországi INSEAD-ban mester fokozatot szerzett gazdálkodás és menedzsment szakon.

A Római Klub és a Budapest Klub tagja, vállalkozói és akadémiai körökben is komoly hírnévnek örvend. 2006-ban kapott doktori címet Olaszországban, 2000-től a Torinói Egyetemen vendégprofesszor. 2008-ban a brazil kormány „Béke és fejlődés" díjban részesítette. 2010-ben megbízást kapott Bhutánban egy új banki koncepció kidolgozására, és tanácsadói szerepet tölt be Bhután gazdasági fejlődési stratégiájának elkészítésében.

1991-1993 között az Ecover, egy európai központú, mosószert gyártó cég vezetője. Az Ecover-nél a vezetése alatt áttértek a petrolkémiai felület aktív anyagról a biológiailag lebomló összetevőkre. Ezt az eljárást a legnagyobb gyártók is elkezdték alkalmazni, és így drasztikusan megnövekedett a pálmaolaj iránti kereslet. Ennek következményeként - főleg Indonéziában - az őserdőből hatalmas területeket vettek el pálmaültetvények telepítésére, és ezzel az orángutánok élőhelyének jelentős részét is eltüntették. Így tanulta meg saját kárán, hogy a biológiailag lebomló és a megújuló nem egyenlő a fenntarthatóval.

1994-ben megalapította a ZERI-t (Zero Emissions Research and Initiatives), ahol kreatív, innovatív tudósok, üzletemberek és ismeretátadással, oktatással foglalkozó szakemberek dolgoznak, hogy hulladékmentes gyártási technológiákat dolgozzanak ki. Az alapítvány célja olyan tudományos elképzelések megvalósítása, amelyeket a természet teremtményei, elvei inspiráltak.

Ezek után kapott megbízást egy olyan gazdasági rendszer kimunkálására, ami nem termel hulladékot, nincs károsanyag-kibocsátása, mégis munkahelyeket teremt, társadalmi tőkét épít és nem jár magasabb költségekkel. Ennek eredményeként - hosszas munka után - született meg a Kék Gazdaság c. könyv, amelyet 2009-ben a Római Klub hivatalos jelentéseként fogadott el.

A Kék Gazdaság alapja a tápanyagok és az energia kaszkádszerű alkalmazása, az ökoszisztémához hasonlóan. Az energia- és táplálék-kaszkád fenntarthatóságot eredményez: csökkenti, vagy kiküszöböli az olyan inputokat, mint pl. az energia, és kiküszöböli a hulladékot és annak költségét, nem csak a szennyezést, de a nem hatékony anyaghasználatot is. Olyan rendszerelemeket tartalmaz, amelyek egyszerre több problémát oldanak meg, nem csak egy nézőpont szerint közelítenek. Amennyiben sor kerül az alkalmazásukra az iparágak százaiban, és terjed az országok között, akkor az egész világon alapvetően megváltoztatja az általunk ismert gazdaságot. Az utóbbi öt évben Günter Pauli olyan innovációkra összpontosított, amelyek megváltoztatják a jelenlegi, törzs-kompetenciákon alapuló menedzsment-modelleket. Többszörös innovációi többszörös készpénzforgalmat generálnak, az összes alapvető szükségletre megoldást jelenthetnek a helyben található eszközökkel az adott környezeti feltételek mellett. Ezek az alapszükségletek: iható víz, élelem, munka és egészséges menedék. Munkahelyeket teremtenek, és a társadalmi tőkét növelik.

Günter Pauli hisz abban, hogy az innovációi vállalkozók tömegét inspirálja majd arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, és amikor majd az emberek ezrei, milliói térnek át az új játékszabályokra, akkor tanúi lehetünk az új alapokon álló gazdasági rendszer felemelkedésének.

A Kék Gazdaság c. könyvet a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara 2010 nyarán fordította le magyar nyelvre. Günter Pauli részt vett a Kar 40. évfordulójára rendezett tudományos ülésen, ahol a könyv bemutatójával egybekötött, nagysikerű, tudatformáló előadást tartott a Rákóczi úti Halasy-Nagy József Aulában. Günter Pauli kifejezte szándékát a karral való további kapcsolattartásra a Kék Gazdaság Magyarországon történő bevezetése érdekében.

 

Johann Theodore Povlishock | Általános Orvostudományi Kar | 2011

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2011. március 10.
 

Johann Theodore Povlishock

Johann Theodore Povlishock Professzor a Virginia Commonwealth University Anatómia és Neurobiológiai intézetének igazgatója, a  VCU Commonwealth Center for the Study of Brain Injury igazgatója, a VCU Neuroscience Center 1993-2005 közötti társigazgatója, a VCU  Sebészeti Intézet Idegsebészeti részlegének társprofesszora,  a National Advisory for Neurological Disordes and Stroke Council tagja, a National Neurotrauma Society alapítója és 1989-1990 közötti elnöke, a Journal of Neurotrauma 1991 óta főszerkesztője. 

Povlishock Professzor 1997-ben a VCU és a Magyar Tudományos Akadémia közös pályázata során a Pécsi Tudományegyetem munkatársának pályázatát támogatta és biztosította Dr. Büki András számára a post doktori fellowship-et, mely egyúttal azt is eredményezte, hogy a 2 éves ösztöndíjat követően a VCU által biztosított „start up grant", 20.000 dolláros laboratórium-indítási támogatása a PTE Idegsebészeti Klinika Neuropathológiai laboratóriumát illette meg. 

Povlishock Professzor mint „foreign PI"  az Idegsebészeti Klinika munkatársával Fogarty International Research Collaboration Award (FIRCA),  National Institute of  Health (NIH), grant pályázatot nyert és ezt az összesen 100.000 dolláros 3  éves támogatást az Idegsebészeti Klinika Neuropathológiai Laboratóriuma használhatta fel. Ő az ötletadója és életre hívója, valamint immár 10 éve, 5. alkalommal társelnöke a „Pannonian Symposium on CNS Injury" kongresszusi programsorozatnak, melynek külföldi előadói szponzorálásában, szervezésében, meghívásában, ill. a kongresszusok szervezésében tevőlegesen is részt vesz.

E kongresszusoknak köszönhetően a magyar neurotraumatológiai ellátásban egyértelmű változások álltak be, nemcsak az alap, ill. az alkalmazott kutatásban nyíltak új collaboratios lehetőségek, de több klinikai kutatási programhoz („Rescue ICP", „Stitch") is e rendezvény kacsán csatlakoztak hazai intézmények. 2008-tól Povlishock Professzor a kongresszus résztvevői számára, mint a Journal of Neurotrauma főszerkesztője ingyenes online hozzáférést biztosított az újsághoz, ezzel is lehetővé téve a tudományos, illetve klinikai információk széleskörű elérését.

A III. Pannon Symposium alkalmával (2006) Povlishock Professzor a PTE-n látogatást tett az Anatómai Intézetben, a kezdeményezésére Magyarországra látogatott Peter Kirkpatrick Professzorral, aki a VCU Külkapcsolatokért felelős intézetének elnöke volt 2008-ig. A PTE külkapcsolatokért felelős intézményeivel hivatalos kapcsolatfelvételt kezdeményezett és hajtott végre, a két intézmény között hivatalos együttműködési szerződés köttetett.

Povlishock Professzor kezdeményezte a Mediterrán Egyetemek Szövetségét,  amely a Messinai, Bolognai és Padovai  Egyetem együttműködése mellett a Pécsi Tudományegyetemet is magába foglaló program; 2009-ben EU-s grantet pályázott az együttműködés, 2010-ben pedig konzorciális formában Erasmus Mundus Program pályázatot készítünk elő postgradualis képzési támogatást pályázva. A PTE ÁOK Idegsebészeti Klinikával való együttműködés több mint 13  évében több magyar kolléga pályázatát támogatta, tudományos karrierjét egyengette.

 

2010

Barry Hilary Valentine Topping | Műszaki és Informatikai Kar | 2010

 

Prof. Dr. Barry Hilary Valentine Topping

 

A Pollack Mihály Műszaki Kar Honoris Causa doktori cím adományozására tett javaslatot a Szenátus 2009. november 5-ei ülésén, mely címet a 2010. november 4-i Ünnepi Szenátusi Ülés alkalmával adták át a professzornak ünnepélyes keretek között.

 

A szenátusi előterjesztésből:

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar javasolja, hogy az egyetem Szenátusa adományozzon „Tiszteletbeli doktor és professzor” címet Prof. Barry H.V.Topping úrnak, a Heriot-Watt University Emeritus Professzorának.

Prof. Topping jelenleg a Computational Technolgy Solution cég direktora, a Heriot-Watt Egyetem Emeritus Professzora.
A Pécsi Tudományegyetem 2005-ben, öt éves időtartamra „Tiszteletbeli tanár” címet adományozott Prof. Topping úrnak.
Prof. Topping számos európai és nagy-brittaniai kutató projekt vezetője volt. Több mint 200 publikációt írt vagy szerkesztett a számítástechnika módszerek alkalmazásáról a mérnöki területen. Több esetben konzultáns volt kormányzati vagy ipari projektekben. Előadásokat tartott Európa számos országában, Kínában és az Egyesült Államokban.

1978-88 között Lecturer volt az építőmérnöki szakon, az Edinburgh Egyetemen, majd 1988-tól Senior Lecturer-nek nevezték ki a Heriot-Watt Egyetemen. 1986-87 között a Stuttgart-i Egyetemen volt kutató a Von Humbolt alapítvány támogatásával. 1989-ben Reader lett, majd 1990-től professzor a Heriot-Watt Egyetemen.
1990-ben elnyerte a Telfor Premium díjat az „Institution of Civil Engineers”-től. 2001-ben az American Society of Civil Engineers a legjobb cikk díjat adományozta Prof. Toppingnak a „Computing in Civil Engineering” újságban megjelent cikkéért. Jelenleg társszerkesztője az „Advances in Engineering Software” és a „Computers & Structures” nemzetközi folyóiratoknak. Prof. Topping az elmúlt, több mint 25 évben évente konferenciát szervezett különböző mérnöki területen.

Professzor Topping az elmúlt 5 évben többször járt a Pollack Mihály Műszaki Karon és részt vett a kar tudományos életében. Nevéhez fűződik a kari Ph.D könyvtár alapítása. Minden évben részt vett a karon megrendezett Ph.D szimpóziumon és így hozzájárult a Ph.D hallgatók felkészüléséhez. Szintén évente kerül megrendezésre a „High Performance Computations for Engineering” című Ph.D kurzus, melyen előadásokat tart.
2009. április 6-8 között a karon került megrendezésre a „The First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering” című konferencia Prof. Topping szervezésében és segítségével.

David N. Reinhoudt | Egészségtudományi Kar | 2010

 

Prof. Dr. David N. Reinhoudt

 

A PTE Egészségtudományi Kara Honoris Causa doktori cím adományozására tett javaslatott Prof. Dr. David N. Reinhoudt részére a Szenátus 2010. június 17-ei ülésén, mely címet a 2010. november 4-i Ünnepi Szenátusi Ülés alkalmával adtak át a professzornak.

 

A szenátusi előterjesztésből:

David N. Reinhoudt Hollandiában született 1942-ben. Kémikusi diplomáját 1969-ben kapta. Fő kutatási területe a szupramolekuláris kémia, nanotechnológia, a lab-on-a-chip technológia. 1978 óta a Twentei Egyetem (Hollandia) professzora, intézetigazgatója, jelenleg is a Nanotechnológiai Intézet igazgatója. Számtalan társasági funkciója mellett a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja. Több mint 750 eredeti tudományos dolgozat, szabadalom, könyv és áttekintő közlemény szerzője. Elnyerte az Izatt-Christensen Díjat (1995), a Simon Stevin Díjat (1998) és hazájában a lovagi címet (Knight of the Order of the Dutch Lion, 2002).

Reinhoudt professzor Európa egyik legismertebb kémikus kutató laboratóriumi szakembere. A kémia, a nanotechnológia területén számos nagy presztízsű amerikai és európai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (pl. Journal of Supramolecular Chemistry Synthesis, Perspectives in Supramolecular Chemistry, Langmuir Chemistry - A European Journal; European Journal of Organic Chemistry, Journal of Supramolecular Chemistry Synthesis).

Reinhoudt professzor nemzetközi aktivitása során mindvégig támogatta a magyar tudományt. Feladatot vállalt a Science Building projekt támogatására létrejött Innovatív Kutatói Team programban, egyetemünk PhD hallgatói programot kapott kutató laboratóriumában.

Dr. David N. Reinhoudt professzor kitüntetése a PTE Honoris Causa Doktora címmel erősíti az Egészségtudományi Kar nemzetközi elismertségét.

Az előterjesztést a Kari Tanács a 178/2010. (05.31.) határozatában 21 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta. Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Szenátusnak, hogy támogassa Prof. Dr. David N. Reinhoudt úr részére a honoris causa doktori cím adományozását.

Zoltan Paul Dienes | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2010

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának díszdoktora: 2010. április 24.
 

Zoltan P. Dienes

 

Zoltan P. Dienes 1916-ban született Magyarországon és tizenhat évesen Angliába költözött. Neve a matematika oktatásban kidolgozott elméleteivel forrt össze. Szinte az egész világot bejárta és terjesztette módszereit a játékról mint a matematika oktatás hatékony eszközéről.  Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Ausztráliában, Új Guineában, az USA-ban, Chilében, Brazíliában és Argentínában is megfordult.  Igazi világpolgár. S mivel a gyerekek mindenütt egy nyelvet beszélnek (s ő elsősorban erre volt kíváncsi) mindenhol megtalálta a helyét.

1966-ban Kanadába emigrált. Kidolgozta  elméleteit a matematika tanulás pszichológiájáról és a Sherbrooke-i Egyetem„Centre de Recherche en Psychomathématiques”  igazgatója lett. Nyugdíjba vonulása után óraadó professzor volt az Acadia Egyetemen. Életét összefoglaló könyve „A játék az életem” – Egy matematikus mágus visszaemlékezései címmel 2003-ban jelent meg.

Honoris Causa kinevezését dr. Klein Sándortól, a PTE FEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének tanszékvezető egyetemi tanárától vehette át Kanadában.

 

Antti Piippo | Műszaki és Informatikai Kar | 2010

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszak Karának díszdoktora: 2010. március 11.
 

Antti Piippo

 

Antti Piippo mérnöki tanulmányit a Helsinki College of Technology-ban végezte 1973-ban. Az azóta eltelt időben főleg az iparban tevékenykedett, több neves fórumnak, illetve cég irányító bizottságnak volt a tagja, illetve ma is tagja. Ezek a következők:

 • Federation of Finnish Metal, Engineering and Electrotechnical Industries (1990-1997)
 • Smapo Enterprise Insurance Company (1994-1996)
 • Insurance Company Garantia (1995-1997)
 • Finnish National Fund for Research and Development (1996-1998)
 • Helsinki School of Economics And Business Administration (1998-2001)
 • Helsinki University of Technology (2000-2004)

Számos cikket publikált finn gazdasági napilapokban és előadásokat, szemináriumokat tartott Finnországban és külföldön.

Antti Piippo többek között az Elcoteq cég alapítója és elsődleges tulajdonosa. A céggel a Pécsi Tudományegyetemnek hosszú távú, jó kapcsolata van. 2001-ben Észtország elnöke a Szent Mária Kereszt II. osztályú kitüntetést, 2007-ben a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adományozta  Antti Piippo Úrnak.

 

Gerhard Pieschl | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2010

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának díszdoktora: 2010 március 11.
 

Gerhard Pieschl

 

Gerhard Pieschl 1934. január 23-án született az akkori Csehszlovákiában, német nemzetiségű családban. 
Középiskolai és felsőfokú filozófiai és teológiai tanulmányait a németországi Königstein-ben, Freiburg-ban és Mainz-ban végezte.

1960. december 8-án szentelték római katolikus pappá a Limburgi Székesegyházban. Ezt követően a pasztorális munka mellett az egyházi igazgatás különböző szintjein is munkálkodott. 1962 - 1968 között alkormányzó a Hadmari Püspöki Konviktusban, plébános Bad Ems-ben, Bad Schwalbach-ban és Frankfurtban. 1968 – 1977 között szolgált, mint tábori lelkész, 1968. június 1-től először a Diez/Lahn 5. Páncélos Hadosztály vezető hadosztálypapja, majd katonai dékán lett a Szövetségi Hadsereg Koblenzi Belsővezetési Iskolájában. A katonák lelki gondozása mellett etikai és politikai tárgyú előadásokat, oktatást is végezett katonái körében.

1977 szeptemberében VI. Pál pápa kinevezi Misenum címzetes püspökévé, majd még ez év októberében a Frankfurti Székesegyházban Limburg címzetes püspökévé szentelték. 1978 januárja és 2003. június 30-a között a szinódus püspökvikáriusa volt. 1979 szeptemberétől a Limburgi Székesegyház dékánja lett. 1979 májusától – 2000. május 15. a Német Püspöki Konferencia rendészeti katolikus lelkipásztori megbízottjaként tevékenykedett.

1983 januárjától a Német Püspöki Konferencia kinevezte az elűzöttek és kitelepülők katolikus lelkipásztori megbízottjának. Ezen tevékenységével párhuzamosan a Német Püspöki Konferencia Lelkipásztori Kérdések Bizottságának tagja és az „Elűzöttek és kitelepülők” Munkacsoportjának elnöke lett. 2000 októberétől a csehországi Olomouc Érsekségi Káptalanjának tiszteletbeli vikáriusa. 2001 szeptemberétől a Német Püspöki Konferencia Világegyházi Feladatok Bizottságának, valamint a Közép- és Kelet Európai Albizottságának is a tagja. 2006 decemberében Hessen Szövetségi Tartomány Gerhard Pieschl számára a Wilhelm Leuschner Érmet adományozta.

Gerhard Pieschl püspök úr tudományos tevékenységének középpontjában a Katolikus Egyház és az emberi jogok kapcsolatrendszerének tanulmányozása áll, amit számos tudományos műben publikált, ill. konferencia előadáson prezentált. E tárgykörben tartotta 2009. április 28-án a PTE FEEK-en Katolikus egyház és emberi jogok – Támogatás és mulasztások címmel nagyhatású előadását.

Gyakorlati lelkipásztori munkájában mindig az otthonukból, szülőföldjükről elűzöttek támogatása, segítése jelentette számára az igazi papi munkát. Ezen tevékenysége során számos Magyarországról, a Dél-Dunántúlról, így Baranyából elűzött, ill. kitelepített egykori honfitársunknak igyekezett életét megkönnyíteni új hazájában.

 

Norbert Lammert | Állam- és Jogtudományi Kar | 2010

A Pécsi Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2010 március 11.
 

Prof. Dr. Norbert Lammert

 

Dr. Lammert professzor úr több szakterületet érintő egyetemi tanulmányokat folytatott Bochumban és Oxfordban. 1972-ben a Bochum-i Ruhr-Egyetem, Társadalomtudományi Tanszékén társadalomtudományi diplomát szerzett, majd ezt követően 1975-ben ugyanezen a tanszéken doktori fokozatot kapott.

Dr. Lammert több mint öt éve oktatói munkát végez a Bochum-i Főiskola, Gazdaságtudományi Karán, valamint megbízott oktatóként a Hageni Főiskola, Közigazgatási Karán, ezen kívül 2005-től megszakítás nélkül oktat a Bochum-i Ruhr-Egyetem Társadalomtudományi Karán.

Rendkívül aktív publicisztikai tevékenységet folytat. Nagyszámban megjelent publikációi közül megemlítendő négy önálló tanulmánya, és három (társszerzőként) kiadott gyűjteményes kötete, ezen kívül elismert tudományos folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai, valamint néhány kiemelkedő jelentőségű beszéde, amelyeket az elhangzásukat követően publikáltak.

Dr. Lammert a párton belüli demokrácia témáját empirikus megközelítésből vizsgáló munkájával szerzett doktori fokozatot a Bochum-i Ruhr-Fgyetem Társadalomtudományi Tanszékén. Az ezt követő időszakban több tanulmányában foglalkozik a pártszervezet, és a párton belüli demokrácia problémáival.

1980-ban érkezett el szakmai életútja egyik fontos állomásához, amikor hivatásos politikusként a Bundestag tagjává vált. 1990 és 1998 között államtitkárként dolgozott az Oktatási és Tudományos, a Gazdasági, valamint Közlekedési Minisztériumban. A betöltött vezető politikai tisztségek szakmai irányultsága nyilvánvalóan meghatározta tudományos munkájának szakmai súlypontjait és publikációs tevékenységét is.

Dr. Lammert tudományos-szakmai munkájának állandó súlyponti érdeklődési területe a kulturális politika és az abban rejlő lehetőségek („Fontane politikusok részére”, „Kulturális oktatás és esztétikai nevelés” valamint a „Német kultúrföderalizmus problémáitól a Ruhr-vidékig, mint kulturális régióig”).

Parlamenti képviselőként, több mint negyedszázada a Bundestag tagja, jelenleg a Bundestag elnöke. Megjelent beszédei és nyilvános vitairatai, olyan nagyjelentőségű általános kérdésekkel foglalkoznak, mint a német egység és Európa egysége, a Nemzeti Szocializmus Áldozatainak emléknapja (2006 óta a Bundestagban évente rendszeresen elhangzó beszéd), a nemzeti szocializmussal szembeni ellenállás szellemi-morális öröksége és a németországi politikai kultúra fejlődése.

Dr. Lammert nemcsak rendkívül elkötelezett, hanem didaktikailag is jelentős képességeket felmutató főiskolai tanárként vált ismertté, aki kiválóan képes illeszkedni a hallgatói célcsoport igényeihez, és aki a komplex összefüggéseket érthető példákkal tudja megvilágítani. Előadásai remek példái az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatteremtésnek ahogyan az egy tudományos háttérrel rendelkező, és a tudomány fejlődése iránt elkötelezett, politikai tapasztalatokkal felvértezett magas rangú politikushoz méltó.

 

Peter Möhringer | Műszaki és Informatikai Kar | 2010

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának díszdoktora.
 

Dr. Peter Möhringer

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának jogelőd intézménye a Pollack Mihály Műszaki Főiskola 1983-ban vette fel a kapcsolatot a bajorországi felsőoktatási intézménnyel (Fachhochschule Würzburg) és ennek eredményeként 1985. május 21-én került sor az első hivatalos együttműködési szerződés aláírására Würzburgban. A vasfüggönnyel elválasztott intézmények közötti ilyenfajta kapcsolat akkoriban nem csak Magyarországon, hanem az NSZK-ban is unikumnak számított.

Az együttműködés fontos területe a hallgatói mobilitás, a kutatás-fejlesztés, közreműködés a tantervfejlesztésben, részvétel egyműs szakmai-tudományos rendezvényein, közös EU-pályázatok. Möhringer professzor kezdetektől fogva a magyar kapcsolatok felelőse a német intézményben és ezt a feladatot mindenkor szívügyének tekintette. Önszorgalomból még magyarul is megtanult.

Peter Möhringer éveken keresztül szervezte a villamosmérnök hallgatóink nyári termelési gyakorlatát Bajorországban. Ezt követően a Socrates/Erasmus program megnyitásától szervezi minden szakon hallgatóink részképzését a német főiskolán. Emellett minden évben előadásokat tart Pécsen, a villamosmérnöki szakon, a hagyományos szaknapi rendezvények keretében.

 

Sveinung Lunde | Általános Orvostudományi Kar | 2010

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2010. március 11.
 

Dr. Sveinung Lunde

 

Dr. Sveinung Lunde az Oslo-i Egyetemen szerzett jogi diplomát. A Norvég Konzervatív párt tagjaként vált oktatás- és egészségpolitikussá. Három évig volt tagja a Norvég Parlamentnek és Oktatási Bizottságának, majd nyolc évig Oslo önkormányzati testületének. Elnöke volt az önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának. 1996 óta a Björknes College ügyvezető igazgatója, 2001 óta a Lovisenberg Kórház igazgatótanácsának elnöke.

A PTE ÁOK Angol Programjával az 1990-es évek vége óta van kapcsolatban. A College Internationallal együttműködve toboroz hallgatókat a Pécsi Orvoskar számára. Dr. Lundének személy szerint is fontos szerepe van abban, hogy a karon a norvég hallgatók száma évről évre nőtt. Kezdeményezésére indult 2006-ban a PTE ÁOK, a Björknes College és az Osloi Egyetem Természettudományi Karának együttműködése, melynek keretében a PTE ÁOK-ra a II. évre Osloban oktatott hallgatókat vesz át.

Sveinung Lunde kreativitása, rugalmassága rendkívüli módon elősegítette a Pécs-Oslo közötti együttműködést. Jogász lévén orvosbiológiai tudományos tevékenysége természetesen nincs, oktatásszervezőként azonban nagymértékben hozzájárult az angol nyelvű képzés létszámának, illetve kurrikulumának fejlesztéséhez. Kezdeményezésére került fel a választható tárgyak listájára egy kurzus a norvég egészségügyi rendszerről.

 

Zempléni András | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2010

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2010. március 11.
 

Dr. Zempléni András

 

Dr. Zempléni András kulturális antropológus (etnológus), a párizsi Nemzeti Tudományos Kutatási Tanács (CNRS) kutatóprofesszora, az Université Paris X – Nanterre Etnológiai és Összehasonlító Szociológiai Tanszékének egyetemi tanára, egyike a legsikeresebb külföldi magyar társadalomtudósoknak. Szakmai pályafutása Franciaországhoz és a francia tudományossághoz kötődik, ahova 16 éves korában, az 1956-os forradalom bukása után emigrált. 

Az afrikai kultúrák és társadalmak specialistája. Közel 50 éve végez folyamatos terepmunkát Nyugat-Afrikában. 

Elmélyült néprajzi terepmunkája révén kutatásait fokozatosan terjeszti ki az orvosi antropológiával érintkező vallásantropológia olyan alaptémáira mint az áldozás, a jóslás, a megszállottság vagy a beavatási rítusok. E témákban, amelyeknek világszerte az egyik legelismertebb szaktekintélye, számos ma már klasszikus írást publikál; emellett fontos etnopszichiátriai témákról ír. A matrilineáris szenufo-nafara társadalomban végzett terepmunkáján keresztül eljut a legáltalánosabb szociálantropológiai témák – matrilineáris rokonsági rendszerek, látogató házasság – vizsgálatához, amelyeknek nemzetközi szinten az egyik legnagyobb szakértője.

Afrikai kutatásai mellett Zempléni András a rendszerváltás óta Magyarországon is folyamatosan jelen van. Korábbi munkásságával összhangban elsősorban a rendszerváltás után bekövetkezett politikai újratemetéseket vizsgálja. 

Zempléni András kutatóként híd szerepet tölt be immár négy évtizede a francia és a magyar tudományosság között. Múlhatatlan szerepe volt abban, hogy az 1970-80-as években a magyar kulturális antropológusok – akkor még az MTA intézményrendszerén belül – kiépíthették nemzetközi kapcsolataikat Franciaországban, s hogy az antropológiai szemléletmód meghonosodhatott Magyarországon. A PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék négy éves EU-6 Marie-Curie Fellowship for the Transfer of Knowledge pályázatának kezdete óta vendégprofesszorként Magyarországon illetve Pécsett tartózkodik, a Tanszék életében rendszeresen részt vesz, és meghatározó szerepet játszik nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztésében, tudományos reputációjának növelésében.

 

2009

Finta József | Műszaki és Informatikai Kar | 2009

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának díszdoktora
 

Finta József

Finta József 1935-ben született Kolozsvárott. 1958-ban szerezte meg diplomáját az Építőipari közlekedési Műszaki Egyetem Építész Karán. Építészeti munkásságát rögtön ez után a LAKÓTERV-ben kezdte. Eleinte tervezői, majd műteremvezetői és végül igazgatóhelyettes-főépítész beosztásban.  Az 1961-ben tervezett Dunaújvárosi Garzon ház megvalósulása hozta meg első sikerét. 1965-ben Ybl-díjat kapott. Országosan ismert építésszé a Duna Intercontinental szálló (1966-1969) tette.

1994-ben műterme egészével megalapította a Finta és Társai Építész Studiót, mely negyven fős irodává nőtte ki magát. A Studió legjelentősebb munkái: Rendőrpalota, Westend City Center, BME-ELTE Informatikai épülete.

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar építészeti tantárgyakat oktató tanszékei hosszú évtizedes tudományos szakmai kapcsolatot tartanak fenn a Finta és Társa Építészeti Stúdióval, mely a pécsi egyetemi szintű építészképzés létrehozásában vezető szerepet vállalt. Dr. Finta József személyesen vett részt az egyetemi képzés szakmai programjának kidolgozásában, műtermében lehetőséget biztosított több építészhallgató és végzett építész számára szakmai munkásság folytatására, nemzetközi szintű alkotásokban való részvételre. Kiemelkedő munkásságot folytatott a DLA Mesteriskola megszervezésében és a Mesteriskola mestertestületének tagjaként konkrét professzori munkát végzett. 2004 óta az összes doktori védésnél bizottsági tagként segítette a Pollack Mihály Műszaki Kar munkáját.

Dr. Finta József Magyarország legtekintélyesebb építésze, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Kossuth és Ybl díjas építész, számos szakmai szervezet vezetőségi tagja. Hazánkban a legnagyobb volumenű és a legtekintélyesebb építészeti alkotások szerzője. Nemzetközi szaktekintély.

 

Gabriel Elgavish | Általános Orvostudományi Kar | 2009

Gabriel Elgavish a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora
 

Gabriel Elgavish

Dr. Gabriel Elgavish a The University of Alabama at Birmingham Biokémia Molecularis Genetika Intézetének professzor és a Belgyógyászat, kardiológiai Intézet társprofesszora. Kiemelkedő szerepet játszott az elmúlt tizenöt évben az Általános Orvostudományi Kar fiatal oktatóinak a képzésében, tudományos előrehaladásában. A Szívgyógyászati Klinika számos kollegája töltött éveket laboratóriumában és többségüknél az Ő irányítása alatt végzett munkák alapján kaptak PhD fokozatot.

Dr. Gabriel Elgavish Magyarországon született, majd Izraelbe vándorolt ki. 1978-ban szerezte PhD fokozatát a Wizmann Intézetben az NMR spektroszkópia tárgykörében. Később az Egyesült Államokban telepedett le. 1981 óta tagja a The University of Alabama at Birmingham Biokémiai Intézetének.

Dr. Elgavish a szívizom NMR és MRI technológiák úttörő fejlesztője, nemzetközileg elismert kiváló szakember. Mint külföldre szakadt honfitársunk magyar és különösen pécsi, a Nukleáris Medicina Intézettel fennálló kiváló kapcsolatait folyamatosan fenntartja. Kiemelkedő a Szívgyógyászati Klinika munkatársaival való együttműködés is.

 

Geert Hofstede | Közgazdaságtudományi Kar | 2009

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2009. október 15.
 

Dr. Geert Hofstede

Geert Hofstede 1928-ban született Hollandiában. Első diplomáját 1953-ban szerezte meg a Delfti Műszaki Egyetemen (Delft Technical University). 1967-ben summa cum laude minősítéssel doktorált A Groningen Egyetem Szociálpszichológia szakán. 

Az 1970-es években publikálta először az IBM alkalmazottainak vizsgálatán alapuló elemzéseit. A Hofstede által kidolgozott dimenziók és metaforák azóta már alap tételnek számítanak a szervezettudományban, csakúgy mint a menedzsmentben. 

Hofstede első könyve: „Culture’s Consequences” (A kultúrák következményei) először 1980-ban jelent meg. A következő – már nem csak az értő szakemberek, hanem a nagyközönség számára készült – mű, a „Cultures and Organizations: software of the mind” (Kultúrák és szervezetek: az elme szoftvere) első kiadása 1991-ben jelent meg. Ezt a változatot (amelyet számos további kiadás követett), tizenhét nyelven adták ki, többek között magyarul is. A könyv hazai megjelenésének alkalmából a szerző látogatást tett a PTE-n és „teltházas” előadást tartott a Közgazdaságtudományi Kar hallgatóinak és oktatóinak a Rákóczi úti Halasy-Nagy József Aulában. 

Geert Hofstede a tilburghi egyetem Professor Emeritusa, a maastrichti egyetem kutatója és számos egyetem díszdoktora. Kifejezte szándékát a Karral, a tanszékkel való további kapcsolattartásra, amelynek keretében engedélyezte legújabb kérdőívének használatát, a vezetői célok nemzetközi kutatásába való bekapcsolódást.

 

Pier Giorgio Natali | Általános Orvostudományi Kar | 2009

Pier Giorgio Natali a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2009. október 15.
 

Pier Giorgio Natali

Dr. Pier Giorgio Natali a római Regine Elena Institute Immunológiai Intézetének igazgatója volt, 2008. december 31-én vonult nyugdíjba. 1966-ban végzett a római „La Sapienza” orvosi egyetemen summa cum laude minősítéssel. Professzor úr az olaszországi onkológiai ellátást vezető országos intézet, a Poloncologico igazgatója is volt. Natali professzor egyike a legismertebb klinikai, illetve alapkutatást végző immunológusoknak. Igen jelentős tudományos személyiség.

Kitűnő kapcsolatokat ápol a világ vezető immunológusaival. Az olasz oropharyngeális daganat prevenciós program egyik vezetője. Ebben a témakörben a Népegészségtani Intézet több munkatársa vett részt közös kutatómunkában.

Több mint húsz évre visszanyúló együttműködés fűzi a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Orvosi Népegészségtani Intézetéhez. 1988-ban a római Immunology Laboratory Regina Elena Cancer Institute vezetője. 2001 óta az Immunology and Molecular Pathology vezetője. Az Orvosi Népegészségtani Intézet több dolgozója is vett részt hosszabb-rövidebb tanulmányúton Natali professzor mellett. Hasznos együttműködés alakult ki számos immunhisztokémiai témakörben, mint például MENA antitest, melyet személyesen bocsátott az intézet rendelkezésére. Számos prezentáció született az együttműködésből.

 

Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2009

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2009. május 7.
 

Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko

„Jevtusenko vezéralakja volt annak az 1950-es évek második felében induló szovjet költőnemzedéknek, akik Sztálin halála után ténylegesen "demokratizálni" akarták a költészetet. Lázadtak egy olyan társadalmi berendezkedés ellen, amely elvette az egyéntől a személyes méltóságot, és államosítani akarta a magánéletet. Utcákon, tereken, stadionokban adták elő verseiket, több tízezres rajongói táborral rendelkeztek. Jevtusenko költészetét mind a mai napig a "pódium", a nyilvános megszólalás vágya határozza meg: a költői szó nála szinte elválaszthatatlan a költő hangjától és gesztusaitól. Jevtusenkónak jelentős érdemei vannak az orosz költészetben.

Ő volt az, aki az ötvenes és hatvanas években újjáteremtette az úgynevezett "intim lírát", a sztálini korszak kötelező sematizmusa után rehabilitálta a szerelmi költészetet, benne az érzelmeket és a személyes hangot. Ma is költészetének egyik csúcsteljesítményét jelentik az akkoriban íródott szerelmes versei, melyek egyben a XX. századi orosz költészet gyöngyszemei.

Jevtusenko rengeteget írt és ír is. Eddig megjelent köteteinek száma meghaladta a száztízet. Az 1970-es és 1980-as években számos verseskötetét százezres példányszámban adták ki. Írt poémákat, elbeszéléseket, regényeket, filmforgatókönyveket, sőt maga is forgatott filmeket, melyekben rendezőként és filmszínészként debütált.

Jelenleg Jevtusenko felváltva él az Egyesült Államokban, ahol különböző egyetemeken tanít és Oroszországban. Továbbra is kultiválja a pódiumköltészetet, oroszországi tartózkodása idején, kellő hatásvadász külsőségek közepette rengeteg nyilvános fellépést vállal."

(Szőke Katalin, Élet és Irodalom)

 

Nguyen Huu Ninh | Természettudományi Kar | 2009

Nguyen Huu Ninh a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora, avatásának időpontja: 2009. március 12.
 

Nguyen Huu Ninh

Dr. Nguyen Huu Ninh a Hanoiban székelő intézmény a Center for Environment Research, Education and Development (CERED) igazgatója, nemzetközileg elismert környezetkutató, különös tudományos eredményeit klímaváltozás kutatásával érte el. Mint az Intergovernmental Panel on Climate Changes szervezet tagja kapott Béke-Nobeldíjat 2007 őszén.

Egyetemi tanulmányait 1971-ben Magyarországon, a Szegedi Egyetemen végezte (1971-1977), ezután 1979-1980 között mint az UNESCO és az MTA ösztöndíjasa volt Magyarországon az MTA Szegedi Biológiai Központjában. 1982-1986 között aspiráns volt a Szegedi Akadémiai Központban. A kandidátusi fokozatát is Magyarországon szerezte meg 1986-ba Alföldi Lajos Akadémikus és Borbély György Professzor voltak a tudományos témavezetői. Hazánkban sok kutatóintézetet meglátogatott hosszabb-rövidebb ideig, így többek között a pécsi Biofizikai Intézetben is eltöltött több mint fél évet. Magyarországi tartózkodása alatt jól elsajátította a magyar nyelvet. A tudományos fokozat megszerzése után számos ország kutatóintézetét is meglátogatta. 1987-ben az USA-ban, 1988-ban Bangkokban (Thaiföld), majd Japán, Fülöp-szigetek, Kína, India, Brazília, Ausztrália, Banglades, Anglia, Korea, Spanyolország, Hawaii, stb. környezetvédelmi kutatóintézetiben tett látogatást, és közben a világ minden fontos környezetvédelmi rendezvényén képviselte Vietnámot. Szerte a világban úgy ismerték, mint Vietnám Világutazó Nagykövetét. 2001-ben ismét Szegedre érkezett, mint vendégkutató, majd Amsterdamban részt vett az International Biosphere Program 2. Világkongresszusán. Ezután a University of East Anglia Környezettudományi Intézetében volt vendégkutató.

 

Nyíri Kristóf | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2009

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2009. március 12.
 

Dr. Nyíri Kristóf

Nyíri Kristóf 1968-ban szerezte meg diplomáját az ELTE matematika-filozófia szakán. 1971-ben doktorált az ELTE Bölcsészettudományi Karán filozófiából. Ugyanabban az évben tanársegédként a kar filozófia tanszékére került, melynek 1985 és 1989 között vezetője volt.

1986-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. 1978-ban nyerte el a filozófiai tudomány kandidátusa címet, 1985-ben a filozófiai tudomány doktora címet. 1993-tól az MTA levelező tagja, 2001. májusától rendes tagja. A Magyar Filozófiai Társaság elnökéül választották 1993 szeptemberében. 1995 és 2005 között az MTA Filozófiai Kutatóintézetének igazgatója, majd nyugdíjba vonulásáig kutatóprofesszora.

Vendégtanár volt Dániában, Colorado Springs-ben, Innsbruckban, Helsinkiben, Grazban, Santa Barbara-ban valamint Buffaloban. 1986 márciusától 1987 szeptemberéig és 1990 szeptemberétől 1991 februárjáig Alexander von Humboldt ösztöndíjjal a Ruhr-Universität Bochum-on kutatott. 1993 áprilisától júniusági a Royal Society of Edingburgh vend

égeként a St. Andrews-i egyetemen dolgozott. 1994 első hat hónapját Bécsben töltötte az Internationales Foschungszentrum Kulturwissenschaften Research Fellow-jaként. Tagja a Studies in East Europen Thought, a Monist, a Conceptus és a Wittgenstein Studies szerkesztőbizottságának.

Számos publikációja jelent meg magyarul németül és angolul a modern filozófiatörténet, az osztrák-magyar eszmetörténet, a nyelvfilozófia és a társadalomfilozófia köréből. Az elmúlt időkben kutatásai a kommunikáció technológiájának történetéhez kapcsolódó filozófiai kérdésekre, s különösen a számítógépek számítógép hálózatok és mobiltelefónia társadalom- és oktatásfilozófiai vonatkozású kérdéseire összpontosultak. Utóbbi problematikáról több nemzetközi konferencián tartott plenáris, megnyitó vagy záró előadást. Az előadások szövege angolul és magyar fordításban is megjelent.

 

Stefani Bode-Böger | Egészségtudományi Kar | 2009

Stefani Bode-Böger a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának díszdoktora, avatásának időpontja: 2009. március 12.
 

Stefani Bode-Böger

Professor Stefani Bode-Böger a Magdeburgi Otto-von Guericke Egyetem Klinikai Pharmacologiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

Orvosi tanulmányait a Hannoveri Egyetmen summa cum laude eredménnyel végezte, ezt követően népegészségtanból, majd klinikai pharmacologiából szerzett szakképesítést.. Kutatómunkáját az Egyesült Államokban a National Institute of Health-ben és a Stanfordi Egyetem Vardiovascularis Kutatóközpontjában kezdte, majd a Hannoveri Egyetem Klinikai Pharmacologiai és Angiológiai Intézetében folytatta. Az endothel sejtek 1-arginin-NO rendszerének vizsgálatával általános nemzetközi elismerést vívott ki magának.

Eddigi munkásságát számos tudományos kitüntetéssel ismerték el. Többek között megkapta a Young Investiagor Award, Henry Christian Memorial Award, Samuel A. Levine Award, ERA/EDTA Award, Paul Martini, Rudolf Schön díjakat.

Hazai és nemzetközi tudományos közéleti tevékenységét az alább tagságai jelzik: Deutsche Gesellschaft für Klinische Pharmakologie und Therapie, Deutsche Gesellschaft für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxicologie, Deutsche Gesellschaft für Inner Medizine...

Tudományos tevékenységének szerves részét képezi, hogy a szakterület legjelentősebb folyóiratainál szerkesztő bizottsági tagként, vagy felkért szakértőként működik közre.

A 2000-es évektől a PTE ETK Egészségfejlesztési és Családgonodzási Intézete, majd az ETK Doktori Iskoája intenzív munkakapcsolatot, és alakított ki a Bode-Böger professzor által vezetett Klinikai Pharmacologiai Intézettel. Az együttműködés keretében lehetővé vált, hogy az ETK Doktori Iskolája aktív részvételével a PTE ÁOK több intézete/klinikája is bekapcsolódjon az endothe dysfunkcio klinikai jelentőségének feltárására kezdett vizsgálatokba. Az együttműködés keretében Bode-Böger professzor intézetének teljes laboratóriumi infrastruktúráját a PTE ETK rendelkezésére bocsátotta és a vizsgálatok elvégzésének anyagi hátterét biztosította.

 

2008

Periannan Kuppusamy | Általános Orvostudományi Kar | 2008

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2008. november 6.
 

Prof. Dr. Periannan Kuppusamy

Prof. Dr. Periannan Kuppusamy 1975-ben végezte el a Madras Egyetem kémia szakát. Phd fokozatát 1985-ben az Indian Institute of Technology-n szerezte. Az egyetem elvégzését követően különféle beosztásokban dolgozott a Madrasi egyetemen, 1993-ban adjunktusi, 2001-ben docensi kinevezést kapott a Baltimori John Hopkins Egyetemen. 2005-től egyetemi tanári beosztásban dolgozik jelenlegi munkahelyén, az Ohio Állami Egyetem Belgyógyászati Osztályán. Számos kitüntetésben részesült Indiában és Amerikában egyaránt, 1994 óta tagja a New York-i Tudományos Akadémiának. Számos folyóiratban publikál rendszeresen.

Kuppusamy professzor 10 éve tart fenn eredményes együttműködést a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Szerves és Gyógyszerészkémiai Intézetével.  A közös kutatási terület a szintetizált kettős hatású farmankok vizsgálata. Intézetükben igen magas műszerezettséget igénylő módszerekkel vizsgálhatták a pécsi kollegák az érintett vegyületek biológiai paramétereit. Az állatkísérletek során volt alkalmuk pontos méréseket készíteni azon fontos biológiai hatás-paraméterekről, melyek nélkül nem lehetne ezen a területen folyó kutatásban nemzetközi figyelmet kivívni, illetve azt fenntartani.

 

Ulrich Sieber | Állam- és Jogtudományi Kar | 2008

A Pécsi Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2008. november 6.
 

Prof. Dr. h.c.Ulrich Sieber

Prof. Dr. h.c. Ulrich Sieber a Freiburgi székhelyű Max Planck Intézet igazgatója. A Jogi Kar bűnügyi tárgyakat oktató tanszékei hosszú évtizedes tudományos kapcsolatot tartanak fenn a freiburgi székhelyű Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrech bűnügyi kutatóközponttal.

Európa legszínvonalasabb bűnügyi intézetében az 1980-as évektől napjainkig több bűnügyi tárgyat oktató kolléga is lehetőséget kapott arra, hogy tudományos látókörét bővítse, illetve bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.

A Jogi Kar és a Max -Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafecht nyaranta immár hagyományosan német nyelvű nyári továbbképző kurzusokat is tart fiatal hazai és közép-európai kutatóknak.

Az intézet büntetőjogi igazgatója Prof. Dr. Ulrich Sieber, aki több mint harminc éves kutatói pályát tudhat maga mögött, az európai büntetőjog, a gazdasági és számítógépes bűnözés, a terrorizmus és a szervezett bűnözés egyik legismertebb nemzetközi szaktekintélyének számít. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a százötvenet.

Sieber professzor szervezte és vezette a 2007 júniusában megrendezett magyar-német egyhetes büntetőjogi Sommerkurs továbbképzést.

 

Volker Arnold | Közgazdaságtudományi Kar | 2008

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2008. november 6.
 

Dr. Volker Arnold

Volker Arnold  1963 és 1968 között előbb a berlini Freie Universität, majd a Göttingeni Egyetem hallgatójaként folytatott közgazdasági tanulmányokat. Tanulmányainak sikeres befejezését követően Hesse professzor tanszékén dolgozott tudományos munkatársként. Kutatásai kezdetektől fogva a közpénzügyek területére koncentrálódtak. Arnold professzor kutatói életműve e rendkívül sokoldalú. doktori disszertációját a közjavak és az extern hatások normatív elméleteinek témakörében írta 1973-ban. Habilitációs írását az infrastruktúra elméletének mikroökonómiai megalapozása témájában védte meg 1977-ben.  A közpénzügyek  nagy tradícióval rendelkező szaklapjaiban számos publikációja jelent meg.

A kizárólag távoktatási képzés folytató, és ezen a téren európai összehasonlításban is kiemelkedő reputációt szerzett Hageni Egyetem 1978-as megalapításakor Volker Arnoldnak professzori állást kínáltak a közgazdaságtudományok terén, melyet elfogadott és immár három évtizede vezeti a Hageni Egyetem közpénzügyi tanszékét. A német szövetségi kormány a 90-es években őt kérte fel, hogy dolgozza ki egy nemzetközi kettős-diploma program kereteit. A cél adott volt: magas szintű szakmai tudással rendelkező fiatalok képzése , akik a helyi és a német nyelvű tanulmányaik révén mindkét kultúrában járatosak, és ezzel képesek a Kelet-közép Európában működő német érdekeltségű vállalkozások magas minőségű munkaerő iránti igényét kielégíteni.

A Pécsi Tudományegyetem 2001-ben lépett partnerségbe a Hageni Egyetemmel. Azóta a Közgazdaságtudományi Karon 100 fölötti hallgató iratkozott be a mesterszintű kettősdiplomát nyújtó képzésbe. A kar ezzel a Hageni Egyetem legjelentősebb partnerévé vált a térségben. Arnold professzor a Budapesti Távtanulási Központ támogatására létrehozott alapítvány kuratóriumának elnökeként is jelentős energiákat, mozgósítva dolgozik azon, hogy mindkét fél számára komoly értékkel bíró együttműködés hosszú távú feltételei is biztosítva legyenek.

 

Walter Zsilincsar | Természettudományi Kar | 2008
Edgar Mayr | Általános Orvostudományi Kar | 2008

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2008. március 13.
 

Dr. Edgar Mayr

Prof. Dr. Edgar Mayr 1962-ben született Németországban. Nős, 5 gyermek édesapja. 1995-ben szerzett sebészi, 1999-ben baleseti sebészi képesítést Bajorországban, 2000-ben szerzett európai balesetsebészeti szakképesítést. 1993-tól az Augsburgi Balesetsebészeten, 2002-től 2004-ig a Regensburgi Egyetem Balesetsebészeti Klinikáján dolgozik. 2004-től az Augsburgi balesetsebészet vezetője. Tudományos munkásságát az ulmi egyetemen kezdte 1996-ban. 1996-tól 1997-ig biomechanikai kutatásokat folytatott balesetsebészeti témakörben. A müncheni Ludwig Maximilians University-n habilitált, munkája címe: Törésgyógyulás befolyásolása alacsony energiájú ultrahanggal. 2004-től óraadó a regensburgi egyetemen, 2007-től a regensburgi egyetem címzetes professzora. 1993-tól tagja a Német Balesetsebészeti Társaságnak, illetve az AO International Medence Munkacsoportjának. 2000-től a Német Balesetsebészeti Társaság Tudományos Bizottságának tajga. 2002-től a Német Szövetségi Minőségirányítási Hivatal traumatológiai-orthopediai szakértői bizottságának tagja.

Mint az AO International magyarországi referense aktív szerepet játszik a továbbképzésben és kutatási együttműködések kialakításában. Egyetemünkkel és klinikánkkal különösen szoros a kapcsolata, eredményes tapasztalatcsere kezdeményezője, mely keretében több orvos cseréjére került sor a PTE  Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikája, illetve a Klinikum Augsburg Balesetsebészete között. Tudományos együttműködés is folyik a két intézet között.

 

Vladimir Palicka | Általános Orvostudományi Kar | 2008

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2008. március 13.
 

Dr. Vladimir Palicka

Vladimir Palicka a csehországi Prostejovban született 1946-ban. Orvosi diplomáját 1970-ben kapta. Posztgraduális tanulmányait követően belgyógyász, klinikai endokrinológus és laboratóriumi szakorvosi szakképesítéseket szerzett. Fő kutatási területe a diabetes mellitus és egyéb anyagcsere betegségek klinikai biokémiai hátterének tanulmányozása. Ph.D. értekezését 1987-ben védte meg. Több mint 400 tudományos dolgozat és 900 tudományos előadás szerzője, vagy társszerzője. A Prágai Károly Egyetem professzora, az egyetem Hradec Kraloveban működő Orvostudományi Karának dékánja.

Palicka professzor Európa egyik legismertebb laboratóriumi szakembere. A laboratóriumi diagnosztika területén számos nagy presztízsű amerikai és európai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Amellett, hogy hazájában a Cseh Biokémiai Társaság tiszteletbeli elnöke, a Cseh Metabolikus Csontbetegségek Társaságának elnöke, tagja a Károly Egyetem, a Pardubicei Egyetem és a Palacki Egyetem tudományos tanácsainak. Kiemelkedő szervezőképességének elismeréseképpen 1997-ben elnökének választotta az Európai Laboratóriumi Szövetség (FESCC). Elnöki periódusa alatt Prágában nagy sikerrel megszervezte az Európai Laboratóriumi Kongresszust.

Palicka professzor nemzetközi aktivitása során mindvégig támogatta a magyar laboratóriumi diagnosztikát. Szerepe volt abban, hogy három magyar vezető szakember is bejutott a legfontosabb nemzetközi laboratóriumi fórumok elnökségébe. Számos alkalommal járt, előadott hazai rendezvényeinken, részben laboratóriumi diagnosztikai, részben a csontritkulással kapcsolatos kongresszusokon. Kelet-Európában elsők között honosította meg a molekuláris diagnosztikát a magas szintű klinikai laboratóriumi ellátásban. Világszinten is kiemelkedően felszerelt laboratóriumában több magyar, ezen belül pécsi laboratóriumi szakember is járt tanulmányúton.

 

Win Aung | Műszaki és Informatikai Kar | 2008

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának díszdoktora: 2008. március 13.
 

Dr. Win Aung

Dr. Win Aung, az amerikai National Science Foundation tanácsadója tudományos munkássága mellett nagymértékben járult hozzá a mérnökképzés és a mérnöki kutatás területén a nemzetközi kapcsolatok fejlődéséhez.

Pályáját tudományos kutatóként a Bell Telephone Laboratories-nél kezdte, majd 1974 óta az amerikai Natonal Science Foundation-nél számos fontos pozíciót töltött be az amerikai mérnökképzés és műszaki kutatás ügyének előmozdításán munkálkodva.

1986-ban az NSF az év mérnöke díjat adományozta neki. Az American Society of Mechanical Engineers tagja 1983 óta. Több mint 120 tudományos publikáció fűződik nevéhez, valamint 15 könyv kiadásában működött közre.  1996-ban az ASME Classic Paper Award díját kapta meg a hőátadás témájában publikált munkájának elismeréseképpen. Számos egyetem vendégoktatójaként is dolgozik.

Dr. Aung kimagasló szerepet töltött be a nemzetközi kapcsolatok előmozdításában a mérnökképzés és műszaki kutatások területén az ICEE (International Conference on Engineering Education and Research) alapítójaként is. 2000-ben társalapítója volt az iNNER-nek (International Network for Engineering Education and Research).

Dr. Win Aung azon túl, hogy határozott elképzelései vannak a mérnökképzés és műszaki kutatás területeinek fontos kérdéseiről, felismerte, hogy napjainkban elengedhetetlenül fontos a mérnöki tudományok területén egy tudósokból, egyetemi professzorokból, oktatókból és szakemberekből álló nemzetközi közösség létrehozása, és jelentős szerepet vállalt ennek a fórumnak a megteremtésében.

Dr. Win Aung és a Pollack Mihály Műszaki Kar kapcsolata 1996-tól folyamatos. Az iNNER vezetőségében, a nemzetközi mérnöki oktatási és kutatási szervezeten keresztül évente segítette a kar nemzetközi szereplését. Nagy szerepe volt abban, hogy ezen szervezeten belül a Pollack Mihály Műszaki Kar vezető szerepet kapott. A 2008. évi világkonferencia rendezési jogát is megkaptam.

 

2007

Edwin L. Cooper | Általános Orvostudományi Kar | 2007

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2007. november 8.
 

Dr. Edwin L. Cooper

Prof. Dr. Edwin L. Cooper 1963-ban született az Amerikai Egyesült Államokban. 1957-ben szerzett B. S. fokozatot a Texas Southern University (Huston) -n, MS fokozatát 1959-ben az Atlanta University (Atlanta) -n, Ph.D. fokozatát a Brown University (Providence) -n szerezte 1963-ban. Posztdoktori évei óta a University of California at Los Angeles-en dolgozik, 1973 óta professzor rangban.

Edwin L. Cooper professzor az összehasonlító biológia nemzetközileg elismert alakja, az összehasonlító immunológia egyik megteremtője és igen aktív művelője. Az USA-n kívül Európa és Japán számos egyetemén részesült már jelentős kitüntetésben. Díszdoktora a Reims-i egyetemnek, a Brown University-nek, olasz japán és német tudományos társaságok tagja.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Ph.D. programjában résztvevők több kutatási együttműködésbe kapcsolódtak be Cooper professzor úr támogatásával. Nemzetközi rendezvényeken közös publikációkkal jelentek meg az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet kutatóival.

 

Frantisek Mezihorak | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2007
José Carreras | Művészeti Kar | 2007

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának díszdoktora: 2007. augusztus 29.
 

José Carreras

José Carreras 1946-ban született Barcelonában. Zenei tanulmányait szülővárosában végezte. Pályafutását 1970-ban a Gran Teatre del Liceu of Barcelona színpadán kezdte.

Szülei nyolc éves korában beíratták a Barcelonai Konzervatóriumba. Tizenegy évesen már a barcelonai operaházban, a Liceuban énekelt, még mielőtt a hangja mutálni kezdett volna. A szoprán hangú kisfiú 18 éves korára gyönyörű hangú tenor lett. 1970-ben jelentkezett a Liceu egyik meghallgatásán Flavio szerepére. A meghallgatás sikerült, így 1970-ben José Carreras színpadra léphetett a barcelonai operaházban.

Itt figyelt fel rá Monserrat Caballé énekesnő, aki később felkérte Carrerast, hogy énekelje el Gennaro szerepét Donizetti Lucrezia Borgia c. operájában.

Spanyolországi bemutatkozása után sikert sikerre halmozott. Fellépett Olaszországban, New York-ban, Londonban. Így aztán igen fiatalon világhírű lett: 28 évesen már 24 különböző operaszerepet énekelt el. Debütált a világ négy legnagyobb operaházában: 1974-ben a Bécsi Állami Operaházban, majd a londoni Royal Opera House-ban és a New York City Operaház világhírű Metropolitan színpadán, és a milánói Scalában.

A hetvenes évektől fogva szerepelt a világ leghíresebb fesztiváljain is. 1976 óta rendszeresen fellépett a Salzburgi Ünnepi Játékokon.

1987 nyarán, karrierje csúcsán Carrerasnál leukémiát diagnosztizáltak. A több hónapos kezelés sikert hozott és az énekest kigyógyították a betegségből.

1988 július 21-én százötvenezer néző várta Barcelonában szabadtéri koncertjét, ahol a spanyol királyné személyesen megjelent. Ez volt az első koncertje a betegsége után. Egy évvel később visszatért az operaszínpadra is.

1990-ben és 1994-ben a Három Tenor koncertekkel Luciano Pavarotti, Placido Domingo és José Carreras világsztárokká váltak. Carrerast 1992-ben a barcelonai olimpiai játékok zenei rendezőjének nevezték ki.

 

Dong Sheng Huan | Általános Orvostudományi Kar | 2007

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2007. március 14.
 

Dr. Dong Sheng Huan

Prof. Dr. Dong Sheng Huan 1933. szeptember 21-én született Pekingben. 1956-ban szerzett orvosi diplomát a pekingi egyetemen, majd 1957-61 között államközi megállapodás alapján aspiráns volt a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján. Itt a só- és vízháztartás területén végzett kutatásokat. Ezután a fővárosi László Kórházban a légzési elégtelenség kórélettanát tanulmányozta.

1962-től 1983-ig a Kínai Tudományos Akadémia gyermekorvosi cardiovascularis intézeteiben dolgozott. Itt a gyermekkori légzési elégtelenség kóroktanát, élettani jellemzőit és oki kezelésének lehetőségeit kutatta. Ennek keretében elemezte a pneumoniás csecsemők vérgáz-viszonyait, a hypoxia talaján kialakult agyoedema természetét és megelőzését.

1983-tól a pekingi Központi Gyermek egészségügyi Intézet munkatársa, 1987-től igazgatói minőségben. Elsősorban a légutak felületi feszültségének szerepével, a „surfactant" kezelés bevezetésével és ésszerűsítésével foglalkozott. Patológiai és biokémiai megfigyelései meggyőzték kínai kollégáit, és a „surfactant" - terápia elterjedésével lényegesen redukálták az újszülött kori légzési elégtelenség halálozását. Útmutatásai alapján 2005 novembere óta kitűnő kínai gyártmányú fofolipid-készítmény van a piacon, ami nemzetközi elismerést váltott ki.

1981-82-ben 14 hónapot töltött az Egyesült Államokban, 1987-ben Párizsban és Lyonban járt tapasztalatcserén. Számos nemzetközi kongresszuson szerepelt, 1991-ben Tokióban poszterét aranyéremmel jutalmazták. Vezetőségi tagja az International Association for the Lung Surfactant System" szervezetnek.

76 publikációja jelent meg kínaiul, 1 magyarul, 17 pedig angolul.

A tudományos utánpótlás nevelésben 11 közvetlen tanítvány nyert kínai „Master" egy pedig „Doctor" fokozatot. Országában komoly szerepe volt a gyermekellátás korszerűsítésében és a gyermekorvosok továbbképzésének megszervezésében.

 

George Herbert Walker | Közgazdaságtudományi Kar | 2007

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2007. március 14.
 

George Herbert Walker

George Herbert Walker 1953-ban a Yale University-n szerezte BA diplomáját, majd 1956-ban a Harvard Law School-ban jogi diplomáját. Az amerikai légierőnél 1956-tól 1958-ig teljesített szolgálatot. Ezt követően részt vett a Harvard Business School MBA képzésén, valamint több neves amerikai egyetem vezetőképző tanfolyamán.

Karrierjét üzletemberként kezdte a Stiefel Financial Corporation-nél 1978-ban. 1922-ig a vállalat vezérigazgatója volt, majd 2001-ig az elnöke. E vállalat mellett a chicagói tőzsde felügyelő bizottsági tagja, a New York Stock Exchange tanácsadó testületének tagja, és a Securities Industrial Association intézőbizottságának volt tagja. Számos, az értékpapírpiacok működésével kapcsolatos tanulmány szerzője, publikációi szakmai folyóiratok mellett napilapokban, illetve ismeretterjesztő magazinokban is megjelentek.

Érdeklődése az oktatás, politika és társadalmi tevékenység területére is kiterjedt. 1974 óta a Webster University elnöke és felügyelő bizottságának elnöke volt. Tanácsadóként dolgozott a Webster Universití Business School tanácsadó testületében és elnöke volt a Daniel Webster társaságnak. Aktív politikai karrierjét Reagen és Bush elnökök kampányában kezdte.

George Herbert Walker az Amerikai Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövete 2003. szeptember 30. óta.

Társadalmi tevékenysége során Walker nagykövet több társaság, tanácsadó testület, ellenőrző bizottság tagja volt. Így pl. Missouri Historical Society, Siteman Cancer Center Advisory Board, Alexis de Tocqueville Society of the United Way. Tiszteletbeli doktor a Webster University-n és a Harris-Stowe College-ban.

George Herbert Walker aktív szerepet játszott a pécsi Európa Házban az amerikai információs szervezet létrehozásában, konferenciák és szemináriumok szervezésében támogatásával. Nagykövetként sokat tett a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi reputációjának emelésében.

 

Horst-Peter Maentele | Művészeti Kar | 2007

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának díszdoktora: 2007. március 14.
 

Horst-Peter Maentele

Horst-Peter Maentele 1944-ben született  Németországban, Lahr városában.  Középfokú tanulmányait Waldorf-ban végezte, majd 1965-ben szerezte meg külkereskedelmi diplomáját.

Az egyetem elvégzése után vezető eladási asszisztensi pozíciót kapott a Baden-Württembergi Faforgalmazó Ügynökségnél.  Ez után a Hongkong China für BASF-hez került, ahol mint vállalati igazgató tevékenykedett. 1971-1979 között ügyvezető igazgató a SPAR Élelmiszer Nagykereskedésnél, ezzel egyidejűleg ugyancsak ügyvezető igazgató a Südwestunion-nál. Több cég alapítása is köthető a nevéhez, mint például a Zilana Kft, Svájcban, a Felixd.o.o. Sremska Mitrovica Jugoszláviában és a GEBUS Kft. Plovdid Bulgáriában. Emellett ügyvezető igazgatója és tulajdonosa a Prima Kauf Kft, a Bistro Kft, és az Osw-Est-Handelsgesellschat-nak.

Számos szervezetnél , kamaránál tag, illetve tölt be valamilyen vezető tisztséget. Elnökségi tag a Baden-Württemberg tartomány Élelmiszeri Kis- és Nagykereskedésnél, elnökségi tag a Kereskedelmi és Ipar Kamaránál, alapító tagja a LIONS-Club Lahr Ortenau-nak.

A Pécsi Tudományegyetemmel 1995-ben kezdődött kapcsolata, amikor az akkor villányi Képzőművészeti Mesteriskola szobrászcsoportjának éves kiállítását Pécsett és a Schaar Erzsébet Múzeum kertjében rendezték meg. Maentele úr akkoriban üzleti ügyben járt itt és kifejtette elképzeléseit arról, hogy szeretné, ha kiállítást rendezne a Művészeti kar szobrász csoportja Lahr-ban. Nagyléptékű, kb. 30 köztéri szobrot bemutató kiállításról volt szó, ami 1997-ben megvalósult. Maentele úr két éves munkája jelentős sikert hozott.

Horst-Peter Maentele a Doktori Szabályzat elvei szerint nem tapad szorosan a tudományos élethez, nem szaktekintély, azonban komoly szolgálatot tett a Művészeti Karnak, s ezen keresztül a magyar képzőművészet hírnevét vitte el Németországba.

 

Hoványi Gábor | Közgazdaságtudományi Kar | 2007

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2007. március 14.

 

Dr. Hoványi Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát. 1960 óta tartó szakmai pályafutása során volt a KGM egyik intézetének osztályvezetője, az Országos Vezetőképző Központ főosztályvezetője, majd 1980 óta az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági, valamint Közgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, tanácsadója. Kandidátusi címet 1978-ban, a közgazdaságtudományok doktora címet 1994-ben szerzett. Vezetőképző programokon szerzett diplomát a a Bradford és a Harvard University-n. Tagja több hazai és nemzetközi tudományos testületnek és hét folyóirat szerkesztőbizottságának. Angol, német, francia nyelvből rendelkezik felsőfokú nyelvtudással. Pályafutása során 20 könyvet és monográfiát, 200-nál több tanulmányt és szakcikket publikált itthon és külföldön. Mindezek alapján joggal mondható, hogy a magyar menedzsment és marketing-tudomány jeles, meghatározó egyénisége.

Hoványi Gábor 1990 óta áll szoros kapcsolatban a Pécsi Közgazdaságtudományi Karral. Előbb címzetes egyetemi docensként, majd 1996-os habilitációja után egyetemi magántanárként, közben 1990 és 2000 között tanszékvezetőként, 1996- a Kari Habilitációs Bizottság tagjaként szolgálta a Kart. Emlékezetes az az általa a 90-es évtized első felében szervezett rendezvénysorozat, amelyben a gazdasági élet vezető személyiségei elemezték a rendszerváltás gyakorlatban érvényesülő hatásait.

Oktatói tevékenysége az MSc és a Ph.D képzésben ma folyamatos. Hoványi Professzor hallgatók generációit oktatta a menedzsment és a vezetési tanácsadás szakma tudományára és gyakorlatára. Ez utóbbi során Pécsett, az egyetemi szintű tanácsadóképzés élenjáró műhelye jött létre, amelyben Hoványi Gábornak meghatározó szerepe volt. Ezt a tevékenységét ismerte el a Kar 1999-ben a jelölt 70. születésnapja alkalmából rendezett tudományos emléküléssel a Pro Facultate Oeconomiae díj odaítélésével.

Kurt Wüthrich | Általános Orvostudományi Kar | 2007

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2007. március 14.
 

Dr. Wüthrich Kurt

Wüthrich Kurt, Nobel díjas biofizikus, biofizikai kémikus, molekuláris biológus, egyetemi tanár 1938-ban született Svájcban. A master of science diplomát kémia, fizika és matematikából a Bern-i egyetemen szerezte 1962-ben, ugyanott PhD. fokozatot szerzet kémiából. Post doktori képzését a Basel-i egyetemen kezdte, majd a University of California Berkeley-n folytatta tovább a Bell Telephone Laboratoriumban. Biofizika professzor lett a Svácji Szövetségi Műszaki Egyetemen Zürichben. A Siena-i egyetemen a kémia tiszteletbeli doktora, 1997-ben: tiszteletbeli doktorátust kapott Zürichben, ugyanezt 2001-ben a Lausannei Műegyetemen.

Fontos vezető szerepet játszott a Nemzetközi Biofizikai Unio életében: 1975-78-ig mint a Council tagja, 1978-84-ig főtitkár, alelnök 1984-87. Ezen negyedszázad alatt következetesen és jelentősen támogatta a magyar biofizikus kutatókat, köztük különösen a pécsieket. Számos nemzetközi rendezvényre való meghívással, ill. a tudományos együttműködésekben való részvételek segítségével. Többször járt Magyarországon és Pécsett is.

A Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsának (ICSU) Főbizottsága tagjaként 1980-86-ig szintén élvezhettük támogatását, hasonlóképpen, mint az ICSU Standing Committee on Free Circulation of Scientists tagsága idején.

Kurt Würthrich igen nagyszámú külföldi és nemzetközi elismerést érdemelt ki. Csak legfontosabbakat említve: Kémiai Nobel díj, a Svájci Biokémiai Társaság Friedrich Miescher díja, a Tokio-i Egyetem emlékérme.

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagságán kívül számos jelentős akadémiai tiszteleti ill. külső tagja: Indiai Nemzeti Akadémia, a Svácji Orvosi, valamint Technikai Tudományok Akadémiája, a Leopoldina, az Institute de France, US National Academy, Royal Soc. Of Edinburgh, Academia Europea stb.

A közel sem teljes felsorolás is bizonyítja, hogy Kurt Wüthrich professzor a világ minden táján és tudományos közösségében egyedülálló elismerésben részesült.

 

2006

Ács Zoltán Joseph | Közgazdaságtudományi Kar | 2006

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2006. november 9.
 

Ács J. Zoltán

Ács J. Zoltán a George Mason Egyetem (USA) professzora és a Max Planck Intézet (Jéna, Németország) tudományos kutatója. Korábban a U.S. Bureau of the Census kutatójaként, a U.S. Small Business Administration főtanácsadójaként, a CIBER (University of Maryland, USA) igazgatóhelyetteseként, a Science Centr Berlin, valamint az Institute on Wester Europe (Columbia University, USA), a Middelbury College, a University of Illinois és a University of Baltimore professzoraként tevékenykedett.

Ács professzor a vállalkozáskutatások nemzetközileg meghatározó egyénisége. A vállalkozás- és kisvállalati kutatások vezető fórumának a Small Business Economics című lapnak alapítója és főszerkesztője. Ugyancsak főszerkesztője a Journal of International Enterpreneurship című lapnak, valamint a Kluwer Könyvkiadó vállalkozáskutatási sorozatának. 2001-ben a Svéd Kisvállalkozási Alapítványtól a “Nemzetközi vállalkozás- és kisvállalat-kutatási díjat” kapott, mely kitüntetést a tudományos közösség a vállalkozáskutatások Nobel-díjaként tart számon.

Ács J. Zoltán több mint száz tudományos folyóiratcikk szerzője. Tanulmányait többek között az American Economic Review, a Review of Economics and Statistics, a Kyklos, című lapok közölték. Az általa írt, illetve szerkesztett kötetek száma 19.

Az Amerikában nevelkedett és élő, ám magát mindig magyarnak valló Ács Zoltán 1998 óta tart fenn a Pécsi Tudományegyetemmel szoros kapcsolatot. Döntő szerepe volt abban, hogy a Global Enterpreneurship Monitor (GEM) elnevezésű kutatói hálózatnak tagja lett a PTE KTK. Ács Zoltán aktív szerepet játszott a GEM 2005-ben Magyarországon rendezett kutatói konferenciájának megszervezésében. Ács professzor a PTE KTK Gazdálkodástani Doktori Iskolája Nemzetközi Ph.D. programjának oktatója, a karon elhangzott több tudományos szeminárium előadója, valamint a KTK oktatóival társszerzője számos, nemzetközi és hazai folyóiratban megjelent tanulmánynak.

 

Peter Agre | Egészségtudományi Kar | 2006

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának díszdoktora: 2006. november 9.
 

Prof. Dr. Peter Agre

Prof. Dr. Peter Agre 1949. január 30-án született az Egyesül Államok-beli Northfieldben. Orvosi Tanulmányait a Johns Hopkins Egyetem Orvosi Fakultásán végezte. 1974-ben szerzett általános orvosi diplomát, ezt követően egy évig az egyetem Gyógyszertani Intézetének ösztöndíjasa. 1975 -s 1978 között a clevalandi Case Western Reserve University Egyetemi Kórházának belgyógyászati osztályán dolgozott, 1978-ban belgyógyász szakorvosi vizsgát tett. 1978-tól két évig a University of North Carolina at Chapel Hill Hematológiai Osztályán postdoctoral fellow, majd 1980 és 1981 között ugyanitt klinikai tanársegéd. 1981-től két évig a Johns Hopkins Egyetem Sejtbiológiai Tanszékének kutatója, majd 1984 és 1993 között tanársegédje. 1993-ban nevezik ki a Johns Hopkins Egyetem Biokémiai Intézetének professzorává. 2005 júliusától a Duke Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Agre professzor kutatási területe a vese, agy és egyéb szervek sejtjeinek molekuláris sejtbiológiai és biokémiai vizsgálata. 1991-ben laboratóriuma fedezte fel és karakterizálta a sejtmembránon keresztüli molekuláris víztranszportér felelős fehérjecsalád, az aquaporin molekuláris vízcsatornák első tagját. Felfedezéséért Agre Profeszorr 2003-ban, Roderick MAcKinnon-nal megosztva elnyerte a kémiai Nobel-díjat.

A PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika kísérletes munkacsoportja, a PTE EFK Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézetben Sulyok Endre professzor munkacsoportja, valamint az Immunológiai Intézetben Németh Péter professzor munkacsoportja 1997 óta áll munkakapcsolatban Peter Agre professzor laboratóriumával. A kollaráció eredményeként sikerült bizonyítani az aquaporin-4 fehérje szerepét az agyödéma kialakulásában. A pécsi, a dán és a baltimori munkacsoportok kollaborációjából számos rangos nemzetközi publikáció és előadás született.

 

Søren Nielsen | Általános Orvostudományi Kar | 2006

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2006. november 9.
 

Prof. Dr. Søren Nielsen

Prof. Dr. Søren Nielsen 1962. szeptember 16-án született a dániai Brønderslev-ben. Orvosi tanulmányait az Aarhusi Egyetem Orvosi Fakultásán végezte. Medikusként 1986 és 1988 között az Anatómiai Intézet Sejtbiológiai részlegében dolgozott ösztöndíjasként. 1989-bn szerzett általános orvosi diplomát, ezt követően 1993-ig az Anatómiai Intézetben tanársegéd. 1991-től két évig az Egyesült Államok-beli National Institutes of Health-ben, a Laboratory of Kidney and Electrolyte Metabolism, valamint a National Heart, Lung and Blood Institute-ban dolgozott ösztöndíjasként. Hazatérve Aarhusba, 1994-től az Anatómiai Intézet adjunktusa. Orvostudományi doktorátusát 1994-ben szerzi meg és 1997-ben, 35 évesen a sejtbiológia és kórélettan professzorává nevezik ki. A professzor cím mellett 2001-től a Dán Nemzeti Kutatási Alapítvány által az Aarhusi Egyetemen létrehozott „The Water and Salt Research Venter" igazgatói posztját is betölti. Számos rangos nemzetközi kutatói díj díjazottja, publikációinak száma meghaladja a 260-at. Nielsen professzor kutatási területe a vese, agy és egyéb szervek sejtjeinek molekuláris sejtbiológiai és biokémiai vizsgálata. Szoros együttműködésben Peter Agre-vel a Johns Hopkins Egyetem orvoskarán és Mark Knepper-el az NIH-en, Nielson professzor munkacsoportja 1992-től meghatározó szerepet játszott az aquaporinok kutatásában. A téma jelentőségét kiemeli Peter Agre 2003-as kémiai Nobel-díja.

A PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika kísérletes munkacsoportja, a PTE EFK Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézetben Sulyok Endre professzor munkacsoportja, valamint az Immunológiai Intézetben Németh Péter professzor munkacsoportja 1997 óta áll kapcsolatban Nielsen professzor laboratóriumával. A pécsi és aarhusi munkacsoportok kollaborációjából számos rangos publikáció és előadás született.

 

Hegyi Lóránd | Művészeti Kar | 2006

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának díszdoktora: 2006. március 14.
 

Hegyi Lóránd

Hegyi Lóránd Budapesten született 1954. április 19-én. A magyar művészettörténész első tudományos publikációinak egyikét a pécsi Janus Pannonius Múzeum Évkönyvében jelentette meg. A hetvenes évek közepétől kapcsolatban áll a pécsi művészettörténészekkel, a pécsi művészképzéssel és az ebben tevékenykedő mesterekkel. 1977-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett művészettörténet-esztétika szakos oklevelet, majd 1989-ig az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt. 1982-ben Kassák-díjat, 1991-ben Munkácsy díjat kapott. 1998-ban a francia Irodalom és művészet rendjének lovagja lett; 1999-ben megkapta az Olasz kultúra szolgálatának érdemrendjét, 2000-ben a Spanyol kultúra szolgálatának királyi érdemrendjét. 1990-ig a Műcsarnok nemzetközi osztályának vezetője, 1990-2000 között a bécsi Modern Művészetek Múzeumának igazgatója volt.

Kutatási területe a 20. századi magyar és egyetemes művészet története, elmélete, a modern műalkotások interpretációja. Álláspontja szerint a kultúra mint olyan, profitszerző tevékenységgé soha nem minősülhet.

2003-ban nevezték ki igazgatónak Franciaország második legnagyobb modern művészeti múzeumába, a Saint Etienne-i Művészeti Múzeumba. A múzeum egyben művészeti központ is, színház- és előadóteremmel, mozival, étteremmel. Több kiállítást is rendezett Ausztriában, Spanyolországban, közülük  a legfontosabbnak a valenciai bienálénak 2002-ben Hegyi Lóránd volt a művészeti vezetője. Rendez kiállításokat Argentínában és olyan amerikai városokban, mint Salt Lake City vagy Denver.

 

2005

Jean-Luc Moreau | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2005

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2005. november 10.

 

Jean-Luc Moreau Tours-ban született 1937. október 2-án. Érettségi után a Sorbonne-on és az Ecole Nationale des Langues Vivantes egyetemen folytatta tanulmányait Párizsban, ahol magyar nyelvből, lengyelből, oroszból és albánból szerzett diplomát.

Lille-ben kezd egyetemi oktatóként dolgozni és 1967-ben már az Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes professzora, 1990-től egyetemi tanára. Jelenleg is az INALCO tanszékvezető egyetemi tanára, a Finnugor tanszék vezetője. Számos alkalommal hívták meg előadást tartani és konferencián felszólalni Finnországban és Magyarországon.

Moreau professzor számos irodalmi és nyelvészeti tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Párizsi Költészet házának vezetője, a Párizsi Nyelvészeti Társaság (Sociėtė de Linguistiqui de Paris) tagja, az Associationi Internationale des Etudes hogroises tagja, a Sorbonne - Paris 3 magyar folyóiratában igazgatósági tag, a Finnugor tudományos folyóirat (Etudes Finno-ougrinnes, Paris) igazgatója, valamint még kb. 10 nemzetközi irodalmi társaság tagja.

Irodalmi, nyelvészeti és fordítói tevékenységéért több alkalommal kapott Magyarországon és Franciaországban magas kitüntetést: Prix Ronsard (1963), Prix Verlaine (1973), Munka Érdeérens Arany Fokozata (1978), Déry Tibor díj (1983), Prix Tristan Tzara (1986), Lotz János díj (1987), Palmes avadėmiques (1992), Pro Cultura Hungariae (1995). Az említetteken túl még kilenc egyéb díj tulajdonosa. Egyetemünk Bölcsészettudományi Karának Francia tanszékével a tanszék fennállása óta van szoros kapcsolata. Előadásokat tartott és konferenciákon vett részt, például a 2004 őszén rendezett francia-magyar fordítói konferencián.

Moreau professzor jelentős publikációs listával rendelkezik, számos verseskötet szerzője, novelláskötetei és esszékötete jelent meg. Fordítói tevékenysége kimagasló.

 
Hans-Jörg Albrecht | Állam- és Jogtudományi Kar | 2005

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2005. március 10.
 

Dr. Hans-Jörg Albrecht

Hans-Jörg Albrecht a Max Planck Intézet igazgatója Freiburgban. Főbb kutatási területei a büntetőjogon belül a rendőrségi területek, büntetési elméletek,  fiatalkori bűnözés, drog prevenció, állam elleni bűncselekmények és szervezett bűnözés. 1977-től 1991-ig az MPI kutatója. 1991-ben a University of Konstanz jogtudományi karának  büntetőjogi tanára lett.  1993-ban a Drezdai Egyetemre került, ahol 1977-ig tevékenykedett, mint a jogtudományi kar dékánja. 1996-ban az MPI elnökévé választották. Több külföldi egyetemen is megfordult, 2000-ben Pekingben, 2004-ben Renmin-ben, 2005-ben Wuhan-ban.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar bűnügyi tanszékeinek oktatói az 1960-as évek óta intenzív kapcsolatban állnak a Max Planck Intézettel.  A kapcsolat révén Hans-Jörg Albrecht, az intézet igazgatója az érintett bűnügyi tanszékek német nyelvet beszélő oktatóinak biztosított ösztöndíjat, kutatási lehetőséget.

 

Heribert Weber | Műszaki és Informatikai Kar | 2005

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának díszdoktora: 2005. március 10.
 

Dr. Heribert Weber

Heribert Weber az érettségi után a würzburgi Julius-Maximilians Egyetemen tanult matematikát és fizikát. 1981-ben avatták doktorrá a szem üvegtestének mechanikája, valamint rézrészecskék kivonhatóságának elektrodinamikai módszerekkel való tanulmányozásáért

Ipari kutatásokban is részt vett, és 1985-ben professzorrá nevezték ki az "Adatfeldolgozás és automatizálási technikák felhasználása a szoftvertechnikában " tanulmányáért a Würzburg-Schweinfurti Főiskola elektrotechnikai karán.

Vezetője volt a központi matematikai intézetének a főiskola schweinfurti karán, és tanszékvezető az elektrotechnikai szakon. 1996 és 1999 között az iskola elnökhelyettese volt. 1999 december 16-án a Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburgi Főiskola kibővített szenátusa Heribert Webert a főiskola Főigazgatójává választotta. Wolfgang Fechnert váltotta a poszton. Ő vezényelte le az Aschaffenburgi Főiskola kiválását, valamint a Würzburg-Schweinfurti főiskola újjáalakulását.

Weber 1993 és 1995 között helyettes vezetője,1995 és 1997 áprilisa között pedig vezetője a Bajor Főiskolai Tanárok Egyesületének. A würzburgi Röntgen-kuratórium igazgatótanácsi tagja, és helyettes vezetője a Würzburg-Schweinfurti Főiskola Barátai és Támogatói társaságának. 2000 óta elnökhelyettese a Bajor Virtuális Főiskolának.

A Würzburg-Schweinfurti főiskola és a Pollack Mihály Műszaki kar között 1985 óta áll fenn együttműködés.  Ez akkor a Pollack Mihály Műszaki Főiskola első kapcsolata volt a nyugati világ felsőoktatásával. Ugyanakkor az is kiemelkedő, hogy a bajor felsőoktatásban is ez volt az első „vasfüggöny mögötti" együttműködés. A két intézmény partneri kapcsolata számos területen bontakozott ki és alapvetően a hallgatók és az oktatók cseréjére irányult. Emellett mindkét fél fontosnak tekintette a kutatás-fejlesztés és a közös pályázatokban való együttműködést is.

 

Jane Goodall | Természettudományi Kar | 2005

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora: 2005. március 10.
 

Dr. Dame Jane Goodall

Dame Jane Goodall 1934. április 3-án született Londonban Érettségi után elvégzett egy titkárnői tanfolyamot, majd a kenyai régész, antropológus és természettudós Louis Leakev alkalmazottja lett Kenyában. Dr. Leakey úgy gondolta, az általa kutatott Olduvai-szakadék egykori emberszabású majmok egyéni és szociális viselkedését könnyebben lehetne rekonstruálni, ha megfigyelnék a mai emberszabásúak viselkedését, szociális viselkedését természetes környezetükben. Így került Jane a Gombe-patak mellék csimpánzokat tanulmányozni. Ez idő alatt írta meg doktori dolgozatát a Cambridge-i Egyetemen.

Jane Goodall legismertebb munkáját a tanzániai Gombe Nemzeti Park csimpánzai között végezte. 1977-ben alapította a Jane Goodall Intézetet (JGI)amely támogatja a gombei kutatásokat, és vezeti csimpánzok és élőhelyük védelmében tett erőfeszítéseket az egész világon. A JGI az innovatív, közösség centrikus természetvédelem lehetőségeit keresi, fejlesztési programokat indít és vezet Afrikában, és egy globális fiatalokkal foglalkozó nevelési kihívásnak is igyekszik megfelelni a Rügyek és Gyökerek (Roots and Shoots) mozgalomnak, melynek ma már több mint 8000 csoportja van 96 országban.

Jane-nek nagy szerepe volt a csimpánzok egyéni és szociális viselkedésének feltárásában. Egyik fontos megfigyelés a csimpánzok eszközhasználatára irányul, amit a termeszektől elszaporodott vidéken figyelt meg. Jane munkájának fontos jellemzője, hogy az állatokat nem számok segítségével tartotta, tartja számon, ahogy az a megfigyelések kezdetének idején elfogadott volt, hanem elnevezte a példányokat. Ez könyveinek olvashatóságát és megértését is nagyban megkönnyíti, Szürkeszakállú Dávid, Flo, Fifi, és a többiek nagyon is életszerűek, és elképzelhetőek a könyvek alapján. Dr. Goodall számos elismerést kapott munkája során, többek között a Tanzánia Medált, a National Geographic Társaság Hubbard Medálját, Japán Kyoto Díját, Asturia hercegének 2003-as Technikai és Tudományos Kutatói Díját, a Benjamin Franklin Élettudományi Medált, és a Gandhi/Királyi Díjat az Erőszakmentességért.

 

Perhács János | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2005

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora: 2005. március 10.
 

Dr. Perhács János

Dr. Perhács János, a Pozsonyi Komensky Egyetem emeritus professzora, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem professzora, a Révkomáromi Selye János Kollégium tutora, a szlovákiai „Andragógia" szak társalapítója és első professzora 1996-tól ápol intenzív kapcsolatokat a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézettel. Életpályáján jóval korábbi kötődései is vannak egyetemünkkel, nagy szeretettel és tisztelettel említi például dr. Komlósi Sándor és dr. Vastagh Zoltán kollégáinkat, akik 1978-ban bábáskodtak magyar kanditatúrája védelménél. Talán történelmi és jellegzetesen közép-európai a következő vallomás a is:

„Semmi különöset nem tettem, csupán azt, hogy 1918 óta, amikor Pozsonyban megszűnt az Erzsébet Tudományegyetem és Önökhöz Pécsre költözött, Szlovákiának nem volt egyetemi professzora pedagógiából, nem beszélve az andragógiáról, olyan professzora, aki tudott volna magyarul, illetve vállalta volna, hogy magyar nemzetiségű. Vállaltam."

Elsősorban révkomáromi tevékenységével a felvidéki magyar nyelvű tudományos elit képzésében játszik számottevő szerepet. Már több tucat PhD. eljárás irányításával is dicsekedhet. Ha figyelembe vesszük, hogy andragógusokat, szociálandragógusokat és felnőttképzőket kvalifikál, hatása és kisugárzása meghatározó, akár a nyelv, akár a korszerű szaktudás tekintetében.

Az együttműködés révén az akkori FEEFI andragógiai kutatásainak eredményei és módszerei megjelenhetnek a Felvidéken is, szervezett kapcsolatokat ápolhat az egyetem a szlovákiai - nálunk jobb pozícióban és elfogadottságban működő - andragógiai műhelyekkel, kutatási projektekben vállalhatunk partnerséget, diákcsere programokat készíthetünk elő és szomszéd országi hátteret és támogatottságot nyerhetünk az andragógia magyarországi nagykorúsításához is.

 

2004

Bogusław Banaszak | Állam- és Jogtudományi Kar | 2004

A Pécsi Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2004. november 4.
 

Dr. Bogusław Banaszak

Prof. Dr. Bogusław Banaszak a Wrocławi Egyetem Jogi, Közigazgatási és Közgazdasági Karának professzor, az Alkotmányjogi Tanszék vezetője.Egyetemi tanulmányiat a wrocławi jogi karon végezte, ahol 1983-ban egyetemi doktori fokozatot is szerzett. 1991-ben alkotmányjogból habilitált.

Fő kutatási területe az alkotmányjog, ezen belül különösen a parlamenti jog és az emberi jogok. Kutatómunkája során számos alkalommal részesült osztrák (ÖOAAD) és német (DAAD) ösztöndíjban, illetve különböző alapítványok (Fritz Thyssen Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung) támogatásában. Több folyóiratnál is tevékenykedett, így például a Recht in Ost und West c., a Humanistyczne Zeszyty Naukowe és az Ost-Europa Recht című folyóiratoknál.

Banaszak professzor szerteágazó és elmélyült tudományos tevékenységét gazdag szakirodalmi munkássága bizonyítja: szerzője és társszerzője több, mint 200 publikációnak. Ezen belül tizenkét könyve jelent meg lengyel nyelven, egy német és egy angol nyelven. Munkássága elismerése képen az Osztrák Köztársaság Érdemkeresztjét és a Lengyel Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozták neki.

Banaszak professzor a Wrocławi Egyetem Jogi kara és egyetemünk jogi kara közti együttműködés fő szervezőjévé vált, és nemzetközi kapcsolatait felhasználva jelentős segítséget nyújtott a pécsi jogi kar korábbi közép-európai együttműködési formáinak újráélesztésében is. Aktív szerepet jétszott a két kar közötti együttműködési szerződés aláírásában, és az azóta eltelt időben a kapcsolatok egyik ápolója és fő mozgatója. Többek között szervezője volt a Klingenthal-i konferenciának, amire a jogi karról több kolléga kapott meghívást. a grazi egyetem által koordinált „Összehasonlító közigazgatási jog Kelet-Közép-Európában" című kutatási programban a pécsi és a wrocławi jogi kar tanszékei közösen vesznek részt.

 

Hans-Rudolf Tinneberg | Egészségtudományi Kar | 2004

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának díszdoktora: 2004. november 4.
 

Dr. Hans-Rudolf Tinneberg

Tinneberg professzor az egyik vezető fiatal generációs német szülész-nőgyógyász, szakmai pályafutását Kielben kezdte Semm professzor intézetében, majd a Tübingeni Egyetem Női Klinikáján, Hirsch professzor mellett az IVF program vezetője lett. 1993-tól Bielfeldben, majd 2002-től Giessenben vezeti a Női Klinikát.

Nagyívű tudományos tevékenységének középpontjában a reprodukció endokrin és immunológiai folyamatainak tanulmányozása, majd pedig a környezeti tényezők hatásainak vizsgálata állt. A nőgyógyászati endoszkópia terén az intenzív képzési tevékenység mellett a fejlesztés és a telemedicina felé történő fordulás is jellemző. Kidolgozta a reprodukciós endokrinológia minőségbiztosítását.

Legfontosabb eredményei általánosan ismertek, kézikönyvi-tankönyvi adattá váltak. Klinikai  tudományos tevékenysége elismeréseként számod nemzetközi és szakmai tudományos társaság tagja, illetve vezetőségi tagja lett.

Tinneberg professzor a kilencvenes évek eleje óta intenzív kapcsolatot tart fenn magyar kutatókkal. Az általa vezetett munkacsoportokban, illetve intézetekben a PTE ÁOK és EFK munkatársai számára biztosította a közös kutatómunka metodika-technikai feltételeit, rendszeresen fogadott fiatal és vezető kutatókat és a zavartalan közös kutatási programok megvalósításához ösztöndíjas támogatásokat biztosított. Az eredményességet bizonyítja a csaknem negyven közös publikáció, melyek rangos nemzetközi lapokban jelentek meg.

A 2004-ben folyó kollaborációs munkák a Tinneberg professzor vezette Giesseni Egyetem Női Klinikájának hathatós támogatásával valósulhattak meg.

 

Vincze Mária | Közgazdaságtudományi Kar | 2004

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2004. november 4.
 

Dr. Vincze Mária

Vincze Mária matemtaikus-közgazdász, 1997-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója, majd egyetemi tanára. Agrárpolitika, agrárgazdaságtan, modellezés és szimuláció, illetve régió- és vidékfejlesztés tárgyakat oktat magyar és román nyelvű kurzusokon. Kutatásai az agrárgazdaságtan és a regionális fejlesztés témaköreihez kapcsolódnak. Kiterjedt szakirodalmi munkásságát négy monográfia, 12 társszerzőségben kiadott könyv, 5 egyetemi jegyzet és 165 tudományos közlemény bizonyítja. A világ agrárpolitikájáról írott könyvét és Élelmiszergazdaságtan című munkáját több romániai egyetemen alapirodalomként használják.

Kutatásai az európai vidékfejlesztési gyakorlat és az erdélyi átalakulás összefüggéseinek vizsgálatára irányultak. A Székelyföldön és a Kalotaszegen végzett kistérségi kutatásai új eredményekkel gazdagították a magyar regionális tudományt. A vizsgálatai iránti nemzetközi érdeklődést mutatják külföldi publikációi, nemzetközi kutatócsoportokban való közreműködése és rendszeres konferenciaszereplései fontos nemzetközi tudományos fórumokon.  Az általa irányított tudományos műhely a határon túli magyar regionális tudomány  fontos szellemi bázisának tekinthető.

Irányításával szerveződött meg a magyar nyelvű közgazdászképzés a kolozsvári egyetemen. A közgazdaság-tudományi karon jelenleg közel ötszáz diák, négy szakon magyar nyelven hallgat közgazdasági  stúdiumokat. A képzés megszervezésében, az oktatási tematikák kialakításában a PTE Közgazdaság-tudományi Karának tapasztalataira is támaszkodott.  Rendszeresen szervez előadásokat és kurzusokat a kar oktatóinak. Több alkalommal tartott előadásokat a pécsi közgazdász-hallgatóknak és szervezett  tapasztalatcseréket. A kolozsvári egyetemen 2004-ben induló, általa irányított angol nyelvű regionális politikai és vidékfejlesztési mesterkurzus a pécsi képzési programra épül.

 

Jörg Hacker | Általános Orvostudományi Kar | 2004

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2004. március 11.
 

Dr. Jörg Hacker

Dr. Jörg Hacker professzor Hallenban a Martin Luther egyetemen végezte tanulmányait 1974-ben szerzett biológus diplomát.

A diploma megszerzése óta a bakteriális virulencia kérdéskörével foglalkozik. A Ph.D. fokozatot 1979-ben Halleban szerezte meg. 1980 óta a Würzburgi Egyetemen dolgozik, itt habilitált 1986-ban, majd a Molekuláris Infekcióbiológiai Intézetének igazgató professzora lett.

Választott tagja a Német Természettudományok Leopoldina Akadémiájának, tiszteletbeli tagja a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak. Az Umea-i Egyetem díszdoktora, a Humboldt Alapítvány Tudományos Tanácsának Tagja. Éveken keresztül volt a Német Higiéniai és Mikrobiológiai Társaság elnöke.

Számos nemzetközi folyóirat szerkesztőbiztosságának tagja, az International Journal of Medical Microbiiology főszerkesztője. A mikrobiális virulencia témakörében több kézikönyv szerkesztője. Mint a mikrobiális patogenezis egyik vezető kutatója, mikrobiológiai világkonferenciák rendszeres meghívott előadója.

Dr. Jörg Hacker rendkívül sokat tett a PTE ÁOK Mikrobiológia Intézet és a Würzburgi Egyetem közötti tudományos együttműködés érdekében. Több éves tanulmányutak biztosításával segítette elő munkatársaink, Ph.D hallgatóink tudományos fejlődését és nyújtott anyagi támogatást nemzetközi konferenciákon való részvételre. Az Európai Unió COPERNICUS pályázatában közös pályázat révén a Mikrobiológiai Intézet 17 millió Ft támogatást kapott. A Német Higiéniai és Mikrobiológiai Társaság elnökeként jelentős anyagi segítséget biztosított ahhoz, hogy Pécsett európai méretű nemzetközi mikrobiológiai konferencia kerüljön megrendezésre.

Az együttműködés tudományos eredményeit 15 között közlemény jelzi. Ezen közlemények jelentős része a tématerület vezető nemzetközi folyóirataiban jelent meg. Emellett a két intézet munkatársainak szerkesztésében adtak ki 2000-ben szakkönyvet az USA-ban.

 

Wolfgang Raschert | Általános Orvostudományi Kar | 2004

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2004. március 11.
 

Dr. Wolfgang Raschert

Dr. Wolfgang Raschert professzor orvosi tanulmányait a Kölni és Heidelbergi Egyetemeken végezte 1970-1976 között. Az egyetemi tanulmányok befejezését követően a Heidelbergi Egyetem Farmakológiai Intézetében dolgozott.1982-1987 között ugyanezen egyetem Gyermekklinikájának munkatársa volt. 1987-ben lett az Esseni Egyetem Gyermekklinikáján társprofesszor, majd  pedig a Giesseni Egyetem Gyermekklinikájának igazgató professzora. 1998-ban nevezték ki intézetigazgató egyetemi tanárnak az Erlangen-Nürnbergi Egyetem Gyermekklinikájára.

Raschert professzor világszerte ismert és elismert tudományos munkájának fő területei a gyermekgyógyászati farmakológia, a vazoaktív peptidegk, a gyermekkori hipertónia, az újszülöttek kardiorespiratórikus adaptációja, a leptinek kutatása. Tudományos eredményeinek tekintélyes része kézikönyvek, tankönyvek fontos adataiként jelentek meg. Munkássága 271 eredeti közleményben, nagy számú összefoglaló tanulmányban, könyv  monográfiában és az általa szerkesztett könyvekben jelent meg.

Klinikai-tudományos tevékenysége elismeréseként számos nemzetközi és szakmai tudományos társaság tagja. Így elnöke például a Német Gyermeknefrológia Társaságnak,a Dél-Német Gyermekgyógyász Társaságnak és vezetőségi tagja az Európai Gyermeknefrológiai Társaságnak.

Tudományos-szakmai teljesítményét a Német Gyermekorvosok Társasága Adalbert Czerny Díjjal, a Német Hipertónia Társaság Franz Gross Díjjal ismerte el.

Raschert professzor több, intenzív kapcsolatot tart fenn a magyar gyermekgyógyászokkal, az általa vezetett laboratóriumban illetve intézetben a PTE Általános Orvostudományi Kar és Egészségügyi Főiskolai Kar munkatársai számára biztosítja a közös kutatómunka metodikai-technikai feltételeit és rendszeresen fogad gyermekgyógyász kutatókat.

Ezen tevékenysége elismeréseként a Magyar Gyermekorvosok Társasága már 1994-ben tiszteletbeli tagjává választotta.

 

2003

Anton Schwob | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2003

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2003. november 6.
 

Dr. Anton Schwob

Anton Schwob professzor, a Gráci Egyetem Germanisztikai Intézetének igazgatója az osztrák mediavisztika nemzetközi hírű kutatója. Tudományos munkája kezdetben főként a középkelet-európai német nyelvjárásokra, majd később a középkori német irodalomtörténet feltáratlan területeire összpontosult. Eddigi életművének legjelentősebb alkotása a kötetenként folyamatosan kiadásra kerülő Oswals von Wolkensteinről írt monográfiája.

 Anton Schwob 1937. augusztus 29-én született a vajdasági Apatinban. A Gakovo táborban német származása miatt elszenvedett meghurcoltatások után 1947-ben édasenyjával Ausztriába menekült. 1957-ben érettségizett a salzburgi Tanérképző Intézetben. Egyetemi tanulmányait 1957-től a marburgi, müncheni és innsbrucki egyetemeken végezte, ahol németet, történelmet, művészettörténetet és filozófiát hallgatott. Kutatómunkáját Marburgban kezdte: Walter Mitzka és Ludwig Erich Schmitt professzorok irányítása mellett a német nyelvtörténeti atlaszt szerkesztő kutatócsoportban.1967-ben avatták bölcsészdoktorrá Innsbruckban.

1968-tól 1980-ig tanársegédi majd docensi beosztásban oktatott az Innsbrucki Egyetem Germanisztikai Intézetében, majd megfordult a Padovai és Gráci Egyetemeken.

1992 és 1998 között a Gráci Egyetem Germanisztikai Intézetének vezetője, majd a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese, végül dékánja lesz.

Schwob professzort tudományos munkájának elismeréseként 1996-tól 2002-ig az osztrák Germanisztikai Társaság valamint 1997-től az Osztrák Együttműködés elnökévé választották. 1998 óta tagja az Ulmi Dunamenti Németek központi Múzeuma tudományos Tanácsának. 2000 óta pedig az osztrák Intézet Tudományos Tanácsának elnökségi tagja.

A Pécsi Tudományegyetem Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének és a Német Nyelvészeti Tanszéknek a munkáját Schwob professzor az egyetemi képzés bevezetése óta támogatta. Mivel a régi német irodalomnak nem volt szakképzett oktatója, a pécsi Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén ő látta el ezt a szakterületet.

 

Kornai János | Közgazdaságtudományi Kar | 2003

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2003. november 6.
 

Dr. Kornai János

Kornai János 1928. január 21-én született Budapesten. 1956-ben szerezte meg a közgazdaságtudományok kandidátusa címet a Budapesti Tudományegyetemen, majd 1956-ban doktorált ugyanezen intézményben.  Az egyetemet követően dolgozott a Szabad Nép-nél, mint gazdasági szerkesztő, az MTA Közgazdaságtudományi Intézeténél, és ez ENSZ Fejlesztéstervezési bizottságánál. 1982-ben az MTA rendes tagjává választja. Több egyetemen is vendégprofesszori feladatokat lát el, többek között a Yale-en a Harvardon is.

A szakmában nemzetközileg elfoglalt tekintélyes szerepéről tanúskodik, hogy több tudományos Társaság tagjává választották, úgy, mint a Brit Akadémia, a Svéd Királyi Akadémia, a Finn Tudományos Akadémia és az Oroszt Tudományos Akadémia. Munkássága a társadalom, a gazdaság belső rendszerének, összefüggéseinek feltárására irányul. A közgazdasági elmélet, a matematikai közgazdaságtan területén végzett tudományos tevékenysége, a gazdaság jelenségeit, a hiányok okait vizsgáló kutatásai, széles körű szakirodalmi munkái révén kétségkívül a legelismertebb magyar közgazdászok egyike. Könyveit számos nyelvre lefordították.  A Social Science Citation Index adatállománya szerint a műveit idéző tudományos publikációk kumulatív száma 1975-2002 között megközelítette a kétezret.

Kornai János életútja során közgazdász-generációknak adta át tudását. A Pécsett folyó közgazdászképzésben a '70-es évektől oktatják könyveit és cikkeit. A Hiány című műve nagyban hozzájárult a Közgazdaságtudományi Kar oktatási és kutatási programjainak, profiljának modernizálódásához.  Kornai János pécsi látogatásai és előadásai a '80-as és a '90-es években fenntartották hatását a képzésnek nemzetközi szinten is mérvadó megjelenéséhez és elfogadtatásához. A Kar oktatóinak akadémiai értekezései és tudományos publikációi viselik keze nyomát.

 

Gilbert-Hanno Michael Gornig | Állam- és Jogtudományi Kar | 2003

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2003. március 15.

 

Prof. Dr. Gilbert-Hanno Michael Gornig 1950 október 9-én született Deggendorfban. Egyetemi tanulmányait a regensburgi egyetemen végezte. 1977-1979-ig Nürnbergben bírósági fogalmazó, majd tudományos munkatárs a würzburgi Julius-Maximilians egyetem Nemzetközi jogi, Európai jogi és Nemzetközi gazdasági jogi Intézetének Nemzetközi jogi, Általános Államtani, Német és Bajor Államjogi, valamint politikatudományi Tanszékén.

1986-ban habilitált, majd 1989-ig tudományos főmunkatárs a fent említett tanszéken. Ezt követően számos egyetemen kap oktatási feladatokat, közöttük a Nanjingi Egyetem Jogi Fakultásán.

1994-ben megválasztják a göttingeni egyetem Jogi Fakultása dékánjává. 1995 februárjában kap egyetemi tanári kinevezést a marburgi Philipps-Egyetemre, ahol a Közjogi Tanszék vezetője. 1996-ban bírói kinevezést kap a hesseni Közigazgatási Bíróságon.

Gornig professzor számos nemzetközi és német tudományos társaságnak, egyesületnek az elnöke, illetőleg tagja. Szak- és jogirodalmi munkássága rendkívül gazdag és változatos témakörű. 113 könyve és tanulmánya, 48 könyvismertetése jelent meg. Munkásságában meghatározó helyet foglalnak el az emberi jogok védelmével, az alapjogvédelemmel és a kisebbségek védelmével kapcsolatos publikációi.

A PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékével az 1990-es évek elejétől rendszeres kapcsolatot tart. Minden esztendőben vendége, előadója a Karnak, az ott folyó PhD képzés egyik legmegbízhatóbb előadója. Évente külön kurzust vezet a Jogi Kar Doktori Iskolájának felkérésére.

Gornig professzor az említetteken túlmenően is motorja a marburgi és a pécsi jogi kar közötti tudományos és emberi kapcsolatok fejlesztésének. Rendszeresen hívja és előadóként várja a kar oktatóit (Dr. Kiss Lászlót és Dr. Petrétei Józsefet több alkalommal hívta előadóként Marburga és Bonnba).

 

Glant T. Tibor | Általános Orvostudományi Kar | 2003

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2003. március 15.
 

Dr. Glant Tibor

Dr. Glant Tibor professzor 1994. április 8-án született Debrecenben. 1968-ban szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen, 1980-ban Ph.D. fokozatot, majd 1988-ban akadémiai nagydoktor fokozatot.

1983-ig a Debreceni Egyetem Anatómiai és Kórszövettani Intézetében dolgozott. 1983 és 1986 között kutatói ösztöndíjon Kanadában az McGill Egyetemen az Izületi Betegségek Laboratóriumában dolgozott. 1988-ban már a Chicagói Rush Egyetem társprofesszora lett. 1994 és 1995-ben visiting professzor Bostonban, a Harward Egyetemen. 1993-ban nyert egyetemi tanári kinevezést a Rush Egyetem Biochemiai Intézetébe. 1995-tól a Rush egyetem Orthopaed Sebészeti Klinikájának Biochemiai és Molecularbiológiai Kutató Laboratóriumnak igazgatója.

7 biochemiai és orthopaediai nemzetközi lapnak tagja.

Számos hazai és nemzetközi tudományos kitüntetést kapott. Így 1987-ben a „Legjobb Oktatói Díjat" nyerte el a Debreceni Orvosegyetemen. 1995-ben a Rhematlógiai Világszervezet Carol-Nachman Price díját kapta, majd 1997-ben a Gallante professzor által alapított orthopaed sebészeti díjat vehette át.

A Chicagói Rush Egyetem Biochemiai és Molecularbiológiai Laboratóriumát a világ egyik legjobb prothesis-kilazulást és annak megelőzését vizsgáló alapkutatási laboratóriumává fejlesztette. Szoros kapcsolatot tart a hazai orvosegyetemekkel, anatómiai és rheumatológiai intézetekkel. Gyümölcsöző kutatási kapcsolatot alakított ki a Pécsi Tudományegyetem Orthopediai Klinikájával. A Klinikákról már több orvoskolléga is megfordult jó hírű laboratóriumában, Ph.D. ösztöndíjasként.

 

Hugh Spall | Közgazdaságtudományi Kar | 2003

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2003. március 15.
 

Dr. Hugh Spall

Dr. Hugh Spall a Central Washington University (CWU) professzora 1997-ben tett először látogatást a Közgazdaságtudományi Karon a CWU és a Janus Pannonius Tudományegyetem közötti oktatói csereprogram keretében. Azóta Dr. Spall többször is visszatért: 1999-ben a BABA program meghívásának tett eleget, 2001-ben tudományos szabadságát töltötte itt, majd pedig Fulbright ösztöndíjas volt.

Dr. Spall tevékenységével nem csupán az CWU oktatónak Pécsre történő utazását segítette elő, hanem aktívan, segítette a JPTE majd a PTE oktatóinak kiutazását is. Dr. Spall nem csupán az egyetemek közötti együttműködést támogatta, hanem pártfogolja a Pécs és Seattle közötti testvérvárosi kapcsolatokat is.

Külön ki kell emelni, hogy hosszú idő után Dr. Spall volt az első, aki a Közgazdaságtudományi Karon Fulbright ösztöndíjat kapott. Ugyanakkor a Jogi Kar oktatójával, Dr. Visegrády Antallal közös kutatást is folytatott.

Mint a CWU Business Administration tanszékének vezetője, Dr. Spall elkezdett egy olyan közös programot, amelynek keretében a CWU hallgatói nyári rövid programon vehetnek részt a Nemzetközi Oktatási Központ és a KTK szervezésében.

Dr. Spall tudományos publikációs tevékenysége, konferencia részvételei elsősorban a jog és a közgazdaságtan határterületén találhatók. Az utóbbi években több publikációja is megjelent, amely magyarországi tapasztalatokra épít. Az átmeneti gazdaságok tulajdonjogáról írott cikkét először Prágában adta elő.

Dr. Spall mind oktatási mind tudományos és közéleti tevékenységével jelentősen elősegítette a Central Washington University és Pécsi Tudományegyetem, ezen belül is Közgazdaságtudományi Kar közötti gyümölcsöző kapcsolat kialakulását és fennmaradását.

 

Peter Raspor | Természettudományi Kar | 2003

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora: 2003. március 15.
 

Dr. Peter Raspor

Peter Raspor 1971-ben végzett, mint pék egy Maribori szakiskolában. 1970-1975-ig, mint pék dolgozott Milonest-ben, majd 1976 és 78 között, mint pék technikus. Egyetemi tanulmányait 1978-1982 között folytatta Szlovéniában, a Ljubjanai Egyetem Biológia szakán. Posztgraduális képzésben 1982 és 1984 között vett részt a Zágrábi Egyetem (Horvátország) Élelmiszer és Biotechnikai szakán. Ezt követően Ausztriában tanult a Bécsi Műszaki Egyetem és a Bécsi Mezőgazdasági Egyetemen

1983-1985 között kutató asszisztens a Ljubjanai Egyetem Biotechnikai karán, Majd 1986-tól ugyanitt egy Biotechnológiai projekt vezetője. 1988-tól kisegítő professzor a Ljubjanai Egyetemen , majd 1996-tól a Biotechnológiai tanszék doktori iskolájának vezetője. Professzori kinevezését 1997-ben kapta meg, szintén a Ljubjanai Egyetemen. 1998-tól a Mikrobiológiai Tanszék igazgatóhelyettese.

Számos tudományos társaság tagja. A Szlovén Mikrobiológiai Társaságnak, a Kanadai Mikrobiológiai Társaságnak, az Amerikai Kémiai Társaságnak, a New-Yorki Tudományos Akadémiának, hogy csak egy párat említsünk a sok közül.

Emellett több, a szakmában jelentős nívóval bíró szakmai lap szerkesztőbizottságának tagja.

 

Abramov Ivan Vasziljevics | Műszaki és Informatikai Kar | 2003

2002

Enyedi György | Közgazdaságtudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2002. november 7.
 

Dr. Enyedi György

Enyedi György a nemzetközi regionális tudomány vezető egyénisége, a magyar regionális tudományos kutatás és oktatás megalapítója. Aktív közreműködésével fejlődött a PTE Közgazdaságtudományi Kara a területfejlesztési képzés nemzetközileg elismert intézményévé. A karon működő Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola külső tagja, az európai regionális politika tárgy előadója.

Enyedi György 1930.08.25-én született Budapesten. 1953-ban szerezte meg diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.  A diploma megszerzése után ugyanitt tanársegédi állást kapott, majd 1955-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen először tanársegéd, majd adjunktus lesz. Pályafutását a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének munkatársaként kezdte, ahol 1960-1938-ig dolgozott.  1938-ban az MTA Regionális Kutatási Központjának főigazgatójává nevezték ki. 1982-ben az MTA levelező, 1990-ben pedig rendes tagjává választották. Ugyanebben az évben az Európai Akadémia tagjává választották. 1991-től az intézet kutatóprofesszora, ill. az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociálpolitikai tanszékének egyetemi tanára. Az egyetemről 2001-ben, az intézettől 2008-ban vonult nyugdíjba.

Munkásságát számos díjjal és elismeréssel tüntették ki. Ezek közül a legfontosabbak: Akadémiai Díj (1961), Kőrösi Csoma-érem (1986), Trefort Ágoston-díj (1994), Széchenyi-díj (1994), Hazám-díj (2007), Hild János-díj (2009)

Az MTA mellett számos más szervezeteknek is tagja, vagy vezető tisztséget tölt be. Alapító tagja például a Regionális Tudományos Társaságnak, és alelnök a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnál. Tiszteletbeli tagja a Finn-, Horváth-, Lengyel-, Francia- Földrajzi Társaságnál.

 

Jeanette Grasselli Brown | Közgazdaságtudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora.

 

Jeanette Grasselli Brown 1950-ben kapta meg BA in Chemistry „summa cum laude" diplomáját az Ohio University Faculty of Arts and Sciences Karán, majd MA fokozatot szerzett a Case Western University egyetemen.

Harmincnyolc évet töltött tudományos vezetőként az ipari kutatásban. Nyugállományba vonulása után hat éven keresztül az Ohio University meghívott kutatási professzora volt. A professzor asszony hosszú évek óta az Ohio University egyik legfőbb patrónusa és támogatás-szervezője. Évtizedeken át az Ohio University Board of Trustees elnöke. Ebben a minőségben kezdeményezője és támogatója volt az Ohio University Faculty of Business és a Közgazdaságtudományi Kar között 1989-ben létesült, sokoldalú kapcsolatnak. Sokat tett azért, hogy a két fakultás között gyümölcsöző szakmai, tudományos cserekapcsolat fejlődhessen ki.

Jeanette Grasselli Brown kezdeményezte, hogy a clevelandi magyar üzleti közösség jelentős anyagi támogatás nyújtásával, újabb területekre is kiterjeszthető legyen a két Kar közötti együttműködés. A professzor asszony szívügyének tekintette az ohioi és a pécsi kar tartalmas kooperációjának tartóssá tételét.

Jeanette Grasseli Brown, nemzetközileg elismert tudós kémikus, aki intenzív tudományos kapcsolatokat ápol magyar természettudományi karokkal és kutatóintézetekkel. Számos tudományos társaság tagja, köztük az Ohio Science an Technology Hall of Fame egyetlen női tagja, tanácsadó testületek aktív résztvevője.

 

Jürgen Kuhl | Természettudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora 2002. november 7. óta.

 

Koji Takeuchi | Általános Orvostudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2002. november 7.
 

Dr. Koji Takeuchi

Dr. Koji Takeuchi 1948. január 21-én, született Hayaka-ban (Japán). Egyetemi tanulmányait a Tokyo-i Egyetemen 1971-ben végezte el, és ekkor kapott Bachelor címet a gyógyszertudományokból. 1974-ben a Tokyo-i Egyetemen M.S. Degree-t szerzett, 1977-ben pedig Ph.D-t.

1977-1980 között Leonard R. Johnson Professzor mellett dolgozott Houstonban (Department of Physiology and Cell Biology), valamint 1980-1981 között William Silent Professzor mellett a Harward Egyetemen. 1981-1985 között a Kyoto Pharmaceutical University-n a Department of Applied Pharmacology tanársegédje, 1985-1989 között docense volt. 1995-től a Kyoto-i Egyetemen a Department of Pharmacology and Experimental Therapeutics Intézetben intézetvezető egyetemi tanár. Tudományos érdeklődése a gastrointestinum élettani folyamatainak, károsodási mechanizmusainak, és azok kivédhetőségének kutatása. Intenzív kutatómunkájáról a nemzetközileg legjobban elismert folyóiratokban 291 cikket közölt. 25 könyvfejezetet írt, 6 proceedingset szerkesztett. A közeljövőben közös könyvünk jelenik meg Angliában. Fontosabb szakmai társasági tagságai: The Japanese Pharmacological Association, The Japanese Pharmaceutical Association, The Japanese Ulcer Research Association (Executive Board), American Gastroenterological Association. 1998-2000 között az International Union of Pharmacology GI szekciójának elnöke volt. Több folyóira szerkesztőségének tagja: GI Research(1993-tól), Digestion (1995-től), Pharmacology (1998-tól), Japanese Journal of Pharmacology (2000-től), Inflammopharmacology (2002-től).

 

Peter Jarvis | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrási Fejlesztési Kar díszdoktora: 2002. november 7.
 

Dr. Peter Jarvis

Peter Jarvis a Georgiai Egyetem Neveléstudományi Tanszékének volt vezetője és Felnőttképzési Tanszékének tanára. Tiszteletbeli vendégprofesszora a londoni City Universitynek és a kínai Tianjin Radio and Television Universitynek, illetve professzorként dolgozik a Nottinghami Egyetemen is. Számos tudományos kitüntetésben részesült: 1999-től 2000-ig a British Association of International and Comaprative Education elnöke; a Cyril O Houle Award for Adult Education Literature from the American Association of Adult and Continuing Education díjazottja; Comenius-díjas - International ESVA Foundation (Kiváló európai felnőtt-oktató - első díjazott. A Japan Society for the Promotion of Science kutatói ösztöndíjasa. Professzora a Brit Columbia Egyetemnek, a Ljubljanai Egyetemnek, a Tallinni Pedagógiai Egyetemnek, a Tennessee-i Egyetemnek, az Alaska Anchorage Egyetemnek és a Marylandi Egyetemnek. 
Tiszteletbeli tagja számos szakmai társaságnak a világ különböző részein. 
Több mint 30 könyv és 200 tanulmány, illetve könyvfejezet szerzője és szerkesztője, mely írások a felnőttoktatást, a felnőtt szakoktatást, az egészségügyi oktatást, az általános iskolai oktatást, távoktatást és a nyugdíjas korúak oktatását tárgyalják. 
Peter Jarvis professzor régóta mutat érdeklődést, szakmai kíváncsiságot a magyar felnőttoktatás és művelődés helyzete, a pécsi egyetemen folyó művelődési és felnőttképzési menedszer szakos képzés iránt. Felajánlotta segítségét, kapcsolatrendszerét minőségfejlesztési törekvéseinkhez. Segítségével a FEEFI Erasmus-szerződést írt alá, s ennek keretében diákcserék és oktatói cserék történtek. Vendégprofesszorként 1997-től üdvözölhetjük Egyetemünkön.

Hiányzó alapkönyveket, saját munkáit, valamint az általa szerkesztett International Journal of Lifelong Learning folyóirat több évfolyamát adományozta az intézeti szakkönyvtárnak.

 

Valerie J. Gilchrist | Általános Orvostudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2002. november 7.
 

Dr. Valerie J. Gilchrist

Valerie J. Gilchrist professzor Montreálban és Torontóban végezte tanulmányait. 1977-ben szerzett orvosdoktori diplomát a Torontói Egyetemen. Ugyanitt végezte rezidensi programját, majd családorvostanból szakvizsgázott.

Napjainkban is elismert praktizáló orvos, betgellátó tevékenységével kapcsolatban különböző vezető beosztásokat töltött be. 1993 óta tanszékvezető egyetemi tanár Norheastern Ohio Universities College of Medicine (NEOUCOM) Családorvostani Intézetben.

Az orvostanhallgatók és a rezidensek oktatását végzi és irányítja. 2002-ben harmadszor nyerte el az egyetem Master Teacher kitüntető címet. Számos szakkönyv szerzője vagy társszerzője, világszerte ismert családorvosi témájú kézikönyv és tankönyv társszerzője. Több amerikai családorvosi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Vezető tisztséget tölt be a legfontosabb szakmai társaságokban, mint pl. az American Academy of Family Physicians (AAFP), a Society of Teachers of Family Medicine (STFM), valamint a North American Primary Care Research Group (NAPCRG) szervezetekben.

Szakmai munkájával, közéleti tevékenységével, közleményeivel közismert szakemberré vált hazájában és külföldön. Munkássága révén hozzájárult a családorvoslás és a családorvostan fejlődéséhez, a szakma presztízsének jelentős növekedéséhez elsősorban az Egyesült Államokban.

Gilchrist professzor 1997-ben került kapcsolatba az akkori Pécsi Orvostudományi Egyetemen újonnan kialakított Családorvostani Intézet munkatársaival. Az Ohio-i intézet oktatási és kutatási témákban tartós ösztöndíj lehetőségeket biztosított, így a szakmai együttműködés a két intézet között egyre intenzívebbé vált.

Az amerikai intézet munkatársai közreműködtek az eü. alapellátás területét érintő közös kutatási programok megszervezésében és lebonyolításában.

 

Vécsei Vilmos | Általános Orvostudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2002. november 7.
 

Dr. Vécsei Vilmos

Dr. Vécsei Vilmos professzor 1942. január 12-én született Sopronban. Az Insbruck-i egyetem orvosi karán 1967-ben avatták orvosdoktorrá. 1978-ban habilitált. 1982-ben lett vezetője a bécsi Wilhelminespital-nak. 1991-ben került a Balesetsebészeti Klinikára, amelyet a két intézmény egyesülése után 1992-től vezet.

Számos tudományos társaságnak tagja, illetve elnöke, melyből csak néhányat kiemelve:

 • A Magyar Traumatológiai Társaság tiszteletbeli tagja
 • A Görög Ortopéd és Traumatológiai Társaság tiszteletbeli tagja
 • Az Osztrák Traumatológus Társaság választott elnöke
 • Az Európai Traumatológiai Társaság ügyvezető elnöke
 • Az Osztrák Sürgősségi és Katasztrófa Medicina Társaság tagja
 • Az Osztrák Kézsebészeti Társaság tagja
 • A Német Plasztikai és Rekonstrukciós Sebészet Társaság tagja
 • Az Európai Csont és Izületi Infekció Társaság tagja

Tudományos karrierjének kezdete óta Vécsei professzor több, mint 400 tudományos publikációt tett közzé hazai és nemzetközi lapokban, melyek nemzetközi elismerést váltottak ki.

Figyelemre méltó még, hogy mióta átvette a bécsi Balesetsebészeti Intézet vezetését, bel- és külföldön egyaránt, több mint 200 előadást tartott.

Vécsei professzor az intramedullaris szintézisek egyik atyja, óriási szolgálatot tett ezeknek az eszközöknek a továbbfejlesztésében és egyedülálló új implantátumokat fejlesztett ki, melyeket nemzetközileg sikeresen használnak. Szervezője volt az első intramedullaris csípő stabilizáló kurzusnak. Ezt követően hosszú éveken keresztül sok fiatal kolléga ismerkedhetett meg az említett műtéti eljárásokkal.

A porc transzplantáció kutatásának területén is tudományos elismerést vívott ki.

Dr. Vécsei Professzor kapcsolata a Pécsi Tudományegyetemmel kiemelkedő szakmai fontossággal bír. Segítségével kezdődhetett meg a színvonalas baleseti ellátás kiépítése.

 

Cornelia Isler- Kerényi | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2002
Kristó Gyula | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2002
Mikuska József | Természettudományi Kar | 2002
Sándorfy Kamill | Természettudományi Kar | 2002
Vladimir Mikhailovich Zolotarev | Természettudományi Kar | 2002
Hermann Wisser | Általános Orvostudományi Kar | 2002
Manfred Osten | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2002. március 14.
 

Dr. Manfred Osten

Dr. Manfréd Osten egyetemi tanulmányait 1959-64 között Hamburgban és Münchenben végezte: jogtudománnyal, filozófiával, zene- és irodalomtudományokkal foglalkozott. A jogi doktorátus elnyerése után a Német Szövetségi Köztársaság Külügyminisztériumának szolgálatába állt. 1976-80 között a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetségén dolgozott. Tevékenysége azonban lényegesen meghaladta a diplomáciai feladatkörét. Megtanult magyarul és tanulmányozta a magyar irodalmat. Petőfi verseit fordította németre. Részt vett ezen túlmenően a hazai zenei életben. Zenei tevékenysége többirányú: a zongora, a hegedű, és a brácsa kedvenc hangszerei. Ittléte alatt sok neves muzsikussal épített ki kapcsolatot. Így például a Tátrai és az Orlando vonósnégyes művészeti tevékenységébe kapcsolódott be.

1996-ban jelentős mértékben hozzájárult a Pécsett megtartott I. Magyar Humboldt Konferencia megrendezéséhez. A konferencián 14 országból vettek részt tudósok, hogy megvitassák az életminőség bonyolult kérdését, mely felölelte a környezetvédelem és az egészségügy problémáit egyaránt. A szomszédos országok valamennyien képviseltették magukat és volt a résztvevők között orosz, kazah amerikai, japán tudós is. A rendezvény a hazai és ezen belül is a pécsi tudomány publicitását segítette elő.

Később  bonni székhelyű Német-Magyar Társaság tagjaként ishozzájárult a magyar-német kapcsolatok ápolásához. Hathatósan támogatta a németnyelvű magyar folyóirat, a Humboldt Nachrichten megjelenését. Ezen kívül 450 magyar Humboldt ösztöndíjas dolgozott az NSZK-ban, ebből 30-on felüli a pécsi Humboldtosok száma.

Számos más országban is tevékenykedett: Franciaországban, Kamerunban, Csadban, Ausztráliában és Japánban. 1993-94-ben a német kormány sajtó- és információs hivatalában a kelet-európai osztály vezetője volt. 1995 január 1-je óta az Alexander von Humboldt Alapítvány főtitkára.

 

Otto Braasch | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2002
László Ervin | Közgazdaságtudományi Kar | 2002

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának és Természettudományi Karának díszdoktora: 2002. március 4.
 

Dr. László Ervin

László Ervin világhírű és világszerte ismert magyar gondolkodó, az utolsó polihisztorok egyike, aki maradandót alkotott a zeneművészet, a fizika, az ökológia, a gazdasági tudományok és a filozófia területén egyaránt.

1932-ben Budapesten született. Tanulmányait a budapesti Zeneakadémián, majd a Sorbonne-on végezte. Fiatalabb éveiben amerikai egyetemeken (Yale, Indiana, University of  New York, Princeton) tanított filozófiát. Ettől kezdve foglalkozik rendszerfilozófiával, a társadalom és a természet együttes fejlődésének vizsgálatával.

A Római Klub tagja. Az 1968-ban létrejött kötetlen nemzetközi szervezet kezdeményezésére indultak vizsgálatok a világ fejlődését befolyásoló, egymással kölcsönhatásban álló tényezők (népesedés, természeti kincsek, ipari termelés, élelmiszer mennyisége, környezetszennyezés, stb.) hatásainak elemzésére. A Római Klub jelentéseinek kidolgozásában László Ervin 5 alkalommal is részt vett. Alapítója és 1995 óta elnöke a korunk hírességeit tömörítő Budapest Klubnak.

László Ervin professzor külföldi tartózkodása óta tartós kapcsolatot alakított ki egyetemünkkel. Rendszeresen tartott előadásokat a Közgazdaságtudományi Karon és a Természettudományi Karon oktatók és hallgatók részére. Támogatója és szakmai segítője a környezet-gazdaságtannal és a regionális gazdaságtannal foglalkozó graduális és Ph.D. kurzusoknak, az ez irányú tudományos kutatásoknak.

László Ervin főbb művei angol német és magyar nyelven egyaránt bizonyítják, hogy nagyformátumú, de rendszerben gondolkodó tudós, akinek szemlélete példa lehet egyetemünk hallgatói és oktatói számára.

 

2001

Herbert Zeitler | Természettudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.

 

Herbert Zeitler professzor 1923. július 26-án született a bajorországi Weidenben. Egyetemi tanulmányait a Müncheni Egyetemen végezte, ahol Perron, Caratheodory, Tietze és Hopf voltak a további pályáját meghatározó tanárai. 1950-ben szerzett matematika-fizika szakos gimnáziumi tanári diplomát. 1950-68-ig tanár a híres Kepler Gimnáziumban, Weidenben, 1968-77-ig igazgató.

Már fiatal tanárként, egyetemi tanárai hatására kezd publikálni főleg a geometria és módszertan területéről. Igen jó előadó. Érdeklődése a didaktikai problémák és a geometria modern területei iránt kedvelt vendégelőadóvá tették.

1978-ban meghívták a bayreuthi egyetem geometria tanszékére professzornak. Szakmai munkásságát 180 dolgozat, 7 könyv és több mint 30 konferencia előadás jelzi. Három folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. Ezek közül a legjelentősebb: Journal of Information and Optimization (New Delhi).

A németországi matematikai tehetséggondozásban és ennek kapcsán a matematikai versenyek szervezésében is fontos szerepet játszik. Egyetemünk matematikai szakterületével a partnerkapcsolat keretében 1987-ben került aktív kapcsolatba. Öt alkalommal járt Pécsett és tartott értékes előadásokat a véges geometriák, a fraktálok és a káosz elmélet területéről.

Két fiatal kolléga kutatási munkáját közvetlenül segítette, és ami még fontosabb, segített nekik kapcsolatot teremteni a nemzetközi körökkel. A közös kutató munkát közös dolgozatok is jelzik.

Szakterületünk gondozásában jelenik megy egy kiadvány sorozat: Leaflets in Mathematics" címmel neves szerzőkkel. A sorozatnak Zeitler professzor szerzője és társszerzője. Inspirációjára a bayreuthi egyetem anyagilag is támogatja a sorozat megjelenését.

 

Manfred Frank | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.
 

Dr. Manfred Frank

Manfred Frank a tübingeni egyetem filozófia professzora, 1945-ben született. A jelenlegi német filozófia egyik legszínesebb alakja. Munkássága rendkívül sokrétű. Alapvető jelentőségű könyveket és tanulmányokat publikált Schellingről és a koraromantikáról (Der unendliche Mangel an Sein, Der kommende Gott, Einführung in die frühromantische ästhetik, „Unendliche Annäherung"). Németországban elsőként vállalkozott a kortárs francia filozófia széleskörű recepciójára. Elsősorban az ő érdeme a kortárs analitikus filozófia egy olyan sajátos értelmezésének kidolgozása, amely a német idealizmus és a romantika perspektívájára épül.

E témakörök sokszínűsége mögött számos igen lényeges - korunk filozófiáját, eredményeinek aktualizálásán keresztül új perspektívákat tudott megnyitni a modernt mitológia és a mitologémák értelmezése számára. Döntően hozzájárult a német idealizmus és a romantika kánonjának megkérdőjelezéséhez és felülvizsgálatához, a kanti filozófia sokszínű recepciójának történeti megélénkítéséhez. A kortárs öntudat-elméletek összefüggésében alapvető jelentőségűnek tekinthető a fentiekben ecsetelt teljes érdeklődési körre épülő stílusmozzanatként jelenik meg. Ebből a nézőpontból kiindulva Frank új szempontokat tudott bevezetni a filozófia és az irodalom kapcsolatáról szóló vitába.

A rendkívüli sokszínűségének és koncepcionális eredetiségnek köszönthetően Manfred Frank világszerte az egyik legismertebb és legünnepeltebb kortárs német filozófus.

Elsősorban neki köszönhetően vált a tübingeni egyetem újra Németország egyik legjelentősebb filozófiai műhelyévé.

Frank - Habermas és Gadamer mellett - Magyarországon a legismertebb és legtöbbet hivatkozott német filozófusok között van. Számos rövidebb-hosszabb tanulmánya jelent meg a legkülönbözőbb folyóiratokban, ez év nyarán pedig a Janus-Osiris Kiadó megjelenteti a stíluselméleti tanulmányaiból készült válogatást.

Manfred Franknak egyetemünkön is számos híve van, tudományos munkássága beépült az esztétikai, filozófiai, irodalomelméleti kurzusok tananyagába.

 

Robert S. Blacklow | Általános Orvostudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.

 

Robert S. Blacklow 1934-ben született a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. Egyetemi tanulmányait a Harvard College-ban kezdte, orvosi diplomáját Bostonban a Harvard Medical School-ban szerezte. A bostoni Brigham and Women's Hospitalban volt rezidens. Posztdoktori éveit Londonban, Bostonban, West Roxbury-ben, Chicagóban és Philadelphiában töltötte.

1978-ban nevezték ki belgyógyász professzornak a Rush Medical College-ban. 1985-től a Jefferson Medical College, majd 1992-től a Northeastern Ohio Universities College of Medicine (NEOUCOM) professzora. A Harvard, Rush és Jefferson Orvosegyetemeken vezető funkciókat is betöltött. A NEOUCOM-ra érkezése óta az orvosegyetem elnöke és dékánja. Dr. Blacklow 1995-ben került kapcsolatba a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel. A NEOUCOM és a POTE (majd PTE-ÁOK) közötti kapcsolat vonzó szakmai programokkal működő nyári hallgatócserét, a Családorvostani Intézetek közötti szakmai együttműködést, vezető oktatók kölcsönös tapasztalatszerző látogatását, könyvtárközi együttműködést, valamint induló közös kutatási programokat foglal magába. Dr. Blacklow felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a két orvoskar együttműködésének elindításában.

 

Rolf Birk | Állam- és Jogtudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.
 

Prof. Dr. Rolf Birk

Rolf Birk 1938-ban született, egyetemi tanulmányait a Tübingeni majd a Nürnbergi egyetemen folytatta. 1976-ban doktorált, majd 1976-ban habilitációs kinevezést kapott.

Prof. Dr. Rolf Birk az összehasonlító munkajogtudomány nemzetközileg elismert művelője, több nemzetközi szervezet tagja, az EU hivatalos szakértője. Az elmúlt évtizedben meghatározó feladatot vállat a fiatal magyar jogászok támogatásában, tanításában az összehasonlító munkajogtudomány és az Európai Unió munkajoga területén. A TEMPUS program keretében rendszeresen tartott előadásokat valamennyi hazai egyetem jogi karán, többek között  a PTE ÁOK-n is. Ezen felül a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karának számos oktatója - tudományterületétől függetlenül - hoszabb időt tölthetett el mind a Trieri Egyetemen, mind az IAAEG (Institut für Arbeitsrecht in de Europäischen Gemeinschaft) intézményében.

Az IAAEG és az Állam - és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének kapcsolata közel egy évtizedes múltra tekinthet vissza, amely az utóbbi mintegy négy évben rendszeres munkakapcsolattá vált. Birk professzor úr felbecsülhetetlen segítséget nyújtott az Európai Unió munkajoga és az Európai Unió szociálpolitikája című tárgyaknak a Kar oktatási rendjébe történő beillesztéséhez. Ennek keretében a kar kollégáinak módja nyílt a témában fellelhető teljes szakirodalom áttekintésére, és ezek közül a fontosabbak beszerzésére is.

Az IAAEG és a Tanszék együttműködése kimagasló eredményeként említhetjük meg azt a közös monográfiát, amely az Osiris Kiadó gondozásában 2000-ben jelent meg „Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog" címmel.

 

Simonyi Károly | Közgazdaságtudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.
 

Simonyi Károly

Ifj. Simonyi Károly (Charles Simonyi) 1948-ban született Budapesten. Édesapja Simonyi Károly akadémikus, a magyar műszaki oktatás kiváló alakja.

Még gimnazista korában kezdett el foglalkozni számítástechnikával, első fordítóprogramját is ekkor írta. 1966-ban érettségizett, majd ezután az A/S Regnecentralen, Copenhagen dán számítógépes vállalatnál dolgozott. Egyetemi tanulmányait 1968-ban kezdte meg az Egyesült Államokban a kaliforniai Berkeley egyetemen. Itt szerzett B.S. fokozatot 1972-ben. A doktori címet 1977-ben szerezte meg számítástudományi szakterületen a Stanford Egyetemen.

Simonyi Károly dolgozott a Berkley Egyetem Számítóközpontjában, majd a Xerox nevezetes Palo Alto-i fejlesztő laboratóriumában az 1972-80 időszakban. Ebben az időben ez a laboratórium rendkívül fontos szerepet játszott a számítástechnika fejlődésében: innen indult ki a személyi számítógép gondolata és az Internet ősének nevezhető Arpanet kialakításában is vezető szerepet játszott. Simonyi Károly itt fejlesztette ki az első felhasználóbarát személyi számítógépre a Bravo  szövegszerkesztőt. Ez a szövegszerkesztő volt az első un. WYSIWYG (what you see is what you get) szövegszerkesztők között és megváltoztatta a szövegszerkesztés arculatát. Ebben az időben vezetett be egy jelölésrendszert a programazonosítók elnevezési konvenciójaként, melyet a szakirodalom „Hungarian notation-ként" ismer.

1981 óta dolgozik a Microsoft-nál, ahol tudományos munkájával két évtizede egyik meghatározója a Microsoft cég diadalútjának. Munkatársaival megalkották a Windows operációs rendszert, kifejlesztették az MS Excel táblázatkezelőt, a Word szövegszerkesztőt, Multiplan és más mikroszámítógép alkalmazói szoftvereket. a PTE-n ezeket a szoftvereket nem csak alkalmazzuk a mindennapi életben, hanem a használatukat oktatjuk is.

 

Susumu Okabe | Általános Orvostudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.

 

Susumu Okabe professzor 1939. február 2-án született Kokurában, (Fukuoka) Japánban.

Egyetemi tanulmányait 1962 és 1967 között az University of Kumamoto és a University of Tokyo egyetemeken végezte. Itt szerezte a B.Sc., M.A. és a Ph.D. minősítéseit gyógyszerész szakon. 1969 és 1971 között az Amerikai Egyesült Államokban, Philadelphiában James Roth és Carl. J. Pfeifer professzorokkal dolgozott. 1971-72 között, Rochesterben - New York államba - René Menguy professzorral dolgozott. 1967 és 1977 között a Tokyoi Egyetem Gyógyszerészeti Karán a Gyógyszertani Intézetben, előbb mint fiatal kutató, majd mint tanársegéd dolgozott. Majd a Kyotói Gyógyszerészeti Egyetem Alkalmazott Farmakológiai Tanszékének igazgatója. Oktató munkája a gyógyszerészképzés köré fókuszálódik, e területen Japán legelismertebb szakembere. Fő kutatási területe a kísérletes fekély pathogenezisének és kivédhetőségének a széleskörű tanulmányozása, e területről több mint 300 cikket közölt angol nyelven és több mint 70-et japánul. Az egyik cikke („K. Takagi and S. Okabe: Simple method for producing stress uclers in the rat") elérte a klasszikus citációt, azaz több mint 500 alkalommal idézték. Számos tudományos társaság tajga. Ezek: Japan Pharmaceutical Association, Japan Pharmacology Association, Internacional Conferece on Ulcer Research (Standing Commettee tag), American Gastroenterological Association). Öt nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Különböző kitüntetések birtokosa: Outstanding Research Award for the Japan Histamine Receptro Association (1994), Research Award from Japan Experimental Ulcert Research Association (1991), Presentation of Silver Medal from the School of Medicine, Jagiellonian University, Krakkó (1999).

Okabe professzor az International Conference on Ulcer Research Standing Committeenek alap tó tagja. Jelentős segítséget adott abban, hogy egyetemünk Ph.D. hallgatói sikeres tanulmányutakat tegyenek a Kyotói Egyetemen.

 

Oláh György | Természettudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora: 2001. május 25.
 

Dr. Oláh György

Oláh György 1927. május 22-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban végezte. Ezután a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult kémiát. 1949-ben doktorált ugyanitt. Az ezt követő években az egyetemen tanított. A szerves kémia legrangosabb magyarországi professzorának, Zemplén Gézának kutatási asszisztense lett. Az 50-es években publikálni kezdett, már első tanulmányai nemzetközi érdeklődést váltottak ki. 1954-1956 között a szerves kémia tanszék vezetője, és az MTA újonnan létrehozott Központi Kémiai Kutatóintézetének társigazgatója lett.

Az 1956-os forradalom után családjával együtt elhagyta Magyarországot. Előbb Londonban éltek, majd a család Kanadába költözött. Itt Oláh a Dow Chemical-nél dolgozott 1964-1965 között. 1965-ben az Amerikai Egyesült Államokban, Clevelandban kapott munkát, a Case Western Reserve University-n. 1971-től amerikai állampolgár lett. 1977-től Kalifornia államban él, ahol a Dél-Kaliforniai Egyetemen tanít. Még 1977-ben kinevezték az egyetem Szénhidrogénkutató Intézetének tudományos igazgatójává. 1991 óta a Los Angeles-i Loker Szénhidrogénkutató Intézet igazgatója.

A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben választotta tiszteletbeli tagjává. Oláh György folyamatosan tartotta a kapcsolatot a magyarországi kutatókkal.

Legjelentősebb eredményét a karbokatinok kutatásával érte el, e területen végzett munkájáért a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazta. A Nobel díj mellett számos más szakmai kitüntetés tulajdonosa. 2001-ben kapta meg a Corvin-lánc kitüntetést, 2002-ben a Bolyai-díjat. 2005-ben ítélték oda neki a Priestley Medal-t az Amerikai Kémiai Társaság legnagyobb kitüntetését.

Egyetemünk mély megrendelüléssel fogadta a hírt, miszerint Oláh György professzor úr 2017. március 8-án elhunyt.

 

David De Wied | Általános Orvostudományi Kar | 2001
Friedrich C. Luft | Általános Orvostudományi Kar | 2001
Hans-Georg Lössl | Természettudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora: 2001. március 13.
 

Dr. Hans-Georg Lössl

Hans-Georg Lössl egy német teológus fiaként született. Apját követve a heidelbergi, göttingeni és mainzi egyetemeken tanult evangélikus teológiát, történelmet és pszichológiát. A doktorátusa után, ami a „Pfalzi uniós egyház első katekizmusáról 1821-1853" szólt, ifjúsági papként kezdett el dolgozni Pfalzban.

1980-tól a speyer-i egyházkerület dékánjaként tevékenykedett, amelyet azonban 1990-ben elhagyott, mert azt túl kevéssé reformbarátnak tartotta. Már a nyolcvanas évek elejétől áthelyezte a szakmai tevékenységének súlypontját Münchenbe. 1981-ben a Müncheni Népfőiskola igazgatója lett. Ebben a pozíciójában átalakította a közhasznú egyesületet közhasznú kft.-vé (mai magyar nyelven non-profit kft). A felnőttképzési szervezetek képviselőjeként a bajor rádió tanácsában is helyet foglalt 1984-1994 között, majd 2001-től a bajor egyetemeket és főiskolákat képviseli ugyanebben a tanácsban.

1994-ben feladta pozícióját a népfőiskola vezetésében, de tag maradt a felügyelőbizottságban, valamint a kuratórium elnöke is ő maradt. A müncheni Katonai Egyetemen Rudolf Avenhaus helyét vette át az Elnöki Hivatalban. 2005-ben vonult nyugdíjba.

2007 február elsején a szövetségi érdemkereszt első fokozatával tüntették ki az érdemeiért, amit a Müncheni Népfőiskola megújításában , valamint a interdiszciplináris és nemzetközi képzés sikeres implementáláséért a Müncheni Katonai Egyetemen tett.

Dr. Lössl professzor a bambergi Otto Friedrich Egyetem, valamint a Landshuti Főiskola tanácsának elnöke is.

 

Jerzy Wyrozumski | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2001
Luciano Martini | Általános Orvostudományi Kar | 2001
Mirko Pak | Természettudományi Kar | 2001

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora: 2001. március 13.
 

Dr. Mirko Pak

Mirko Pak 1961-ben szerezte meg diplomáját a Ljubjanai Egyetemen, majd 1965-ben, ugyanezen intézményben szerzett PhD minősítést. A diploma megszerzése után A Ljubjanai Egyetem oktatója, 1988-ban professzora. Regionális földrajzi Európa és városi földrajz tantárgyakat tanít. Vendégtanárként megfordult Amsterdamban, Münchenben Frankfutban, Varsóban és Bécsben is.

A német Heidelberg Egyetemen a népesség ellátásának átalakulását vizsgálta a vidéki területeken, főként társadalmi-gazdasági szerkezet átalakulására fókuszálva. Több mint 100 tudományos közleménye (ezek közül több mint 25 külföldön is) és 50 tudományos cikke jelent meg.

1985-től a Works Department of Geography FF vezetője lesz. 1989-1991 között a Jugoszláviai Földrajzi Társaság elnöke.

 

Robert Morris | Általános Orvostudományi Kar | 2001
Fekete Jenő György | Műszaki és Informatikai Kar | 2001

2000

David De Wied | Egészségtudományi Kar, Általános Orvostudmányi Kar | 2000

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának és Általános Orvostudmányi Karának díszdoktora: 2000. december 21.

 

David De Wied 1925-ben született Deventerben, Hollandiában. 1952-ben szerezte gyógyszertanból PhD. fokozatát, 1955-ben orvos-doktori címét. 1963-tól 1990-ig az Utrechti egyetem Rudolf Magnus Intézetének igazgatója, majd emeritus professzora. 1981-84 között a Holland Királyi Tudományos Akadémia elnöke. Megalapította és főszerkesztőként vezette az Europien Journal Pharmancology című nemzetközi tudományos folyóiratot.

David De Wied kiváló tudós, akinek könyvei és publikációi jól ismertek szerte a világban. Az idegműködés és a hormonális szabályozás kapcsolatának több évtizedes, sokoldalú elemzése kapcsán Európa egyik legeredményesebb orvostudományi kutatóintézetét építette fel és vezette több évtizeden keresztül. Nemzetközileg is kiemelkedő kutatási és kutatásszervezési tevékenysége kapcsán számos nagy presztízsű egyetem adományozott számára díszdoktor címet (University of Torontó, Univesity of Messina, University of Liege, University of Chicaga, University of New York, University of Catania, University of Rome), illetve számos nagy presztízsű tudományos kitüntetést (Holland Királyi Shell Díj, holland lovagi cím, a Német Köztársaság Nagykeresztje, Albert Einstein Díj, Holland Becsületrend, stb.) kapott.

Tudományos Karrierje során kitüntetett figyelmet fordított a magyar tudományos élet iránt, több, mint 15 magyar kutatónak biztosított kutatási és továbbképzési lehetőséget az általa vezetett intézetben.

Hosszú évtizedes tudományos kapcsolat fűzi össze az Egészségügyi Kar több oktatójával, melynek eredményeképpen közel 20 közös tudományos dolgozat, könyvfejezet került publikációra.

 

Jezry Wyrozumski | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2000

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2000. december 21.
 

Dr. Jezry Wyrozumski

Dr. Jezry Wyrozumski a Krakkói Jagelló Egyetem professzora 1930-ban született. Egyetemi tevékenysége mindvégig a Jagelló egyetemhez kötötte. Itt végezte egyetemi tanulmányait is, majd 1955 óta folyamatosan az egyetem oktatója. 1977-től a Középkori Lengyel Történeti Tanszék vezetője, közben 1977-1981 között a Történeti Intézet igazgatója, 1981-1987 között a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 1987-1990 között rektorhelyettese volt. Fontos szerepet játszott a régi történeti tradícióval rendelkező krakkói Lengyel Akadémia (PAU) újjászervezésében, amelynek 1994 óta a vezetője. 2000-ben a Jagelló Egyetem professor emeritusa lett.

Wyrozumski professzor a középkori lengyel történelem Európa szerte ismert és elismert szaktekintélye. Szakmai tevékenységét (1955-ig) bemutatja az a közel hatszáz oldalas kötet, amelyet 65. születésnapja tiszteletére állítottak össze tanítványai, hazai és külföldi kollégái.

Wyrozumski professzor az 1980-as évek óta dékánként és rektorhelyettesként támogatta a pécsi egyetemmel (akkor Janus Pannonius Tudományegyetem) kötött szerződés létrejöttét. Az 1980-as évek óta több pécsi diák és kolléga szakmai tevékenységét segítette Krakkóban. A segítség nemcsak szakmai konzultációkat, hanem publikálási lehetőség megteremtését és konferencia meghívásokat is jelentett. Wyrozumski professzor több alkalommal járt Pécsett, hallgatóknak tartott előadásain túl több konferenciákon is vállalt előadást. A PAU elnökeként könyvtárunkat tekintélyes állománnyal gyarapította.

 

1999

Kapolyi László | Természettudományi Kar | 1999

A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem díszdoktora: 1999. december 22.
 

Dr. Kapolyi László

Kapolyi László 1932-ben született Újpesten. Alap és Középfokú tanulmányait ugyanitt végzi el, majd egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatja, ahol 1955-ben szerkezetépítő mérnöki oklevelet szerez. Egyetemi évei alatt a Vasútépítő Vállalatnál dolgozik. Tanulmányait folytatva 1957-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen bányamérnöki majd 1961-ben a budapesti Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen ipar közgazdászi oklevelet szerez. Karrierje a Földalatti Vasútépítő Vállalat után a Tatabányai Szénbányánál folytatódik, ahol kezdetben beosztott mérnökként, majd üzemvezető főmérnökként, később főosztályvezetőként tevékenykedik. 1967-ben a Műszaki Tudományok Kandidátusa, majd nyolc évvel később a Műszaki Tudományok doktora lesz. 1980-tól a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora.

Politikai pályafutása 1968-ban kezdődik, amikor belépett az MSZMP-be. A Nehézipari Minisztériumba 1976-ban nevezik ki miniszterhelyettesnek, majd 1981 és 1983 között az Ipari Minisztérium energetikai államtitkára. Ezt követően 1987-ig a Lázár-, majd a Grósz-kormány ipari minisztere. 1985 és 1988 között az MSZMP Központi Bizottságának tajga, később a Minisztertanács energiapolitikai kormánybiztosa. A rendszerváltozás évében alapító tagja, egyben ügyvezető igazgatója az azóta is működő System Consulting Kft-nek.

Politikai karrierje 1994-ben éri el csúcsát, amikor a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke lesz.

Főbb kutatási területei: kőzetmechanika, ásványvagyon-, nyersanyag-, és energiagazdálkodás, rendszerelmélet, energiapolitika, gazdaságpolitika. Tudományos munkássága alapján 1980-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, majd 1985-ben rendes tagjává választja. A Janus Pannonius Tudományegyetem mellett számos más intézmény fogadja díszdoktorává, így 1975-ben a Krakkói Bányász-Kohász Akadémia,1988-ban a Moszkvai Bányászati Egyetem, 1994-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem.

 

Heribert Hinzen | 1999

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének díszdoktora: 1999. november 18.
 

Dr. Heribert Hinzen

Heribert Hinzen 1947 november 8-án született Németországban. Alap és középfokú iskoláit Mettmannban végezte.  1973-ban a Bonni Egyetemen szerez tanári diplomát. 1974-től a Hedelbergi Egyetem doktori iskolájában tanul, ahol 1978-ban tudományos doktori minősítést szerez. Első munkahelye egy szakmai továbbképző intézet Bonnban, ahol részmunkaidős tanárként tevékenykedik. A felnőttoktatás a továbbiakban is meghatározza karrierje fő csapásirányát. Több felnőttoktatási intézményben és képző központban megfordul, mire 1977-ben a Német Felnőttoktatási Egyesületnél kap állást, mint projekt koordinátor. Ez jó ugródeszkának bizonyul, ugyanis egy évvel később már a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézetének (IIZ/DVV) megbízott igazgatója. Jelenleg is az IIZ/DVV-nél tevékenykedik, igaz több feladatkörben is van alkalma bizonyítani. A Nemzetközi Együttműködések Intézetének igazgatói széke után a Budapesti Projekt iroda igazgatója.

Emellett világszerte több egyetem vendégoktatója és vendégkutatója. Magyarországon több ízben is megfordul Budapesten, Debrecenben és Pécsett. Sőt, Tanzániában, Japánban Tájföldön, Törökországban, Bulgáriában és Romániában is végez oktató-kutató munkát.

Nemzetközi tudományos munkásságát díjak, kitüntetések sora övezi. Többek között 1999-ben megkapja a Pro Cultura Hungarica díjat a magyar nemzet és más nemzetek művelődési kapcsolatainak gazdagításában szerzett érdemeiért, majd 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia Andragógiai Bizottsága tiszteletbeli tagjává fogadja.

Számos könyve és publikációja között több magyar vonatkozásút is találunk, melyet előszeretettel használnak a felsőoktatásban. Ezekben a kötetekben olyan magyar oktatókkal dolgozik együtt, mint Koltai Dénes, Horváth Mária vagy Németh Balázs.

 

Norbert F. Elbert | Közgazdaságtudományi Kar | 1999

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 1999. november 18.
 

Dr. Norbert F. Elbert

Norbert F. Elbert a tengerentúlon született. Alapképzésben és mesterképzésben a Lousville-i Egyetemen vesz részt. Doktori címét a Kentucky Egyetemen szerzi meg. Szakterületei közé tartozik a humán erőforrás vezetés, a nemzetközi csoportok és nemzetközi management. Először a Saginaw Valley állam egyetemén dolgozik, ahol a H.R. tanszék igazgatója. Ez után kerül az Eastern Kentucky Egyetemre, ahol a Menedzsment, Marketing és Kommunikációs Tanszék vezetésével bízzák meg.

Magyarországon 1991-ben jár először. A Fulbright ösztöndíj révén ismeri meg a budapesti International Management Center-t és a Pécsi Tudományegyetemet. Pécsi ismerettsége Karoliny Zsuzsával Farkas Ferenccel és Poór Józseffel egy gyümölcsöző partnerkapcsolat lehetőségével kecsegtet. Így egy közös Emberi Erőforrás Menedzsment projekt után 2001-ben részt vesz a pécsi Menedzsment Konferencián is.

Magyarországon kívül számos más Európai országban végez oktató-kutató munkát. Így bejárja Csehországot, Szlovákiát és Romániát is. Habár, oktatott már Ázsiában, Tajvanban és Kínában is, szíve mégis Kelet-Európába húzza, ahol a legtöbb szakmai és baráti szálat Magyarországon sikerül kialakítania.

Fő kutatási területe a nemzetközi csoportok, beleértve az idő- és térbeli korlátokat kiküszöbölő modern virtuális csoportok működését is.

 

1998

A. Aynsley-Green | Általános Orvostudományi Kar | 1998
Perneczky Géza | 1998
Takeshi Tabira | Általános Orvostudományi Kar | 1998
Wayne L. Hubbell | Általános Orvostudományi Kar | 1998
Jakucs László | Természettudományi Kar | 1998
Gernot Kocher | 1998
Georg Brunner | Állam- és Jogtudományi Kar | 1998
Herczegh Géza | Állam- és Jogtudományi Kar | 1998
Mádl Ferenc | Állam- és Jogtudományi Kar | 1998
Walter H. Rechberger | Állam- és Jogtudományi Kar | 1998
Nádori László | Természettudományi Kar | 1998
Paul Witkovszky | 1998
V. G. Kosztomarov | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1998

1997

Mete A. Sozen | Műszaki és Informatikai Kar | 1997
Gérard Chaouat | Általános Orvostudományi Kar | 1997
Hanspeter Pfandert | Általános Orvostudományi Kar | 1997
Ivan Lee Cameron | Általános Orvostudományi Kar | 1997
Kim D. Rainsford | Általános Orvostudományi Kar | 1997
Jörg Maier | 1997
Gallieno Denardo | 1997
Marc Quaghebeur | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1997

1996

Arimura Akira | Általános Orvostudományi Kar | 1996
Donhoffer Szilárd | Általános Orvostudományi Kar | 1996
Gopal Krishan | Természettudományi Kar | 1996
Karl Heinz Indlekofer | Természettudományi Kar | 1996
Ferenczi István | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1996
Janet O. Trotter | 1996
Wolfgang Fechner | Műszaki és Informatikai Kar | 1996

1995

Carlton F. Hazlewood | Általános Orvostudományi Kar | 1995
Shaul G. Massry | Általános Orvostudományi Kar | 1995
Berend Iván | 1995
Berend T. Iván | 1995
Francis J. Aguilar | 1995

1994

Fejtő Ferenc | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1994
Dieter Lutz | Általános Orvostudományi Kar | 1994
Gilbert N. Ling | Általános Orvostudományi Kar | 1994
H. W. Kreysel | Általános Orvostudományi Kar | 1994
Halmágyi Miklós | Általános Orvostudományi Kar | 1994
Yvette Taché | Általános Orvostudományi Kar | 1994
Bécsy Tamás | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1994
Hans Lenk | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1994
Halasi-Kun György | 1994
Zólyomi Bálint | 1994

1993

Jacques Derrida | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1993
Berde Botond | Általános Orvostudományi Kar | 1993
Kibédi Varga Áron | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1993

1992

Erik Larsen | 1992
Yves Bridel | 1992
Alföldy Géza | 1992
Habsburg Ottó | Általános Orvostudományi Kar | 1992

1991

Nyitrai Ferencné | 1991
A. Kümpers-Greve | 1991
Martos Béla | 1991
Nemény Vilmos | 1991
Szabó Kálmán | 1991
Petőfi S. János | 1991

1990

Nils G. Kock | Általános Orvostudományi Kar | 1990
Hans-Rudolf Wiedermann | Általános Orvostudományi Kar | 1990
Paul A. Srere | Általános Orvostudományi Kar | 1990
Szabó Sándor | Általános Orvostudományi Kar | 1990
Väinö Kaukonen | 1990
H. Pfeiffer | Általános Orvostudományi Kar | 1990

1989

Kulcsár Kálmán | Állam- és Jogtudományi Kar | 1989
Szamel Lajos | Állam- és Jogtudományi Kar | 1989
Ny. V. Karlov | 1989
E. Roy John | Általános Orvostudományi Kar | 1989
Lothar Späth | 1989

1988

Gerhard Haney | Állam- és Jogtudományi Kar | 1988
Gerhard Hoffmann | Állam- és Jogtudományi Kar | 1988
Harro Otto | Állam- és Jogtudományi Kar | 1988

1986

A. V. Schally | Általános Orvostudományi Kar | 1986

1985

Kárpáti Tibor | 1985
M. Goldstein | Általános Orvostudományi Kar | 1985
W. Frommhold | Általános Orvostudományi Kar | 1985

1984

T. Vanha-Pertulla | Általános Orvostudományi Kar | 1984

1981

Wilhelm Weber | 1981

1980

Ernst Jenő | Általános Orvostudományi Kar | 1980
Szentágothai János | Általános Orvostudományi Kar | 1980

1979

F. Linen | Általános Orvostudományi Kar | 1979
D. D. Venediktov | Általános Orvostudományi Kar | 1979

1978

Kelemen György | Általános Orvostudományi Kar | 1978

1975

J. C. Kendrew | Általános Orvostudományi Kar | 1975

1974

M. V. Danilenko | Általános Orvostudományi Kar | 1974

1973

Adam Vetulani | 1973

1972

Alain M. Monnier | Általános Orvostudományi Kar | 1972
G. M. Frank | Általános Orvostudományi Kar | 1972

1971

Nils Alwall | Általános Orvostudományi Kar | 1971
Zechmeister László | Általános Orvostudományi Kar | 1971

1969

August Sundermann | 1969

1967

Erwin Melichar | 1967
Jacques Dehaussy | 1967
Kasimierz Opalek | 1967

1962

Kauser Lipót | 1962

1941

Fischer Béla | 1941

1938

Fabinyi Tihamér | 1938

1937

Kornis Gyula | 1937
Báró Korányi Sándor | 1937

1935

Hóman Bálint | 1935

1934

Stange Károly | 1934
Bancsó Antal | 1934
Csikesz Sándor | 1934
Kiss István | 1934
Mayer Endre | 1934
Pröhle Henrik | 1934

1933

Frederik Llewellyn-Jones | 1933

1930

Becker Károly Henrik | 1930

1929

Kapi Béla | 1929
Raffay Sándor | 1929
Ravasz László | 1929
Schneller István | 1929
Báró Prónay Dezső | 1929
Báró Radvánszky Albert | 1929
Geduly Henrik | 1929
Kiss Ferenc | 1929
Lord H. S. Harmsworth | 1929
D. Ihmels Lajos | 1929
D. Rendtroff Ferenc | 1929
Náthán Söderdlom | 1929

1928

Peter Fedele | 1928

1927

Báró Kornfeld Móric | 1927
Keresztes-Fischer Ferenc | 1927
Nendtvich Andor | 1927

1925

Gróf Klebelsberg Kuno | 1925

1921

Gróf Apponyi Albert. | 1921

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!