A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló nyilatkozat

A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelvet (irányelv) támogató nyilatkozat

Az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak elleneznie kell az „Élveboncolás felszámolása” civil kezdeményezést, amely az irányelv hatályon kívül helyezését és az állatkísérletek betiltását célozza. Az irányelv alapvető fontosságú ahhoz, hogy az állatjóléti normák továbbfejlesztése mellett tovább folytatódhasson az állatok felhasználásával végzett szükséges kutatás.

Összefoglalás: az állatok alkalmazása a kutatások során jelentős áttörést tett lehetővé az orvostudományban, ami átformálta az emberi és az állati egészséget. Támogatjuk állatok alkalmazását kutatásokban, amennyiben alternatív megoldások nem állnak rendelkezésre, ahol az egészséget érintő potenciális előnyök meghatározóak, és amikor az elfogadható etikai és jóléti normák teljesíthetők. Az irányelv továbbfejlesztette az állati jólétre vonatkozó normákat és az EU egészében bevezette a tökéletesítés, helyettesítés és csökkentés koncepcióit („3R”, a refinement, replacement és reduction angol szavak kezdőbetűiből), miközben biztosította, hogy Európa világviszonylatban továbbra is vezető helyet töltsön be az orvosbiológiai-kutatásokban. Az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak elleneznie kell az „Élveboncolás felszámolása” civil kezdeményezést, miután az irányelv hatályon kívül helyezése jelentős visszalépést jelentene mind az állati jólétet illetően az EU-ban, mind Európa vezető szerepét tekintve az emberi és állati egészség továbbfejlesztésében.

Az állatok felhasználásával végzett kísérletek jelentős előrelépést tettek lehetővé a biológia megértésében és hozzájárultak a humán- és állatorvosi gyakorlatban napjainkban alkalmazott csaknem valamennyi fajta kezelés továbbfejlesztéséhez. Az állatokon végzett kutatások továbbra is szükségesek az emberi és állati egészség és a betegségek megértéséhez, és világszerte a betegek javát szolgáló kezelések kidolgozásához és tökéletesítéséhez.

Az irányelv értelmében állatok akkor használhatók fel a kutatásokban, ha a potenciális orvosi, állatorvosi és tudományos előnyök meghatározóak és semmilyen más működőképes alternatív módszer nem érhető el. Az EU-ban 2009-ben betiltották állatok alkalmazását kozmetikai termékek tesztelésére és 2013-ban teljesen megtiltották az állatokon tesztelt kozmetikumoknak az EU-n kívüli országokból történő behozatalát és értékesítését.

Ahhoz, hogy az állatok alkalmazásával végzett kísérletek egyszerre legyenek etikusak és tudományosan megalapozottak, magas állatjóléti normákat kell teljesíteniük, és az irányelv végrehajtása kulcsfontosságú e normák következetes elérésében az EU egészében. Fontos, hogy az irányelv, amelyet az állatjóléti csoportokkal, tudósokkal és állattartó szakemberekkel folytatott konzultációk alapján dolgoztak ki, három követelményt („3R”) épít be az EU jogrendszerébe, amelyeket figyelembe kell venni az állatok kutatásokban történő alkalmazásakor. E követelmények („3R”) a következők:

Helyettesítés – módszerek az állatok alkalmazásának elkerülésére vagy helyettesítésére;

Csökkentés – módszerek a kísérletekben alkalmazandó állatok számának minimálisra csökkentésére;

Tökéletesítés – módszerek az állatok szenvedésének minimálisra csökkentésére és az állatjólét javítására.

További fejlődést kell elérni alternatív módszerek, például humán sejtmodellek vagy a számítógépes modellezés használatában az állatok kutatásokban való alkalmazása helyett, és a biotudományoknak folyamatosan elő kell mozdítaniuk ezt a fejlődést. Az alternatív módszerek azonban jelenleg nem tudják teljes mértékben helyettesíteni az állatok alkalmazását. Számos betegség esetén, beleértve az olyan komplex állapotokat, mint a rák, a szívbetegség és a diabétesz, amelyek több szervet is érintenek, meg kell értenünk, hogy milyen kölcsönhatások lépnek fel a szervezet egészében, ami azt jelenti, hogy alapvető fontosságú egész állatok alkalmazása a kutatásokban.

Felhívjuk az Európai Parlamentet és a Bizottságot, hogy ismételten erősítsék meg elkötelezettségüket az irányelv mellett. Az ettől való minden visszalépés aláásná az állatjólétet és veszélyeztetné az állatok alkalmazásával végzett kutatások magas minőségét. E kutatások kritikusak az emberi és állati egészség előbbre vitelét illetően az EU-ban és globálisan, valamint Európa vezető szerepének megőrzését tekintve ebben az erőfeszítésben.

A nyilatkozat a Laborállat-tudományi Társaság honlapján jelent meg 2015.04.04-én