Állatkísérleti kurzus

kurzus1

kurzus2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurzus3

 

 

Tisztelt Kollégák!
 
Angol nyelvű kurzust tart 2023-ban a Semmelweis Egyetem, további információk az alábbi linken:
https://semmelweis.hu/allatjoleti-bizottsag/oktatas/ 

A PTE MÁB kurzusának várható kezdete: 2023.10.02

A kurzus előadásai minden MÁB végzettséggel rendelkező kollégának látogathatóak.


 Tisztelt Kollégák!
 

A Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB) „Állatkísérletek elmélete és gyakorlata” „A1” „A2” és „B” szinten, az ÁTET által jóváhagyott tanfolyamot indít, melynek elvégzését a hatályos jogszabály rendeli el (40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről). 

A PTE alkalmazottai és hallgatói számára a 2023-es évben lehetőség van a képzés tandíjmentes elvégzésére. Nem PTE-s alkalmazottak és hallgatók számára a kurzus díja „B” szinten 120.000 Ft, „A2” szinteken 60.000 Ft. A Kormány 40/2013. számú állatkísérletekről szóló rendelete előírja, hogy az állatkísérletben résztvevő személyzetnek megfelelő képzésben kell részesülnie, és a rendelet 5. melléklete részletesen tartalmazza az oktatási és képzési minimum követelményeket is. A képzés általános feladata az állatkísérletek végzéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása minden olyan, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező személy számára, aki tudományos igényű, állatok fölhasználására épülő kísérletes munkát végez. 
A képzés elvégzését a hatóság rendszeresen ellenőrzi.

A kormányrendelet ide vonatkozó főbb részletei:

A 40/2013 Korm. rendelet 35§ (2) szerint: A személyzetnek megfelelő képzésben és oktatáson kell részt vennie az

alábbi tevékenységek bármelyikének végzését megelőzően:

a) állat gondozása; b) állaton végzett kísérlet; c) kísérlet és projekt megtervezése; d) állat leölése.

A kormányrendelet teljes szövege itt található:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300040.KOR

 

A képzés szintjei:

Ø  „A1” szint (20 óra elmélet) Állatok gondozásához szükséges (állatgondozók számára)

Ø  „A2” szint (20 óra elmélet + 20 óra gyakorlat) Állatokon végzett kísérletezéshez szükséges (technikusok, laboránsok TDK-sok számára)

Ø  „B” szint (60 óra elmélet + 20 óra gyakorlat) Kísérlet és projekt tervezéséhez/vezetéséhez szükséges (PhD hallgatók, oktatók/kutatók) számára

 

A képzés ideje:

Az elméleti képzés: 2023.10.02-2023.10.10

A gyakorlati képzés: 2023.10.19-20, 2023.10.26-27

A képzést az idei évben jelenléti elméleti órákkal és jelenléti gyakorlati képzésben tervezzük megtartani.

 

Egyéb:

Az előadásokról és gyakorlatokról is 15% hiányzás a megengedett. A jelenlétet minden modulon regisztráljuk. 

Sikeres vizsga esetén kétnyelvű Bizonyítványt állítunk ki (magyar, angol).

 

A képzésre való jelentkezés módja:

Jelentkezni az alábbi linken található jelentkezési lap kitöltésével lehet:

https://forms.office.com/e/kjrMFafcGf

jelentkezési határidő: 2023.09.27

Kérünk mindenkit, hogy az intézetükben/kutatócsoportjukban dolgozó, és a kurzus elvégzésében érintett kollégákkal tudassák a képzés idejét.

A képzés részleteiről (órabeosztás, előadások helye) a jelentkezés után küldünk tájékoztatást.

Kérdéseikkel forduljanak a kurzus szervezőihez az alábbi email címeken:

ptemabkurzus@gmail.com, mab@pte.hu

A kurzus elméleti része írásbeli tesztvizsgával zárul. A felkészülési anyagot az elhangzott előadások diasorai biztosítják, melyeket jelen oldalon mellékletként teszünk elérhetővé. Az anyagok csak bejelentkezett egyetemi polgárok számára elérhetőek.
 

A kurzus szervezőinek nevében:
 

Tisztelettel:
Dr. Hernádi István
egyetemi docens
a PTE MÁB elnöke
hernadi@ttk.pte.hu

A védett tartalmak elérése bejelentkezéshez kötött. Belépés egyetemi polgárok számára

Védett melléklet