Engedélyezési eljárások

FONTOS!

Hatósági utasításra az állatkísérlet végzésére irányuló kérelmek formanyomatatványai 2023.01.01-től megváltoztak!

Felhívjük továbbá a figyelmüket, hogy 2021.01.21-től minden kérvény részét kell, hogy képezze a nem szakmai összefoglaló (PTE_MAB_NTS_melleklet), enélkül kérvényt nem tudunk befogadni!

Állatkísérlet végzésére szóló engedély iránti kérelem

A PTE MÁB minden hónap első hetfőjén ülésezik (részletesen lásd lejjebb).
Az ülésen tárgyalt kérvények beérkezésének határideje a bizottsági ülések időpontjai alatt találhatóak (lásd lap alján).
Kérjük, hogy a beküldött engedély iránti kérelmeket PDF formátumban, elektronikus aláírással ellátva beküldeni, a file mérete maximálisan 2 MB legyen.

 

Benyújtandó dokumentumok:

Új kérvény esetén:

Abban az esetben, ha még ebben a témában a kérelmező nem adott be kérvényt.

1. Kérvény

2. NTS melléklet

 

Módosító kérvény esetén:

Abban az esetben, ha van egy érvényben lévő kérvény és annak valamelyik részében módosítást szeretne eszközölni a kérvényező. Pl.: kutatásvezető személye, altatás módja, beavatkozás módja stb.

1. Kérvény

2. NTS melléklet (amely tartalmazza az eredeti kérvény részleteit, és a módosítás részleteit is)

 

Hosszabbító kérvény esetén:

Legalább a kérvény lejárta előtt 60 nappal kell beadni (60 nap az ÁTET-hez való beérkezéstől számít), abban az esetben, ha a kérvényben leírtakat a kérvény érvénye alatt (pl. 5 év) nem sikerült teljesíteni, de a kérvény fő tartalmi elemeiben változás nem következett be!

1. Kérvény

2. NTS melléklet

3. Eredeti kérvény

 

Megújító kérvény esetén:

Még érvényben lévő kérvény esetén lehet benyújtani (a kérvénynek érvényben kell még lennie amikor a megújítási kérvény az ÁTET-hez beérkezik), úgy kell beadni, mint egy új kérvényt (de van külön sablon rá) azzal a kiegészítéssel, hogy a 9-es pontban fel kell tüntetni, hogy az eredeti kérvény alatt milyen eredmények születtek, miért szeretné a kérelmező folytatni, stb, illetve a kérvényezéskor lehet jelezni, ha az eredeti kérvényhez képest bármilyen változást szeretnének eszközölni.

1. Kérvény

2. NTS melléklet

3. Eredeti kérvény

Abban az esetben ha a kérvény elutasításra került a MÁB által:
1. Javított kérvény nem kiemelt változata
2. Javított kérvény sárgával kiemelt változata, amelyben a kérvényező sárgával kiemeli a megváltoztatott/javított részeket 
3. NTS melléklet nem kiemelt változata
4. Az NTS-ben javított részeket, kérjük egy mellékletben feltölteni külön jelölve mi került javításra. 

 

ÁTET bírálat utáni hiánypótlás esetén:

1. Kérjük az ÁTET által kért változtatásokat elvégezni adott esetben mind a kérvényben, mind az NTS-ben,
2. A hiánypótláshoz kérünk csatolni egy kísérőlevelet amelyben a kérelmező válaszol az ÁTET esetlegesen feltett kérdéseire,
3. Kérjük a hiánypótlást mindig a készhezvételtől számított 5 napon belül (nem munkanap!!), vagy az emailben megadott határidőig benyújtani,
4. Kérjük a hiánypótlást mind a MÁB (mab@pte.hu), mind a Baranya Megyei Kormányhivatal (allategeszsegugy@baranya.gov.hu) számára megküldeni.

 

 

Tisztelt Kollégák!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2018. május 1-től a beadandó kérvényekhez használt formanyomtatvány megváltozik, és innentől csak a csatolt formátumban benyújtott kérvényeket áll módunkban befogadni.

Valamint szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a módosítás iránti kérelmekhez külön formanyomtatvány található a honlapon.

Az elmúlt időszakban a beadott állatkísérletes kérvényekben a megírás technikája miatt sok visszatérő hibát találtunk. Ezért, a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság nevében, kérjük, hogy a jövőben különösen körültekintően készítsék el az állatkísérletes kérvényeket.

A beadott kérvények, az Önök és a mi aláírásunkkal, a MÁB-hoz benyújtott formában kerülnek továbbításra a megyei Kormányhivatal, majd az országos hivatalok (NÉBIH, ÁTET) felé. Ezért a kérvények gyakorlatilag “bizonyítványok” rólunk: az Egyetemről, a MÁB-ról és az állatkísérletet végzőkről is.

Az alábbi szempontokat a Kormányhivatal különösen szigorúan veszi, és több, egyébként jól megírt kérvény ezek nem teljesítése miatt nem küldhető tovább, ami feleslegesen késlelteti az engedélyezési folyamatot. Ezért:

1) Kérjük, tartsák be a helyesírási szabályokat, ill. a szövegszerkesztésre is ügyeljenek (betűtípusok, bekezdések egységes formázása). Kérjük, hogy használjanak helyesírás ellenőrző opciót.

2) Kérjük, hogy a kérvény 9. pontjában a személyi megfelelőségnél tüntessék fel a kísérletezők legmagasabb iskolai végzettségét, és a bizonyítvány számait is. Ugyanitt: nem kell feltüntetni az elvégzett kurzus akkreditációs számát.

3) Kérjük, hogy a nem szakmai összefoglalót (NTS) körültekintően fogalmazzák meg, mert ez kerül ki a NÉBIH honlapjára és erre kommentelnek az érdekeltek, ill. az állatvédők, vagyis ez a kérvény publikus része. Fontos, hogy az NTS az új excel formátumban érkezzen be, aláírás nélkül. 

4) A kérvényben kérjük, hogy ne hivatkozzanak különböző törvényekre és szabályokra felsorolásszerűen, csak az adott konkrét szempontoknál tegyenek ilyet, ha feltétlenül szükségesnek érzik.

5) Az állattartással kapcsolatban pontosan kell leírni az állatházi környezeti paramétereket, az állatok tartásának feltételeit, táplálásukat, tisztításukat.

6) Fel kell tüntetni a tápok összetételét. Meg kell említeni a környezetgazdagítás módját és a mikrobiológiai monitoring rendszer működését

7) Nem elégséges a “törvény szerint végezzük” megfogalmazás egyik pont alatt sem.

8) A kérvényeket kizárólag (nem szkennelt!) PDF-ként mentett dokumentum file formájában, és csak képként beillesztett aláírásokkal ellátva továbbítja a MÁB a Kormányhivatal, a NÉBIH felé. Ezért a Word (doc, docx) formátumban beküldött és/vagy a kérvényező aláírását nem tartalmazó kérvényeket a MÁB nem fogadja be.

Előre is köszönjük mindenkinek a fentiek figyelembe vételét az ügymenetek felgyorsítása végett.

Pécs, 2018. május 28.

A letölthető engedélykérelem csak bejelentkezett egyetemi polgárok számára látható.
Állatkísérletekhez tartozó kérvények benyújtásának felülete ITT érhető el.

Tervezett MÁB ülések 2024-ben:

2024. június 3.
(benyújtási határidő: 2024. május 24.)

2024. július 1.
(benyújtási határidő: 2024. június 21.)

2024. szeptember 2.
(benyújtási határidő: 2024. augusztus 23.)

2024. október 7.
(benyújtási határidő: 2024. szeptember 27.)

2024. november 4.
(benyújtási határidő: 2024. október 25.)

2024. december 2.
(benyújtási határidő: 2024. november 22.)

 

Tervezett MÁB ülések 2025-ben:

2025. január 6.
(benyújtási határidő: 2024. december 27.)

2025. február 3.
(benyújtási határidő: 2025. január 24.)

2025. március 3.
(benyújtási határidő: 2025. február 21.)

2025. április 7.
(benyújtási határidő: 2025. március 24.)

2025. május 5.
(benyújtási határidő: 2025. április 25.)

2025. június 2.
(benyújtási határidő: 2025. május 23.)

2025. július 7.
(benyújtási határidő: 2025. június 27.)

2025. szeptember 1.
(benyújtási határidő: 2025. augusztus 22.)

2025. október 6.
(benyújtási határidő: 2025. szeptember 26.)

2025. november 3.
(benyújtási határidő: 2025. október 24.)

2025. december 1.
(benyújtási határidő: 2025. november 21.)

A védett tartalmak elérése bejelentkezéshez kötött. Belépés egyetemi polgárok számára