Restaurátor-művész (kőszobrász specializáció)

Művészeti Kar

Restaurátor-művész (kőszobrász specializáció)

A gyakorlati oktatás során a hallgatók a rajzi, mintázási, másolat készítési feladatoktól jutnak el a különböző szobrászati és restaurátori anyagok és technológiák felhasználása és megismerése útján a komplex restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok önálló elvégzéséhez. A képzés a restaurálás elmélete és gyakorlata mellett több tudományágat, szakterületet is érint, úgy, mint alkalmazott természettudományi ismeretek, művészettörténeti ismeretek, szabadkézi rajz és ábrázolási ismeretek. A képzés része a művésztelepi gyakorlat, melyhez olyan intézmények nyújtanak együttműködési lehetőséget, mint a Janus Pannonius Múzeum, vagy a Nagyharsányi Szoborpark. A restaurátor oktatás a PTE karainak együttműködésével valósul meg, amelyek közül a TTK Fizikai Intézet számos kutatási eredménnyel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a lézerek restaurátori felhasználásában.


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
950 000 Ft

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
5

Legutóbbi ponthatár
NA: 384, NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles restaurátorművész
Képzés célja

A képzés célja restaurátorművészek képzése, akik magas szinten ismerik és alkalmazzák a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A restaurálás szakmai, művészi és etikai követelményeinek tudatában, a kulturális tárgyi örökség anyagi és eszmei valójában történő megőrzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek a specializációjuknak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Rendelkeznek a szakma gyakorlásához szükséges történeti, természettudományos ismeretekkel, etikai szemlélettel, gyakorlati készségekkel és jártassággal, valamint felelős magatartással. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges

Főbb témakörök

restaurálás (elmélet és gyakorlat), természettudományi ismeretek (specializációnak megfelelő anyagtan, fizika, kémia, analitika), művészet- és kultúrtörténeti ismeretek, szabadkézi rajz, ábrázolási ismeretek, muzeológiai és műemlékvédelmi ismeretek

Képzés helyszíne(i)
Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.
A képzés tanterve
restaurator_muvesz_tanterv_2022-09-01.pdf
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

Alkalmassági vizsga:
A restaurátor szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének felmérése otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: min. 10 db tanulmány (részben rajz, részben eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkáról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm)
 
Alkalmassági vizsga: "megfelelt"/"nem felelt meg"

Gyakorlati felvételi vizsga:
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, művészettörténeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
A felvételizők hozzanak magukkal:

 • minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
 • a rajzoláshoz ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
 • a mintázáshoz: mintázóeszközt

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
akt tárgyi környezettel, rajz
fejtanulmány, mintázás
dombormű másolás, mintázás

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
művészettörténet (írásbeli teszt)
otthoni munkák bemutatása: min. 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.) ebből lehet tanári korrektúrával készült is. Előnyt jelenthet plasztikus vagy rajzi másolat készítése, szakiránynak megfelelő anyaghasználat.
pályaalkalmassági beszélgetés: általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, hazai és nemzetközi múzeumok ismerete, tájékozottság az egyetemes művészetekben, tájékozottság a restaurátori feladatokkal kapcsolatos általános ismeretekben, logikus gondolkodásmód

Ajánlott irodalom: Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
Gyakorlati vizsga: 200 pont

A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont

 • akt tárgyi környezettel, rajz 0-25 pont
 • fejtanulmány mintázás 0-25 pont
 • dombormű másolása 0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.
 Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

 • művészettörténet (írásbeli teszt) 0-20 pont
 • otthoni munkák bemutatása 0-55 pont
 • pályaalkalmassági beszélgetés 0-55 pont

Többletpontot egyik szakon sem számolnak.

Felvételi irányszám

5

Kapcsolat

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR KÉPZŐMŰVÉSZETI INTÉZET

GYÖRGY HAJNAL intézeti menedzser

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Telefon: +36 72 501-500 / 22825 • E-mail: gyorgy.hajnal@pte.hu

Weblap: http://www.art.pte.hu

Élj a lehetőségeiddel. Keress célokat és valósítsd meg!
Egy volt MK-s hallgatónktól