Ének-zene-művésztanár, kóruskarnagy-művésztanár

Művészeti Kar

Ének-zene-művésztanár, kóruskarnagy-művésztanár

 A legmagasabb szintű ének-zene-tanár és kóruskarnagy-tanár képzés.

A részletes felvételi követelmények megtekinthetők a www.art.pte.hu és a www.felvi.hu oldalakon..


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10+2 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK: 500.000 Ft/ félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
2-6 fő

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles ének-zene- és kóruskarnagyművész-tanár
Képzés célja

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás számára

- kóruskarnagyművész-tanár szakképzettséggel a karvezetés és a kórus (énekkar),

- ének-zene művésztanár szakképzettséggel az ének-zene, az énekkar (kórus) és - alapfokú művészeti iskolában - a szolfézs szakmai tárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes művésztanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése

Képzési jellemzők

Ismeretkörök:

a) közös ismeretkörök

szolfézs és zeneelméleti ismeretek; általános zenetörténeti és magyar zenetörténeti ismeretek; akusztika; általános műveltségi ismeretek, zongora, illetve zongorakíséret.

b) a szakterületi ismeretei:

Kóruskarnagyművész-tanár: énekkari vezénylési ismeretek (vezényléstechnika, kórusvezénylés), repertoárismeret, karvezetés-módszertani ismeretek, énekkari gyakorlat, hangképzés, a zeneszerzés alapjai (ellenpont, hangszerelés), olasz szakmai nyelv.

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
enek-zene-mevesztanar_koruskarnagy-muvésztanar_2016.pdf
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »

Felvételi információk, jelentkezési feltételek
1. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

Írásbeli vizsga
Fokszámokkal megadott harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.
(Fő és mellékhármasok, domináns meg mellékhetedhangzatok és megfordításaik!)
Kétszólamú zenei idézet lejegyzése diktálás után.
(Nehézségi fok, Bartók kétszólamú egynemű karainak kétszólamú nehézségi foka alapján)
Egyszólamú 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése diktálás után.
(pl. Bartók dallamok)

Szóbeli vizsga
Klasszikus harmóniamenetek zongorázása fokszámozott basszus szólam alapján. (Az írásbeliben megadott szint szerint 3 kereszt 3 bé-ig.)
Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből.
Hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése (dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).

2. Gyakorlati vizsga

Írásbeli vizsga (max. 60 pont)
Fokszámokkal megadott harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.
(Fő és mellékhármasok, domináns meg mellékhetedhangzatok és megfordításaik!)
Kétszólamú zenei idézet lejegyzése diktálás után.
(Nehézségi fok, Bartók kétszólamú egynemű karainak kétszólamú nehézségi foka alapján)
Egyszólamú 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése diktálás után.
(pl. Bartók dallamok)

Szóbeli vizsga (szolfézs és zeneelmélet – max. 30 pont)
Klasszikus harmóniamenetek zongorázása fokszámozott basszus szólam alapján. (Az írásbeliben megadott szint szerint 3 kereszt 3 bé-ig.)
Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből.
Hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése(dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).

Kórusvezénylés (max. 50 pont)
Thomas Morley: Though Philomela lost her love
Robert Jones: Farewell, dear love
F. Mendelssohn: Die Nachtigall (Op.59.No. 4)
Kodály Zoltán: Zöld erdőben
Bartók Béla: Ne menj el

A felvételizőknek kotta nélkül szükséges ismerni és vezényelni a műveket, amelyek zongorán szólalnak meg.

Zongora (max. 20 pont)
Egy J.S. Bach mű a két, vagy háromszólamú invenciókból.
Egy klasszikus szonáta egy tétele.
Egy romantikus mű, vagy Bartók darab.

Ének (max. 20 pont)
Két, eltérő stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal, vagy népdalfeldolgozás kotta nélküli előadása.
Zongora kísérőt biztosít az egyetem, saját kísérő is lehetséges.

Népzene (max. 20 pont)
25 magyar népdal stílusos előadása és szakszerű elemzése.
A népdalokat felírva és kottáinak 2-2 példányával együtt kell leadni.

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Az elméleti-zenei alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

A gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.
A gyakorlati vizsga részeinek pontozása:
Írásbeli vizsga max. 60 pont
Szóbeli vizsga: szolfézs és zeneelmélet – max. 30 pont
Kórusvezénylés max. 50 pont
Zongora max. 20 pont
Ének max. 20 pont
Népzene max. 20 pont

Felvételi irányszám

2-6 fő

Felvételi követelmények
Pályaalkalmassági vizsga Alkalmassági vizsga Gyakorlati vizsga
Elhelyezkedési területek

Közoktatásban ének-zene-tanárként alap- és középfokon, kóruskarnagy-művészként professzionális vagy amatör kórusoknál, valamint művésztanárként művészeti szakgimnáziumban.

Hallgatóink mondták

Mit üzen a hallgatóknak?

"Használják ki a PTE által nyújtott lehetőségeket, amennyire csak tudják! Tartsák szem előtt a kulturális fejlődést."

Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu

 

 

Élvezzétek ki minden pillanatát!
Egy volt MK-s hallgatónktól