Amerikanisztika mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Amerikanisztika mesterszak

A szakra elsősorban az amerikai kultúra és irodalom legkülönbözőbb aspektusai iránt érdeklődő hallgatókat várunk, akik elhivatottságot éreznek magukban az adott területen elmélyíteni ismereteiket és kutatásokat folytatni.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
magyar nyelvű képzés NK, LK: 375.000 Ft /félév

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
5<10 fő

Legutóbbi ponthatár
NA: 81 (magyar nyelven), NK: n.i. (magyar nyelven), NA: n.i. (angol nyelven), NK: n.i. (angol nyelven), LK: n.i., LA: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles amerikanisztika szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik magas szinten, tudományos igénnyel ismerik az amerikai angol nyelvet és az Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását. Ismereteik révén alkalmasak az önálló kutatásra, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére. Szaktudásukat a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az üzleti életben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben félévenként hatszor két nap (hétfő-kedd)

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 féléves angol nyelv és kultúra tanára mesterképzés


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  A  PTE-BTK  DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program


EGYÉB KÉPZÉS

Angol-magyar bölcsészettudományi szakirányú továbbképzési szak

Főbb témakörök

Az észak-amerikai irodalom, kultúra, történelem és kutatásmódszertani alapismeretek legalább 10-25 kredit;

Amerikanisztikai szakmai ismeretek (az amerikanisztika mint tudományág, nemzetközi irányzatai és módszerei; az amerikanisztika társadalomtudományi komponensei; észak-amerikai irodalomtörténet és irodalomelmélet; észak-amerikai kultúrtörténet és kultúraelmélet; észak-amerikai politika- és társadalomtörténet; észak-amerikai politikai rendszerek; nyelvtudomány) 15-30 kredit;

Választás szerinti szakmai modul 45-60 kredit.

 • etnikai és multikulturális ismeretek, észak-amerikai irodalom és irodalomtudomány
 • észak-amerikai kultúra és média, észak-amerikai történelem és politika
 • kanadisztika
 • Észak-Amerika és Latin-Amerika történelmi és kulturális kapcsolatai
 • amerikai angol nyelv és nyelvészet, összehasonlító tanulmányok, specializációkhoz tartozó ismeretek
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • észak-amerikai irodalom és irodalomtudomány
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

Egyéb - elsősorban  magyar, germanisztika, romanisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, történelem, szabad bölcsészet alapképzési szakos - diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.
 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az anglisztika és az amerikanisztika ismeretköreiből, amelyekből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismerete együttesen legalább 30 kredit értékű. Szükséges még egy felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A felvételhez elegendő az 50-ből 38 kreditnyi ismeret. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A hiányzó kreditek pótlásának díja 9 000 Ft/kredit. Az 50 kredit tartalma itt található.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A beszélgetés a megadott témakörök (az amerikai irodalom és kultúra részterületeinek BA-s tananyaga) alapján zajlik. A vizsgáztatás nyelve az angol.


Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.

Felvételi irányszám

5<10 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Telefon: +36 72 501 500 / 64225
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Anglisztika Intézet

A Pécsi Tudományegyetem egy erős, szakmailag kiváló diplomát és képesítést ad.
Volt BTK-s hallgatónktól