Amerikanisztika mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Amerikanisztika mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

A szakra elsősorban az amerikai kultúra és irodalom legkülönbözőbb aspektusai iránt érdeklődő hallgatókat várunk, akik elhivatottságot éreznek magukban az adott területen elmélyíteni ismereteiket és kutatásokat folytatni.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
magyar nyelvű képzés 375.000 Ft /félév, angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás, angol nyelvű önköltséges képzés: 350.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
5<10 fő

Legutóbbi ponthatár
NA: 81 (magyar nyelven), NK: n.i. (magyar nyelven), NA: n.i. (angol nyelven), NK: n.i. (angol nyelven), LK: n.i., LA: n.i.
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles amerikanisztika szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik magas szinten, tudományos igénnyel ismerik az amerikai angol nyelvet és az Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását. Ismereteik révén alkalmasak az önálló kutatásra, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére. Szaktudásukat a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az üzleti életben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben félévenként hatszor két nap (hétfő-kedd)

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 féléves angol nyelv és kultúra tanára mesterképzés


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  A  PTE-BTK  DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program


EGYÉB KÉPZÉS

Angol-magyar bölcsészettudományi szakirányú továbbképzési szak

Főbb témakörök

Az észak-amerikai irodalom, kultúra, történelem és kutatásmódszertani alapismeretek legalább 10-25 kredit;

Amerikanisztikai szakmai ismeretek (az amerikanisztika mint tudományág, nemzetközi irányzatai és módszerei; az amerikanisztika társadalomtudományi komponensei; észak-amerikai irodalomtörténet és irodalomelmélet; észak-amerikai kultúrtörténet és kultúraelmélet; észak-amerikai politika- és társadalomtörténet; észak-amerikai politikai rendszerek; nyelvtudomány) 15-30 kredit;

Választás szerinti szakmai modul 45-60 kredit.

 • etnikai és multikulturális ismeretek, észak-amerikai irodalom és irodalomtudomány
 • észak-amerikai kultúra és média, észak-amerikai történelem és politika
 • kanadisztika
 • Észak-Amerika és Latin-Amerika történelmi és kulturális kapcsolatai
 • amerikai angol nyelv és nyelvészet, összehasonlító tanulmányok, specializációkhoz tartozó ismeretek
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • észak-amerikai irodalom és irodalomtudomány
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Az angol nyelvű képzés 2023-ban nem indul.


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

Egyéb - elsősorban  magyar, germanisztika, romanisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, történelem, szabad bölcsészet alapképzési szakos - diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az anglisztika és az amerikanisztika ismeretköreiből, amelyekből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismerete együttesen legalább 30 kredit értékű. Szükséges még egy felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A felvételhez elegendő az 50-ből 38 kreditnyi ismeret. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. Az 50 kredit tartalma itt található.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A beszélgetés az itt megadott témaköröket (az amerikai irodalom és kultúra részterületeinek BA-s tananyaga) érinti. A vizsgáztatás nyelve az angol.


Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.

Felvételi irányszám

5<10 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Anglisztika Intézet

Intézeti honlap

A Pécsi Tudományegyetem egy erős, szakmailag kiváló diplomát és képesítést ad.
Volt BTK-s hallgatónktól