Milyen lehetőségek vannak önköltséges képzés kifizetésére?

Ösztöndíjak - PTE Rektori Ösztöndíj: 

 • a rektori ösztöndíj összege: 100 000 Ft,

 • az első 50 000 Ft az őszi, a második 50 000 Ft a tavaszi félévben kerül kifizetésre,

 • összesen 100 fő állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges finanszírozású nyerheti el,

 • minden karon a legmagasabb pontszámmal felvett hallgatók közül választják ki a rektori ösztöndíjasokat. 

 • Feltételei:  

  • elsőként kell jelölni a PTE általános vagy pótfelvételi eljárásban valamely nappali tagozatos alap- vagy osztatlan képzését,
  • olyan képzést kell megjelölni, amire korábban nem jártál,

  • a tanév őszi és tavaszi félévében is folytatni kell a tanulmányokat,

  • első félévben legalább 17 kreditet kell teljesíteni,

  • az ösztöndíj szétosztása: a pályázók között karonként a pályázók arányában, a felvételi összpontszám alapján rangsorolva döntenek.

Diákhitel:

 • Diákhitelt bárki felvehet, aki magyar állampolgár, még nem töltötte be 45. életévét és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik valamely magyarországi felsőoktatási intézményben. 

 • A Diákhitelt 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. A 11 félévnél hosszabb képzési idejű osztatlan mesterképzésben résztvevők jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet. 

 • A tanulmányok alatt nem kell törleszteni, a hitel visszafizetését a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónaptól kell megkezdeni. A kötelező törlesztőrészlet a jövedelemhez, vagyis az anyagi teherviselő képességhez igazodik. 

 • Típusai:

  • Diákhitel 1  

   • A felsőoktatásban tanulók döntő többsége jogosult ezen típusú Diákhitelre. A hitelt felveheti állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató is, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatási formában tanul. 
   • Bármire költhető. 

   • Változó kamatozású. 

  • Diákhitel 2  
   • A hitelre kizárólag akkor jogosult, ha önköltséges képzésben vesz részt, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul. 

   • Kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható. 
   • 0% kamat. 

Diákmunka:

 • Pécsen, a különböző diákmunkával foglalkozó szervezetek mellett megtalálható a PTE Student Service is, ami a PTE munkaközvetítő irodája. Sokrétű munkakínálattal rendelkeznek, alkalmi vagy hosszútávú, rugalmas időbeosztású vagy teljes munkaidős állások közül tudsz válogatni náluk

Aloldal választó
Rendezés
39