Mit jelent az állami ösztöndíjjal támogatott képzés és az önköltséges képzés? Mi a különbség?

Az állami ösztöndíjjal támogatott képzés költségeit az állami költségvetés, az önköltséges képzés tandíját pedig a hallgató fizeti. 

Állami ösztöndíjjal támogatott: 

  • a jogszabályban meghatározott költségeket az állam viseli,

  • a hallgató vállalja, hogy meghatározott időn belül oklevelet szerez,

  • ezt követően a hallgató megfelelő ideig hazai jogviszonyt tart fent.

Önköltséges: 

  • az oktatás teljes költségét a hallgató fizeti.

Van garancia arra, hogy állami ösztöndíjjal támogatott helyre vesznek fel?

Lásd: előző kérdés:

Ahogy a felvi.hu-n írják “A felsőoktatási felvételi jelentkezés során a jelentkezőknek meg kell jelölniük, hogy milyen finanszírozási formában szeretnének felsőoktatási tanulmányokat folytatni.” 

Eléred az intézmény által az állami ösztöndíjas finanszírozású formában elindított képzés ponthatárát. 

Mi alapján sorolnak át az egyik finanszírozási formáról a másikra?

Amennyiben a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg az alábbi feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni: 

  • az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18 kreditet, 

  • nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot, 

  • az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja, 

Milyen lehetőségek vannak önköltséges képzés kifizetésére?

Ösztöndíjak - PTE Rektori Ösztöndíj: 

4 féléven keresztül kerül kifizetésre a következő összegben:

  • Az állami ösztöndíjas hallgatók esetében rektori ösztöndíj összege: 150 000 Ft/félév,

  • Önköltséges hallgatók esetében a féléves önköltség összegének 50%-a azzal, hogy a féléves ösztöndíj összege legalább 150 000 Ft és nem haladja meg 250 000 Ft-ot.

Gólyaként milyen ösztöndíjakra pályázhatok a PTE-n?

A legtöbb ösztöndíj megpályázásához legalább egy szemesztert el kell végezned az egyetemen, de szerencsére akadnak olyan ösztöndíjak, amelyeket első félévben is megpályázhattok.

Egyrészt ilyen az Elsősök kiegészítő alaptámogatása, más néven gólyapénz, amit elsőéves BA/BSc, MA/MSc és FOKSZ képzésben, valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak meg. Ez egy szociális alapon elbírált juttatás, ami kizárólag az első szemeszter időtartamára szól. 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!