Mi a különbség a levelező és a nappali munkarend között?

A levelezős képzés a részidős képzés egyik munkarendje, amelynek időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. Levelező munkarendben - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, általában legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ezzel szemben a nappali munkarend, az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott teljes óraszámban folytatott képzés, amelyben a képzés félévenként legalább háromszáz tanórából áll, illetve amelyet heti öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. Ez utóbbi rendelkezéstől a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.

Aloldal választó
GYIK kategória
Rendezés
117