Nemzetközi Igazgatóság

Nemzetközi Igazgatóság

Prof. Dr. Tarrósy István

igazgató
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12415
I. emelet 108-as iroda

Feladatok

Az Egyetem nemzetköziesítési stratégiai programjának megtervezése, végrehajtása. Az Egyetem képviselete nemzetközi szervezeteknél és partnerintézményeknél. Az Igazgatóság munkájának koordinációja.

 


Árvai Péter

igazgatóhelyettes
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/61682
I. emelet 109/A iroda

Feladatok

Az Igazgatóság koordinálásában, menedzselésében való részvétel. A Dream!Apply intézményi superusereként annak egyetemi koordinációja.


Igazgatási és Koordinációs Iroda

Sándorfi Eszter

irodavezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12417
I. emelet 108-as iroda

Feladatok

Az Igazgatói Titkárság vezetése, igazgatósági adminisztráció koordinálása (Kabineten belül, illetve az egyetem egyéb szervezeti egységeivel kapcsolattartás), a nemzetközi igazgató programjainak/megbeszéléseinek a szervezése. Az Erasmus Bizottság titkári feladatainak ellátása. Az Utazó Nagykövet Program teljes körű koordinálása.

EFOP pályázatban az Igazgatóságot érintő nemzetköziesítéssel kapcsolatos adminisztráció ellátása. A CEEPUS Program intézményi koordinációja.


Kállinger Brigitta

igazgatási koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12423
I. emelet 108-as iroda

Feladatok

Az Igazgatóság adminisztrációjának ellátása, kapcsolattartás az Igazgatóság kollégáival, a központi adminisztrációt érintő feladatok továbbítása részükre. Nyilvántartások, adatbázisok, megrendelések készítése.


Dr. Abdelkader Nóra

szakfordító
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12416
I. emelet 110-es iroda

Feladatok

Az egyetem nemzetköziesítésével összefüggő szabályzatainak, eljárásainak és kapcsolódó dokumentumainak fordítása angol-magyar nyelvi relációban.

A nemzetköziesítéssel kapcsolatos megállapodások szövegezése, véleményezése, kapcsolattartás a szerződéskötési folyamat intézményen belüli és azon kívüli érintettjeivel.

Fordítási támogatás a Karok, más szervezeti egységek részére.


Szabó Attila

nemzetközi rendezvényszervező
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/18533
I. emelet 110-es iroda

Feladatok

A PTE Nemzetközi Tavasz nemzetköziesítési rendezvénysorozat szervezése. Hazai és intézményen belüli nemzetköziesítéssel összefüggő események rendezvényhátterének biztosítása. Hírességek a PTE-n rendezvénysorozat szervezése. A PTE diplomáciai testületek által szervezett eseményeken való képviseletének biztosítása. Külföldi delegációk látogatásának koordinálása. Az Erasmus, Stipendium és nyári egyetemi programok rendezvényhátterének biztosítása.


Nemzetközi Beiskolázási Iroda

Sümegi Katalin

irodavezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12422
Rektori Kabinet I. emelet 103-as iroda

Feladatok

Nemzetközi hallgatótoborzás és nemzetközi marketing feladatok ellátása. 


Bányász Bence

nemzetközi beiskolázási koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/61681
Rektori Kabinet, I. emelet 113-as iroda

Feladatok

A PTE hallgatótoborzó ügynökeinek teljeskörű kezelése a következő régiókban: Észak-Amerika, Észak-Afrika és a Közel-Kelet, Szubszaharai Afrika, Közép-Ázsia és Kaukázus. A hallgatótoborzás támogatása az érdeklődők és jelentkezők kezelésével, a személyes jelentkezési tanácsadás nyújtása az érdeklődők számára.


Csécsei Anna

nemzetközi beiskolázási marketing csoportvezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/61681
Rektori Kabinet, I. emelet 113-as iroda

Feladatok

Az International Student Ambassador program koordinációja. Potenciális külföldi hallgatók kérdéseinek megválaszolása több felületen. Dream!Apply asszisztensi és nemzetközi marketing asszisztensi feladatok ellátása.

 


Faragó Csaba Arnold

nemzetközi beiskolázási csoportvezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/61681
Rektori Kabinet, I. emelet 113-as iroda

Feladatok

A PTE hallgatótoborzó ügynökeinek teljes körű kezelése. Kapcsolattartás a PTE kollégiumaival.


Varga Rebeka

nemzetközi alumni koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/61681
Rektori Kabinet, II. emelet 113-as iroda

Feladatok

A PTE nemzetközi alumniközösségének kiépítése és támogatása.


Bánáti-Riszt Krisztina (tartósan távol)

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/61681

Feladatok

Nemzetközi hallgatótoborzás asszisztensi feladatainak ellátása.


Mobilitási Programok Iroda

Németh Judit

irodavezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12411
I. emelet 106-os iroda

Feladatok

A Mobilitási Programok Iroda vezetője. Az Erasmus+ Európai Mobilitási Program intézményi szintű koordinálása. A kiutazó oktatók és dolgozók ösztöndíjának ügyintézése. Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal, a Tempus Közalapítvánnyal és a partneregyetemekkel.


Jávor Csenge

intézményi Erasmus+ asszisztens
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12128
I. emelet 107-es iroda

Feladatok

Kimenő Erasmus+ hallgatók, Erasmus+ hallgatói mobilitás népszerűsítése, Erasmus+ weboldal és Facebook oldal.


Árvay Orsolya

Intézményi Erasmus+ asszisztens
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12419
I. emelet 107-es iroda

Feladatok

Erasmus+ részképzésre és szakmai gyakorlatra érkező hallgatók ügyeinek intézése, Dream Applyban és a Karok felé. Bilaterális szerződéses partnerek adatbázisának kezelése, idegennyelvű levelezés. Szerződések aláíratása.


Czéh Gábor

Intézményi Erasmus+ koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12420
I. emelet 107-es iroda

Feladatok

Az Erasmus Nemzetközi kreditmobilitás (KA107) program intézményi koordinációja, a mobilitási projekt menedzselése. A PTE intézményi szintű külföldi partneregyetemi kapcsolatainak adminisztrációja, hallgatói csereprogramok megvalósítása.


Study Abroad és Nyári Egyetem Iroda

Dr. Pozsgai Gyöngyi

irodavezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12418
I. emelet 128-as iroda

Feladatok

A Study Abroad Program intézményi szintű koordinációja (piackutatás, jelentkezés kezelése, küldő intézményekkel és karokkal való kapcsolattartás, elégedettségi kutatások).

Az Igazgatóság által szervezett nyári egyetemi programok kidolgozásának és végrehajtásának irányítása. A fenti programokhoz tartozó nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása (külföldi egyetemi partnerek, ügynökségek), valamint a programokhoz tartozó kommunikációs feladatok ellátása.


Vecsánin Boglárka

Study Abroad program koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12143
I. emelet 127-es iroda

Feladatok

Study Abroad Program koordinátor.

A Study Abroad Programra és a nyári egyetemekre vonatkozó piackutatási feladatok ellátása.

A Study Abroad Programra jelentkező, illetve a beérkezett hallgatókkal való kapcsolattartás (mentori feladatok).


Bartis Bíborka

Nyári egyetem program koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12143
I. emelet 127-es iroda

Feladatok

Nyári egyetem program koordinátor.

A nyári egyetemekre vonatkozó jelentkezések adminisztrációja. A programok nemzetközi weblapokon való megjelenésének felügyelete és aktualizálása.


Stipendium Hungaricum Iroda

Bánáti Áron

irodavezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/18525
I. emelet 103-as iroda

Feladatok

A Stipendium Hungaricum program intézményi szintű koordinációja.


Novák Sára

ösztöndíjprogram koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/18525
I. emelet 102-es iroda

Feladatok

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjakhoz tartozó központi adminisztráció elvégzése.


Kónya Bence

ösztöndíjprogram koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/18525
I. emelet 102-es iroda

Feladatok

Kárpát-medencei kapcsolatok, Makovecz Oktatói és Hallgatói Ösztöndíjprogram teljes körű ügyintézése és adminisztrációja.

Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak (ÖKF/SCYP) és Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (DFP/HDS) ügyintézése, adminisztrációja.


EDUC Iroda

Almádi Zsófia

irodavezető
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/61697
I. emelet 105-ös iroda

Feladatok

EDUC munkacsomagok és ehhez tartozó feladatok koordinálása, kapcsolattartás az EDUC-ban dolgozó szakértői team-mel, adminisztratív és projekttámogatási feladatok ellátása a PTE-n belül.


Rippl Kinga

EDUC közösségi menedzser
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12424
I. emelet 104-es iroda

Feladatok

Az EDUC projekt intézményen belüli hírnevének növelése, a programokhoz, projektekhez, lehetőségekhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása, ehhez kapcsolódó szervezési, rendezvénylebonyolítási, kommunikációs feladatok ellátása.


Szijártó Bianka

EDUC digitális oktatástámogatási koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
I. emelet 105-ös iroda

Feladatok

EDUC virtuális tanulási lehetőségek koordinálása, oktatók támogatása az e-learning kurzusok előkészítésében, részvétel a Digitális Oktatástámogatási Központ munkájában.


Molnár Dávid

EDUC kommunikációs menedzser
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
06 72/501-500/12424
I. emelet 104-es iroda

Feladatok

EDUC által nyújtott lehetőségek egyetemen belüli információáramlásának biztosítása, disszeminációs és promóciós anyagok elkészítése.


Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!