Rektori Kabinet

A Rektori Kabinet szervezeti egységei

Titkárság

Kresák Gergely
rektori kabinetvezető

Titkárság munkatársai

Kapcsolati Igazgatóság

Győrffy Zoltán
igazgató

A KIG munkatársai

Nemzetközi Igazgatóság

Prof. Dr. Tarrósy István
igazgató

Az NI munkatársai

Oktatási Igazgatóság

Lengvárszky Attila
igazgató

Az OIG munkatársai

Kresák Gergely

rektori kabinetvezető
+36 72/501-500/61699
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
8-as iroda
Feladatok:

Irányítja a Rektori Kabinetet, összehangolja a szervezeti egységek működését. Szervezi és előkészíti a Rektori Vezetői Értekezlet, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Tanács, a Szenátus üléseit. Irányítja a Titkárságot. Kapcsolatot tart a Karokkal, a Kancelláriával, az egyéb szervezeti egységekkel, felméri az egységek Rektori Kabinettel kapcsolatos igényeit. Kiadmányozási jogkört gyakorol a rektor által meghatározott ügyekben. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a Szenátus vagy a rektor számára meghatároz. Szignál. Ellátja az Egyetem képviseletét a rektor által átruházott ügyekben, ügykörökben.

Koczka Viktor

rektori kabinetvezető-helyettes
+36 30/ 912-8149
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
10-es iroda
Feladatok:

Támogatja a rektori kabinetvezető munkáját, távollétében helyettesíti őt. Részt vesz a Rektori Kabinet munkaszervezésében, segíti a szervezeti egységek működésének összehangolását. A szervezet hatékonyságát és teljesítményét javító előterjesztéseket készít, szervezetfejlesztési feladatokat lát el. Felelős a folyamatok menedzsmentjéért, felügyeli a kiemelt projektek alakulását, segíti végrehajtásukat. Önállóan irányítja a felelősségi körébe rendelt projekteket.  

Feladatai ellátása körében kapcsolatot tart a Karokkal, a Kancelláriával és a szervezeti egységekkel. A Rektori Kabinet képviseletében kapcsolatot tart a hallgatói önkormányzatokkal és az egyetemen működő hallgatói szervezetekkel. Nyomon követi az egységek Rektori Kabinettel kapcsolatos igényeit.

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!