Rektori Kabinet

A Rektori Kabinet szervezeti egységei

Titkárság

Kresák Gergely
rektori kabinetvezető

Titkárság munkatársai

Kapcsolati Igazgatóság

Győrffy Zoltán
igazgató

A KIG munkatársai

Nemzetközi Igazgatóság

Prof. Dr. Tarrósy István
igazgató

Az NI munkatársai

Oktatási Igazgatóság

Lengvárszky Attila
igazgató

Az OIG munkatársai

Kresák Gergely

rektori kabinetvezető
+36 72/501-500/61699
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Feladatok:

Irányítja a Rektori Kabinetet, összehangolja a szervezeti egységek működését. Szervezi és előkészíti a Rektori Vezetői Értekezlet, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Tanács, a Szenátus üléseit. Irányítja a Titkárságot. Kapcsolatot tart a Karokkal, a Kancelláriával, az egyéb szervezeti egységekkel, felméri az egységek Rektori Kabinettel kapcsolatos igényeit. Kiadmányozási jogkört gyakorol a rektor által meghatározott ügyekben. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a Szenátus vagy a rektor számára meghatároz. Szignál. Ellátja az Egyetem képviseletét a rektor által átruházott ügyekben, ügykörökben.

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!