Titkárság

Kresák Gergely

rektori kabinetvezető
+36 72/501-500/61699
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
8-as iroda
Feladatok:

Irányítja a Rektori Kabinetet, összehangolja a szervezeti egységek működését. Szervezi és előkészíti a Rektori Vezetői Értekezlet, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Tanács, a Szenátus üléseit. Irányítja a Titkárságot. Kapcsolatot tart a Karokkal, a Kancelláriával, az egyéb szervezeti egységekkel, felméri az egységek Rektori Kabinettel kapcsolatos igényeit. Kiadmányozási jogkört gyakorol a rektor által meghatározott ügyekben. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a Szenátus vagy a rektor számára meghatároz. Szignál. Ellátja az Egyetem képviseletét a rektor által átruházott ügyekben, ügykörökben.

Koczka Viktor

rektori kabinetvezető-helyettes
+36 30/ 912-8149
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
10-es iroda
Feladatok:

Támogatja a rektori kabinetvezető munkáját, távollétében helyettesíti őt. Részt vesz a Rektori Kabinet munkaszervezésében, segíti a szervezeti egységek működésének összehangolását. A szervezet hatékonyságát és teljesítményét javító előterjesztéseket készít, szervezetfejlesztési feladatokat lát el. Felelős a folyamatok menedzsmentjéért, felügyeli a kiemelt projektek alakulását, segíti végrehajtásukat. Önállóan irányítja a felelősségi körébe rendelt projekteket.  

Feladatai ellátása körében kapcsolatot tart a Karokkal, a Kancelláriával és a szervezeti egységekkel. A Rektori Kabinet képviseletében kapcsolatot tart a hallgatói önkormányzatokkal és az egyetemen működő hallgatói szervezetekkel. Nyomon követi az egységek Rektori Kabinettel kapcsolatos igényeit.

Basler Judit

rektori asszisztens, gazdálkodási rektorhelyettes asszisztense
06 72/501-500/12412
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
földszint 03-as iroda
Feladatok:

A rektor találkozóinak, megbeszéléseinek szervezése, a rektor naptárjának kezelése, a rector@pte.hu e-mailfiók kezelése, kapcsolattartás a rektorhelyettesek, a rektori kabinetvezető asszisztensével, a Rektori Kabinet, a karok és önálló szervezetek vezetőivel, munkatársaival. Közreműködés a Szenátus, a Rektori Tanács, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Vezetői Értekezlet, valamint az egyéb testületi ülések, megbeszélések, találkozók előkészítésében.

 

Hajdu Kata

kabinetvezetői munkatárs
06 72/501-500
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
földszint 07-es iroda

Dr. Borbás Piroska

szenátusi titkár
06 72/ 501-500/12428
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
földszint 10-es iroda
Feladatok:

A Szenátus titkára. A rektori kabinetvezető munkájának támogatása a Szenátus, a Rektori Tanács, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Vezetői Értekezlet és egyéb testületi ülések, szakmai egyeztetések, megbeszélések előkészítésében, előterjesztések előkészítése, véleményezése. Együttműködés a Rektori Kabinet, a Kancellária, a karok és önálló szervezetek vezetőivel, munkatársaival. A rektor, rektorhelyettesek és a rektori kabinetvezető feladatainak szakmai támogatása.

Solt Nikolett

az általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes asszisztense
06 72/501-500/12404, +36 30/562 3116
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
földszint 05-ös iroda
Feladatok:

A stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes találkozóinak, megbeszéléseinek szervezése, naptárjának kezelése, közreműködés előterjesztések, a stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben dokumentumok, előterjesztések előkészítésében, szakmai egyeztetésében. Kapcsolattartás a rektor, a rektorhelyettesek, a rektori kabinetvezető asszisztenseivel, a Rektori Kabinet, a karok és önálló szervezetek vezetőivel, munkatársaival, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes tagságával működő testületek vezetőivel, titkáraival. Közreműködés a Szenátus, a Rektori Tanács, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Vezetői Értekezlet, valamint az egyéb testületi ülések, megbeszélések, találkozók előkészítésében.

 

Waldné János Mónika

az oktatási és a tudományos rektorhelyettesek asszisztense
06 72/501-500/12413, +36 30/160 0202
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
földszint 03-as iroda
Feladatok:

Az oktatási és a tudományos rektorhelyettesek találkozóinak, megbeszéléseinek szervezése, naptárjának kezelése, közreműködés előterjesztések, az oktatási és a tudományos rektorhelyettesek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben dokumentumok, előterjesztések előkészítésében, szakmai egyeztetésében. Kapcsolattartás a rektor, a rektorhelyettesek, a rektori kabinetvezető asszisztenseivel, a Rektori Kabinet, a karok és önálló szervezetek vezetőivel, munkatársaival, az oktatási és a tudományos rektorhelyettesek tagságával működő testületek vezetőivel, titkáraival. Közreműködés a Szenátus, a Rektori Tanács, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Vezetői Értekezlet, valamint az egyéb testületi ülések, megbeszélések, találkozók előkészítésében. Bélyegzőrendelések kezelése, ügyintézése.

Halmos Zoárd

tanácsadó (sport stratégiai koordinációért felelős)
+36-30/7472204
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
I. emelet 118-as iroda

Baczur Roland

elemző
06 72/501-500/61691
7622 Pécs, Universitas u. 2/a
3. emelet, 3421-es iroda

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!