international

A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása tréning a Pécsi Tudományegyetemen

A világ első számú személyes eredményességet fejlesztő programjaként ismert, A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása szemléletformáló program ötvözi az eredményesség örök érvényű alapelveit a modern technika és gyakorlat vívmányaival. A program bizonyítottan működő személyes és kapcsolati eredményességet fejlesztő megoldás.

 

 A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása tréning a Pécsi Tudományegyetemen

 

A képzések a PTE-n az EFOP 3.4.3 -16 projekt keretében 2019 őszétől ingyenesen elérhetőek hallgatóknak Campus Credit kurzusok, valamint dolgozóknak és családtagjaiknak nyílt tréningek formájában is.

 


 

Tájékoztató anyagok

 


 

Az aktuális képzések listája

 

Nyílt meghirdetés Időpont Tréner Elérhetőség Jelentkezni lehet
Campus Credit kurzus hallgatóknak
angol nyelven 
későbbiekben Dr. Pozsgai Gyöngyi pozsgai.gyongyi@pte.hu Neptun rendszerben
Campus Credit kurzus hallgatóknak
angol nyelven 
későbbiekben Dr. Káplár Mátyás kaplar.matyas@pte.hu Neptun rendszerben
Campus Credit kurzus hallgatóknak
magyar nyelven
későbbiekben Dr. Kuráth Gabriella kurath.gabriella@ktk.pte.hu Neptun rendszerben

 

 

Az adott szervezeti egységet
érintő tréningek
Időpont Tréner Elérhetőség
PTE Kancellária HPI vezető munkatársai
számára
későbbiekben Dr. Papp Ildikó papp.ildiko@pte.hu
PTE Kancellária munkatársai számára későbbiekben Kőnigsfelder-Károly Zsuzsanna karoly.zsuzsanna@pte.hu
PTE oktatói és hallgatói mentorhálózatának
tagjai számára
későbbiekben Gyarmatiné Dr. Bányai Edit banyai.edit@pte.hu
PTE BTK oktatói számára későbbiekben Dr. Káplár Mátyás kaplar.matyas@pte.hu
PTE Rektori Kabinet munkatársai számára későbbiekben Lengvárszky Attila lengvarszky.attila@pte.hu
PTE BTK Tanulmányi Osztálya számára későbbiekben Lengvárszky Attila lengvarszky.attila@pte.hu
PTE ETK Tanulmányi Hivatala számára
 
későbbiekben Lengvárszky Attila lengvarszky.attila@pte.hu
Tanárképző Központtal egyeztetett kurzus
pedagógus szakirányú továbbképzésben
résztvevők számára
későbbiekben Lengvárszky Attila lengvarszky.attila@pte.hu
Kurzus a PTE Gyakorló pedagógusai részére későbbiekben Lengvárszky Attila lengvarszky.attila@pte.hu

 


 

Jelentkezési feltételek

nyílt programokra közvetlenül a képzés oktatójánál, illetve a hallgatói képzések esetében a Neptunban lehet jelentkezni. Az adott szervezeti egység számára szervezett képzések esetében a jelentkezés a szervezeti egységek vezetőin keresztül történik.

Tréning létszám: 5-20 fő

Kérjük, hogy jelentkezéskor gondolja át, hogy a képzés időpontjában valóban szabaddá tudja tenni magát, ugyanis 15% (3 óra) hiányzás fölött már nem éri el a tréning a célját, nem sajátíthatók el a 7 szokás alapjai és elvei. Ugyanakkor biztosítani szeretnénk minden jelentkezőnek a részvételi lehetőséget.

Lehetőség van arra is, hogy egy munkatársi közösség (10-12 fő) együtt vegyen részt a képzésen, akkor a számukra megfelelő, előre egyeztetett időpontban szervezzük meg a programot. A csoportos jelentkezés részletes feltételeiről a program menedzserétől, Révai Lászlótól érdeklődhetnek.

 


 

További információ

A képzésekkel kapcsolatos további információkért, keresse Révai Lászlót, a program menedzserét. Elérhetőségei: revai.laszlo@pte.hu, +3672-501-500/12407

További információ a programról: http://www.franklincovey.hu/7-szokas-szemleletformalas/

 


 

Vallomások a programon való részvétel hasznosságáról