Ösztöndíjak, kollégiumok

Az egyetemi költségek és a felsőoktatás finanszírozása sok család számára nagy anyagi megterhelést jelenthet. Számos módon igyekszünk segíteni, hogy anyagi okok miatt senki ne maradjon távol a felsőoktatástól. 

 

Többféle ösztöndíjat hoztak létre a különböző területeken tehetséges hallgatók részére, emellett szociális rászorultság alapján is igényelhetőek ösztöndíjak. Továbbá minden karon van lehetőség kedvezményekre a költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók számára is. 

Rektori Ösztöndíj a legjobb jelentkezők számára!

Ösztöndíjak - legfontosabb információk

Rektori Ösztöndíj a legjobb jelentkezők számára

A 2023-ban felvételizők legjobbjainak, - megnövelt létszámmal - 300 fő számára meghirdetett Rektori Ösztöndíj összege minimum 150.000 forint/félév 4 féléven keresztül a pályázati kiírásban közöltek szerint.

 

A juttatás elérhető a  2023. évi általános és pótfelvételi eljárásban felvételizők számára egyaránt, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap- vagy osztatlan képzését.

Az ösztöndíjra jogosultság feltételei:

 • A jelentkező az adott karon (az érintett képzési területen és képzési szinten) az átlagpontot elérte.
 • Korábban nem volt (sem aktív, sem passzív) jogviszonya azon a képzésen, amellyel a Rektori Ösztöndíjra pályázott (munkarendtől, nyelvtől és képzési helytől függetlenül).
 • Tanulmányait egy félévig sem szüneteltette azon a képzésen, amelyen elnyerte a Rektori Ösztöndíjat. A kifizetés az adott félévekben 60-40%-os arányban történik, amennyiben aktív a hallgatói státusz és az ajánlott tanterv szerinti az előrehaladás, valamint legalább 30 kredit teljesítése megtörtént valamennyi megelőző félévben.
 • Amennyiben a nyertes hallgató átsorolásra kerül, akkor az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti abban az esetben is, ha a későbbiekben visszasorolásra kerül arra a finanszírozási formára, amelyre felvételt nyert.

További infók »

PTE-sek számára elérhető ösztöndíjak

 

Tanulmányi ösztöndíj 

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a tanulmányi átlagod eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók maximum 50%-a részesül. 
Az adott félévhez tartozó tanulmányi ösztöndíjhatárokat itt fogod találni. 

További infók »  

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

  


 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj 

A szociális helyzetedből adódó havonta folyósított juttatás, megpályázására szemeszterenként van lehetőség. 
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

   


 

Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása 

Más néven „gólyapénz”, szociális alapon elbírált juttatás, melyre kizárólag az első félév időtartamára pályázhatsz.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj 

A szociális helyzeted váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Esélyegyenlőségi Pályázat 

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az egyetem. A pályázatod akkor nyújthatod be, ha az adott évben nyertél el kollégiumi elhelyezést.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj 

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végzők pályázhatnak, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.  
További infók » 

Érdemes követni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda facebook oldalát, ahol frissen közölnek minden aktuális pályázati lehetőséget és határidőt.  

 


 

Szinapszis Ösztöndíj 

A Tehetséggondozási Csoport pályázata révén elérhető ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában. 
További infók » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

 


 

Átütő Tehetségek Ösztöndíj 

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerésére szolgáló ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik: 

kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették a PTE hírnevét; a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát; tehetséggondozásról szóló kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon keresztül népszerűsítik a tehetségügyet. 

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj 

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 

Az ösztöndíj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj. 

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj 

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjában részt vevő hallgatók részére szóló, pályázat alapján, egy tanévre (10 hónapra), havonta folyósított juttatás. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.  

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

Átütő doktorandusz tehetségek ösztöndíj 
 

Az ösztöndíj átcsoportosításra kerül a László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíjhoz.

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerésére szolgáló doktorandusz ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért doktorandusz hallgatók kaphatják, akik: teljes idejű doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok. Kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették Egyetemünk hírnevét. A doktorandusz tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát. Tehetséggondozásról szóló honlapunkon, kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon, nyilatkozataikon, fényképükön keresztül népszerűsítik a tehetségügyet. 

A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet a PTE Központi Regionális Tehetségpontról és annak lehetőségeiről » 

  


 

PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj (1. szemesztertől) 

További infók »  

  


 

PTE Sport és Parasport Ösztöndíj (2. szemesztertől) 

További infók » 

  


 

További ösztöndíjak PTE pedagógusképzésben résztvevő hallgatóknak 

A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázata óvópedagógus, tanító és tanár szakos hallgatók számára. A pályázatok meghirdetésére eddig 2018-ban és 2019-ben került sor. 
Célja: azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni. 
Pályázható összeg: 45.000 Ft/hó 

A pályázati lehetőségről érdeklődni lehet » 


PTE-UQA Kiegészítő Doktori Hallgatói Ösztöndíj Pályázat

Minden államilag támogatott formában doktori képzést folytató doktorandusz jogosult megpályázni, aki a PTE doktorandusza, és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a szemeszterben.

További infók itt!

Sántics-Kajos Luca doktorandát, az ETK PhD-hallgatóját kérdeztük a kiegészítő doktori hallgatói ösztöndíj kapcsán szerzett tapasztalatairól, a cikket itt olvashatod!

Kari ösztöndíjak 

 

Számos kari ösztöndíjra is pályázhatsz, ezekről az alábbi linkeken tájékozódhatsz: 

 

 

Állami támogatások

Magyar Állami Ösztöndíj

A 2022/2023. tanévre az általános felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók beiratkozásával kapcsolatban az alábbiakban találjátok a legfontosabb információkat:


Magyar Állami Ösztöndíj »

Hungarian State Grant »


Bursa Hungarica 

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
További infók » 

  


 

Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat. Az idei évtől az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott programot szakmai operatív irányítóként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli. 
További infók » 

 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

Olyan ösztöndíj, melyre akkor pályázhatsz, ha kiemelkedő tanulmányi eredményeid vannak, illetve szakmai területen is kimagasló munkát végzel. Saját karodon tudsz majd a lehetőségről információt kapni.  

   


 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 

A Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. 
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. 
További infók » 

   Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.  
További infók » 

  Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj 

Óvópedagógusok, tanítók és tanárok számára, akik valamely magyarországi kisebbség nyelvét választják a felsőoktatásban.  
További infók » 

  Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat állami támogatása 

A tanárképzésben alapvetően egyéves összefüggő gyakorlaton lévő magyar állami ösztöndíjas nappali munkarendű aktív hallgatók részére rendelkezésre álló forrás. Az állami támogatás bevezetésére 2018-ban került sor, az érintett hallgatók támogatását 2019-ben és 2020-ban is központi költségvetésből biztosította a magyar állam. 
Célja az állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, gyakorlatot teljesítő tanárjelöltek megélhetésének támogatása a gyakorlati évben. 
Időtartama: a képzés utolsó két féléve, azaz 10 hónap. 
A támogatás mértéke: a mindenkori minimálbér 65%, 2020-ban 104.650 Ft/hó. 
A támogatásról érdeklődni lehet: tanarkepzo.kozp@pte.hu címen.

További infók » 

Külföldre szóló ösztöndíjak 

Erasmus+ Program 

Az Európai Közösség egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram.  
A folyamatosan frissülő pályázati kiírásokat itt találod » 
Tudj meg többet az Erasmus programról és annak lehetőségeiről » 


Pannónia Ösztöndíjprogram

Értékes nemzetközi tapasztalatok és felejthetetlen élmények a Pannónia Ösztöndíjprogrammal! 

A rövid és hosszú távú mobilitásokat egyaránt kínáló program lehetőséget biztosít az egyetemek hallgatói, oktatói és munkatársai számára, hogy támogatott keretek között tanuljanak, kutassanak, oktassanak, vagy szakmai gyakorlatot teljesítsenek külföldön. 

Mindezt megtehetik Európán belül és kívül, a világ bármely országában!

További infók » 

További Nemzetközi Lehetőségeinket itt találod!


Hasznos információk a hallgatók nyelvén - PEM Online

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ – MILYEN ESETEKBEN IGÉNYELHETŐ? Írta: Jäkl Inez

"A rendkívüli szociális ösztöndíj egy egyszeri juttatás, mely a hallgató szociális helyzetének váratlan romlása, vagy változása esetén igényelhető. Egyszeri ösztöndíj, másszóval az ösztöndíjat egyszer kapja meg a hallgató, egy összegben, nem havonta folyósítják, mint például a rendszeres szociális ösztöndíjat."

További információkat itt találhatsz!

ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA – INTERJÚ KÉT HALLGATÓVAL Írta: Vörös Kornél

"Külföldi diákok különböző ösztöndíjakon és programokon keresztül kerülnek más országokba, amelyek egyébként a PTE hallgatói számára is nyitottak. Ebben a cikkben be szeretnék mutatni pár programot, amelyekről talán nem is tud a többség, és amelyek keretein belül külföldi hallgatók tanulhatnak a Pécsi Tudományegyetemen, illetve megkérdezek kettő diákot, akik ilyen programok keretein belül tanulnak itt."

A teljes cikket itt olvashatod!

AZ ERASMUS PROGRAM BEMUTATÁSA Írta: Brlas Dóra

"Az Erasmus+ programot egészen biztosan minden hallgató ismeri már, az egyik legkiválóbb lehetőség, amit az Európai Unió egyetemei nyújtani tudnak. A mobilitás egy szemeszterre, vagy akár egy egész tanévre megpályázható, képzési szintenként összesen 12 hónap áll mindenki rendelkezésére. Már másodévtől megpályázható. A Pécsi Tudományegyetem több mint hétszáz Erasmus+ szerződéssel rendelkezik harminc országban, mindenki megtalálhatja ezek között azt a helyet, ahol szívesen élne néhány hónapig. A jelentkezés talán elsőre komplikáltnak tűnhet, valójában egyszerű, és bármilyen aggály, probléma esetén fel lehet keresni az illetékes koordinátorokat. "

További részleteket itt olvashatsz!

Nézz rá a kolikra belülről!

Kollégiumok

Kollégiumi Infovonal
(általános kérdések a pályázásról, férőhelyekkel kapcsolatos információ)
+36 72 501 500 (18561)
kollegiumok.ehok@pte.hu

Szociális Infovonal
(szociális űrlappal kapcsolatos információ)
+36 72 501 500 (18561) / +36303315002
palyazatok.ehok@pte.hu

Gyakran ismételt kérdések »

 

Kollégiumok - legfontosabb információk

Mikor indul az elsőéves kollégiumi jelentkezés?

Sikeres felvételedet követően számos elintézendő ügy vár Rád, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megkezdhesd egyetemi tanulmányaidat. A kollégiumi jelentkezés pályázata július végén / augusztus elején jelenik meg a PTE EHÖK oldalán.

A szociális helyzetfelmérő adatlap kitöltéséhez és a jelentkezés leadásához a pteehok.hu oldalán találhatsz segédletet.

A jelentkezést csak elektronikusan kell benyújtani?

A jelentkezést a Neptun tanulmányi rendszer felületén kezdheted meg, de papír alapon is le kell adni a pályázatot. A dokumentumokat a kitöltési útmutató alapján a kinyomtatott, és aláírt kérvényedhez kell csatolnod, és postán beküldened, vagy leadnod az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Irodában.

Kell-e bármilyen dokumentumot feltölteni a jelentkezéshez?

Nem, a dokumentumokat a kitöltési útmutató alapján a kinyomtatott kérvényedhez kell csatolnod, és postán beküldened, vagy leadnod az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Irodában.

Milyen oldalakat érdemes követni, hogy időben értesülj a kollégiumi információkról?

Többek között a rendszeres szociális ösztöndíj és a kollégiumi jelentkezés pályázata a PTE EHÖK honlapján jelenik meg. Érdemes figyelemmel kísérni az EHÖK Instagram és Facebook oldalát, valamint a EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Iroda Facebook oldalát is a naprakész információkért.


Hasznos információk a hallgatók nyelvén - PEM Online

MIT KELL VIGYEK A KOLLÉGIUMBA? Írta: Varga Gréta
 • Komfortzóna kellékei

 • Minden időjáráshoz megfelelő öltözet

 • Tisztálkodási szerek

 • Tanuláshoz szükséges eszközök

 • Konyhai kellékek

 • Kütyük

Részletesebb információt itt találsz!

LAKÁS ÉS KOLLÉGIUM BERENDEZÉSI TIPPEK Írta: Telegdy Blanka

"Véleményem szerint az első és legfontosabb, amit meg kell említeni, az a tervezés. Gimnazista korom óta kollégiumban élek, és minden egyes tanév elején előveszem a pontokra szedett listámat, hogy mik azok a dolgok, amikre feltétlen szükségem lehet a beköltözéskor. Az ágyneműhuzaton keresztül az evőeszközökig minden megtalálható benne."

További információkat itt találsz!

SZALAY KOLLÉGIUM BEMUTATÁSA Írta: Zóka-Győri Fanni

"Viszonylag új kollégiumnak számít, 10 éve újították fel és került jelenlegi állapotába ez az 5 emeletes, blokkrendszerrel működő kollégium. Az emeleti (főleg 4-5. szinti) szobákból gyönyörű kilátásban lehet részünk Pécs egy részére. A belépés eleinte a szerződés felmutatásával, majd arcképes belépő kártyával történik."

Bővebb információt itt találhatsz!

AZ ELSŐ FÉLÉVEM VÉGÉRE MÁR MEG IS TAPASZTALTAM A LATERUM KOLLÉGIUM VARÁZSÁT! Írta: Varga Dóra

"Az első félévem végére viszont már meg is tapasztaltam ennek a kollégiumnak a varázsát. Egy olyan kollégiumot képzeljünk el, ahol abszolút családias és befogadó légkör uralkodik. A hallgatók közvetlenek, barátságosak egymással, érdeklődnek és segítik egymást, ha valakinek szüksége van segítségre. Ez az egyik nagy előnye a Laterumnak. Ami még igazán különleges benne, hogy ez egy törzshelyként van jelen a pécsi egyetemisták életében. A legjobb egyetemi bulik a Laterumban kezdődnek, a hallgatók itt gyűlnek szívesen össze, és a legjobb kollégiumi események is itt vannak. Ha valahol, akkor ebben a kollégiumban igazán jól lehet más hallgatókkal ismerkedni, mivel mind az ottélés, mind a kollégiumi események során családias és közvetlen hangulatot teremtenek a hallgatók." 

További információt itt találsz!

BOSZORKÁNY KOLLÉGIUM BEMUTATÁSA Írta: Takács Eszter

"A Boszorkány Kollégium a Boszorkány út 2. szám alatt található és 2008-ban került felújításra. 2×2 férőhelyes blokkokat alakítottak ki, ahol a fürdőszoba és a mellékhelyiség található a blokkban, a konyha emeletenként, a folyosókon helyezkedik el, így azon több emberrel szükséges osztozkodni, szintenként 2 db konyhát lehet találni. Az épületben található két akadálymentesített szoba is. A Műszaki és Informatikai Kar a kollégium közvetlen szomszédságában helyezkedik el, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, illetve a Természettudományi Kar kényelmes távolságban érhető el, ugyanúgy ahogyan a tömegközlekedés is megfelelően megközelíthető."

Részletesebb bemutatót itt találsz! 

ILYEN A SZÁNTÓ KOLLÉGIUM Írta: Bereghszászy Anna

"A többi kollégiumhoz képest, ami hatalmas plusz a Szántóban, hogy 2×2-es blokkokból áll, külön fürdővel, vécével és több helyen külön konyhával. 2011-ben újították fel, elég modern felszereltséggel lett ellátva. [...] Ha a mindennapokról van szó, a Szántó közelében van piac, Tesco, több Spar, a Mecsek Áruház, és kicsit messzebb, de még mindig 15 perc sétán belül Lidl és Aldi is. Ha ebben a kollégiumban kapsz végül helyet, a bevásárlásokkal biztosan nem lesz gond. Van pékség meg kávézó is a szűk közelében. Persze nem utolsó, hogy rögtön a Kormányablak és a Rektori Kabinet is a közvetlen közelében helyezkedik el. Azok pedig, akik formálnák az izmaikat, edzőtermet is találnak."

További információkat itt találtok!

LAKÁSBÉRLÉS PÉCSEN Írta: Ludas Blanka

"Én a negyedik évemet kezdem meg az egyetemen, ez idő alatt pedig 2 albérletet tudhatok magam mögött. Idén jóval előbb elkezdek keresni, mint korábban, ugyanis most még van lehetőség válogatni a jobbnál jobb albérletekből. Mint mindenki másnál, nálam is vannak főbb szempontok, hogy mi alapján szeretném megtalálni az “igazit”. Ebben a cikkemben összegyűjtöttem nektek néhányat, ami alapján érdemes lehet belevágni az albérlet keresésbe Pécsen..."

Hasznos tippeket itt olvashatod!

ALBÉRLET KEZDŐSZETT Írta: Bereghszászy Anna

"Ami a legeslegfontosabb, és sose felejtsd el(!), hogy ha mással költözöl össze, akkor lesznek szabályok és kompromisszumok. Akár minden nap.
Még az elején meg kell beszélnetek, hogy melyik háztartási berendezés kinek a felelőssége. Vehetitek közös budgetből a dolgokat, vagy ha valakinek van valamiből felesleges, akkor természetesen az a legegyszerűbb."

További információkat itt találod!A kollégiumi jelentkezés menetéről

Költségek

Sok olyan költséggel kell számolnod az egyetemi évek alatt, melyek a megélhetésedhez szükségesek. Összegyűjtöttük neked, hogy mire számíthatsz. Szerencsére a fenti felsorolásból láthatod, hogy költségeid nagy részét fedezni tudod tanulmányi és egyéb ösztöndíjak révén, érdemes mindig résen lenni, használd ki a PTE által biztosított összes ösztöndíjas lehetőséget, hogy a költségek már ne is okozzanak gondot. 

Egyetemi élményeinket nagyban meghatározza, hogy milyen városban töltjük a képzésünk pár évét. Pécs sok minden más mellett azért is a legideálisabb egyetemi város, mert a legtöbb szolgáltatást diákok számára is elérhető áron kínálják. Lássuk, részletesen mire számíthatunk, ha pécsi egyetemistaként étkezni, közlekedni, sportolni vagy szórakozni szeretnénk. 

Lakhatás, étkezés, közlekedés

A felsoroltak csak körülbelüli értékek, az aktuális árakért keresd fel az adott hely honlapját!

Lakhatás:

 • kollégiumi árak: 15.600 - 32.500 Ft 
 • albérlet árak: 60.000 - 140.000 Ft 

Étkezés:

 • menü (étteremben): 1.500 - 3.000 Ft 
 • éttermi étkezés: 2.500 - 4.000 Ft 
 • büfében a kávé+szendvics ára: 600 - 1.000 Ft 
 • pizza árak (32 cm): 2.500 - 3.500 Ft 

Közlekedés:

 • busz jegy: elővételben: 400 Ft, buszon: 500 Ft 
 • diák havi bérlet: 3.900 Ft 
 • taxi árak: belvároson belül: 900 Ft, belvároson kívül: 1.000 - 4.000 Ft 
Szórakozás, kikapcsolódás, szabadidő

A felsoroltak csak körülbelüli értékek, az aktuális árakért keresd fel az adott hely honlapját!

Szórakozás:

 • sör: 500 - 700 Ft 
 • koktélok: 900 - 3.000 Ft 
 • buli belépők: kari bulik: 0 - 500 Ft, egyéb: 1.000 - 2 000 Ft 
 • Billiárd: 900 - 1.000 Ft/óra, 200 Ft/játék 

Kultúrális kikapcsolódás:

 • színházjegy: 1.000 - 3.900 Ft
 • egyetemi színház előadásai: ingyenesek 
 • mozijegy: 1.350 - 2.000 Ft 
 • könyvtár: PTE-s diáknak ingyenes 
 • Állatkert: 2.500 Ft/fő (PTE páros jegy, PTE diákigazolvány felmutatás esetén 3.600 Ft/pár) 
 • TV-torony belépő: 1.200 Ft (diákkal)

Sport:

 • Uszoda/strand: 690 Ft-tól Ft
 • Pollack strand: diákkal ingyenes 
 • A meccsek ára sportág függő, van, ami ingyenes, van amiért fizetni kell  
  • PMFC: 1.000 Ft   
  • PVSK: 700 Ft 
Sportolási lehetőségek árai

A felsoroltak csak körülbelüli értékek, az aktuális árakért keresd fel az adott hely honlapját!

 • egyetemi szabadon választható kurzusok keretein belül lehet ingyenesen, campus kreditekért (keressétek például a Táncoló Egyetem kurzusait) 
 • konditerem - Bérlet havi: 5.000 - 10.000 Ft 
 • konditerem - Napijegy: 700 - 1000 Ft 
 • műjégpálya: 1.100 Ft/2,5 óra
 • TTK-n napijegy: 400 Ft mindenre (úszás, futás)    
Hol lehet a diákigazolványt kedvezményre használni?
 • tömegközlekedés
 • konditermek
 • egyes fénymásoló üzletek
 • egyes éttermek
 • múzeumok
 • állatkert
 • tv-torony
 • mozi
 • sportolási lehetőségek (uszoda, falmászás, korcsolya) 

* a feltüntetettet árak: Kedvezményes diákjegyek PTE-s hallgatóknak, érvényes diákigazolvánnyal