Zeneművész-tanár mesterszak

Művészeti Kar

Zeneművész-tanár mesterszak

Zenei Elméleti és Kórus Tanszék végzi az iskolai ún. ének-zene tanárképzés szakmai irányítását, de lefedi a hangszeres képzés szolfézs–zeneelmélet (analízis, zeneszerzési gyakorlatok, ellenpont stb.) oktatását is. Az ének-zene tanárképzés folyamatos működése biztosított volt osztott és osztatlan formában is. A zeneismeret osztott és osztatlan (ének-zenével párosítva) képzése rendkívüli lehetőséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik a középfokon megszerzett magas színvonalú tudásukat elmélyült zeneelméleti, de ugyanakkor széleskörű gyakorlati ismeretekkel <;szeretnék kiegészíteni. Mindez illeszkedik a Zeneművészeti Intézetben folyó művészképzés szempontjaihoz


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK: 400.000 Ft/ félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
15 fő

Legutóbbi ponthatár
Szakokra lebontott ponthatárok a Felvételi információknál

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles zeneművész-tanár
Képzés célja

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban és felnőttoktatásban az adott hangszer művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően szakmai tárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes művésztanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Képzési jellemzők

A képzés során a hallgatók felkészülnek a tanári pályára, a pedagógiai, pszichológia és módszertani ismeretek mellett gyakorlatban is megismerik és elsajátítják a zenetanári pályához szükséges kompetenciákat.

Főbb témakörök

Ember- és gyermekismeret, Fejlődéslélektan, Tanári mesterség, Szociál- és zeneszociológia, Zeneközvetítés és zenepadagógia, Szakmódszertan, Kommunikációs tréning

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
zenemuvesz-tanar_ma_tanterv_2022-09-01.pdf
Szakirányok, specializációk
 • hegedűművész-tanár
 • mélyhegedűművész-tanár
 • gordonkaművész-tanár
 • gitárművész-tanár
 • fuvolaművész-tanár
 • énekművész-tanár
 • zongoraművész-tanár
 • kóruskarnagyművész-tanár
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Ponthatárok

M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gitárművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gitárművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gordonkaművész-tanár]]]    99
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gordonkaművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [hegedűművész-tanár]]]    98
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [hegedűművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [kóruskarnagyművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [kóruskarnagyművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [mélyhegedűművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [mélyhegedűművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [zongoraművész-tanár]]]    89
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [zongoraművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [énekművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [énekművész-tanár]]]    n.i.
 

Szakirányok:
fuvola-, gitár-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, énekművész-tanár, kóruskarnagy-művésztanár

A felvételi vizsga:
Szakmai és motivációs elbeszélgetés

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

Pontszámítás:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont),
- a szakmai és motivációs beszélgetésen max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (esélyegyenlőség vagy 2. nyelvvizsga vagy 3. nyelvvizsga vagy kiemelt szakmai eredmény)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.

Felvételi irányszám

15 fő

Felvételi követelmények
Művészmester szakos diploma szakmai és motivációs beszélgetés
Elhelyezkedési területek

alap- és középfokú művészetoktatási intézmények, felnőttoktatás

Hallgatóink mondták

Mit üzen a hallgatóknak?

"Szeressék azt, amit csinálnak, és végezzék kitartóan!"

Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72 / 501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu

Tanulni mindig érdemes!
Egy volt MK-s hallgatónktól