Vegyész mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

Természettudományi Kar

Vegyész mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

A hallgató törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére. Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait. A munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végzi. Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok elérésére, elkötelezett a szakterület új ismeretekkel, tudományos és műszaki eredményekkel való gyarapítására.

  


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:700 000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 72, NK: n.i., NK (angol): n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles vegyész
Képzés célja

A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelõen olyan vegyészek képzése, akik szakterületükön megszerzett magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) megfelelő szintű alaptudással rendelkeznek.

A tanulmányaikat befejezett vegyészek alkalmasak a választott tudományterületükön kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén, valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minõségi és mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Önálló és irányító munkaköröket láthatnak el, például a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben, minőségbiztosítás és minőségellenőrzési területeken.

Kellő mélységű ismerettel rendelkeznek PHD-tanulmányok,illetve egyénileg és/vagy szervezett formában további tanulmányok végzéséhez. 

Képzési jellemzők

A mesterfokozat megszerzése után a legjobban felkészült hallgatóknak lehetősége van a Karunkon működő Kémia Doktori Iskola keretében PhD fokozat megszerzésére.

 

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök
  • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő természettudományos alapismereti tárgyak: matematika, informatika, fizika
  • A szakmai törzsanyag fontosabb tárgyai: szervetlen kémia, szerves kémia, fizikai kémia és alkalmazásai (hagyományos kolloidika, radiokémia, elméleti kémia), analitikai kémia (beleértendõ az elválasztástechnika, szerkezetvizsgálati módszerek is), alkalmazott kémia
  • A differenciált szakmai ismeretek keretében a következő fontosabb kötelezően választható ismeretköröket tartalmazza: analitikai és anyagszerkezet-vizsgálati, anyagtudományi, környezeti kémiai, korszerű szerves kémiai szintézismódszerek, biológiai kémia, számítógépes-informatikai kémia, gyógyszerkémia
Képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Szakirányok, specializációk

A hallgatók az analitikai, anyagkutató, gyógyszerkutató, informatikai vegyész, környezetkémikus, szerkezetkutató és szintetikus kémikus szakirányok témaköreiben szerezhetnek végzettséget, készíthetik el diplomadolgozatukat.

Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség) 

Felvételi irányszám

NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
Elhelyezkedési területek

A szakot elvégzők számára középtávon elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern finomkémiai ipar bővülése, a legkülönbözőbb területeken felmerülő kutatási igények kielégítése. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?
"
Az én egyetemem, mindenképpen itt tanulnék, újra ide jelentkeznék."

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésrõl további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk: 
Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 
Tel./Fax: (72) 501-518, (72) 536-273, (72) 503-600/24421 
E-mail: kilar@ttk.pte.hu

Mesterképzést is végezzenek és tanuljanak mellette nyelveket.
Volt TTK-s hallgatónktól