Védőnő szakirány (Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak)

Egészségtudományi Kar

Védőnő szakirány (Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak)

Hamupipőkének jól jött, hogy volt egy tündér keresztanyja, aki segítette tanácsaival. Neked is volt pici korodban, a neve: Védőnő. A jó védőnő családtag és csapatjátékos, együtt dolgozik a szülőkkel, gyermekorvossal és a szülész-nőgyógyásszal.Az iskoládban is találkozhattál vele a szűrővizsgálatokon, vagy éppen a méhecske-virág-beporzás témakörben megtartott felvilágosító-egészségnevelő órán.


Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc

Képzési idő
8 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:300 000 Ft (teljes költség) (Kaposvár, Szombathely), LK:300 000 Ft (teljes költség) (Kaposvár, Szombathely)

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 280(Kaposvár), LK: 280(Kaposvár), NÁ: 280(Kaposvár), NK: 280(Kaposvár), LÁ: 280(Szhely), LK: 280(Szhely), NK: 280(Szhely), NÁ: 280(Szhely)

Érettségi követelmény (2023)
Az emelt szintű érettségi NEM felvételi követelmény
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
Védőnő
Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Olyan szakemberek képzése a cél, akik az egészségtudomány eredményeit megismerve képesek lesznek a megelőző tevékenység széleskörű végzésére, az egyes emberek, a családok és közösségek gondozására, illetve egészségének fejlesztésére.

Képzési jellemzők

A képzési idő félévekben: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
  - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
  - a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- alapozó egészségtudományok 10-15 kredit
- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit
- ápolástudományok 3-5 kredit
- táplálkozástudományok 2-4 kredit
- gyógyszertudományok 2-4 kredit
- természettudományok 8-12 kredit
- bölcsészettudományok 10-12 kredit
- társadalomtudományok 10-12 kredit

A szakirány további tudományágai: védőnő szakirány
- alkalmazott egészségtudományok 12-15 kredit,
- ápolástudományi ismeretek 3-5 kredit,
- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
- védőnői szakismeretek 70-80 kredit;

Idegennyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb témakörök

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

Alapozó törzstantárgyak ismeretek 25-35 kreditpont: Biológia I., Kémia, biokémia I., Ökológia, Egészségpszichológia I., Egészségszociológia I., Kommunikáció és személyiségfejlesztési ismeretek I., Etika, ápolásetika, Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I., Népegészségtan, Elsősegélynyújtás I., Egészségügyi informatika I., stb.

Törzstantárgyak 50-65 kreditpont: Anatómia I-II., Genetika, Élettan- kórélettan I., Gyógyszertan I., Mikrobiológia I., Ápolástan I., Egészségszociológia II., Pedagógia I., Egészségnevelés-egészségfejlesztés I., Egészségügyi informatika II.,Egészségügyi latin I-II., stb.

Differenciált szakmai ismeretek tárgyai 100-115 kreditpont:

Védőnő szakirány: Szülészet-nőgyógyászat I-III., Csecsemő-gyermekgyógyászat I-IV., Egészségnevelés-egészségfejlesztés II.-IV., Védőnői módszertan I-IV., Dietetika II., Ápolástan III., Családgondozás és krízisprevenció, Csecsemő-gyermekgyógyászat szakápolástan, Pedagógia II. Szakmai gyakorlat: a gyakorlati képzés magába foglalja a gyakorlati órákat, a területi és klinikai gyakorlatokat. A tantervi gyakorlati órák keretében az elméletben tanultak alkalmazása és gyakorlati készségek elsajátítása történik. A területi védőnői nagygyakorlaton a gyakorlati készségek elmélyítése, valamint a családgondozási és iskola-egészségügyi tevékenységhez szükséges jártasságok megszerzése történik.

Képzés helyszíne(i)
Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.) Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Szakirányok, specializációk

Védőnő

Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

A 2023 szeptemberében induló képzéseknél szükséges-e emelt szintű érettségi
Az emelt szintű érettségi NEM felvételi követelmény
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Várjuk mindazokat, akik elhivatottságot éreznek a várandós anyák, csecsemők, gyermekek és serdülők, valamint a családok felnőtt tagjai egészségének megóvása és egészségfejlesztése érdekében.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

 

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv ( Választható egy idegen nyelv: angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy ( Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek.).

 

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Felvételi irányszám

ANA 15-20 fő ANK10-15 fő ALA 15-20 fő ALK 10-15 fő

Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
Elhelyezkedési területek

A Magyar Védőnői Szolgálat hungarikum, munkásságuknak köszönhető, hogy a lakosság átoltottsága közel 100%-os. E nagy múltú, a társadalom egészsége szempontjából fontos szervezetben elsősorban területi védőnőként lehet elhelyezkedni. Az iskolákban ifjúsági-, a kórházakban kórházi védőnőként lehet helyed. Egészségnevelés és -fejlesztés területén, valamint gyógyszer-, tápszergyártó cégek orvos/patikalátogatóként szívesen foglalkoztatnak jól képzett védőnőket. Ha kedvet kapsz a kutatáshoz, oktatáshoz, vár karunk Népegészségügyi MSc képzése, ami után PhD fokozatot is szerezhetsz doktori iskolánkban.

 

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Egyetemváros. Medikus kupa. Tanórák."

"Életem eddigi legemlékezetesebb évei."

 

Mit üzen a hallgatókank?

"Jól választanak, ha a PTE választják. Az itt szerzett tudás a későbbi mindennapi munkájuk során nagyon hasznos."

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!
PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.
Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit
tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Jó helyen vannak!
Volt ETK-s hallgatónktól