Távegészségügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Egészségtudományi Kar

Távegészségügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A képzés során a hallgatók átfogó ismereteket kapnak az orvos-egészségtudományi, valamint műszaki területekről. Kiemelt fókuszban ismerik meg a hallgatók a smart egészségügyi megoldásokat. a sürgősségi betegellátásban, otthonápolásban alkalmazható okoseszközöket és azok működési elveit. Hangsúlyos szerepet kap ezen területeken a döntéshozatal a leggyakoribb akut és krónikus elváltozások paramétereinek elsajátítására.


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
200.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
LK:10<20

Legutóbbi ponthatár
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Távegészségügyi szaktanácsadó / e-Health advisor
Képzés célja

A képzés célja az egészségtudományi végzettséggel már rendelkező szakemberek felkészítése a távmunkában végezhető egészségügyi ellátási és tanácsadási feladatokra. A jelenleg elérhető egészségtudományi képzések a közvetlen betegkapcsolattal járó betegellátási feladatokra fókuszálnak, az intelligens technológiai megoldások fejlődése eredményeképpen létrejövő, a távolról történő betegellátásban is jól alkalmazható ismereteket csak részben tartalmazzák.

A képzés során szerzett ismeretek és készségek lehetőséget biztosítanak a távmunkában foglalkoztatható, de közvetlen betegkapcsolattal járó munkavégzésben akadályozott (felsőoktatási hallgatók, nyugdíjasok, stb) szakemberek bevonására az egészségügyi ellátásba. Ennek kiemelt jelentősége lehet a pandémiás krízishelyzetekben.

A hallgatók átfogó ismereteket kapnak az orvos-egészségtudományi, valamint műszaki területekről. Kiemelt fókuszban ismerik meg a hallgatók a smart egészségügyi megoldásokat, a sürgősségi betegellátásban, otthonápolásban alkalmazható okoseszközöket és azok működési elveit. Hangsúlyos szerepet kap ezen területeken a döntéshozatal a leggyakoribb akut és krónikus elváltozások paramétereinek elsajátítására.

Képzési jellemzők

A távegészségügyi szaktanácsadói szakképzettség birtokában képes, illetve alkalmas:

  • A képzésben résztvevők olyan átfogó ismereteket kapnak az intelligens technológiai megoldásokról és annak eredményeképpen létrejövő, a távolról történő betegellátásban is jól alkalmazható technikákról, amelyek megoldást nyújthatnak a krónikus betegségben szenvedők folyamatos monitorozására, idősgondozásra.
  • A végzett szakemberek tisztában vannak az allokatív, integratív és idő depedens ellátási formákkal, azokat képviselik, a betegutak szervezésében, mint irányelveket követik, az érvényes szakmai protokollokat rendszerszinten alkalmazzák, betartják, illetve kompetenciájuknak megjelelően betartatják. 
  • Komplex ismeretekkel rendelkeznek a sürgősségi tünetegyüttesekről és a sürgősségi ellátásban előforduló további kórképekről, azok diagnosztikájáról, a terápiájáról, szakápolási és betegellátási feladataikról.
  • Részletesen ismerik a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat, a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.
  • Ismerik az otthoni állapotmonitorozásban, krónikus betegségek kezelésében leggyakrabban alkalmazott egészségügyi eszközöket, azok működési elvét és indikációs területeiket, az orvosbiológiai mérésekhez, valamint terápiás kezelésekhez szükséges műszerek főbb moduljait és ezek diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazásának alapjait.

 

Főbb témakörök

Alapozó ismeretek: gyógyszertani egészségügyi alapismeretek, egészségügyi eszközismeret, menedzsment, jogi és etikai alapismeretek, egészségnevelés-egészségfejlesztés, kommunikáció.

Szakmai törzsanyag: egészségügyi informatikai rendszerek, smart technológiák a telemedicinában, IT szerepe az egészségügyben, mesterséges intelligencia szerepe az egészségügyi ellátásban, döntéselmélet, krónikus betegségek akut megnyilvánulásai.

Szakmai gyakorlat: 70 óra intézményen kívüli szakmai gyakorlat. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók az aktuálisan zajló alapellátási munkát, majd céges gyakorlat során az okoseszközöket megismerjék, melyre a harmadik szemeszterben az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási központjában folyó munkát, riasztási és kikérdezési protokollt építhessenek rá.

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Orvos-egészségtudományi, műszaki területen szerzett felsőfokú végzettség. Olyan szakemberek, akik érdeklődnek az intelligens egészségügyi alkalmazások iránt. A már megszerzett korábbi tudásra építhető az okostechnológiák eszközrendszere.

Felvételi irányszám

LK:10<20

Elhelyezkedési területek

A képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciák birtokában elhelyezkedhetsz az állami és magánegészségügyi ellátásban, otthonápolási területen, betegirányító rendszerekben.

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., info@etk.pte.hu) kérhető.