Szimuláción alapuló egészségügyi oktatás szakirányú továbbképzési szak

Egészségtudományi Kar

Szimuláción alapuló egészségügyi oktatás szakirányú továbbképzési szak

A képzés során a hallgatók átfogó képet kapnak az egészségügyi szimulációs oktatás lehetőségeiről, módszertanáról, szervezési és megvalósítási feladatairól, melyeket felhasználva a szimulációs oktatást végző intézmények hiánypótló szereplőivé válhatak.


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
200.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
LK:10<20

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
egészségügyi szimulációs szakember
Képzés célja

A szimuláción alapuló egészségügyi oktatás szakirányú továbbképzési szak célja a szakmódszertanilag megalapozott, az egészségügyi oktatásban mára elengedhetetlen szimulációs oktatás biztosítása az orvos- és egészségtudományi felsőfokú képzőhelyek és az egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatói, valamint az Országos Mentőszolgálat és az Országos Skill labor hálózat szimulációs oktatásában részt vevő szakemberei számára. A képzésben részt vevők a munkájuk során biztosítani tudják az adott szakmaterület elsajátításához szükséges készségek és képességek kialakítását a betegbiztonság szem előtt tartásával, ugyanakkor költséghatékonyan, s a valós élethelyzethez képest alacsonyabb stresszhatás mellett. A képzés további haszna, hogy a szimulációs oktatás alkalmazásával a klinikai helyzetekben való problémamegoldást, a diagnózisfelállítást és döntéshozatalt is gyakorolni lehet azonnali visszajelzés lehetősége mellett, a csapatmunkában való jártasság szerzésével. A szimulációs oktatás további előnye, hogy viszonylag kevés oktatói jelenlétet igényel, ily módon hozzájárul a humánerőforrás gazdálkodás optimalizálásához, emellett az egészségügyi ellátás és képzések minőségének javulásához is.

Képzési jellemzők

Az egészségügyi szimulációs szakképzettség birtokában képes, illetve alkalmas:

  • A végzett szakemberek képessé válnak a szimulációs oktatás céljait meghatározni, az erőforrásokat helyesen allokálni, az oktatás feltételrendszerét meghatározni, a gyakorlatokat önállóan megtervezni és előkészíteni, az egyéni kéréseket megfelelően integrálni.  
  • Stratégiai gondolkodással képesek az oktatástervezésben az orvos- egészségtudományi, az orvostechnológiai és az egészségügyi szakmódszertani ismereteiket és képességeiket szintetizálni.
  • A képzés során felkészülnek a szimulációs oktatás önálló kivitelezésére, az órák környezetének kialakítására, a briefing és debriefing módszerek célközpontú alkalmazására, az oktatási eszközök és magas hűségű szimulátorok előkészítésére és beüzemelésére, szükség esetén alternatív eszközök biztosítására.
  • Képesek ismereteiket alkalmazni és bemutatni, valamint továbbadni az oktatás szereplőinek az orvostechnológiai és fogyóeszközök, moulage-ok, skill trainerek, magashűségű szimulátorok, informatikai eszközök helyes beüzemeléséről, használatáról, az ellenőrzés, karbantartás, leltárkezelés és javíttatás folyamatáról.
  • A projektek előkészítésének, végrehajtásának és ellenőrzésének folyamatában, eszközspecifikációk elkészítésében kompetenciájuknak megfelelő mértékben részt tudnak venni.

 

Főbb témakörök

Alapozó ismeretek: az egészségügyi oktatás szakmódszertana, kommunikáció, informatikai skillek, eszközismeret, orvostechnológia

Szakmai törzsanyag: kapcsolati háló leggyakoribb elemei, eszközismeret, magas hűségű szimulátorok használata, oktatásmódszertan, élő szereplős szimulációk, leggyakoribb kórfolyamatok a szimulációs oktatásban, szcenárióírás, az egészségügyi szimuláció fejlődési irányai

Szakmai gyakorlat: 50 óra területi gyakorlat

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központ (7621 Pécs, Szepesy u. 1-3.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Orvos- és egészségtudományi alapképzésben (korábban főiskolai szinten) szerzett oklevél, vagy legalább főiskolai szintű képzésben szerzett egészségtanár vagy egészségügyi tanár mesterképzésben szerzett oklevél.

Felvételi irányszám

LK:10<20

Elhelyezkedési területek

A képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciák birtokában elhelyezkedhetsz egészségügyi szimulációs oktatást biztosító intézményeknél.

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., info@etk.pte.hu) kérhető.