Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar, Német

Felvételi irányszámok
6<15 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
német/német nemzetiségi nyelven oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet)
Képzés célja

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikustananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama

 • 4 félév, 350 tanóra, 120 kredit

Konzultációs gyakoriság

 • havonta
Főbb témakörök

Alapozó ismeretek 12 kredit

 • alkalmazott nyelvészeti ismeretek, szaknyelv, szaktárgyi szaknyelv ismeretek

Szakmai ismeretek 60 kredit
a) Tudományterületi és szakmódszertani ismeretek: szaktárgyi ismeretek, a szaktárgy oktatásának módszertana, idegen nyelv (szinten tartás)

b) Idegen/nemzetiségi nyelvi és idegen/nemzetiségi nyelv oktatási ismeretek: idegen/nemzetiségi nyelvi fejlesztés írásban és szóban, az idegen nyelv oktatásának módszertana, új eredmények a szaktárgy tudományterületén

Háttérismeretek és kiegészítő ismeretek 28 kredit

 • szakszöveg-olvasás, funkcionális idegen/nemzetiségi nyelv használat, kétnyelvűség,kurzustervezés, tananyagfejlesztés, korszerű oktatási módszerek

Komplex szaktárgyi / idegen nyelvi vizsga 5 kredit

Tanítási gyakorlat 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit


A képzés során elsajátítandó kompetenciák

TUDÁS

 • idegen/nemzetiségi nyelvi ismeretek
 • szaktárgyi ismeretek
 • szaknyelvi ismeretek
 • szakmódszertani ismeretek

ALKALMASSÁG

 • szaktárgyak idegen/nemzetiségi nyelven történő oktatására
 • Korszerű módszertani ismeretek alkalmazására
 • tananyagfejlesztésre
 • tantervfejlesztésre

ADOTTSÁGOK ÉS KÉSZSÉGEK

 • – tudatos idegen/nemzetiségi nyelvhasználat
 • – jó ismeretátadó képességek
 • – tanítási tapasztalat
 • – kreativitás
 • – problémamegoldó gondolkodás
 • – folyamatos önképzésre való készség

A KÉPZÉS IDŐTERVE

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus15.

A szak felvételének feltétele

 • tanári szakképzettség; sikeres felvételi vizsga; a választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A felvétel módja

 • pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz  (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni
 • felvételi elbeszélgetés

A szóbeli felvételi ideje

 • külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után
 • Azok a pályázók, akik ebben a félévben  szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének várható idejét tüntessék fel a CV-n

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 6 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

6<15 fő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube

Germanisztika Intézet

Dr. Gerner Zsuzsanna | gerner.zsuzsanna@pte.hu

Becsüljék meg és használják az itt kapott tudást és az elsajátított kompetenciákat.
Volt BTK-s hallgatónktól