Szakoktató alapszak

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Szakoktató alapszak

Vegyél részt a jövő szakembereinek képzésében! A specializációdhoz (üzleti, szolgáltatási, vagy agrár) tartozó ágazatok területén többek között felkészült leszel az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére. Jelentkezz megújult szakoktató alapszakunkra!     


Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc

Képzési idő
6 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK: 200.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
ALA: 5<10, ALK: 5<10

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 352, LK: 348

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Szakoktató
Képzés célja

A képzés célja szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és
a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére.

Képzési jellemzők

Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai és pedagógiai gyakorlat a szakmódszertanokhoz kapcsolódva, szakmai gyakorlóhelyen (iskolai, vagy képzőközpont, vagy tanműhely, taniroda, tangazdaság, tankonyha vagy vállalat, vállalkozás, felnőttoktatási, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szervezett gyakorlat és a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalat portfólióban történő összefoglalása.

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek (a szakképzés sajátos elvárásaihoz igazodó matematikai, továbbá a specializációhoz tartozó természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek): 15-20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (a szakképzés követelményeihez kapcsolódó közgazdaságtan, gazdaság menedzsment, környezetvédelem, minőségbiztosítási ismeretek, továbbá a humán ismeretek közül az alkalmazott kommunikáció, a munka- és egészségvédelem, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés) 15-20 kredit;
- szakoktatói ismeretek: összesen 120-130 kredit, ebből
a) pedagógiai és pszichológiai ismeretek, pedagógiai gyakorlatok 30-40 kredit,
b) a szakmai specializációnak megfelelő szakmai ismeretek 40-50 kredit, ami
a szakoktató szak specializációja szerinti ágazatoknak megfelelő szakmai ismeretek és készségek, melyek tartalmukban és követelményeikben igazodnak az iskolai, a képzőközpontbeli, a duális, a vállalati, intézményi és az egyéni szakképzés sajátos elvárásaihoz, és
c) a szakmai specializációnak megfelelő szakmódszertanok, szakmai és pedagógiai gyakorlatok, figyelembe véve a gyakorlati képzőhelyek eltérő sajátosságait 40-50 kredit.

Képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Szakirányok, specializációk

tervezett specializációk: üzleti szakoktató, szolgáltatási szakoktató, agrár szakoktató

Ösztöndíjak

Ösztöndíjak és támogatások a Pécsi Tudományegyetemen

Ösztöndíjak és kedvezmények a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A gyakorlati vizsga követelményei a szakoktató alapképzési szakra jelentkezők esetében

A szakoktató alapképzési szakra jelentkezőknek gyakorlati vizsgát kell tenniük. A jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani úgy, hogy a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga pontszámának – melynek maximális értéke 200 pont – megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

 

A gyakorlati vizsga vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgabizottság a gyakorlati vizsgán a jelentkezők kommunikációs készségét, logikus gondolkodását, nyitottságát és szakmai motiváltságát méri fel.

 

A gyakorlati vizsga a következő részekből áll:

 • motivációs levél (maximálisan elérhető pontszám: 50 pont)
 • felvételi elbeszélgetés a választott téma alapján (maximálisan elérhető pontszám: 150 pont) (A vizsga témaköreit, szakirodalmát a Kar a honlapon teszi közzé.)

 

Az egészségügyi alkalmasság igazolása a szakoktató alapképzési szakra jelentkezők esetében

A szakoktató alapképzési szakra jelentkezőknek a gyakorlati vizsga során be kell mutatnia egy nyilatkozatot arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

Az érintett szakokra történő jelentkezést kizáró okok:

 • hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 •  színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok,
 • a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia.

A gyakorlati vizsgával kapcsolatos bővebb információk

 

Felvételi irányszám

ALA: 5<10, ALK: 5<10

Felvételi követelmények
gyakorlati vizsga érettségi
Elhelyezkedési területek

A végzett szakoktatók az iskolarendszerű szakképzés szakképző iskoláiban, technikumaiban, a felsőoktatási szakképzés rendszerében, továbbá a felnőttoktatásban és felnőttképzésben, intézményekben, vállalatoknál láthatnak el gyakorlati oktatói feladatokat elsősorban közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, turizmus-vendéglátás, kereskedelem területén.

Kapcsolat

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Koltai Zoltán (koltai.zoltan@pte.hu)

Tanuljanak szorgalmasan, tegyenek szert minél több gyakorlatra.
Volt KPVK-s hallgatónktól