Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzés

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzés

A képzés során a résztvevők sporttal összefüggő, interdiszciplináris szemléletet, specifikus pszichológiai ismereteket és készségeket sajátítanak el, megismerik a sportpszichológia eszköztárát és segítik a sportolók, egyéb szakemberek és a közösségek sikeres és egészséges munkáját, működését, szabadidősportok és élsportok esetében is sportegyesületek, sportszervezetek, sportági szakszövetségek, sportiskolák, sportakadémiák, szabadidősporttal foglalkozó intézmények, oktatási intézmények (sporttal kapcsolatos tevékenységek) és magánpraxis keretei között.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
6<25 fő

Legutóbbi ponthatár
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Sportpszichológiai szakpszichológus
Képzés célja

A képzés célja olyan sportpszichológiai szakpszichológusok képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a sportpszichológia elméleti, gyakorlati és módszertani hátteréről, felkészültek a sportpszichológiai feladatok megtervezésére, szervezésére, irányítására, ellátására és értékelésére.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama

  • 4 félév, 345 tanóra + 50 óra szakmai gyakorlat, 120 kredit

Konzultációs gyakoriság

  • 5 alkalom / félév (péntek, szombat)

A képzés teljesítéséhez diplomamunka (szakdolgozat) megírása és megvédése szükséges. A diplomamunka lehet sportolóval/sportolókkal végzett esetvezetés (sportpszichológiai esetismertetés) vagy empirikus kutatás, amelyben a szakdolgozat készítője bizonyítja a sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzésben elsajátított kompetenciák meglétét. 

A záróvizsgára bocsátás feltételei
100 óra önismereti pszichoterápiás tapasztalat a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutánál. A sajátélménynek akkreditált pszichoterápiás képzőhelyen, kiképző terapeuta által egyben, vagy legfeljebb három részletben végzett 100 órának kell lennie, csoportos vagy egyéni formában. Az akkreditált képzőhelyek listája itt érhető el: www.reny.hu

Főbb témakörök

Sporttudományi és sportban releváns társtudományi alapozó kurzusok (sportélettan, sportági ismeretek, edzéselmélet, mozgásfejlődés, sportspecifikus jogi, etikai, pedagógiai, szociológiai ismeretek). A testedzéssel és mozgással kapcsolatos egészségpszichológiai, klinikai pszichológiai, fejlődéslélektani, kognitív pszichológiai, szervezetpszichológiai, pszichológiai tanácsadási ismeretek. Sportspecifikus sportpszichológiai módszerek, sportdiagnosztika, Sportpszichológiai gyakorlati tárgyak (esetvezetés, terepgyakorlat).

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

  • pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség. Sportegyesületeknél, sportszervezeteknél, sportági szakszövetségeknél, sportiskolákban, sportakadémiákban, szabadidősporttal foglalkozó intézményekben, oktatási intézményekben folytatott szakmai tevékenység előnyt jelent

A felvétel módja

  • jelentkezéshez szükséges dokumentumok  (szakmai önéletrajz, diplomamásolat, motivációs levél) benyújtása, melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni (lsd. szakleírás Jelentkezés fül)

A szóbeli felvételi ideje

  • a jelentkezők létszámától függően várhatóan augusztus végén

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 6 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

6<25 fő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube

Pszichológia Intézet

képzésfelelős: prof. dr. Péley Bernadette | peley.bernadette@pte.hu
szakmai operatív koordinátor: 
Bakuretz Bonnie | bakuretz.bonnie@pte.hu
adminisztrátor: 
Lévai Teodóra | levia.teodora@pte.hu

Bátran válasszák Pécset, a képzés színvonala kiváló
Volt BTK-s hallgatónktól