Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzés

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzés

A képzés során a résztvevők sporttal összefüggő, széles spektrumú (interdiszciplináris érintkezési pontokat hangsúlyozó) szemléletet, specifikus pszichológiai ismereteket és készségeket sajátítanak el, megismerik a sportpszichológia eszköztárát és segítik a sportolók, egyéb szakemberek és a közösségek sikeres és egészséges munkáját, működését, szabadidősportok és élsportok esetében is sportegyesületek, sportszervezetek, sportági szakszövetségek, sportiskolák, sportakadémiák, szabadidősporttal foglalkozó intézmények, oktatási intézmények (sporttal kapcsolatos tevékenységek) és magánpraxis keretei között.


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám
6<15 fő

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
Sportpszichológiai szakpszichológus
Képzés célja

A képzés célja olyan sportpszichológiai szakpszichológusok képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a sportpszichológia elméleti, gyakorlati és módszertani hátteréről, felkészültek a sportpszichológiai feladatok megtervezésére, szervezésére, irányítására, ellátására és értékelésére.

Képzési jellemzők

A képzés teljesítéséhez diplomamunka (szakdolgozat) megírása és megvédése szükséges. A diplomamunka lehet sportolóval/sportolókkal végzett esetvezetés (sportpszichológiai esetismertetés) vagy empirikus kutatás, amelyben a szakdolgozat készítője bizonyítja a sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzésben elsajátított kompetenciák meglétét. 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése, a szakdolgozat benyújtása és elfogadása, 100 óra önismereti pszichoterápiás tapasztalat a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutánál. A sajátélménynek akkreditált pszichoterápiás képzőhelyen, kiképző terapeuta által végzett és egybefüggő 100 órának kell lennie, csoportos vagy egyéni formában. Az akkreditált képzőhelyek listája itt érhető el: www.reny.hu

Főbb témakörök

Sporttudományi és sportban releváns társtudományi alapozó kurzusok (sportélettan, sportági ismeretek, edzéselmélet, mozgásfejlődés, sportspecifikus jogi, etikai, pedagógiai, szociológiai ismeretek). A testedzéssel és mozgással kapcsolatos egészségpszichológiai, klinikai pszichológiai, fejlődéslélektani, kognitív pszichológiai, szervezetpszichológiai, pszichológiai tanácsadási ismeretek. Sportspecifikus sportpszichológiai módszerek, sportdiagnosztika, Sportpszichológiai gyakorlati tárgyak (esetvezetés, terepgyakorlat).

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A képzés időtartama: 4 félév, 345 tanóra + 50 óra szakmai gyakorlat, 120 kredit.

Konzultációs gyakoriság: 5 alkalom / félév (péntek, szombat)

Költségtérítés összege: 250.000 Ft/félév

A szak felvételének feltétele: Pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség. Sportegyesületeknél, sportszervezeteknél, sportági szakszövetségeknél, sportiskolákban, sportakadémiákban, szabadidősporttal foglalkozó intézményekben, oktatási intézményekben folytatott szakmai tevékenység előnyt jelent.

A felvétel módja: jelentkezéshez szükséges dokumentumok  (szakmai önéletrajz, diplomamásolat, motivációs levél) benyújtása, melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni (lsd. szakleírás Jelentkezés fül).

A szóbeli felvételi ideje: a jelentkezők létszámától függően várhatóan augusztus végén.

Érdeklődés e-mail-ben: Bakuretz Bonnie (bakuretz.bonnie@pte.hu)

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 6 fő) esetén indul!

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Pszichológia Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Képzésfelelős: Prof. Dr. Péley Bernadette (peley.bernadette@pte.hu)

Szakmai operatív koordinátor: Bakuretz Bonnie (bakuretz.bonnie@pte.hu)

Adminisztrátor: Lévai Teodóra (levai.teodora@pte.hu)