Sportdietetikus szakirányú továbbképzés

Egészségtudományi Kar

Sportdietetikus szakirányú továbbképzés

   A sportdietetikus képes egyénre szabott étrend megtervezésére, összeállítására sportág, mozgásforma és az egyén egészségi állapotát figyelembe véve.


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Jelenleg nem indul

Költségtérítés összege
140 000 Ft (teljes költség)

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
LK:20<30

Legutóbbi ponthatár
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Sportdietetikus
Képzés célja

A képzés célja, olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező sportdietetikusok képzése, akik naprakész, specifikus tudásuk birtokában képesek a legjobb, leghatékonyabb edzések mellé felsorakoztatni a táplálkozástudomány aktualitásain alapuló, korszerű táplálkozási ajánlásokat annak érdekében, hogy mind az amatőr, mind a profi sportoló teljesítménye maximumát tudja nyújtani, egészségének megtartása mellet.

A sportdietetikus képes egyénre szabott étrend megtervezésére, összeállítására sportág, mozgásforma és az egyén egészségi állapotát figyelembe véve. Ezen felül alkalmas táplálkozási intervenciók megtervezésére és kivitelezésére, terápiás étrendek kialakítására mind az egészséges – mind az eltérő egészségügyi állapottal rendelkező sportolók esetén.

Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra is, hogy az egészséget, és az optimális teljesítményt szem előtt tartva, mind a hobbi, mind a versenysportolók számára a felkészülési és verseny időszakban megfelelő dietoterápiás ajánlásokat fogalmazzon meg. Mindezt a legkorszerűbb tudományos irányelvek, és ajánlások szem előtt tartásával.

A sportdietetikus – elméleti és gyakorlati tudásbázisának köszönhetően – képes bekapcsolódni a sporttudományi kutatásokba, a sportkutatásokkal foglalkozó team munkáját elősegíti, kiegészíti.

 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Képzési jellemzők

A sportdietetikus a szakképzettség birtokában ismeri:  

 • a biokémia és az élelmiszerkémia legújabb tudományos eredményeit, amely ismeretanyagon keresztül értik, hogy a tápanyagok hasznosulása hogyan és milyen módon a legideálisabb
 • a molekuláris biológia legújabb tudományos eredményeit, összetett módon szemlélik az élő szervezet szerveződési szintjeit perkurzoroktól a sejteken keresztül egészen az emberig
 • a szív, a keringési és a légzési rendszer működését,
 • a kardio-respiratórikus rendszer terhelés adaptációját,
 • az aerob és anaerob energiaszolgáltatás folyamatát (energetikáját),
 • a fizikai igénybevétel, a külső terhelés élettani hatásait,
 • a rendszeres testedzés hatásait a holisztikus értelemben vett egészségre,
 • a korszerű edzéselméleteket, a terhelés, a kifáradás, a kondícionálás, a teljesítményfokozás élettani alapjait
 • mozgatórendszer sportág specifikus mechanikai működését, valamint a mozgatórendszer működését vizsgáló eszközöket és eljárásokat
 • az életminőséget károsító, illetve javító tényezőket, a rekreáció az életminőség összefüggéseit
 • az egészségfejlesztési programok kialakításához szükséges alapvető ismereteket, amelyekete alkalmaz egyéni, közösségi és szervezeti szinten is
 • a sportolók energia és egyéb tápanyag szükségletét,
 • a beépíthető fehérje, zsír, szénhidrát vitamin és ásványi anyag forrásokat, élelmiszerkategóriákat
 • a különböző életszakaszokban ajánlható étrend elemeit
 • és képes étrendet összeállítani a sporttáplálkozás lehetőségeit és szükségleteit figyelembe véve
 • a sportolók folyadékszükségletét és a sportágakhoz fűződő folyadékbevitel mértékét
 • a legnépszerűbb sportitalokat és azok jellemzőit
 • a teljesítmény és versenysport legfontosabb szabályait, képes a versenysportolóknál különbséget tenni, az anaerob aerob energia rendszerek között
 • a szénhidrát-feltöltési technikákat, a tápanyagok optimális beviteli lehetőségét versenysportolóknál
 • a NutriComp Sport – programot, melynek segítségével, képes a megtanult ismeretanyag birtokában (korcsoportok, sportágak, vegetáriánus sportoló, regeneráló étrendek) egyéni és csoportos étlaptervezésre
 • a funkcionális élelmiszerek és étrend kiegészítők közti különbségeket és hasonlóságokat
 • a funkcionális élelmiszerek és étrend kiegészítők pozitív élettani hatásait valamint képes objektíven megítélni az ezen termékcsoportokban rejlő kockázatokat is
 • és képes önállóan döntést hozni arról, hogy mely termékek illeszthetőek be a korszerű sporttáplálkozásba, a kitűzött étrendi- vagy éppen versenycélok függvényében
 • az egészségfejlesztés koncepcióját, képes önálló egészségfejlesztési terv elkészítésére
 • és képes hitelesen ellátni az egészségfejlesztői feladatokat
 • a sportoktatás folyamatát és a sportágválasztás befolyásoló tényezőit
 • a sportpszichológia alapvető módszereit, amelyeket készség szintjén alkalmaz is
 • a fogyatékkal élő sportolók egyénre szabott szükségleteit
 • a prevenciós sport programok kialakításához szükséges állapot felmérések módszereit és eszköztárát,
 • a rehabilitációs programok kialakításához szükséges feltételeket és eszközöket, részt vesz komplex rehabilitációs és táplálkozási programok kidolgozásában
 • a megfelelő relaxációs technika kiválasztására és alkalmazására
 • az egészségnevelést, az egészség megőrzést célzó nemzeti, regionális, helyi, lakóközösségi és nemzetközi programokat
 • a mozgásprogramokban alkalmazható technikákat, amelyeket önállóan képes alkalmazni is
 • a prezentációs technikákat és annak eszközrendszerét
 • a sportgazdasági alapfogalmakat, összefüggéseket
 • az üzleti logika sportbeli működését
Főbb témakörök

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretkörök (12-16 kredit):

sportanatómia, terhelésélettan, sportélettan, biofizika, biomechanika, biológia, biokémia, élelmiszerkémia

Szakmai törzsanyag (16-20 kredit): 

rekreáció, sporttáplálkozás alapjai, különböző korcsoportok sporttáplálkozása, sport és folyadékfogyasztás, étrend-kiegészítők,

Differenciált szakmai ismeretek (22-26 kredit): 

egészségfejlesztés, sportpedagógia, sportpszichológia, sportág-specifikus táplálkozás, fogyatékkal élők sporttáplálkozása, étlaptervezés, szakmai gyakorlat

Szabadon választható ismeretek (min. 3 kredit): 

sport és prevenció, fizioterápia, relaxációs technikák, rendezvényszervezés, sportmenedzsment, prezentációs ismeretek.

A szakdolgozat kredit értéke: 0 kredit

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett dietetikus szakképzettség.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

Felvételi irányszám

LK:20<30

Elhelyezkedési területek
 • az egyén életmódját elemezve rizikófaktorok megállapítására, életmód tanácsadásra, egészségfejlesztési programok kidolgozására,
 • egyénre szabott megelőző, egészségfejlesztő, dietoterápiás programok összeállítására, megszervezésére és kivitelezésére,
 • tervet és programot állít össze mind amatőr- mind profi sportolóknak, ötvözve a táplálkozás – és sporttudomány alapelveit és tapasztalatait,
 • sport specifikus táplálkozási szolgáltatás biztosít egyéneknek, teameknek, csoportoknak,
 • szűréseket, méréseket, követést és monitorozást végez versenysportolóknál és hobbi sportolóknál különböző körülmények között,
 • hatékony, integrált, korszerű és tudományos alapokon nyugvó táplálkozási intervenciót valósít meg a felkészülési és verseny időszakokban a versenysportolók számára,
 • gondoskodik a sporttáplálkozás oktatásáról az aktív fiatal korúak számára a legkülönbözőbb közösségekben (iskolák, iskola utáni programok, klubok)
 • szolgáltatást nyújt sporttáplálkozási folyamatokban, az egyetemek különböző rekreációs központjaiban az aktívan sportoló hallgatóknak, a személyzetnek, akik fizikai aktivitást végeznek.
 • korszerű táplálkozási ismereteket és szolgáltatást nyújt egyénileg és csoportosan sportolóknak, az egészség megőrzésre fókuszálva, különös tekintettel a betegség megelőzés szempontjaira.
 • tanácsot adnak versenysportolóknak és aktív egyéneknek különböző fizikai aktivitási helyzetekhez igazodva,
 • részt vesz tudományos teamek munkájában a sport különböző területein,
 • hatékonyan alkalmaza a megszerzett ismereteket és a bizonyítékokon alapuló elveket a kliensek és páciensek adatainak értékelésénél, ezen csoportok bizonyos értékeinek (pl.: laborlelet, antropometriai értékek) analízisére, közlésére és interpretálására,
 • ismereteit és jártasságát a dietetika területén a szakmai szervezetek (EFAD, MDOSZ) gyakorlati standardjainak, valamint szakmai előírásainak megfelelően alkalmazza,
 • programokat tervez, vezet, értékel és ismerteti a táplálkozási kutatások eredményeit a mozgás és sport területén,
 • tanítja a táplálkozást a mozgás és sport területén, felhasználva a gyakorlati tapasztalatokat (pld. élelmiszer nyersanyag vásárlás, ételkészítés, tartósítás kertészkedés mint hatékony fogyókúrás eszköz, különböző lehetőségek a testtömeg növelésére a zsírmentes testtömeg javára.)
 • egyéni és csoportos étrendet állít össze a felkészülési időszak alatt ugyan úgy, mint sportesemények, versenyek idejére,
 • szintetizálja a tudományos adatokat, lefordítja a gyakorlat nyelvére, és közzéteszi a szakmailag releváns és megalapozott információkat a média különböző területein (internet, TV, írott sajtó)

 A képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciák birtokában elhelyezkedhetsz sportegyesületeknél, szabadidős csoportoknál, sportkórházaknál, egyetemi, főiskolai szabadidős központoknál, sportmarketinggel és – menedzseléssel foglalkozó magáncégeknél és vállalatoknál, állami sportegyesületeknél, fitnesz, wellness központokban, sportkutatással foglakozó főiskolai és egyetemi teamekben, hadseregnél, tűzoltóknál, rendőrségnél valamint egyéb állami szervezeteknél.

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Élvezzék az egyetemi éveket, valamint a város nyújtotta lehetőségeket!
Volt ETK-s hallgatónktól