Rövid ciklusú biológiatanár mesterszak (2 féléves)

Természettudományi Kar

Rövid ciklusú biológiatanár mesterszak (2 féléves)

 Az ideális jelentkező elkötelezett a biológia, illetve annak tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre.  


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK:400 000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 79, LK: 50

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles …. tanár egy tanári szakképzettségre (középiskolai)
Képzés célja

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

Képzési jellemzők

A foglalkozások gyakorisága: tömbösítve, félévente két alkalommal 1-1 hét, továbbá 3 szombat

Képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Szükséges elővégzettség: szakterületi tanári diploma vagy szakterületi egyetemi vagy mester végzettség

Felvételi irányszám

5 < 20 fő

Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Sok kellemes élmény, siker, és persze azért a küzdelmek is, de ennek meg lett az eredménye."

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Legyenek büszkék, hogy a PTE-n tanulhatnak.
Volt TTK-s hallgatónktól