Régészet mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Régészet mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
magyar nyelvű képzés NK:375.000 Ft / félév, magyar nyelvű képzés: LK:350.000 Ft / félév, angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás, angol nyelvű önköltséges képzés: 325.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
3<10 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 80, NK: n.i., LÁ: 77, LK: 90, angol nyelven: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles régész
Képzés célja

A Pécsi Tudományegyetemen 2010-ben elindult MA-képzés keretében olyan szakemberek képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és forrásértelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két szakterület vagy korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felismerésére és felkutatására, feltárására, dokumentálására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére.

A régészeti leletanyag közvetlen megismerésére a Magyar Nemzeti Múzeumban és más vidéki múzeumokban is elvégezhető múzeumi gyakorlatok keretein belül is lehetőség van.

Képzési jellemzők

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.


Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben szombatonként

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Ókortörténet Program

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • régészeti muzeológia, örökségvédelem, múzeumi munka gyakorlati ismeretei 5-15 kredit
 • régészetelméleti és módszertani ismeretek, egyéb speciális ismeretek 5-15 kredit
 • specializációs modul, legalább két régészeti szakterület követelményeinek teljesítésével 50-70 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT

Legalább kétszer két hét ásatási (feltárási és egyéb tereptani) és egy hónap múzeumi gyakorlat.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • kora keresztény régészet, római régészet
 • római régészet, népvándorlás kori régészet
 • kora keresztény régészet, népvándorlás kori régészet
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a régészet alapképzési szak; a történelem alapképzési szak régészet szakiránya; történelem szak régészeti specializációja. Egyéb diploma a szakra nem fogadható el.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsgán a jelölt egy kihúzott témakör alapján ad ismereteiről számot.

A szóbeli vizsga tárgykörei ITT találhatók.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

Felvételi irányszám

3<10 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, más típusú közgyűjtemények szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, kutatási programok, kutatócsoportok, minisztériumok, államigazgatás, régészeti profillal rendelkező / régészeti ismeretanyagot igénylő magáncégek.

Tipikus munkakör

 • oktató, szakügyintéző, tudományos kutató, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régész.
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Történettudományi Intézet

Régészet Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Ajánlom mindenkinek a PTE-t, aki tanulni szeretne, tudatos és elkötelezett
Volt BTK-s hallgatónktól