Radiográfia specializáció (Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak)

Egészségtudományi Kar

Radiográfia specializáció (Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak)

A radiográfus úgy pillant bele az emberi testbe, hogy a „csomagolás” nem sérül. Nagy kihívás láthatóvá tenni a láthatatlant, hogy szike nélkül is megmondjuk mi zajlik a betegben. A radiográfus végzi a sugárterápiát is. Ha érdekel az emberi test és a gyógyítás, ez a Neked való hivatás!


Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc

Képzési idő
8 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:300.000 Ft/félév, LK:300.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 280 (Kaposvár), NK: 280 (Kaposvár), LÁ: 280 (Kaposvár), LK: 280 (Kaposvár)

Érettségi követelmény (2023)
Az emelt szintű érettségi NEM felvételi követelmény
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
orvosi diagnosztikai analitikus - radigráfus
Képzés célja

Mit tesz egy radiográfus? Úgy pillant bele az emberi testbe, hogy a „csomagolás” nem sérül meg. Érdekes kihívás láthatóvá tenni a láthatatlant. Gondolj csak bele, milyen nagy jelentőségű, hogy szike nélkül is megmondhatjuk, hogy mi zajlik éppen a betegben. W. C. Roentgen 1896-os gépe óta a képalkotó berendezések komoly változásokon mentek keresztül. A technológiai és informatikai fejlődésnek köszönhetően a röntgen, az ultrahangos, a CT, a PET CT és a magmágneses rezonanciás berendezések nem csak az emberi testet ábrázolják kívül-belül 3 dimenzióban, hanem képesek az élettani mozgásoktól kezdődően molekuláris folyamatokig elemezni és megjeleníteni az élő anyagot. A radiográfus feladata sugárterápiás eljárás vezérlése is. Ha érdekel az emberi test és a gyógyítás, ez a Neked való hivatás!

 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja orvosi diagnosztikai analitikusok képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai, vagy képalkotó diagnosztikai vagy optometriai tevékenység végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok vagy diagnosztikai részlegek, optometriai laboratóriumok munkájának irányítására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint rendelkeznek modern gazdasági ismeretekkel. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és optometriai alkalmazásának területein. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 

Képzési jellemzők

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 8 félév.

Általános információk

Az egészség- és természettudományi (anatómia, élettan, kémia, biológia) alapozó tárgyak után következnek a laboratóriumi ismeretek (pl. mintavétel, mintakezelés, automatizáció, hematológia és hemosztazeológia, toxikológia, izotópdiagnosztika, immundiagnosztika, hisztokémia, molekuláris genetika, citológia) majd a megszerzett tudást élesben is kipróbálhatod a laboratóriumi gyakorlatok alkalmával.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

Főbb témakörök

Szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;
 • ápolástudományok 2-4 kredit;
 • bölcsészettudományok 5-8 kredit;
 • társadalomtudományok 5-8 kredit;
 • természettudományok 20-25 kredit;

A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya.

A specializáció kreditaránya további 120 kredit:

a) radiográfia specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit, - egészségtudományi- – radiográfiai szakismeretek 90-100 kredit;

b) orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit, - egészségtudományi- – laboratóriumi analitikai szakismeretek 90-100 kredit, - természettudományok 5-10 kredit; 

 

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg. A szakmai gyakorlat magában foglalja:- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáción: a hematológia és transzfúziológia, a hemosztazeológia, a hisztokémia, citológia, az immunológia, a klinikai kémia, a mikrobiológia szakmai gyakorlatot;- a radiográfia specializáción: a hagyományos radiológia, az ultrahang, a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia, a nukleáris medicina, a sugárterápia szakmai gyakorlatot

Főbb témakörök: 

Alapozó ismeretek:

- természettudományi alapozó ismeretek: matematika, fizika, kémia, statisztika;- egészségtudományi alapozó ismeretek: funkcionális anatómia, élettan, sejtbiológia, genetika, biokémia, immunbiológia.Szakmai törzsanyag: - általános laboratóriumi ismeretek: műszeres analitika, biokémia, molekuláris biológia, mikrobiológia, általános patológia és patobiokémia, hisztológia, - társadalomtudományi és interdiszciplináris ismeretek: bioetika, biztonságtechnika és elsősegélynyújtás, informatika és könyvtárismeret.

Képzés helyszíne(i)
PTE ETK Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/B)
Szakirányok, specializációk

Választható specializációk (az alapszakon belül):

 •  orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika
 •  radiográfia
Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

A 2023 szeptemberében induló képzéseknél szükséges-e emelt szintű érettségi
Az emelt szintű érettségi NEM felvételi követelmény
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Kiket várunk? 

Azokat várjuk, akik kellő elhivatottságot éreznek a gyógyító, korszerű, diagnosztikai munkához, és érdeklődnek a számítástechnika és a modern analitikai/diagnosztikai technológiák iránt.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv ( Választható egy idegen nyelv: angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy ( Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek.).

 

hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
Választható specializációk: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika; radiográfia.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Felvételi irányszám

Kaposvár: N 15<70 ,L 15<70

Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
Elhelyezkedési területek

Az orvostudomány robbanásszerűen fejlődő ágazata a képalkotás és a sugárterápia. A gyors és megbízható képalkotásnak kulcsfontosságú szerepe van a fájdalommentes diagnózis felállításában.

A népbetegségnek számító daganatos megbetegedések diagnosztizálása és gyógyítása kiemelt szegmense az egészségügynek. Itt is nélkülözhetetlenek a radiográfusok!

Elhelyezkedhetsz klinikákon, rendelőintézetekben, röntgenlaborokban, kórházakban és olyan területeken, ahol radiológiai, ultrahang, MR, CT berendezésekkel dolgoznak.

Ha szeretnél továbbtanulni, karunk mesterképzésekkel és doktori iskolával visszavár.

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A PTE ETK-n élvezet volt a tanulás
Volt ETK-s hallgatónktól