Radiográfia MSc

Egészségtudományi Kar

Radiográfia MSc

A képzés célja radiográfusok képzése, akik a képalkotó diagnosztika és a sugárterápia területein képesek a szakterület speciális követelményeinek megfelelni. Ismerik és alkalmazni tudják az egyes modalitások speciális módszereit és képesek a legújabb fejlesztések, vizsgálati és terápiás eljárások elméleti elsajátítására és azok bevezetésére. Ismerik az ionizáló sugárzás biológiai hatásait, tudatosan alkalmazni tudják a dolgozók és a betegek sugárdózisát csökkentő módszereket. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. A képzés további célja felkészíteni a radiográfusokat tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
400000 Ft

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA: 4-5 fő; MLK: 8-9 fő

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 92 (Pécs), LK: 97 (Pécs)

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles radiográfus
Képzés célja

Az mesterfokozat megszerzéséhez 90 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint)

Diagnosztikai radiográfia specializáción 412 óra, Sugárterápia specializáción 420 óra. A szakmai gyakorlat Diagnosztikai radiográfia és Sugárterápia specializáción egyaránt 100-100 óra a 3. félévben.

Képzési jellemzők

Az mesterfokozat megszerzéséhez 90 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint)

Diagnosztikai radiográfia specializáción 412 óra, Sugárterápia specializáción 420 óra. A szakmai gyakorlat Diagnosztikai radiográfia és Sugárterápia specializáción egyaránt 100-100 óra a 3. félévben.

 

Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

Képzési forma, munkarend: mesterképzés (MSc) levelező munkarendben

Képzési idő (félév): 3

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Önköltség (félév): 400000 Ft (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: első tanév Pécsett. Sugárterápia spec.: Kaposvár, Diagnosztika spec.: Pécs.

A képzés felépítése: Az mesterfokozat megszerzéséhez 90 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint) Diagnosztikai radiográfia specializáción 412 óra, Sugárterápia specializáción 420 óra. A szakmai gyakorlat Diagnosztikai radiográfia és Sugárterápia specializáción egyaránt 100-100 óra a 3. félévben.

Szakképzettség megnevezése: Okleveles radiográfus

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Főbb témakörök

A tanulmányok során az alapképzésben megszerzett ismeretek bővítése a fő cél a korszerű radiológia/radiográfia szemszögéből. A képzés során az alapozó egészségtudományok, alkalmazott egészségtudományok, elméleti klinikai orvostudományok, egészségügyi menedzsment, egészségtudományi radiológia területén belül diagnosztikai radiográfia és sugárterápia témakörök merülnek fel mélyebb megközelítésben.

Képzés helyszíne(i)
PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4.
Szakirányok, specializációk

Diagnosztikai radiográfia specializáció

Sugárterápia specializáció

Képzés helye: első tanév Pécsett. Sugárterápia spec.: Kaposvár, Diagnosztika spec.: Pécs.

Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek
Felvételi információk, jelentkezési feltételek
 
A felvételi elbeszélgetés tematikája itt tekinthető meg

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak radiográfia specializációja

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak további specializációi.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez az alapképzés tanulmányok alapján legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről: biofizika, informatika, anatómia, élettan, biokémia, biológia, patológia, neuroanatómia, farmakológia, molekuláris biológia, izotóptechnika, képalkotás eszközei, képrögzítés folyamata és fajtái, a digitális képfeldolgozás alapjai, sugárbiológia, sugárvédelem, radiológiai képalkotás, hagyományos radiológia, UH-, CT-, MR képalkotás, alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek, angiográfia, intervenciós radiológia, sugárterápia, izotópdiagnosztika és terápia, a multimodális képfeldolgozás alapjai.

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, mely pontszámot a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.
A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.
A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a radiográfia, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.
 

 
Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Felvételi irányszám

MLA: 4-5 fő; MLK: 8-9 fő

Hallgatóink mondták

A végzett hallgató diplomájával elhelyezkedhet hazai, vagy külföldi oktatói, kutatói, egészségügyi intézményekben, termék-, és technológiafejlesztésben, és nem utolsó sorban a radiológiai képalkotás minden egyes szakterületén.

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó:
BOGNÁR Judit

Tel.: +36-30-184-2289
Email: info@etk.pte.hu
www.facebook.com/pteetk
www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A lehető legjobb választás
Volt ETK-s hallgatónktól