Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Olyan hallgató jelentkezését várjuk, aki fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét, valamint törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
140.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
8<30 fő

Legutóbbi ponthatár
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
szakvizsgázott pedagógus
Képzés célja

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekállatásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekállás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatási-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama

 • 4 félév, 120 kredit

Konzultációs gyakoriság

 • péntek és/vagy szombati napokon, szemeszterenként 6-8 alkalommal
 • a kurzusok - a kezdő és záró alkalom, valamint a gyakorlatok kivételével - online formában zajlanak az MS Teams felületén
Főbb témakörök

A karon meghirdetésre kerülő választáson alapuló ismeretkörök 65 kredit

 • pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

További meghirdetésre kerülő ismeretkör: Gyakorlatvezető óvópedagógus, Gyakorlatvezető tanító. (Az ismeretkör képzési helye: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi telephelye, míg a négy féléves szakvizsgás képzés első évének helyszíne PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézete (Pécs, Ifjúság útja 6.).

A választáson alapuló ismeretkörök legalább 8 fő jelentkezése esetén indulnak!..

Képzés helyszíne(i)
Pécs
A képzés tanterve
Pedagógus szakvizsga Gyakorlatvezető tanító Gyakorlatvezető óvodapedagógus Tehetséggondozás tehetségfejlesztés
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus, vagy

b) tanári oklevél

továbbá277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

A felvétel módja: 

A jelentkezéseket a honlapunkról nyíló jelentkezési lap (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet benyújtani:

 • a szakra történő felvétel szempontjából szükséges felsőfokú végzettséget igazoló magyar és angol nyelvű diploma másolata (e-mailen kikérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától a megszerzett végzettség angol fordítása),
 • önéletrajz
 • munkáltatói igazolás, amennyiben a választott képzésre jelentkezés feltétele előírt pedagógus pályán eltöltött gyakorlat
 • felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat,
 • amennyiben a jelentkező rendelkezik pedagógus szakvizsga oklevéllel és a korábbi tanulmányok beszámítását kéri: 2011-től megszerzett pedagógus szakvizsga szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 • korábbi tanulmányok beszámításához a 2011. előtt megszerzett pedagógus szakvizsga oklevél esetén annak melléklete vagy leckekönyve másolata, egy rövid kísérőlevéllel együtt, melyben kéri a korábbi teljesítéseinek a beszámítását.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 11731001 – 23135378. Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot.

(Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!


Korábbi tanulmányok beszámítása

Gyakorlatvezető tanító ismeretkör vagy Gyakorlatvezető óvódapedagógus ismeretkör képzésre történő jelentkezés esetén 2011 –től kiállított pedagógus szakvizsga oklevél birtokában a mentori megbízáshoz szükséges 55 kredit gyakorlatvezető mentori ismerete két félév alatt megszerezhető .

A 2011. előtt megszerzett szakvizsga oklevél esetén a jelentkezéshez csatolni kell az oklevél  mellékletét vagy a leckekönyv másolatát és kéjük a jelentkezőt, hogy  egy rövid kísérőlevélben jelezze, kéri a korábbi teljesítéseinek beszámítását.

A kérelem beérkezése után dönthető el, hogy szükséges-e hiányzó tárgyak teljesítése.

A hiányzó tantárgyak teljesítésének pótlása az induló, négy féléves pedagógus szakvizsga képzés keretében történhet, annak órarendje szerint meghirdetett időtartamban és teljesítési feltételekkel. Ezáltal lehetőség kínálkozik arra, hogy a 2011. előtt szakvizsgázott kollégák is két félév alatt juthassanak a  Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés - Gyakorlatvezető tanító ismeretkör vagy Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés - Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör teljesítését igazoló oklevél birtokába. 

Az érdeklődő Kollégák szíves figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a Gyakorlatvezető tanító ismeretkör és a Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör képzési helye a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi telephelye, addig a négy féléves szakvizsgás képzés első évének, vagyis a hiányzó tárgyak pótlásának a helyszíne a PTE Bölcsészet-  és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézete (Pécs, Ifjúság útja 6.).

A képzés minden esetben önköltséges; az esetlegesen felmerülő utazási és egyéb költségek is a jelentkezőt terhelik.

Felvételi irányszám

8<30 fő

A PTE a legjobb választás volt.
Volt BTK-s hallgatónktól