Osztatlan tanári szakpárok

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár

Költségtérítés összege
NK:500.000 Ft / félév

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)

Tanári szakképzettség csak osztatlan tanári mesterképzésben szerezhető, alapszakos képzésben nem (pedagógia BA-n sem). Aki tehát tanár szeretne lenni, annak ezt a képzést javasolt választania.

Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles [szak neve] tanár
Képzés célja

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

A megszerzendő kreditek száma 300, a képzési idő 10 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség.

 

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni. 

A tanári szakképzettség elemei:

a) a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás,
b) a tanári munkához szükséges
     ba) pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,
     bb) szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, képesség, attitűd (viszonyulás), valamint
c) a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat részeként
     ca) a pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok,
     cb) a tanítási gyakorlatok,
     cc) a köznevelési intézményben, szakképző intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

 

Szakjainkról rövid információ: 

A meghirdetett szakpárokról az adott évi meghirdetésben lehet tájékozódni (felvi.hu).

Főbb témakörök

A tanári szakképzettség elemei:

a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint

- a tanári munkához szükséges

- pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,

- szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség, és

- a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat, továbbá

- a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

a választott szakpár függvényében

 

Egy emelt szintű érettségi kötelező.

 

♦ Az osztatlan tanárképzéseknél az eddig kötelező pályaalkalmassági vizsgálattól a kar 2022-ben is eltekint. ♦

 

A média-, mozgókép és kommunikációtanár szak gyakorlati vizsgájának időpontja: 2022. május 26. 
Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 305 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el.

 

Állami ösztöndíjas képzésre 305 pont alatt nem lehet felvenni jelentkezőt.

 

Szak NK
Angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár 372 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár 319 280
Angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár 342 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismerettanár 352 280
Angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár 328 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár 329 280
Angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár 357 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár 306 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 340 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára 353 280
Angol nyelv és kultúra tanára; testnevelőtanár 360 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 310 300
Biológiatanár; magyartanár 354 n.i.
Biológiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 440 n.i.
Biológiatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 348 n.i.
Informatikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 330 n.i.
Magyartanár; etikatanár 305 280
Magyartanár; matematikatanár 417 n.i.
Magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára n.i. 280
Magyartanár; német nyelv és kultúra tanára 346 280
Magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 320 n.i.
Matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára 404 n.i.
Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár 359 n.i.
Német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép és kommunikációtanár 306 n.i.
Német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 401 n.i.
Testnevelőtanár; etikatanár 400 292
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; etikatanár 306 280
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; hon- és népismerettanár 332 280
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; könyvtárostanár 368 280
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 361 n.i.
Angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára 427 280
Magyartanár; latin nyelv és kultúra tanára 348 280
Német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kutúra tanára 379 280
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; orosz nyelv és kultúra tanára 460 280

 

 

Felvételi követelmények
egy emelt szintű érettségi
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu