Orosz nyelv és irodalom mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Orosz nyelv és irodalom mesterszak

A szakra elősorban az orosz nyelv és irodalom, valamint az orosz kultúra legkülönbözőbb aspektusai iránt érdeklődő hallgatókat várunk, akik elhivatottságot éreznek magukban orosz nyelvtudásuk további fejlesztésére és a BA-képzés során szerzett orosz filológiai ismeretek elmélyítésére. A képzéssel párhuzamosan végezhető a rövid ciklusú (egyszakos) tanári orosz nyelv és kultúra tanára mesterszak.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik változó korunk legkülönfélébb, gyakorlati és elméleti kihívásait is szem előtt tartva megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek az orosz nyelv művelése és alkalmazása terén. Képesek az orosz nyelv oktatásában és az orosz filológiai kutatásokban önálló kutatói, alkalmazói feladatokat ellátni, továbbá részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból a kutatás és fejlesztés terén, kommunikálni hazai és nemzetközi szakmai fórumokon az orosz nyelv és irodalom kutatásának, de tágabb értelemben a szlavisztikának hazai eredményeit. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

  • naponta

Idegennyelvi (kimentei) követelmény
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 / 4 féléves orosz nyelv és kultúra tanára


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Főbb témakörök

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek, orosz irodalomtudományi, nyelvtudományi, kultúratudományi szakmai ismeretek, továbbá nyelvi képzés 50-90 kredit.

A személyes képességeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő szakterület műveléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, a szakhoz kötődő nyelvtudományi, irodalomtudomány, kultúra- és fordítástudományi ismeretek választható speciális programjai és kurzusai, amelyeknek kreditaránya 20-40 kredit.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak orosz szakiránya.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

Az orosz szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges orosz nyelvi, nyelvészeti, irodalomtudományi, kultúratörténeti ismeretekből.

Továbbá a mesterképzésbe való belépés feltétele orosz nyelvből középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely a megadott témakörök alapján folyik.

A felvételiző röviden (legfeljebb 5 percben) ismerteti a BA-képzést záró szakdolgozatát. Wzt követően a megadott témakörök egyikéből az általa választott (a szakdolgozatától különböző) konkrét témáról tart egy 7-8 perces előadást, amelyet azután a felvételi bizottsággal megvitat.

A felvételi vizsga orosz nyelven folyik.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.

Felvételi irányszám

3<15

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Szlavisztika Intézet

Orosz Filológia Tanszék