Német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban mesterszak

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban mesterszak

...


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK: 375.000 FT/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA, MLK: 5<5

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 90, LK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles német nyelv és nemzetiségi kultúra szakos gyermeknevelési szakember
Képzés célja

A képzés célja német nemzetiségi pedagógusképzés területén alapfokozatot és nemzetiségi pedagógus szakképzettséget szerzett szakemberek számára élményközpontú, integrált ismeret nyújtása a gyermekkori nevelés német nemzetiségi intézményekben történő gyakorlásához, a német nemzetiségi kulturális tevékenység támogatásához. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Főbb témakörök
  • Nyelvtudomány
  • Német nemzetiségi ismeretkör
  • Nyelvpedagógia
  • Gyermekirodalom
Képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.) - SZEPTEMBERI INDULÁSSAL
Szakirányok, specializációk
  • Német nyelv és nemzetiségi kultúra az iskoláskor előtti években
  • Német nyelv és nemzetiségi kultúra az első iskolaévekben
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak és támogatások a Pécsi Tudományegyetemen

Ösztöndíjak és kedvezmények a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

4./A. § (1) A Német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban MA szak esetében a német nyelvből szerzett felsőfokú, komplex államilag elismert (C1/C2) nyelvvizsga bizonyítvány vagy a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt szakképzettséggel igazolt német nyelvismeret a felvétel feltétele.

 

(2) A Német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban mesterszak esetében a mesterképzési szakra történő felvétel esetén előzményként elfogadott szakok:

a)      Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógus képzés képzési terület tanító alapképzési szak nemzetiségi (német) tanító szakiránya vagy az óvodapedagógus alapképzési szak nemzetiségi (német) óvódapedagógus szakiránya, és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak nemzetiségi (német) specializációja.

b)      A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányok során a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján legalább 20 kreditet szerzett a nemzetiségismeret; német irodalom, nemzetiségi irodalom gyermekirodalom módszertana; kétnyelvűség, német nyelv elsajátításának, tanításának módszertana; játékpedagógia, játékpszichológia ismeretkörökben.

Felvételi irányszám

MLA, MLK: 5<5

Elhelyezkedési területek

Német nemzetiségi bölcsőde, óvoda, iskola MA végzettséggel

Kapcsolat

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Klein Ágnes (klein.agnes@pte.hu)