Minőségirányítási rendszermenedzser

Műszaki és Informatikai Kar

Minőségirányítási rendszermenedzser

A Minőségirányítási rendszermenedzsment képzésen bármely képzési területen alapképzésben megszerzett egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Jelenleg nem indul

Költségtérítés összege
500 000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<20 fő

Legutóbbi ponthatár
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Minőségirányítási rendszermenedzser
Képzés célja

Képzésünk célja az, hogy a gazdaság számára elméletileg megalapozott tudású, megfelelő szak­mai gyakorlattal rendelkező minőségügyi szakembereket tudjunk kibocsá­ta­ni, akik képesek a termék-előállításban és a szolgáltatásokban - vagy az ezek­­kel kapcsolatos minőségtervezés, minőségfejlesztés, minőségszabályozás és minőségellenőrzés területein - az ezt megvalósító rendszerek létrehozásában, működtetésében, fejlesztésében és fenn­tartásában helytállni, ké­pes­ségeiket és gyakorlati tapasztalataikat fejleszteni.

Képzési jellemzők

A képzés három +1  féléves, kreditrendszerű,  a levelező tagozatnak megfelelő forma, melynek  főbb  számértékeit a tanterv tartalmazza.  A képzés alatt félévenként 30 kredit szerezhető. Adott félév tanulmá­nyi átlageredményét a vizsgákon szerzett nem elégtelen érdemjegyek kreditpontokkal súlyozott számtani átlaga adja.

Félévente öt alkalommal, alkalmanként 20 kötelező  tanórában folyik oktatás.A hallgatók a plusz egy félév során szakdolgozatot készítenek, amelyet, amennyiben az előírt 90 kreditet megszerezték, s az egész időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagered­ményük meghaladja a 3,0-et, záróvizsgán védenek meg. A sikeresen záróvizsgázók Minőségirányítási rendszermenedzser megnevezésű oklevelet kapnak.

Az első év sikeres lezárása (a 60 kredit megszerzése) után az első két oktatási félév anyagából speciális vizsgát szervezünk, mely a záróvizsga eredményébe beszámít. A sikeresen vizsgázók egyben speciális minőségügyi szakbizonyítvány(ok)hoz is juthatnak.

https://mik.pte.hu/minosegiranyitasi-rendszermenedzser-1

 

Képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A képzésben bármely tudományterület szakjain megszerzett egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, illetve az alapképzési és mesterképzési szakokon megszerzett oklevéllel rendelkező, a termelés vagy szolgáltatás legkülönbözőbb területein dolgozó szakemberek vehetnek részt.

Felvételi irányszám

10<20 fő

Elhelyezkedési területek
  • A termék-előállítás és a szolgáltatások - vagy az ezekkel kapcsolatos minőségtervezés, minőségfejlesztés, minőségszabályozás és minőség-ellenőrzés.
  • A fentieket megvalósító rendszerek létrehozása, működtetése, fejlesztése és fenntartása.
  • Közreműködés az integrált minőségközpontú irányítási rendszerek létrehozásában.
  • Az integrált irányítási rendszerek stratégiai és operatív terveinek kialakítása.
  • Működő integrált irányítási rendszerek fejlesztése.
  • A cégvezetés napi munkájának segítése folyamatos információszolgáltatással.
Kapcsolat

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet / Mérnöki Ismeretek Tanszék

dr. Füredi Balázs
furedi.balazs@mik.pte.hu

Zentai Tímea

zentai.tímea@mik.pte.hu 

Ne adják fel. Megéri végig csinálni. A PTE-s diploma elismert.
Volt MIK-es hallgatónktól