Migrációs egészségügyi szakember szakirányú továbbképzés

Általános Orvostudományi Kar

Migrációs egészségügyi szakember szakirányú továbbképzés

A „Migrációs egészségügyi szakember” szakirányú továbbképzés célja, hogy egy olyan új, egyre növekvő fontosságú területen biztosítson szakképzési lehetőséget, amely a hazai és nemzetközi képzési kínálatból még mindig hiányzik.


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 év (4 szemeszter)

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK:150.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
5<

Legutóbbi ponthatár
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
migrációs egészségügyi szakember
Képzés célja

A „Migrációs egészségügyi szakember” szakirányú továbbképzés célja, hogy egy olyan új, egyre növekvő fontosságú területen biztosítson szakképzési lehetőséget, amely a hazai és nemzetközi képzési kínálatból még mindig hiányzik. A kurrikulum célja olyan szakemberek képzése, akik multidiszciplináris tudással és szakértelemmel rendelkeznek a migrációhoz kapcsolódó egészségügyi, közegészségügyi, és a hozzájuk kapcsolódó területeken. A kurzus számos témakört felölel, mint például a migránsok közvetlen egészségügyi ellátása, az egészségügy/egészségügyi rendszerek migrációs-helyzet figyelembevételével történő tervezése,  egészségpolitika, alkalmazott szociológia, közgazdaságtan, egészség-közgazdaságtan, valamint az interkulturális kompetenciák jelentősége a migránsok egészségügyi ellátásában.

A képzés során megszerzett ismeretek és kompetenciák elengedhetetlenek a migráns egyének és közösségek (külföldi munkavállalók, menekültek, emberkereskedelem áldozatai, valamint az etnikai kisebbségek stb.) speciális egészségügyi szükségleteinek kielégítéséhez. A képzés célja, hogy hozzájáruljon a migránsok és más, a társadalmi perifériára szorult személyekhez kapcsolódó egészségügyi/ közegészségügyi kihívások problémamentes és sikeres kezeléséhez.

A program a WHO Európai Irodájának teljes támogatását élvezi.

Képzési jellemzők

A szakirányú továbbképzés biztosítja az alábbi három komplex tantárgy csoport eredményes teljesítéséhez szükséges speciális kiegészítő tudást, készségeket és kompetenciákat:

 1. Alapismeretek a következő területeken: Epidemiológiai, mikrobiológiai, biostatisztika, demográfia, orvosi népegészségügy, trópusi medicina, egészségpolitika- és gazdaságtan, vezetéselmélet, egészségügyi etika és jog, egészségszociológia, egészségpszichológia;
 2. Alapvető készségek elsajátítása a következő területeken: kutatásmódszertan, az egészségügyi ellátás tervezése és szervezése, projektmenedzsment, közösségi egészségfejlesztés és egészségnevelés, interkulturális kompetencia; kommunikációs készségek;
 3. Ismeretek és készségek gyakorlati alkalmazási területei: A migráns közösségek egészségügyi és szociokulturális igényei, migráns-érzékeny egészségügyi ellátás, migráns munkavállalókkal kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi ismeretek, etnikum-specifikus terápiák, a küldő és fogadó országok földrajzi epidemiológiája/morbiditási profilja (mind a fertőző és nem fertőző betegségek tekintetében), tömeges migráció egészségügyi/közegészségügyi hatásai;

 

Gyakorlat

A képzéshez kötelező szakmai gyakorlat és kutatómunka kapcsolódik, amelyre a képzés negyedik szemeszterében kerül sor. A diplomamunkához szorosan kötődő szakmai gyakorlat időtartama minimálisan 6 hét, helyszínéül választhatók szakmai intézetek, migráns befogadó állomások, valamint menekültek ellátásával foglalkozó állami egészségügyi szolgáltató intézetek és egyéb, non-profit szervezetek. A gyakorlat során – témavezetői útmutatás alapján – szakdolgozatot kell készíteni, melynek megvédése a képzés záró vizsgáihoz kapcsolódik.

Képzés helyszíne(i)
Pécs (7624, Pécs, Szigeti út 12.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmény: felsőfokú oklevél, megfelelő angol nyelvtudás

Felsőfokú oklevél - legalább BA szintű -  a következő területek valamelyikén:

 • Orvos és egészségtudomány képzési terület: egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenőr szakirány, egészségügyi szervező alapképzési szak, osztatlan általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakok. Ápolás és betegellátás alapszak, egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány;
 • Társadalomtudomány képzési terület: szociológia, társadalmi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak, szociális képzési ágának szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szakjai, politikatudomány képzési ág politológia és nemzetközi tanulmányok alapképzési szakjai, jogtudományok;
 • Gazdaságtudomány képzési terület: gazdálkodás és menedzsment, emberi erőforrások és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok, közgazdasági képzési terület közszolgálati alapképzési szak
 • Közigazgatási, rendészeti, katonai képzési terület: rendészeti igazgatási alapszak idegenrendészeti, katasztrófavédelmi és határrendészeti szakirányok, nemzetközi igazgatási és igazgatásszervezői alapszakok;
 • Pedagógusképzés, művészeti, bölcsészettudomány és természettudomány képzési területek alapképzési szakjai;
 • Sporttudomány: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak;

Nyelvi követelmények: A magyar nyelvű oktatásban résztvevők legalább alapfokú angol kommunikációs- és az angol nyelvű szakirodalom nyomon követését biztosító készséggel kell, hogy rendelkezzenek.

 

Felvételi irányszám

5<

Felvételi követelmények
felsőfokú oklevél megfelelő szintű angol nyelvtudás
Kapcsolat

PTE ÁOK - Műveleti Medicina Tanszék

Migrációs-egészségügyi Programok

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

info@mighealth-unipecs.eu

www.mighealth-unipecs.hu

A megszerzett tudás felbecsülhetetlen előny
Volt ÁOK-os hallgatónktól