Mérnökinformatikus

Műszaki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus

Azok jelentkezését várjuk, akik már megszerezték mérnökinformatikus alapdiplomájukat, és tovább mélyítenék, specializálnák szaktudásukat. Mesterképzésben olyan szakterületeket ismerhetsz meg, mint a sokprocesszoros rendszerek, vagy az intelligens és robotizált rendszerek. Szakunk hallgatóinak képzését számos informatikai cég támogatja, látja el naprakész tudással, mely jó alapja lehet a sikeres elhelyezkedésnek.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
600 000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
MLA 10<10 MLK 10<10

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 87, LK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles Mérnökinformatikus (Computer Science Engineer)
Képzés célja

A mérnök informatikus mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak magas színvonalon az összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására. Fontos hogy a hallgatók elsajátítsák a szakmailag magas szintű önálló tervezést, komplex informatikai rendszerek fejlesztését, adatbázisok tervezését és sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazását és fejlesztését. A képzés további célja, hogy felkészítse a hallgatókat egy doktori képzésben való részvételre olyan módon, hogy minnél önálló kutatómunkát végezzenek.

 

A pécsi képzés erőssége és különlegessége a szakirányokban rejlik. Az Intelligens rendszerek szakirány nagy hagyományokkal rendelkezik Pécsett és több évre visszanyúló tapasztalattal rendelkeznek az oktatók. A Sok-processzoros számítógépes rendszerek szakirány egy új szakirány, de az országos és európai trendekhez kapcsolódik. Európa egyik deklarált célja, hogy felzárkózzon az USA-hoz ezen a területen, így például 3 szuperszámítógép került telepítésre 2012-ben Szegedre, Debrecenbe és Pécsre. Ezen a területen a kar tananyagfejlesztési és kutatási pályázatot is elnyert az elmúlt években.

Képzési jellemzők

https://felvi.mik.pte.hu/mernokinformatikus-3

 

 

Képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Szakirányok, specializációk
  • Intelligens rendszerek: Fókuszban a robotizált, intelligens és autonóm technológiák.
  • Sokprocesszoros számítógépes rendszerek: Fókuszban a nagyteljesítményű szuperszámítógépek és klaszterek használata, valamint ezek programozása és architektúrája.
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Műszaki és Informatikai Karon »

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

  • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: mérnökinformatikus alapképzési szak
  • írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Felvételi irányszám

MLA 10<10 MLK 10<10

Elhelyezkedési területek

A végzett mérnök-informatikusok rendkívül keresettek, és a legjobban fizetett szakemberek közé tartoznak gazdaságunk különböző területein. Elhelyezkedési lehetőséget jelent számukra a termelő, a szolgáltató, a közigazgatási, a banki, a kereskedelmi, a vállalkozói szféra, nevezetesen mindazon tervezéssel, fejlesztéssel, üzemeltetéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos terület, mely igényli a számítógéppel támogatott rendszereket, a számítógép-vezérelt információs rendszerek és szolgáltatások, az információtechnológiák fokozott alkalmazását.

Kapcsolat

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék
Dr. Iványi Péter
e-mail: ivanyi.peter@mik.pte.hu

Ne adják fel! Lehet, hogy sokszor vért kell izzadni, de megéri!
Volt MIK-es hallgatónktól