Kóruskarnagy-művész mesterszak

Művészeti Kar

Kóruskarnagy-művész mesterszak

A kóruskarnagy-művész mesterképzési szak elméleti és gyakorlati tudással szolgál a kórusvezénylés, kórusirányítás iránt érdeklődőknek.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK: 950.000 Ft/ félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
2-5 fő

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles kóruskarnagy-művész
Képzés célja

A képzés célja olyan kóruskarnagy-művészek képzése, akik szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes énekkari kultúra értékeit. Tájékozottak az énekkari művészet repertoárjában, azt gyakorlatban tudják alkalmazni.
Képesek új énekkari együttesek létrehozására, irányítására. Kiművelt elméleti, vokális és részben hangszeres képességeiket egyéni módon alkalmazzák.
A végzettek alkalmasak a kórusművészet területén folyó tudományos munkában, valamint doktori képzésben részt venni.

Képzési jellemzők

A képzés az alapvető elméleti kurzusokon túl kiemelten gyakorlatorientált.
A hallgatók aktív részesei az egyetemi kórusok és más kórusokban munkájának, tovább fejlesztik vezényléstechnikai képességeiket, a kórusvezetéshez, alapításhoz szükésges ismereteiket.

Főbb témakörök

Az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges:

- alapozó ismeretkörök: 7-12 kredit (zenetörténet, népzene, művelődési ismeretek, hangversenylátogatás)

- szakmai törzsanyag: 20-30 kredit (zenetörténet, népzene, analízis, zeneszerzési gyakorlat, szolfézs, zongora)

- differenciált szakmai ismeretek: 40-55 kredit (vezényléstechnika, énekkari- és zenekari vezénylés, magánének, kamaraének)

- szabadon választható kreditek: 25 kredit

- diplomamunka: 15 kredit

 

 

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
koruskarnagy_ma.pdf
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

2023. szeptemberben nem indul a képzés.

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés, illetve fúvószenekari karnagy szak.

2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránytól eltérő szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya.

3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma
a zeneművészet elméleti, történeti ismeretei 30 kredit;
kóruskarnagyi előadó-művészet vagy annak kapcsolódó elméleti ismeretei 5 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Felvételéi követelmények:

Reneszánsz:
-    Thomas Morley: Though Philomela lost her love (The Oxford Book of English Madrigals)

Romantika
-    Felix Mendelssohn: Die Nachtigall (Op.59 No.4 Lieder sorozatból)
-    Liszt Ferenc: Ave maris stella (a capella)

XX. század:
-    Kodály Zoltán-Ady Endre: Akik mindig elkésnek
-    Bartók Béla: Leánynéző
-    Orbán György: Daemon irrepit callidus

A felvételiző kotta nélkül ismerje a művet, amit zongorán /kórus előtt vezényel, és adott esetben próbál is. A felvételi bizottság választja ki a vezényelendő darabokat.

Felvételi pontszámok számítása:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont)
- A főtárgyvizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.

Felvételi irányszám

2-5 fő

Felvételi követelmények
Gyakorlati vizsga
Elhelyezkedési területek

Amatőr és professzionális kórusok.

Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72 / 501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu

Élvezzétek ki minden pillanatát!
Egy volt MK-s hallgatónktól