Korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás mesterszak

A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakember 0-6 éves korú, fejlődési nehézséggel élő gyermekkel és családjaikkal foglalkozik. A gyermekkori fejlődéssel kapcsolatos szakértelmet felhasználva támogatja a kisgyermekek szükségletalapú szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó egyszerre tölt be koordináló és mentálhigiénés támogató szerepet. Kulcsszemélyként navigálja a gyermeket és a családot az ellátórendszerben a felismeréstől az ellátásba jutásig, nyomon követi a gyermek fejlődését a folyamatban, és kapcsolatot tart az ellátásban résztvevő szakmai képviselőkkel biztosítva az összehangolt együttműködést. A korai intervenciós szakember kiemelt feladata, hogy kapcsolatot építsen ki a családokkal, tájékoztasson a gyermekeket érintő kérdésekről, és edukálja a családokat a gyermek optimális fejlődése érdekében. A családok igényeinek figyelembevételével mentálhigiénés támogatást nyújt. Mindemelett módszertani tudásával támogatja a kisgyermeket érintő pedagógiai szakmai tevékenységet, elősegítve a gyermek napközbeni ellátó intézményének közösségeibe való integrációját.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
ÚJ KÉPZÉS

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó
Képzés célja

olyan korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakemberek képzése, akik tájékozottak a kora gyermekkori intervenció átfogó rendszerét érintő elméleti, módszertani és mentálhigiénés szemléletű gyakorlati tudástartalmakban. Ismereteik birtokában képesek nyomon követni a 0-6 éves gyermek fejlődését, felismerni az eltérő fejlődésmenet tényét és támogatásának szükségességét, feltárni a támogatás lehetséges módjait, megszervezni és monitorozni az intervenciós ellátás folyamatát. A fejlődési nehézséggel küzdő gyermekek családjaik számára hiteles tájékoztatást, mentálhigiénés támogatást tudnak nyújtani, elősegítik a szülői kompetenciák kibontakozását és a családok aktív részvételét a gyermek intervenciós ellátásában. Kulcsszemélyként képesek, a gyermeket és családját az ellátó rendszerben navigálni, biztosítva a társágazatok képviselői, valamint a szakember-kliens közti összehangolt működést és hatékony kommunikációt.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • levelező munkarendben szemeszterenként havonta egy alkalommal 2 nap (péntek-szombat)

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Főbb témakörök

Pszichológia 20-40 kredit

 • fejlődéslélektani ismeretek
 • mentálhigiénés ismeretek
 • módszertani és pszichometriai ismeretek

Társadalomtudomány 8-12 kredit

 • szociálpolitikai ismeretek
 • jogtudományi ismeretek
 • etikai ismeretek

Neveléstudományi és gyógypedagógia 16-20 kredit

 • csecsenő és kisgyermeknevelési ismeretek
 • gyógypedagógiai ismeretek

A kora gyermekkori intervenciós ellátást érintő interdiszciplináris területek 20-24 kredit

 • kora gyermekkori intervenciós ismeretek
 • intervenciós tanácsadás ismeretek

SZAKMAI GYAKORLAT

60 órás (összesen 10 kredit) külső intézményben eltöltött terepgyakorlat, (1) egészségügyi vagy szociális és (2) oktatási ágazathoz tartozó intézményben. A szakmai terepgyakorlatok minden esetben kísérő szemináriumokkal együtt kerülnek meghirdetésre, belső egyetemi mentorálás kíséretében. A külső intézményben ellátható feladatokat szakmai tutorálás mellet végzik. A terepgyakorlat részei hospitálás, esetkövetés, esetvezetés, a gyermek állapotának és környezetének felmérése, team-munka, együttműködés társágazatok képviselőivel. A terepmunka teljesítési követelménye: esettanulmány. 

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

 A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a társadalomtudományi képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a pedagógusképzési területről a gyógypedagógia, a csecsemő-és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a konduktor alapképzési szak, az orvos- és egészségtudomány képzési területről az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsgabizottság előtt zajlik, melyen a felvételiző motivációját, érdeklődését, valamint korábbi BA tanulmányaira alapozott kisgyermekkorral kapcsolatos alapvető szakterületi elméleti és gyakorlati ismeretei és tapasztalatait mérik fel.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összese ad.

A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő, adott/kisgyermekkori szakterületen végzett szakmai tevékenységért (előadás tartása 2 pont, megjelent v. megjelenés alatt álló publikáció 2 pont).

Felvételi irányszám

10<20

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Pedagógia szakszolgálatok, korai fejlesztő központok, gyermek egészségügyi intézmények, kisgyermekkori fejlődést és nevelést támogató non-profit és alapítványi szervezetek.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Pszichológia Intézet

Intézeti honlap: pszichologia.pte.hu