Klasszikus hangszerművész mesterszak

Művészeti Kar

Klasszikus hangszerművész mesterszak

A képzés során a hallgatók tovább fejlesztik hangszertechnikai készségeiket, valamint bővítik elméleti (zenetörténet, művelődési ismeretek, analízis, zeneszerzési gyakorlatok) és repertoárismereti tudásokat.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK: 950.000 Ft/ félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
12 fő

Legutóbbi ponthatár
Részletesen a felvételi információknál

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles hangszerművész
Képzés célja

A képzés célja hangszerművészek képzése, akik a klasszikus hangszeres előadó-művészet terén szerzett zenei, technikai, valamint specializált elméleti ismereteik birtokában képesek professzionális szintű hangszeres zenei előadó-művészeti tevékenység végzésére, a zenei, illetve a művészeti és a kulturális élet különböző színterein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A képzés kiemelten gyakorlatorientált. Az egyéni hangszeres tárgyakon kívül nagy hangsúly helyeződik az együttzenélésre, az zenekari munkára.
Fellépésekkel, koncertlehetőségekkel segítünk felkészülni hallgatóinak  jövendőbeli szakmai életükre, előadóművészi pályájukra.

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a hangszeres (szóló) előadó-művészet kapcsolódása a kultúra és a művészeti élet különböző területeihez 3-31 kredit;

- a zeneművészet elméleti, történeti területei 10-34 kredit.

A szakirányok tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

- a szakirány szerinti szólóhangszeres előadó-művészet 18-50 kredit,

- a szakirány szerinti kamarazenei és zenekari hangszerjáték 4-48 kredit

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
hangszermuvesz_ma_tanterv_2022_09-01_0.pdf
Szakirányok, specializációk
  • hegedű
  • mélyhegedű
  • gordonka
  • zongora
  • fuvola
  • gitár
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Ponthatárok

M    N    A    klasszikus hangszerművész [fuvola]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [fuvola]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [gitár]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [gitár]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [gordonka]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [gordonka]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [hegedű]    86
M    N    K    klasszikus hangszerművész [hegedű]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [mélyhegedű]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [mélyhegedű]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [zongora]    99
M    N    K    klasszikus hangszerművész [zongora]    n.i.

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

- az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya
- a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneművészeti szakok

 

FŐTÁRGYVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Hegedű:
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy Paganini-etűd
- 1 hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű:
- egy virtuóz etűd (Vieux, Lukács Pál, Hermann, Göring stb.)
- koncert - egy tétel (Hindemit, Walton, Vaughan-Williams, stb.)
- két tétel Bach szólóhegedűre komponált szonátái vagy partitái közül vagy Bach: Esz-dúr, c-moll, vagy D-dúr csellószvitjéből
- egy előadási darab

Gordonka
- 2 etűd Popper Hohe Schule des Violoncellspiels , Piatti Caprices, Servais Caprices, Dotzauer, Despai köteteiből választva.
- 2 tétel Johann Sebastian Bach szólószvitjeiből BWV 1007-1012
- 2 versenymű tétel (gyors és lassú) szabadon választott műből

Gitár:
- virtuóz etűd
- két vagy három tétel egy Bach-műből
- további két előadási darab az előzőektől eltérő stílusból

Zongora:
- egy prelúdium és fúga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Chopin, Liszt, Debussy, Scriabin, Rahmanyinov, Bartók, Stravinsky, Ligeti)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű

Fuvola:
- két virtuóz etűd (1 Köhler és 1 Carg Elert)
- egy barokk szonáta (pl. Bach)
- egy romantikus darab (pl. Doppler: Magyar fantázia
- koncert: Mozart D-dúr fuvolaverseny

Felvételi pontszámok számítása:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont)
- A főtárgyvizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.

Felvételi irányszám

12 fő

Felvételi követelmények
Gyakorlati vizsga
Elhelyezkedési területek

Szólista előadóművészként, zenekari művészként.

Hallgatóink mondták

Mit üzen a hallgatóknak?

"Tűzzenek ki célt, és gyakoroljanak sokat! Legyenek tudatosak."

Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72 / 501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu

Tűzzenek ki célokat maguk elé, ne vesztegessék el az időt az egyetemi évek alatt. Próbálják meg a legtöbbet kihozni ebből az időszakból.
Egy volt MK-s hallgatónktól