Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak

Egészségtudományi Kar

Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak

2017 szeptemberétől nyílott meg a lehetőség az ápolóknak és a mentőtiszteknek, hogy orvosi kompetenciakörből átemelt feladatokat sajátíthassanak el.

A kibővített kompetenciakör az alábbi szakiányokban érhető el:  geriátriai; intenzív; közösségi; perioperatív; sürgősségi.

Ha van ápoló BSc (főiskolai), vagy mentőtiszt okleveled, indítatást érzel, hogy nagyobb szerepet tölts be az aktív gyógyításban és nem riaszt a magasabb felelősségi szint, itt a helyed!


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:400 000 Ft (teljes költség)

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
NA: 15<30fő , NK: 15<20 fő

Legutóbbi ponthatár
NK: 56, NÁ: 54

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles ápoló
Képzés célja

A képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.

Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok ellátására is. Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, a krónikus betegségek okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből, a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák kezeléséhez.

Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.

 

Valamennyi specializációra a főiskolai/BSc ápolók, a sürgősségi specializációra a főiskolai/BSc mentőtisztek**is jelentkezhetnek.

 

Kiemelkedő anyagi támogatás: MICHALICZA – ÖSZTÖNDÍJ***

I. Félévben 640.000 Ft egy összegben!

II. és III. Félévben 320.000-640.000 Ft-ig

 

Nappali munkarendre történő jelentkezés esetén

Tanulmányi ösztöndíj****

Szociális támogatás: 5950 Ft/hó – 60 000 Ft/hó között****

Diákigazolvánnyal 50 %-os utazási kedvezmény

Rugalmasan meghatározott konzultációs időpontok, így munkaviszony mellett a képzés nappali munkarendben is teljesíthető

Képzési jellemzők

A képzési idő félévekben: 4 félév

Főbb témakörök

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: egészségügyi menedzsment és minőségbiztosítás, népegészségtan-egészségpolitika, egészségügyi rendszerek nemzetközi áttekintése, szervezet- és vezetés pszichológia, szervezetszociológia, pedagógia, egészségügyi jog, munkajog, tudományos kutatás és biostatisztika.

A szakmai törzsanyag ismeretkörei:

  • általános szakmai ismeretek: bizonyítékokon alapuló egészségügy, prezentációkészítés és előadás-módszertan, korszerű epidemiológia, egészség- és társadalombiztosítás, egészségfejlesztés, egészségpedagógia, felsőoktatási ismeretek, egészségügyi informatika
  • ápolási ismeretek: ápoláskutatás, ápolásoktatás, ápolásvezetés és irányítás, projektmenedzsment, ápolásmarketing, szakápolási módszertan, közösségi ápolás, transzkulturális ápolás és gondozás, korszerű klinikai és farmakológiai ismeretek, genetika, klinikai és területi gyakorlatok  
Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Szakirányok, specializációk

Választható specializációk: intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, perioperatív szakápoló

Specializálódás a képzés során
kiterjesztett hatáskörű ápoló (Nappali)
A Kar kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakja esetében a jelentkezés és a felvétel mesterképzési szakra és nem specializációra történik. A Kar az
adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte
esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet. A specializációválasztási eljárás
részletes szabályait a Kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

kiterjesztett hatáskörű ápoló (Nappali)
A sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán kívül, kizárólag meghatározott kreditek
teljesítésével vehető figyelembe (20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretek) az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak. 

Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Kiemelkedő anyagi támogatás: MICHALICZA – ÖSZTÖNDÍJ***

I. félévben 640.000 Ft egy összegben!

II. -IV. félévben 320.000-640.000 Ft-ig

Nappali munkarendre történő jelentkezés esetén

Tanulmányi ösztöndíj****

Szociális támogatás: 5950 Ft/hó – 60 000 Ft/hó között****

Diákigazolvánnyal 50 %-os utazási kedvezmény

Rugalmasan meghatározott konzultációs időpontok, így munkaviszony mellett a képzés nappali munkarendben is teljesíthető

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A felvételizők egy szakmai motivációs elbeszélgetésen vesznek részt.

kiterjesztett hatáskörű ápoló felvételi elbeszélgetés M N A/K


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak.

A képzési és kimeneteli követelmények 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe, kizárólag a sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.

Egyéb információ:

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/nyomtatvanyok.html Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

A sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán kívül, kizárólag meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe (20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretek) az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.

 

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 

Pontszámítás:

Felvételi pontok:

- felvételi elbeszélgetés: 45 pont

- oklevél minősítése alapján: 45 pont

vagy

- oklevél minősítés duplázása: 90 pont

vagy

- felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

 

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont

- fogyatékosság: 2 pont

- gyermekgondozás: 2 pont

- hátrányos helyzet: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

- kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Felvételi irányszám

NA: 15<30fő , NK: 15<20 fő

Felvételi követelmények
Felvételi elbeszélgetés (Sz)
Elhelyezkedési területek

Az ápolók olyan munkahelyeken (felsőfokú oktatási intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ Intézetekben) és beosztásban végezhetik munkájukat, ahol érvényesítik a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott képesítési követelmények alapján megszerzett kompetenciájukat.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Nagyon nívós intézménynek tartom, mind szakmailag, mind emberileg."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Kitartás, megéri, mert szakmán belül elismert végzettséget ad."

Kapcsolódó képzések
Egészségtudományi Doktori Iskola
Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Hiteles,precíz és naprakész tudást nyújtó intézmény
Volt ETK-s hallgatónktól