Tárgyalkotás mesterszak

Művészeti Kar

Tárgyalkotás mesterszak

Az országban egyedül itt, a PTE Tárgyalkotás szakán tapasztalhatják meg a hallgatók a tervezésnek, alkotásnak azt a széles spektrumát, amely kulcsot ad a diákjainknak a design, a kézműves és autonóm alkotások, a kortárs építészethez kapcsolódó feladatok megoldásához egyaránt. A személyes érdeklődés alapján ezek közül választhatják ki azt a területet, amelyben a leginkább szeretnének elmélyülni. Ez azt jelenti, hogy a stúdiókerámiától az ipari formatervezésen keresztül a gyári kivitelezésig és a szabadtüzű égetésekig a szakma bármely ágát kipróbálhatják. Munkájukat az adott szakterületen nemzetközileg elismert, nagy tudású tanárok rendszeres, folyamatos konzultációja segíti.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:950 000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
1 < 10 fő

Legutóbbi ponthatár
NA: 95, NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles tárgyalkotó művész (Designer-maker)
Képzés célja

Az országban egyedül itt, a PTE Tárgyalkotás szakán tapasztalhatják meg a hallgatók a tervezésnek, alkotásnak azt a széles spektrumát, amely kulcsot ad diákjainknak a design, a kézműves és autonóm alkotások, a kortárs építészethez kapcsolódó feladatok megoldásához egyaránt. A személyes érdeklődés alapján ezek közül választhatják ki azt a területet, amelyben a leginkább szeretnének elmélyülni. Munkájukat az adott szakterületen nemzetközileg elismert, nagy tudású tanárok rendszeres, folyamatos konzultációja segíti.

Képzési jellemzők

A Tárgyalkotás Ma oktatási programja arra törekszik, hogy a tárgykultúrát, formáló erővel befolyásolni képes tárgyalkotó művészeket képezzen. Az innovatív tárgyalkotó elképzelések megvalósításában kiemelt szerepet játszanak a művészi és tervezői szándékkal létrehozott kézműves tárgyak, amelyekhez anyagkísérletek, gyakorlati műhelymunka és korszerű digitális modellezési módszerek társulnak. Elsődleges célunk olyan tárgytervező, tárgyalkotó művészek képzése, akik fenntartható technológiákat alkalmaznak és ajánlanak, a tárgyi világot és az alkotott környezetet innovatív módon befolyásolják. Szakmai munkájukkal az üzleti szféra, a gazdasági szereplők, a társadalom széles rétegeinek ízlését pozitívan befolyásolják és ösztönzik a tudatos vásárlást.

A tananyag összeállításában arra törekedtünk, hogy az elméleti, szakmai elméleti, kutatás módszertan és komplex tárgyalkotás továbbá az integrált digitális technológiák tárgyköreit ötvöző képzésben a hallgatóink egyként mélyüljenek el a szakterületük vonzó történetiségében és digitális kultúránk technológiáinak komplexitásában.

Oktatásunkat a mesterek és tanítványok között megvalósuló közvetlen kommunikáció jellemzi a szakmai elméleti, és a gyakorlati ismeretek átadásában is.

Tudatában vagyunk annak, hogy a művészet ökológiai lábnyoma a humán tevékenységek között szinte a legalacsonyabb és ez a tárgyalkotást is kötelezi a tudatos ökologikus magatartás kompromisszumok nélküli etikai normáinak kialakítására. Kerámia, textil, fémműves, üveg, beton műhelyeink mellett a PTE 3D nyomtatási és vizualizációs központ ad lehetőséget a céljaink megvalósítására. A digitális tervezés és modellezés legkorszerűbb technikai eszköztárával rendelkező kutató központtal együttműködve, hallgatóink az elérhető legkorszerűbb módszereket megismerve készülhetnek fel azokra a kihívásokra, amelyek a képzés lezárása után sikeres érvényesülésüket a hazai és nemzetközi megmérettetésben biztosítják. 

Intézetünk az elmúlt öt évben intenzív fejlesztéseket valósított meg. Három új műhely került kialakításra korszerű felszereltséggel, gépekkel infrastruktúrával. Tradicionálisan jelenlévő kerámia szakunk mellett üveg és fém műhelyek alakultak, továbbá korszerű varroda és kárpitműhely gazdagítja a DMI infrastruktúráját. Így mindazon kézműves területeket, amelyeket az alap képzésben az oktatásunkba bevontunk a Tárgyalkotás MA képzés során egy tágabb kontextusban, szélesebb tervezői horizonton, gazdagabb művészi spektrumban tudjuk tovább fejleszteni. A specializációk határait szabadon átjárhatóan kezeljük, projektekben gondolkodunk egyedi megoldásokat fejlesztünk. Terveink szerint bővítjük és fejlesztjük az egyes alkotóműhelyek közötti kooperációt és integrációs törekvéseket. Ebben a szándékunkban az országos léptékben is egyedül álló módon kedvező körülményeket teremt a Képzőművészeti Intézeten belül a Szobrászművész szakon működő fém és fa műhely, továbbá a Műszaki és Informatikai Kar együttműködése. A különféle műhelyek integrációs projektjein túlmenően figyelembe vesszük az egyre táguló belsőépítészeti igényeket ugyanúgy, mint a tárgyalkotás területén felmerülő eltérő kulturális vagy szociális problémákat.

Hasonlóan a a Képzőművészeti Intézet tanári karának megerősítő jelenlétéhez a Tárgyalkotás szak az Orvostudományi Karral is folytat együttműködéseket például fizikoterápiás eszközök, a betegápolás területéről érkező megkeresések vagy az idősgondozás tárgyi feltételeinek, körülményeinek javítását szolgáló projektekben. A DMI kiemelten keresi a gyermek, ifjúsági vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeit befolyásoló, tárgykultúrát érintő problémaköröket. Mindezek tükrében elmondhatjuk, hogy a művészet területén folytatni kívánt kutatásaink és innovációs törekvéseink reális társadalmi igényeken alapulnak.

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
targyalkotas_MA_2023.pdf
Ösztöndíjak

Külföldi egyetemekkel való Erasmus kapcsolataink révén a tanulmányi időbe beszámított féléves külföldi képzéseken vehetnek részt diákjaink.

 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi irányszám: 1 < 10 fő

Felvételi követelmények: sikeres BA képzés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A gyakorlati vizsgán bemutatandó a legutóbbi években (tanári korrektúrával és/vagy önállóan) alkotott, fontosnak ítélt munkáiról készült fotó dokumentáció (portfolió), valamint legalább öt, maximum tíz eredeti munkája. (Rajz, festmény, tervrajz, plasztika, anyagkísérlet eredménye, szakmai alkotás.)

A szakmai és motivációs beszélgetésen a felvételi bizottság a jelölt általános, művészeti és szakmai műveltségét, illetve szakmai elkötelezettségét vizsgálja kötetlen beszélgetés formájában.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. A gyakorlati vizsgán 48 pont, a szakmai és motivációs beszélgetésen 47 pont szerezhető. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Tárgyalkotás mesterképzési szak bemeneti követelményeivel kapcsolatban teljes kreditérték beszámításával a kerámiatervezés, az üvegtervezés, a fémművesség, a textiltervezés, a formatervezés, a tárgyalkotás, az építőművészet, az animáció, a fotográfia, a média design, a tervezőgrafika, a design- és művészetelmélet, a kézműves tárgykultúra, a képalkotás, a környezetkultúra, a látványtervezés, a designkultúra alapképzési szakok vehetők figyelembe.

Más, a bemeneti követelmények által meghatározott szakokról érkező felvételizőknek a felvételi vizsgával egyidőben kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk. A nyomtatvány letölthető a következő linkről:

https://art.pte.hu/sites/art.pte.hu/files/dokumentumtar/kreditkerelem_t…

Hangsúlyozottan kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt a szükséges mellékletekkel hiánytalanul ellátva hozzák magukkal a felvételi vizsgára! A kérvényt a MK Kreditátviteli Bizottsága elbírálja, a hiányzó anyagok pótlására nincs lehetőség.

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.

Felvételi irányszám

1 < 10 fő

Felvételi követelmények
Sikeres BA képzés
Elhelyezkedési területek

A szakképzettséget szerzett hallgatók a munkaerő-piacon közvetlenül is hasznosítható ismereteik és készségeik birtokában képesek egyedi, újszerű, eredeti, kis- és nagyszériás művészi tárgyak tervezésére, megvalósítására, és felkészültségük birtokában a művészet területén a piacgazdaság kihívásait rugalmasan tudják kezelni.

Tervező munkájukat önállóan, de más hazai és nemzetközi szakemberekkel együttműködve csoportmunkában is képesek végezni, valamint felelősséget éreznek a vizuális és különösen a tárgyi kultúra értékeinek védelmére, a tárgykultúra fejlesztésére a környezet megóvásának figyelembe vételével.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Jó döntés volt itt lenni. Pécs nem a világ végén van, hanem a közepén!"

Kapcsolat

Művészeti Kar, Design és Médiaművészeti Intézet

Albertné Hajdú Éva, intézeti menedzser

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16. E02 ép.

e-mail: formatervezes@pte.hu

telefonszám: 06 72 / 501-500 mellék: 22878

Élvezzék az egyetem nyújtotta élményeket, és tanuljanak sokat!
Egy volt MK-s hallgatónktól