Irodalmi szerkesztő és kritikus szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Irodalmi szerkesztő és kritikus szakirányú továbbképzési szak

Képzésünkre elsősorban azokat a jelentkezőket várjuk, akik a kortárs irodalmi könyvpiac különböző színterein, kiadókban és szerkesztőségekben szeretnének elhelyezkedni. Emellett számítunk mindazokra az érdeklődőkre is, akik szeretnék elsajátítani a szövegekről való kritikai gondolkodás alapjait, megismerni a kortárs irodalom főbb irányait, és kipróbálni magukat a kortárs művek megítélésében, irodalmi kritikák írásában.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
5<15

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
irodalmi szerkesztő és kritikus (literary editor and critic)
Képzés célja

a kortárs irodalmi intézményrendszer szakembereinek sokoldalú, gyakorlatorientált képzése. A képzés során a hallgatók elsajátítják a különböző műfajú (szépirodalom, non-fiction) szövegek szerkesztési stratégiáit, megismerkednek az irodalmi kritika működésmódjával, valamint átfogó képet kapnak a könyves szakma intézményeinek működésmódjáról, a kortárs irodalmi nyilvánosság alakulásáról.

Képzési jellemzők

Képzési idő

 • 3 félév, összegyűjtendő 90 kredit /128 óra

Konzultációs gyakoriság

 • félévente 5 alkalom (péntek délután-szombat)

A szak felelőse

 • Dr. Pálfy Eszter (PhD), egyetemi tanársegéd
Főbb témakörök

Alapozó tárgyak: 27–33 kredit

 • a folyóiratszerkesztés és a könyvkiadás háttere, a kiadványok előállításának folyamata, az irodalmi kritika története és elmélete, szerkesztési gyakorlatok, a kritikai nyilvánosság működése az online térben, publikációs stratégiák, a piac szerepe a könyvkiadásban

Szakterületi ismeretek: 27–33 kredit

 • a műfordítás és a fordításkritika alapvető stratégiái, korrektori gyakorlatok, líra-, próza- és színházkritika írása, szövegalkotási gyakorlatok az irodalom kritikai határműfajaiban

Szakmai gyakorlat: 20 kredit

 • intézményen kívüli szakmai gyakorlat. Óraszáma: 24 óra, több részletben is szervezhető
 • képzés szakmai gyakorlóhelyei a Jelenkor folyóirat és az Alexandra Kiadó
 • a gyakorlat célja, hogy a hallgatók az aktuálisan zajló szerkesztőségi munkába bekapcsolódva tapasztalatot szerezzenek a folyóirat- vagy könyvkiadás konkrét munkafolyamatairól

Szakdolgozat (portfólió): 10 kredit

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

 • a felvétel feltétele bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

A felvétel módja

 • pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 5 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

5<15

Elhelyezkedési területek

Az irodalmi szerkesztő és kritikus szakirányú továbbképzésben végzettek a megszerzett ismereteket különösen az alábbi területeken és munkakörben alkalmazhatják: könyvkiadók és folyóiratok szerkesztőségében, bármely olyan intézménynél, szervezetnél, amely szerkesztői, (kreatív) szövegírói munkát kínál, kritikusként online vagy nyomtatott formában megjelenő irodalmi lapoknál.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Dr. Pálfy Eszter | palfy.eszter@pte.hu

Azt, hogy használják ki a képzés nyújtotta lehet?ségeket, mert a PTE valóban nagy tudást nyújt, emellett pedig utánozhatatlan az egyetemi légkör.
Volt BTK-s hallgatónktól