Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai szakirányú továbbképzési szak

A cél olyan szakemberek képzése, továbbképzése, akik magas szinten ismerik az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát, továbbá akik ezen ismeretek birtokában képesek az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a köz- és a felsőoktatásban, mind pedig a kultúraközvetítés bármely színterén.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<20 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
információs műveltség szaktanácsadó
Képzés célja

Az információs műveltség elsajátítása érdekében szükséges készségek továbbadásához, terjesztéséhez szükség van olyan szakemberekre, aki azon túl, hogy birtokában vannak ezeknek a készségeknek, képesek azokat az oktatómunkába integrálni, mások számára hatékonyan továbbadni. Ily módon a képzés nyitott lehet a pedagógusképzésben részt vevők számára, illetve az általános értelmiségképzés felé is.

Az információs műveltség szaktanácsadó szakképzettség valamennyi közoktatással, közművelődéssel, kultúraközvetítéssel foglalkozó intézményben (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, közművelődési és közoktatási színtereken) és a vállalati szférában is hasznosítható lesz. A szakirányú továbbképzést elvégzők professzionálisan képesek lesznek gazdálkodni az információs vagyonnal, és egyben a megszerzett tudást tovább is tudják adni, ezáltal hozzásegítve másokat a hatékonyabb tájékozódáshoz.

A szakirányú továbbképzés keretében egy olyan összetett készségcsomag fejlesztése a cél, amely túlmutat a hagyományos könyvtárosi szaktájékoztatói ismereteken, hiszen a források ismeretén túl megkívánja azok értékelésének, a minőségi információ kiválasztásának képességét is, valamint a megszerzett és értékelt információ kreatív és etikus felhasználását. A képzés tárgya ugyanakkor több mint a digitális írástudás, hiszen nem csupán a digitális információt tekinti információnak.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama 

  • 2 félév, 60 kredit

Konzultációs gyakoriság

  • havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)   
Főbb témakörök

A képzés tanterve

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

  • Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett végzettség

A felvétel módja

  • jelentkezni a honlapunkról nyíló jelentkezési lappal (lsd. szakleírás Jelentkezés fül)
  • valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával lehet

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

10<20 fő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Rókus u. 2. P épület

Facebook
Instagram
YouTube


Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Dr. habil. Varga Katalin PhD, docens, szakfelelős | varga.katalin3@pte.hu

A pécsi egyetem jó alapot ad, legyenek büszkék rá hogy itt tanulnak
Volt BTK-s hallgatónktól