Ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzésünkre elsősorban azokat a közoktatásban- vagy könyvpiaci szférában dolgozó szakembereket várjuk, akik a gyerek- és ifjúsági irodalom robbanásszerű fejlődésével előálló káoszban szeretnének eligazodni, valamint maguk is szívesen részt vesznek akár ifjúsági irodalmi szövegek vagy éppen kritikák írásában. Gyakorlatias és élményszerű képzésünkön szeretnének képet adni a műfaj és a kortárs jelenség történeti és elméleti hátteréről, a lassan körvonalazódó történeti és kortárs kánonok alakulásáról, szövegek értelmezéséről.  A képzésen szívesen látunk minden olyan érdeklődőt, aki akár szülőként, akár olvasóként kapcsolatba került a gyerek- és ifjúsági irodalommal, és most szeretné rendszerezni, bővíteni és elmélyíteni a tudását.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Jelenleg nem indul

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
5<20

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
ifjúsági irodalmi szakember (specialist of young adult literature)
Képzés célja

Az utóbbi esztendők legfontosabb könyvpiaci változása a gyerek- és ifjúsági irodalom robbanásszerű fejlődése volt. Nemcsak a témában érdekelt kiadványok, kiadók, internetes fórumok számának növekedése, hanem elsősorban a korosztályos irodalommal kapcsolatos kritikai, tudományos diskurzus akadémiai szintre való fejlődése támasztotta azt az igényt mind kutatói, oktatói, mind pedig hallgatói oldalról, hogy a tárgynak legyen egyetemi szintű, tudományosan megalapozott képzési fóruma. A tanszékünkön dolgozó kollégák kutatói horizontjában is megjelent a téma tudományos vizsgálata, amit bizonyít az Árkádia-projekt keretében szerkesztett gyerekirodalom számunk, kollégáink e témában írt publikációi, szerkesztői gyakorlata, illetve primér mesekönyvek születése is. Mindezek olyan szakmai műhely létrejöttéről tanúskodnak, amely alkalmassá teszi tanszékünket a téma magas szintű oktatására.

Célcsoportunk elsősorban azok a közoktatási színtéren vagy könyvpiaci szférában dolgozó szakemberek, akik a gyerek- és ifjúsági irodalom robbanásszerű fejlődésével előálló káoszban szeretnének eligazodni. Szeretnének tudományosan megalapozott képet kapni a műfaj és a kortárs jelenség történeti és elméleti hátteréről, a lassan körvonalazódó történeti és kortárs kánonok alakulásáról, szövegek értelmezéséről, valamint maguk is szívesen részt vesznek akár primér ifjúsági irodalmi szövegek vagy éppen kritikák írásában. Gyakorlatias és élményszerű képzésünkön szeretnének képet adni a műfaj és a kortárs jelenség történeti és elméleti hátteréről, a lassan körvonalazódó történeti és kortárs kánonok alakulásáról, szövegek értelmezéséről. A képzésen szívesen látunk minden olyan érdeklődőt, aki akár szülőként, akár olvasóként kapcsolatba került a gyerek- és ifjúsági irodalommal, és most szeretné rendszerezni, bővíteni és elmélyíteni a tudását.

Képzési jellemzők

A képzési idő

 • 2 félév, összegyűjtendő 60 kredit /128 óra

Konzultációs gyakoriság

 • félévente 5 alkalom (péntek délután-szombat)

A szak felelőse

 • Dr. Kucserka Zsófia (PhD), egyetemi adjunktus

Főbb témakörök

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül

 • irodalomtörténet - az ifjúsági irodalom története: 4-8 kredit
 • interpretációs gyakorlatok – műelemzések az ifjúsági irodalomban: 14-18 kredit
 • műfajelemélet – az ifjúsági irodalom sajátos műfaji hagyományai: 10-14 kredit
 • alkalmazott irodalom és műhelygyakorlatok – az ifjúsági irodalom alkalmazási területei, intézményi beágyazottsága és kiadásának feladatkörei: 14-18 kredit
 • szakdolgozat (portfólió): 10 kredit

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A felvétel feltétele

 • bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A felvétel módja

 • pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni.

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 5 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

5<20

Elhelyezkedési területek

Az ifjúsági irodalmi szakértő szakirányú továbbképzésben végzettek a megszerzett ismereteket különösen az alábbi területeken és munkakörben alkalmazhatják: közoktatásban dolgozó tanárok, munkatársak, közoktatás-irányítási szakemberek. kiadói, színházi, játszóházi szakemberek, olvasóklub-hálózatok szakemberei, könyvkereskedelem, kulturális újságírás és média, múzeumok, irodalmi illetve színház- és filmkritika, kulturális menedzsment, rendezvényszervezés, az ifjúsági problémákkal foglalkozó vagy kulturális civil szervezetek munkatársai.

Kapcsolat
 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Dr. Kucserka Zsófia PdD, adjuntkus, szakfelelős | kucserka.zsofia@pte.hu

Reménytelen helyzet nincs, amíg körülvesz minket a PTE családja.
Volt BTK-s hallgatónktól